{if 0} {/if}

הכירו את זכויותיהם של עובדי המוסכים בישראל בהתאם להסכם הקיבוצי וצו ההרחבה...
זכויות עובדי מוסך לפי ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה לענף המוסכים
×
x

כלים לחיפוש עבודה

זכויות עובדים בענף המוסכים

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (11) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 11 reviews
Hebrew

צו ההרחבה בענף המוסכים מיום 29.11.1995 נועד להרחיב את תחולת הוראות הסכם העבודה הקיבוצי הכללי לענף המוסכים מיום 13.09.1993, אשר חל רק על עובדים ומעבידים במוסכים החברים באיגוד המוסכים על כל העובדים והמעבידים בענף המוסכים, דהיינו – כולל מוסכים שאינם חברים באיגוד המוסכים.

עם זאת, צו זה אינו חל על עובדי מוסך שחלות עליו הוראות הסכם קיבוצי מיוחד, או שיש להם הסכם עבודה אישי המבטיח תנאים טובים יותר לעובד מאלו המפורטים בצו.

כמו כן, הצו אינו חל על עובדי חברת המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני מוגבל בע"מ, ועובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

עיקר הוראות צו ההרחבה לעובדי המוסכים

תוספת ותק - לאחר שנת עבודה במוסך, יקבל עובד תוספת ותק בשיעור של 1% משכרו החודשי וזאת לכל שנת ותק ועד 30 שנה.

משמרת שניה - העובד זכאי לתוספת של 25% על שכרו עבור כל משמרת שניה.

ביטוח מחלה - על מנת להבטיח את התשלום לעובדים במקרה מחלה, ישלם המעביד למבטחים 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד.

בגדי עבודה - עובדים לאחר 6 חודשי עבודה במוסך יקבלו 2 חליפות עבודה ו-1 זוג נעלי עבודה פעם אחת בשנה על חשבון המוסך. בגדי מגן וכדומה ינתנו לעובדים בעבודות שייקבעו על ידי המוסד לבטיחות וגהות.

ימי שמחה - לעובדים קבועים בלבד: עובד שמתחתן יקבל חופשה מיוחדת בתשלום בת 2 ימים, עובד שנולד לו בן/בת או שבנו/בתו מתחתן/נת יקבל חופשה מיוחדת בתשלום בת 1 יום.

הערה: על פי חוק חופשה שנתית, העובד עובד זכאי לקבל חופשה בת יום אחד פעם בשנה על פי בחירתו כדי לחגוג אירוע אישי כגון נישואין, ברית וכד', ובלבד שהודיע על כך למעביד 30 יום מראש. החופשה הינה על חשבון חופשתו השנתית.

קרן פנסיה, פיצויי פיטורים - לגבי הנהלות המוסכים אשר חל עליהם הסכם הצטרפות לקרן פנסיית יסוד או מקיפה לפני צו ההרחבה, תיקבענה זכויות העובדים בהתאם לקבוע בהסכם הפנסיה.

הנהלות מוסכים שלא חל עליהם הסכם פנסיה כאמור, תבטחנה את עובדיהם בקרן פנסיה יסוד או בקרן פנסיה מקיפה של מבטחים לפי בחירתם וכמפורט להלן:

  • הנהלות המוסכים אשר יחליטו לבטח את עובדיהם בקרן פנסיית יסוד, ישלמו למבטחים דמי גמולים בשעור הקבוע בתקנון, שהינו 11.5% משכרם המלא של העובדים עבור 8 שעות עבודה, מזה ישלם המעביד 6% וינכה מהעובד 5.5%.
  • הנהלות המוסכים שיחליטו לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה, ישלמו למבטחים דמי גמולים בשעור של 17.5% משכרם המלא של העובדים עבור 8 שעות עבודה. מזה ישלם המעביד 12% וינכה מהעובד 5.5%.
  • תשלום הנהלת המוסך לקרן פנסיה מקיפה בשיעור 6% משכר עבודה חודשי, יבוא במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים בשיעור 72%, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. כמו כן, הנהלת המוסך תוכל להפקיד השלמת פיצויים בקרן פיצויים של מבטחים או כל קופת גמל אחרת בשיעור 2 ושלוש אחוז משכרו החודשי. תשלום הנהלת המוסך לקרן פיצויים כאמור, תבוא במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים בשיעור 28%, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
  • הנהלות המוסכים שעשו או יעשו ביטוח אלטרנטיבי או קופות תגמולים – יבוא הדבר במקום חובת בטוח בקרן פנסית יסוד, או קרן פנסיה מקיפה, הכל לפי הענין, בתנאי שהעובד יחתום על כתב ויתור על פי הנוסח המצורף בזה כנספח 1 לצו ההרחבה.

קרן השתלמות - הנהלות המוסכים יפרישו על חשבונן מידי חודש בחודשו 0.2% משכרם הכולל של העובדים וכן ינכו 0.1% משכר העבודה של העובד לקרן ההשתלמות לעובדי המוסכים. הגביה של כספי הקרן תיעשה ע"י מבטחים והכספים יעברו ללא ניכוי הוצאות לחשבון הקרן בבנק כמוסכם.

פיטורים  מחמת צמצומים בעבודה - עובד שפוטר או עזב את המוסך עקב צמצום בעבודה זכאי לקבל תעודה מתאימה בדבר תקופת עבודתו במוסך. כמו כן, לעובד שפוטר עקב צמצום בעבודה, שמורה הזכות לחזור לעבודה במוסך, במקרה של צורך בעובדים נוספים בזכויות מלאות וזאת תוך 6 חודשים מיום הפיטורים.

הפסקות זמניות בעבודה
- במקרה של הכרח בהפסקה זמנית בעבודה כתוצאה מכח עליון, דהיינו סיבות שאינן תלויות במעביד, כגון מלחמה, שטפון, פגעי מזג האוויר, הפסקת חשמל, ימי אבל של בעל המוסך וכד', ידונו הצדדים בפתרון הבעיה כולל הבעיה הכספית במגמה למצוא הסדר מתקבל על דעת הצדדים המעוניינים. עד 14 יום יהיו על חשבון חופשה שנתית.

האמור בסקירה הנ"ל מסכם חלק מתנאיו של ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה הרלוונטיים לענף המוסכים. בכל שאלה נוספת מומלץ לקרוא את ההסכם במלואו, כמו גם את צו ההרחבה אשר מסבירים אודות תנאי העבודה של העוסקים בתחום.

יש לך בעיה מול המעסיק בענף המוסכים?


האם הבנת את עיקר הזכויות על עובדי ענף המוסכים? כן בהחלט. הכתבה טובה ומעניינת מאד. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות בנושא. לא ממש, חסר בכתבה מידע רב וחשוב.
עדכון אחרון: 07/06/2023 08:52   
תגיות בעמוד:   חוקי העסקה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!