{if 0} {/if}

כל מה שחשוב לדעת על ישום החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה בפורטל זכויות העובדים...
ישום החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה בישראל
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הגברת האכיפה בדיני עבודה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (26) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 26 reviews
Hebrew

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב-2011 נכנס לתוקפו בתאריך 19.6.2012, על רקע התופעה המתגברת של עבירות על דיני וחוקי העבודה, והתובנה כי עולה הצורך בהרחבת אכיפת החוקים לשם מיגור התופעה.

עיקרי החוק להגברת אכיפת דיני עבודה

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מאפשר הטלת עיצומים כספיים עד לגובה של 35,000 ₪ בנסיבות של הפרות דיני עבודה.

הטלת העיצומים הכספיים מורשית כנגד כל מעביד מפר חוק לרבות תאגידים המזמינים שירותים מקבלן, ושאינם מעסיקים את העובדים באופן ישיר. אחד המרכיבים המרכזיים בחוק להגברת אכיפת דיני עבודה הוא הוספת האכיפה המנהלית בנוסף לאכיפה הפלילית.

בהתאם לחוק זה, העיצומים מוטלים באופן מדורג החל מהתראה, דרך עיצומים כספיים וכלה באכיפה פלילית. בנוסף, מסדיר החוק את נושא הסמכת בודקי שכר עבודה להגנה מפני מעסיקים פורעי חוק.

תכלית החקיקה

תכלית החקיקה היא לייעל ולהרחיב את אכיפתם של חוקי ודיני עבודה באמצעות מנגנון חדש לאכיפת זכויותיהם של העובדים, תיחום וחיזוק אחריותם ומחויבותם של מנהלי הארגון ומזמיני שירות על אכיפת זכויותיהם של העובדים, ועידוד הרגולציה העצמית בנוגע לזכויות עובדים באמצעות בודקי שכר.

דוגמאות ליישום החוק
החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה

מנהל האכיפה מטעם משרד הכלכלה מאגד תחתיו את הסמכויות ליישום החוק להגברת אכיפת דיני עבודה.

המנהל אחראי לטיפול בתלונות על מעסיקים, עריכת ביקורי פיקוח במקומות תעסוקה בהם התקבל מידע על הפרת דיני עבודה, וקיום פעולות הסברה למעסיקים ולעובדים בנוגע להוראות דיני העבודה.

עד כה הושקע תקציב בגובה של כ-51 מיליון שקלים בשנה לתפעול המנהלי השוטף.

עם אישור החוק להגברת אכיפת דיני עבודה החל מנהל האכיפה בגיוס והכשרת כח אדם לאכיפה מינהלית.

על פי נתונים של מנהל האכיפה חל גידול של כ-10% בכח האדם לאכיפה מאז החלו ביישום החוק, דבר אשר הוביל להרחבת פעילות האכיפה, לגידול במספר התיקים שנפתחו בתחום, ולקיצור משך הטיפול בתיקי החקירה לכדי מחצית ממשך הטיפול טרם יישום החוק.

עד אוקטובר 2013 ניתנו למעסיקים 2,112 התראות מנהליות, ו-156 הודעות על כוונות לנקוט בעיצומים כספיים, כשהסכום הכולל עומד על 12,533,760 ₪.

על מי החוק חל?

החוק חל על כל מעביד, בין אם המודבר על העסקת עובדים זמניים, העסקה קבועה או הזמנת שירות. על המעביד חלה החובה לקיים את ההוראות שבתוספת השנייה  שתידון בהמשך.

על מעביד שהוא מנהל כללי (מנכ"ל) בתאגיד חלה חובת פיקוח על קיום ההוראות שבתוספת השנייה. מזמיני שירות בתחומי הניקיון, ההסעדה, האבטחה והשמירה אחראים על קיום ההוראות שבתוספת השלישית.

בהתאם לחוק הגברת אכיפת דיני עבודה חשופים כלל מעסיקי העובדים לעיצומים כספיים ותביעות משפטיות על הפרת חוקי ודיני עבודה שונים לרבות תאגידים, מוסדות ממשלתיים, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מלכ"רים וכדומה.

התוספת השנייה והשלישית לחוק

התוספת השנייה מדרגת את ההוראות בהתאם לחשיבותם לשלושה סיווגים שהם רישום, העסקה ושכר.

בין החוקים בתוספת השנייה ישנם חוקים הנוגעים להעסקת בני נוער, הטרדה מינית, שכר מינימום, שוויון הזדמנויות בעבודה, חופשה ומנוחה ועוד. הפרת החוקים בחלק א' שבתוספת השנייה עלולה לגרור לקנסות שבין 2500-5000 ₪ עבור הפרה חד פעמית של החוק, ועד הכפלת הקנס בנסיבות של הפרה חוזרת.

הפרת החוקים בחלק ב' שבתוספת השנייה עלולה לגרור לקנסות שבין 10,000-20,000 ₪, ולהכפלת הקנס בנסיבות של הפרה מתמשכת של החוק, בעוד שהפרת החוקים בחלק ג' שבתוספת השנייה תוביל לקנסות שבין 17,500-35,000 ₪, ועד הכפלת סכום הקנס בנסיבות של הפרה מתמשכת.

התוספת השלישית מתייחסת להוראות אשר מופיעות בחלקים ב' ו-ג' שבתוספת השנייה, אך מנקודת המוצא של מזמין השירות, כשפריצת הדרך בחוק מתבטאת בהטלת האחריות המלאה על מזמין השירות לפיקוח על קיומן של הוראות החוק.

על מי החוק נועד להגן?

החוק נועד בראש ובראשונה לאכוף את זכויותיהם של עובדי קבלן המועסקים בתחומי הניקיון, ההסעדה, אבטחה והשמירה על ידי קבלני כוח אדם.

החברות הללו מחויבות באכיפת כל חוקי ודיני העבודה כגון שעות עבודה ומנוחה, דמי הבראה, שכר מינימום, תעסוקת נוער, ניכויים מותרים ואסורים, הטבות סוציאליות וכדומה.

התקדים בחוק נובע מהרחבת תחולת האחריות, לא על המעסיק הישיר בלבד אלא אף על מזמין השירות. זוהי גישה תקדימית של הרחבת מעגל האחראים, הדורשת וידוא מצד מזמין השירות שקבלני כוח אדם אכן אוכפים את החוק.

הרחבת האחריות לקיום חוקי העבודה נועדה בראש ובראשונה לטובת ציבור העובדים בישראל.

קיראו: 7 טיפים למעסיקים שלא רוצים להסתבך עם החוק!

אלו כלי אכיפה החוק מקנה?

החוק מקנה כלי אכיפה בכמה מסלולים עיקריים:

  • מנגנון ההתראה המנהלית - דרך הטלת עיצומים כספיים על הפרת דיני עבודה.
  • מנגנון הסנקציה הפלילית - המופעל באמצעות מפקחי עבודה בכירים, והרחבת מעגל האחריות הפלילית הישירה מקרב המעבידים על כריתת הסכמים של העסקת עובדי קבלן בניגוד לתנאי החוק.
  • בודק השכר המוסמך - תפקידו לבחון את עניין התאמתם של תנאי התעסוקה אל דיני העבודה על בסיס תקופתי.

מנגנון ההתראה המנהלית הינו כלי אכיפה חדשני, שמטרתו להעניק הזדמנות למעסיק לתקן את דרכיו בטרם יופעלו סנקציות פליליות נגדו, ובכך לחסוך בזמן שיפוטי וענישה.

אכיפת החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה - מי אחראי?

מנהל הסדרה ואכיפה אשר פועל מטעם משרד התמ"ת הוא האמון על אכיפת החוק להגברת אכיפת דיני עבודה.

המנהל כולל שלושה אגפים שהם אגף הסדרה, אגף האכיפה המנהלית והעיצומים הכספיים ואגף האכיפה הפלילית. תפקידו של אגף הסדרה הוא להנפיק רישיונות והיתרים ולפקח על ביצוע ההתניות של רישיונות והיתרים.

אגף האכיפה המנהלית והעיצומים הכספיים מתמקד באכיפה המנהלית ואגף האכיפה הפלילית עוסק בהליך הפלילי מול מעסיקים המוגדרים כמפרי זכויות סדרתיים.

הפיקוח על אכיפת החוק נעשה על ידי מפקחי עבודה שהוסמכו מטעם מינהל הסדרה ואכיפה לפקח על מימוש הוראת החיקוק שבתוספת השנייה, כשהמפריע למפקח בעת מילוי תפקידו דינו מאסר של שישה חודשים.

דוגמא מפסיקת בית הדין לעבודה

חברת "רנואר" הורשעה באפריל 2013 על ידי בית הדין לעבודה בב"ש בעבירות על דיני עבודה ונגזר עליה קנס פלילי על סך רבע מיליון שקלים בגין.

התובע הראשי הוא משרד התמ"ת ומנהל אגף האכיפה במחוז דרום. גזר הדין המשמעותי ניתן כתוצאה מביקורות שנערכו מטעם מפקח אגף האכיפה, שבמסגרתן נמצא כי החברה העסיקה נערים בניגוד לחוקי העבודה.

החברה הואשמה בעבירות של העבדה במנוחה השבועית, העסקה מעל לשמונה שעות עבודה ליום, העסקה בשעות הלילה, אי פירוט תנאי ההעסקה לעובדים ואי תשלום תגמולים עבור עבודה בשעות נוספות.

גזר הדין הינו פועל יוצא של החוק להגברת מדיניות האכיפה של דיני עבודה המנהלתית ובשילוב עם האכיפה הפלילית, שמטרתו להגן על אוכלוסיות עובדים מוחלשות, בפרט כשהפרת החוק נוגעת לבני נוער.

יש לך בעיה בעבודה? רוצה להתלונן על המעסיק?

ניתן לפנות אל מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בכל מקרה של הפרת חוקי העבודה. לפניות ותלונות בחשד להפרות דיני עבודה חייג/י: 03-7347839/40/49/50 או 2570* דואר אלקטרוני לפניות: Report.Achifa@economy.gov.il

יש לך שאלות לגבי החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה?
ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין המתמחה בתחום!


עדכון אחרון: 13/07/2016 17:22   
תגיות בעמוד:   מידע למעסיקים    חוקי העסקה   
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!