{if 0} {/if}

בית הדין לעבודה הכריע בשאלה מעניינת: האם מגיע לעובדים שהשתתפו בתדרוך (חובה) לפני תחילת המשמרת שכר עבור זמן התדריך...
תדרוך עובדים לפני תחילת משמרת: האם מגיע לעובדים לקבל שכר?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תדרוך לפני משמרת - על חשבון מי?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 4 reviews
Hebrew

כידוע, ישנם מספר ענפי תעסוקה במשק, כגון ענף השמירה והאבטחה, ענף הניקיון וכדומה, בהם נוהגים לדרוש מהעובדים להתייצב לתדריך מקצועי לפני תחילת ביצועה של כל משמרת עבודה שלהם.

משך זמנם של אותם תדריכים יכול לנוע בין דקות ספורות בלבד ועד ל-15 דקות ויותר מכך.

ישנם מקומות עבודה בהם זמן התדריכים הללו נכלל במסגרת שעות עבודת המשמרת של העובדים, באופן לפיו משולם לעובדים המשתתפים בתדרוך שכר עבודה רגיל לכל דבר ועניין.

מאידך, ישנם גם מקומות עבודה בהם העובדים נדרשים להתייצב לתדריכים אלו לפני השעה הרשמית של תחילת המשמרת שלהם.

על רקע זה התעוררה השאלה האם יש לשלם לעובדים שכר עבודה גם עבור תדריכים אליהם הם נדרשים להתייצב לפני תחילת המשמרת הרשמית שלהם.

שאלה זו נדונה במסגרת שתי תביעות שנדונו בפני בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע כנגד אותה חברת שמירה בשם קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ, במסגרת הליך סע"ש 30405-11-13 על ידי שני עובדים בשם בוטירין ואלוש, ובמסגרת הליך סע"ש  26053-09-15 על ידי עובד בשם זבודובסקי.

כל העובדים הללו הועסקו על ידי חברת השמירה כמאבטחים בבית החולים סורוקה שבבאר שבע במסגרת משמרות, כאשר כל משמרת שלהם ארכה 8 שעות. בנוסף לכך, נדרשו כל העובדים על ידי החברה להתייצב בכל פעם כ-15 דקות לפני תחילת המשמרת שלהם בבית החולים לצורך קבלת תדריך וכלי נשק, אך זאת מבלי ששולם להם שכר עבור זמן זה.  

העובדים טענו שיש לראות בתדריך כזמן עבודה שבגינו הם זכאים לשכר.

החברה טענה כי הם אינם זכאים לשכר עבודה בגין זמן התדריך, מאחר שהתדריך נועד לצורכי התארגנות לקראת הכניסה למשמרת במטרה להבטיח שהמאבטח יתחיל את עבודתו מיד בתחילת המשמרת וכי כשם שעובד אינו זכאי לפיצוי על זמן ההכנה שנדרש לו לטובת העבודה, כך אין המאבטחים הללו זכאים לשכר עבודה על התייצבותם במקום העבודה לפני תחילת המשמרת לצורכי התארגנות.

עוד טענה החברה שזמן התדריך ארך כ-3 דקות בלבד.

במסגרת הליך סע"ש 30405-11-13 ציין בית הדין כי סעיף 1 לחוק הגנת השכר תשי"ח-1958 מגדיר שכר עבודה כך: "שכר עבודה – לרבות תשלומים בעד חגים, פיריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ומשך עבודתו".

בית הדין לעבודה קבע שמאחר שהחוק קובע ששכר עבודה מתייחס לתשלום המבוצע לעובד בעד עבודתו, אזי שאלת זכותם של העובדים לשכר על השתתפותם בתדריך תיגזר מאופיו של התדריך.

ככל שמדובר בתדריך שההשתתפות בו הוא חלק בלתי נפרד מחובותיהם של העובדים במסגרת יחסי עובד מעסיק שביניהם לחברה והוא מהווה חלק ממתכונת העבודה, אזי נגזרת מכך המסקנה האומרת כי ההשתתפות בתדריך היא רכיב אחד מעבודתם של העובדים ומכאן שהם זכאים לשכר עבורה.

לאור עובדות המקרה מהן עלה שהסכם ההעסקה של המאבטחים חייב את הגעתם לתדריך, הפרסום בעיתון הפנימי של החברה שהופץ לעובדיה אשר חידד והבהיר את חובת ההתייצבות לתדריך, עדותה של נציגת החברה לפיה אף משמרת בבית החולים סורוקה לא נפתחה ללא תדריך, והליך בירור שנערך על ידי החברה לכל עובד אשר לא השתתף בתדריך, קבע בית הדין שהשתתפות בתדריך איננה פעולת הכנה לקראת ביצוע העבודה, אלא חלק מחובותיו של המאבטח במסגרת עבודתו ועל כן קמה חובת תשלום שכר גם עבור הזמן שאותו הקדיש עובד האבטחה לתדריך.

לאור המחלוקת שהתגלעה בין הצדדים לגבי משך זמן התדריך בפועל, קבע בית הדין שאין בדעתו להתעכב עליה, מאחר שדי בכך שבחוזה ההעסקה ובעיתון החברה נקבע שעל המאבטחים להתייצב רבע שעה לפני כל תחילת משמרת לצורך השתתפות בתדריך כדי לקבוע שהוכחה מתכונת ההעסקה וכי בהיעדר ראיה אחרת, מהווה מתכונת זו את הבסיס לצורך חישוב השכר לו זכאים העובדים עבור השתתפותם בתדריך.

לגבי אופן חישוב התשלום עבור זמן הדריך, קבע בית הדין כי מאחר שזמן כל משמרת ארך 8 שעות, אזי עבור זמן התדריך בן 15 הדקות שמעבר לזמן המשמרת יש לשלם לעובדים לא לפי תעריף של שעה רגילה, אלא לפי תעריף של שעה נוספת, קרי, לפי 125% מערך שעה רגילה.

את זמן התדריך יש להכפיל במספר המשמרות שביצע העובד, כך שחישוב התשלום עבור כל התדריכים יבוצע כך:

מספר משמרות / ימי עבודה X 0.25 בגין רבע השעה של התדריך X השכר האחרון לשעה X 1.25, בגין תעריף לשעה נוספת.

במסגרת הליך סע"ש 26053-09-15 הסתמך בית הדין על קביעת פסק הדין בתיק הליך סע"ש 30405-11-13 כאמור לעיל, לפיה שאלת זכות העובד לקבלת שכר עבור השתתפותו בתדריך, תיגזר מאופיו של התדריך.

מעדויות נציגי החברה עלה שבתחילת כל משמרת היה נערך תדריך במסגרתו קיבלו העובדים התרעות והנחיות לקראת המשמרת אליה הוצבו, לרבות קבלת עמדות שמירה וכי העובדים נדרשו על ידי החברה להגיע רבע שעה מעבר לזמן המשמרת שלהם לשם קבלת תדריך זה.

בהתאם לכך נקבע כי גם המאבטח בתיק זה זכאי לשכר בגין התדריך בו השתתף.

לסיכום,

לאור פסיקתו הברורה של בית הדין לעבודה, התשובה לשאלה שבנושא סקירה זאת הנה חיובית בהחלט. עובדים ועובדות הנדרשים להגיע לתדרוך לפני תחילת משמרת, זכאים לקבל תשלום עבור זמן התדרוך והגם שהמדובר בכמה דקות לפני כל משמרת.

לאור האמור, זכותו של כל עובד שלא קיבל תשלום עבור זמן תדריך שנערך לפני משמרת במקום העבודה, לפנות אל המעסיק בכתב ולדרוש תשלום הפרשי שכר בהתאם לזמן התדריכים כאמור.

קראו עוד בנושא: האם עמלות מכירה נכללות בחישוב דמי חגים של עובד שעתי?


עדכון אחרון: 07/02/2019 12:18   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!