{if 0} {/if}

אילו תנאים סוציאליים מגיעים לך כעובד מדינה? לאן הכי רצוי לנתב את הפרשות כספך? פנסיה? קופת גמל? לחץ כאן...
עובדי מדינה: הכירו את הזכויות שלכם בעבודה והמעמד החוקי שלכם!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

עובדי מדינה: הכירו את הזכויות והמעמד שלכם!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (121) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 121 reviews
Hebrew

למי שלא יודע נדגיש, מדינת ישראל היא המעסיק הגדול ביותר במשק הישראלי ונראה כי למעלה מ-50% מכח העבודה השכיר בישראל מועסק על ידי ממשלת ישראל והמדינה.

עובדי מדינה נהנים מיציבות תעסוקתית. המדינה היא המעסיקה שלהם. תנאי השכר, יחסי עבודה, קבלה לעבודה, פיטורים, קביעות והפרשות לזכויות סוציאליות נחתמים במסגרת הסכמים קיבוציים בין ארגוני העובדים היציגים לבין המדינה.

עובדי מדינה לא שונים מעובדי המגזר הפרטי בכל הקשור לתנאי השכר הקבועים בחוק. לכולם מגיע תשלום שכר עבודה שאינו נמוך משכר המינימום, ימי חופשה, הבראה, דמי מחלה, הודעה מוקדמת על פיטורים, הפרשות לקרן פנסיה ועוד.

יחד עם זאת, עובדי המדינה המאורגנים, מצליחים לשדרג את הזכויות שלהם לעומת עמיתיהם במגזרים האחרים. דוגמאות לא חסרות ואת רובן נביא ונסביר בסקירה שלפניך.

ביטוחים קולקטיביים לכל עובד/ת מדינה

עובדי מדינה לא צריכים לערוך סקר שוק מקיף בקרב חברות הביטוח ובאופן עצמאי כדי לקבל את הצעת המחיר הטובה ביותר לביטוח בריאות אישי ומשפחתי, לביטוח חיים, לביטוח הרכב והדירה.

ארגון העובדים שמייצג אותם, עושה את העבודה עבורם. נציגי הארגון מנהלים מו"מ עם החברות המבטחות על ביטוח קולקטיבי שכולל את כל העובדים. פרמיית הביטוח הקולקטיבי זולה משמעותית לעומת זו הפרטית. הכיסוי בפוליסה למקרים של אירוע ביטוחי מקיף יותר.

לקבוצת עובדים יש כוח אל מול חברות הביטוח. הן נאלצות להתגמש לנוכח דרישות המבוטח הקולקטיבי ולעיתים תופרות עבורו פוליסות מיוחדים שמרחיבות את הכיסוי לאירועים שלא נכללים בפוליסות רגילות.

לביטוח קולקטיבי יתרונות נוספים על פני הפרטי ואלו העיקרים:

אין צורך בהצהרת בריאות ובדיקות מיוחדות מקדימות לצורך קביעת גובה הפרמיה. המעסיק גובה את הפרמיה מהשכר של כל העובדים ומעבירה באופן מרוכז לחברה המבטחת. המבטח מנפק רק פוליסה אחת שמכסה את כל העובדים. ניהול הפוליסה והתביעות פשוטות ולכן גם הוצאות הניהול נמוכות.

בגלל היתרונות האמורים והסיכונים הכרוכים בהם, חברות הביטוח מגבילות את משך הפוליסה הקולקטיבית ל-3 שנים ולאחריהן, מבצעת הערכה מחודשת לבדיקת כדאיותה.

שירותים בנקאיים לעובדי המדינה

הכוח של עובדי המדינה המיוצגים בא לביטוי גם בשירותים הניתנים במערכת הבנקאית. עד שנת 2008 בנק יהב היה הבנק של עובדי המדינה. הבנק הוקם בשנת 1954 במטרה לשפר את התנאים של עובדי המדינה.

תנאים סוציאליים וזכויות של עובדי מדינה תנאים סוציאליים וזכויות של עובדי מדינה תנאים סוציאליים וזכויות של עובדי מדינה

במכרז של החשב הכללי באוצר זכה בנק דיסקונט בשנת 2008 במכרז למתן שירותים בנקאיים והעמדת הלוואות מסובסדות לעובדי המדינה.

בנק יהב ממשיך להתנהל כבנק קמעונאי לכל דבר ולכלל האוכלוסיה.

