{if 0} {/if}

הוספת תגובה
×
x

כלים לחיפוש עבודה


פורום זכויות עובדים ודיני עבודה

הוספת תגובה ל - זכאות לפיצויי פיטורים
אבקש לקבל תגובות לאימייל שלי *


* (אנו לא עושים כל שימוש בכתובת הדוא"ל שלך ולעולם לא נשלח אליך דואר זבל)
תגובה ל:
מחבר
תאריך ושעה
26/07/2020 10:42
שלום,
עבדתי 3שנים בחברה , הוצאתי לחל"ת , כעת כשהייתי אמורה לחזור הודיעו לי שאאלץ לחזור בהפחתה של 20 % ,אינני מעוניינת בכך אז שלחתי מכתב התפטרות עם הדגשה כי נאלצתי להתפטר עקב הרעה בתנאים.
כעת שלחו לי מייל כי לא תחול ההפחתה בשכר על משכורתי ובאם בכל זאת לא ארצה לחזור, אינני זכאית לקרן הפיצויים.

בחוזה לא רשום דבר בנוגע לסעיף 14 , רק החלק להלן :
----------------------------------------------
ביטוח פנסיוני
בתום 3 חודשי עבודתו הראשונים של העובד בחברה, תבצע החברה תשלום כספים והפקדתם לביטוח מנהלים לפי בחירת העובד, כדלקמן:
החברה תפריש סך השווה ל-6.5% מהבסיס להפרשות ותנכה 6% נוספים מהבסיס להפרשות, מדי חודש, ותעבירם לביטוח מנהלים, לפי בחירת העובד, על חשבון תגמולים.
בנוסף, תפריש החברה עבור פיצויי פיטורים וזאת לפי השיעור הקבוע בצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני במשק, כפי שיהיה מעת לעת.
לבקשת העובד תבטח אותו החברה בביטוח אבדן כושר עבודה, על חשבון העובד, בתעריף מופחת העומד, נכון למועד חתימת הסכם זה, על 0.7%. בחתימתו על הסכם זה מתיר העובד לחברה לנכות את הפרמיה בגין ביטוח כאמור משכרו.
----------------------------

האם אינני זכאית לפיצויי פיטורין ?
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
מידע לעובדים ולמעסיקים
כתבות והודעות בפורום
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc