{if 0} {/if}

הכירי את הזכות שלך לשעת הנקה יומית מתום חופשת הלידה שלך ולמשך 4 חודשים מלאים...
שעת הנקה לפי חוק! הזכויות שלך לשעת הורות אחרי הלידה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הזכות שלך לשעת הנקה / שעת הורות לפי חוק!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (85) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 85 reviews
Hebrew

עובדת ששבה למקום עבודתה לאחר חופשת לידה רשאית להיעדר מהעבודה במשך שעה אחת מלאה בכל יום עבודה, למשך 4 חודשים ממועד חזרתה לעבודה – וזאת לפי חוק.

ראוי וחושב לציין כי הזכאות החוקית לשעת הנקהאו שעת הורות  הנה בכפוף לתנאי אחד עיקרי: העובדת מועסקת במסגרת של משרה מלאה.

אם את אינך מועסקת במסגרת משרה מלאה – אין לך זכאות לשעת הנקה לפי חוק. בכל מקרה עליך לזכור כי זוהי זכות שלך והיוזמה לממשה צריכה להיות שלך כעובדת.

אין כל חובה על המעסיק להזכיר או לעודד את העובדת לממש את זכותה.

אם חלף המועד הקבוע בחוק, הזכות פגה ואינך יכולה לבוא בטענות כלפי המעסיק.

חוק עבודת נשים ומימוש הזכות שלך לשעת הנקה

סעיף החוק הרלוונטי הנו סעיף 7 (ג) (3) לחוק עבודת נשים. בעבר הרחוק, הכוונה היתה באמת לאפשר לאישה להניק את תינוקה באותה שעה חופשית, אך בתחילת שנות התשעים של המאה שחלפה החוק תוקן, כך שאת אינך חייבת להניק בפועל על מנת להיות זכאית לשעת הנקה.

המטרה האמיתית בחוק הנה לאפשר לאם הטרייה שעה חופשית על חשבון המעסיק, במהלך 4 חודשים ממועד תום חופשת הלידה שלה, על מנת שתוכל לבלות זמן עם תינוקה – כמו תקופת הסתגלות.

נציין כי עובדת שהאריכה את חופשת הלידה שלה עדיין זכאית לשעת הנקה, לאחר שובה מחופשת הלידה, כאשר משך הזכאות עשוי להיות קצר יותר מ-4 חודשים לאור העובדה כי חופשת הלידה הוארכה.

לפיכך, במקרים של הארכת חופשת הלידה זכאית האם לשעת הנקה למשך 4 חודשים ממועד שובה לעבודה או עד הגיעו של התינוק לגיל 10 חודשים – לפי המוקדם ביניהם.

למרות האמור, אם חופשת הלידה התארכה מסיבות המוכרות בחוק, ולאו דווקא בגלל רצונה של האם, כמו במקרה של אשפוז ארוך לאחר הלידה או לידת תאומים, שאז הזכאות לשעת הנקה הנה בכל מקרה למשך 4 חודשים לאחר תום חופשת הלידה.

זכותה כאמור של עובדת המועסקת במשרה מלאה וילדה תאומים בשעה טובה תתחיל ותסתיים שלושה שבועות מאוחר יותר מזכותה במקרה בו היתה יולדת ילד אחד.

לעובדות מדינה זכאות לשעת הנקה עד הגיע התינוק לגיל שנה ונוהג זה מקובל גם במקומות עבודה נוספים, כמו בתחום ההייטק לדוגמא.

הזכות לקבל שעת הנקה במקום העבודה אינה תלויה כלל וכלל בוותק שלך במקום העבודה.

למעשה, עובדת שחזרה מחופשת לידה והחלה לעבוד במקום עבודה חדש לגמרי, כל עוד היא מועסקת במסגרת משרה מלאה, תהא זכאית לשעת הנקה לפי חוק (ראו: תע"א (ת"א) 7709-09 אורית הלר נ' קווליטסט בע"מ).

בית הדין לעבודה פסק בעניין זה וקבע: "לטעמנו שעת הנקה היא זכות העומדת לעובדת גם אם התחילה מקום עבודה חדש, שכן תכליתה לאפשר לה להניק את תינוקה, ובהקשר זה אין זה משנה אם עובדת היא אצל מעסיק זה או אחר".

עוד נציין כי הזכות אינה קשורה להפסקות בעבודה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה והיא נלוות ומתווספת אל ההפסקות הרגילו המותרות לפי חוק.

חשוב להדגיש כי לא ניתן להמיר את שעת ההנקה בתשלום.

זאת אומרת שהעובדת אינה יכולה לוותר עם שעת ההנקה ובתמורה לדרוש מהמעסיק תשלום.

מצד שני, זכותה של העובדת לבחור מתי בדיוק תעדר מהעבודה במשך שעה ולמעסיק אין זכות להחליט זאת עבורה.

לצורך מימוש הזכות החוקית כאמור, נהוג לצאת מהעבודה שעה קודם לפני סוף יום העבודה או להגיע למקום העבודה שעה מאוחר יותר.

כמו כן, ניתן לצאת במהלך יום העבודה למשך שעה ולחזור בחזרה (לצורך ביקור בגן הילדים או אצל המטפלת בבית).

הלכה למעשה, בתקופה זאת האם יכולה לעבוד 7 שעות ביום ולקבל שכר עבודה מלא כמו עבדה 8 שעות, כרגיל.

חשוב לזכור כי נוסח החוק מאפשר לעובדת שיקול דעת מלא באשר לשעה שתבחר לנצל לצרכיה היא, אם כי המעסיק יכול שלא לאשר לעובדת שעה ספציפית לאורך היום לאור שיקולים עניינים הקשורים לתפקוד העסק.

נציין עוד כי אין אפשרות חוקית לצבור שעות הנקה, ואם העובדת רוצה לעשות זאת עליה להגיע להסכמה מפורשת בנושא מול המעסיק.

כמובן שלאור הוראות החוק, למעסיק אין כל חובה לאשר לעובדת לצבור שעות אלה.

עוד נציין כי בימי עבודה קצרים, כמו ערבי חג לדוגמא, לא ניתן לממש את שעת ההנקה כבימי עבודה רגילים.

במידה והמעסיק מסרב מכל סיבה שהיא לאפשר לעובדת לממש את זכותה כאמור, תעמוד לעובדת הזכות להגיש תביעה כנגד המעסיק, שאז תהא זכאית לפיצוי כספי כנגד כל שעות ההנקה שלא התאפשרו לה עקב התנהלותו וסירובו של המעסיק.

לקריאה נוספת: תשובות לשאלות נפוצות בזמן חופשת לידה.

מי עוד זכאי לשעת הורות לפי חוקי העבודה?

הזכאות ניתנת להורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (הסכם להבאת ילד לעולם של בני זוג מול אם פונדקאית) – שעת ההנקה תינתן רק לאחר מההורים המיועדים לפי החלטתם אך לא לשניהם.

כמו כן, הזכות מוענקת להורה מאמץ ובמקרה ששני בני הזוג מאמצים, הזכות לשעת הנקה תיתנן אך ורק לאחד ההורים לפי – שוב, לפי החלטתם. ההורים המאמצים יכולים לחלוק את הזמן המותר לפי חוק, כל עוד רק אחד מהם מנצל את הזכות בכל פעם.

קראו בהרחבה: זכויות הורים מאמצים בעבודה

סעיף 7 (ג) (3) לחוק עבודת נשים קובע בזו הלשון:

(3)   מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה; ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.

תיקון 55 לחוק עבודת נשים - שעת הורות

בתאריך 28/7/16 תוקן סעיף 7 (ג) (3) לחוק עבודת נשים, כך שאחרי המילים "שעה אחת ביום" יבוא שתיקרא "שעת הורות", ובסופו של הסעיף יבוא "לעניין סעיף זה, עובד שמועסק במשרה מלאה יהיה רשאי לממש את הזכות לשעת הורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו, בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 7ב".

במילים פשוטות, בתיקון האחרון לחוק המונח השגור בפי הציבור שעת הנקה קיבל הגדרה חוקית במילים שעת הורות, כאשר המטרה העיקרית של החוק הנה לצמצם את הפערים שהיו עד לשינוי בין גברים לנשים, בכל הנוגע לאפשרות לנצל את שעת ההורות.

שאלות לגבי הזכות לשעת הנקה? הכנסי לפורום שלנו!


האם הכתבה נתנה לך מענה מלא לגבי הזכות לשעת הנקה? כן בהחלט. הכתבה טובה מאד וממצה. כן, אבל יש לי עוד שאלות בנושא. לא, חסר בכתבה מידע רב וחשוב.
עדכון אחרון: 27/08/2018 16:10   
תגיות בעמוד:   חוקי העסקה    נשים בעבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!