לפי החשב הכללי, עובדי מדינה זכאים מבנק דיסקונט לאותם התנאים שקבלו בבנק יהב.

עובדי מדינה שיפתחו חשבון עו"ש בבנק דיסקונט יהנו ממשיכת יתר עד לסך של 7,000 ₪ ומהלוואות "בעל חשבון" בריבית מסובסדת, כפי שהיה נהוג לבעלי חשבון בבנק יהב.

התנאים לקבלת הלוואות מכספי המדינה ושיעורי הריבית יהיו זהים לאלו שניתנו בבנק יהב.

פנסיה תקציבית וצוברת

עד חודש מרץ 1999 קרן הפנסיה של עובדי המדינה ניזונה רק מהפרשות של המדינה כמעסיק מבלי שהעובד נדרש להפריש את חלקו מהמשכורת שלו. מאז, ובעקבות ניהול כושל של המערך הפנסיוני בוצעו רפורמות מרחיקות לכת.

נחתם הסכם קיבוצי בין העובדים למדינה במסגרתו הוחלט להפסיק קליטת עובדים למגזר הציבורי במסלול של פנסיה תקציבית לטובת פנסיה צוברת.

משנת 2001 עובדי מדינה שנקלטו לפני שנים רבות במסלול של פנסיה תקציבית החלו להפריש בגין ההסכם החדש את חלקם לקרן הפנסיה שהתחילה כתקציבית והמשיכה כצוברת.

לפי נציבות שירות המדינה המועד הקובע למעבר עובדים חדשים לפנסיה צוברת שונה בין דרוג לדרוג. ברוב דרוגי השכר, המועד הקובע הוא 01/04/2002. לעומתם, מורים, רופאים, אחים ואחיות בבתי חולים ממשלתיים, עובדי מחקר במערכת הביטחון ובמשרד ראש הממשלה המועד הקובע מתחיל ביום 31/08/2002.

תנאי הפרישה לגמלאות של עובדים בשירות המדינה

גם אם תנאי השכר בשירות המדינה לא תמיד מלהיבים, הפרישה לפנסיה עשירה בזכויות, נוחה יותר ומובטחת. הצצה למדריך הפורש לגמלאות שהפיקה נציבות שירות המדינה (אוגוסט 2012) עלולה לעורר את קנאתם של אלו העתידים לפרוש לפנסיה בקרוב, מהמגזר הפרטי, באותה רמת שכר ודירוג של עמיתיהם בשירות הציבורי.

חוק שירות המדינה גמלאות חל על עובדים קבועים. עובדים שהתקבלו לאחר גיל 55 בחוזה רגיל, ניתן להחיל עליהם את הוראות אותו חוק, בתנאי שהשלימו 10 שנות שירות וההוראות הללו כוללות בין השאר את התנאים וההטבות הבאות:

כללי זכאות לקצבה מיידית

  • פרישה בגיל 67 לגבר ואישה.
  • פרישה מרצון בגיל 60 בתנאי שהשלים 10 שנות עבודה בשירות הציבורי.
  • פרישה מסיבות רפואיות ובאישור ועדה רפואית ובתנאי שעבד 10 שנים.
  • פרישה מוקדמת – עובד מגיל 42 ולאחר 10 שנות שירות לפחות זכאי לתשלום קצבה מיידית.
  • פטירת העובד בזמן עבודתו זכאי לקצבה אם השלים לפחות 3 שנות עבודה.

הטיפול בעובד הפורש

  • הטיפול מתחיל שנה לפני הפרישה כדי להספיק ולהשלים את כל הנתונים הנדרשים.
  • העובד מוזמן לקורס הכנה לפרישה במסגרתו יקבל את כל המידע אודות זכויותיו.
  • הפורש יפגש עם רפרנט לגמלאות, יקבל טפסים מיוחדים הקשורים לפרישה ותנאיה ויחתום עליהם.

תשלומי הקצבה וזכויות נוספות של עובד/ת בשירות המדינה

הקצבה מחושבת לפי מספר שנות עבודה. כל שנה מזכה ב-2% קצבה.

התשלום נגזר מהמשכורת הקובעת, שהיא המשכורת האחרונה ששולמה לעובד טרם פרישתו והיא כוללת, שכר יסוד, תוספות קבועות ומיוחדות כמו, גמול השתלמות, הבראה, ביגוד ומענקים כפי שהוסכם.

עובדים בגיל 60 ומעלה שעבדו מעל 35 במשרה מלאה יקבלו תשלום פיצויים בגין עודף שנים שיחושבו לפי המשכורת האחרונה. תשלום זה פטור ממס בתנאי שסכומו לא יעבור את תקרת השכר הנקבעת לצורך זיכוי במס הכנסה.

פיצוי בגין ימי מחלה – עובד בגיל 50 ומעלה שפרש לגמלאות או עובד שנפטר במהלך עבודתו זכאי לפיצוי זה ועליו ישלם מס כמו זה המשולם בקבלת מענק.

פדיון ימי חופשה – ישולם עליו מס כמו הכנסה רגילה. ניתן לפרוס את סכום הפיצוי החייב במס כדי להקטין את שיעורי המס.

תשלומים עבור הבראה, ביגוד ומענק יובל - ישולמו בשנה התקציבית של הפרישה והחל מהשנה השנייה מינהל הגמלאות במשרד האוצר ימשיך לשלם.

תשלום עבור ימי מחלה בלתי מנוצלים – ישולמו לעובדים במסלול פנסיה תקציבית או צוברת בתנאי שהיו קבועים. החישוב של היתרה לפי הקבוע בחוק. 8 ימים בשנה כפול מספר שנות עבודה.

פדיון דמי חופשה – אם העובד צבר ימי חופשה בלתי מנוצלים הוא זכאי לפדות אותם תמורת תשלום המחויב בניכוי מס הכנסה.

היוון - מי שזכאי לקצבת פרישה יכול להגיש בתוך שנתיים מיום פרישתו בקשה להיוון חלק מקצבתו ולקבל סכום חד פעמי. החלק המהוון לא יעלה על 25% מסך הקצבה. ההחזר החודשי יבוצע לתקופה של עד 6 שנים מיום קבלת ההיוון. לאחר תקופה זו, העובד יקבל את קצבתו המלאה. אם העובד נפטר בתקופה של ה-6 שנים, מופסקים הניכויים בגין ההיוון ויתרת החוב נמחקת.

רכישת זכויות לתקופת שירות קודמת – אם העובד לא השלים 35 שנות שירות מדינה הנושאות זכות לגמלת פרישה הוא יכול לצבור את הזכויות ממקומות עבודה במקרים הבאים: עבודה במעמד ארעי או חוזה מיוחד בשירות המדינה. שירות מטעם המדינה כאשר חוק הגמלאות לא חל עליו. תקופת חופשה ומחלה ללא תשלום. עבודה בחו"ל כפעיל עליה וציונות מטעם הסוכנות היהודית, עבודה חינוכית בבתי ספר יהודיים בחו"ל.

עם כאלה הטבות וזכויות לא מפתיע שעל 4,250 משרות פנויות שפרסמה נציבות שירות המדינה הגישו 42,000 מועמדים קורות חיים.

זהו הנתון שעולה מדוח נציבות שירות המדינה לשנת 2012. לדברי יובל רכלבסקי מי שהיה הממונה על השכר במשרד האוצר הסיבה העיקרית לנהירה למגזר הציבורי היא לאווירה הכללית במשק מאז המשבר העולמי משנת 2008.

להערכתו, אנשים מרגישים שיש להם ביטחון תעסוקתי רב יותר במגזר הציבורי לעומת הפרטי. בראיון לדה מרקר הוסיף עוד שאין צורך להיות כוכב בשירות הציבורי.

אם אתה בסך הכול בסדר ומבצע את עבודתך ללא טענות נגדך, תקבל את הקביעות כעבור 3 עד 5 שנים בצירוף תנאים נלווים כמו קרן השתלמות, מכסימום ימי חופשה, מחלה והפרשות סוציאליות, הפרשה של רכיבי שכר לא פנסיוניים לקופת גמל, אחזקת רכב, השתתפות במעונות יום לילדים ופעילות ספורט.

כל אלה קורצים לאנשים רבים.

האם בגלל צבר הזכויות לגמלאות שווה להישאר בשירות המדינה כל החיים. תחליטו בעצמכם.

עובד/ת מדינה, יש לך שאלות? רוצה להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי בנושא דיני עבודה וזכויות עובדים!


עדכון אחרון: 26/12/2013 14:00   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    מידע לשכירים    פרישה וגמלאות   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!