{if 0} {/if}

המדריך המלא להגשת תביעה לתשלום שכר עבודה בבית הדין לעבודה, לבד וללא ייצוג של עורך דין...
תביעה לתשלום שכר עבודה בבית הדין לעבודה - עשה/י זאת בעצמך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תביעה לתשלום שכר עבודה - המדריך לעובד/ת

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (67) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 67 reviews
Hebrew

כמו כל תביעה, גם תביעה לתשלום שכר עבודה ניתן להגיש באופן עצמאי, מבלי להיות מיוצג על ידי עורך דין אשר מתמחה בדיני עבודה.

ישנם מקרים לא מעטים אשר בהם העובד יכול להחליט מסיבותיו הוא כי ברצונו להגיש תביעה, מבלי להיות מיוצג – בעיקר כאשר סכום התביעה נמוך יחסית.

את התביעה לתשלום שכר עבודה יש להגיש על גבי טופס מובנה, מספר 703, אותו ניתן להוריד מאתר בית המשפט.

מטבע הדברים, הגשת התביעה על גבי טופס מובנה מקלה בהרבה על אופן הגשת התביעה, במיוחד כשהיא מוגשת על ידי אדם פרטי אשר אינו עורך דין ואשר אינו בקי בדיני העבודה.

יחד עם זאת, עדיין חשוב מאד להכיר את כל החוקים והכללים אשר חלים על הגשת תביעה זו, הן מבחינה פרוצדוראלית והן מבחינה מהותית, וזאת על מנת להבטיח ככל הניתן את הגשת התביעה באופן חלק ולמישרין, וכמובן את סיכויי הצלחתה.

לפניך מדריך הנחיות פרקטי ומפורט אשר ינחה אתכם כיצד להגיש תביעה לתשלום שכר עבודה בבית הדין לעבודה, צעד אחר צעד.

בהתאם לכלל סוף מעשה במחשבה תחילה, מומלץ לקרוא הנחיות אלו היטב ולפעול באופן צמוד להן.

מילוי טופס 703 להגשת כתב תביעה לתשלום שכר עבודה

1. ניתן להוריד את נוסח טופס 703 להגשת כתב תביעה לתשלום שכר עבודה מאתר האינטרנט של בתי המשפט.

2. יש להקפיד למלא את כל השדות בטופס, ולציין פרטים מלאים ומדויקים לגבי כל שדה, לרבות פרטי התובע / העובד, פרטי הנתבע / המעסיק, ופרטי שכר העבודה הנתבע, לרבות שכר העבודה הרגיל, גמול שעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים כשכר עבודה כגון דמי חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי נסיעה וכדומה.

בין היתר, יש להקפיד על מילוי הפרטים הבאים:

(א) התובע / העובד: במידה וביישובכם גרים עוד אנשים עם שמות דומים לשלכם, יש לציין על גבי הטופס גם את שם אביכם ומספר תעודת הזהות שלו, כדי למנוע מסירת צו לאדם לא נכון.

(ב) שם הנתבע / המעסיק: חשוב לציין בטופס את שמו המדוייק של המעסיק, ולהימנע מציון שמות מסחריים או שמות מותגים שאינם מהווים ישות משפטית מוכרת על פי החוק.

כאשר מדובר על חברה בע"מ יש לציין גם את המילה "בע"מ". במידה והנתבע הינו אדם פרטי יש לציין את שמו המלא, להבדיל משם העסק שלו, כגון "צעצועי פלוני אלמוני". כמו כן מותר לתבוע כמה נתבעים יחד באותו עניין.

(ג) מקום ביצוע העבודה: חובה לציין את מקום ביצוע העבודה, לשם קביעת הסמכות המקומית של בית הדין שבפניו תוגש התביעה, כפי שיובהר בהמשך הדברים להלן.

(ד) סכום התביעה: יש לנקוב בסכום מפורש של סכום התביעה, לשם קביעת סכום האגרה שיש לשלם בגינה, כפי שיובהר בהמשך הדברים להלן.

(ה) התיישנות התביעה: להבדיל מתביעות אזרחיות רגילות, אשר בדרך כלל מתיישנות כעבור 7 שנים, לחלק מהתביעות בדיני עבודה יש מועדי התיישנות ספציפיים משלהן.

לפיכך, חשוב מאד לפרט ולנקוב במועדים הספציפיים הרלוונטיים להיווצרות עילות התביעה בגין סכומי שכר העבודה, על מנת להוכיח בפני בית הדין כי התביעה בגינם הוגשה במועד ובטרם התיישנה.

כך לדוגמא תביעה בגין חוק חופשה שנתית מתיישנת כעבור 3 שנים. תביעה לתשלום דמי הבראה מתיישנת תוך 7 שנים.

תביעה לתשלום שכר עבודה מתיישנת אף היא תוך 7 שנים מיום היווצרות עילת התביעה, דהיינו, היום בו העובד היה זכאי לקבל את השכר.

אולם, בהתאם לסעיף 17א לחוק הגנת השכר, תביעה לתשלום פיצויי הלנת שכר, במידה והשכר שולם אך שולם באיחור, ניתן להגיש תוך 60 יום ממועד קבלת השכר, אולם בית הדין האיזורי לעבודה רשאי להאריך תקופה זו ל-90 יום.

במידה והשכר לא שולם כלל, ניתן לתבוע את פיצויי ההלנה תוך שנה ממועד הלנת השכר.

יחד עם זאת, במידה והמעסיק הלין את שכר העובד או חלקו, 3 פעמים בתוך תקופה של 12 חודשים רצופים שבתוך שלוש שנים רצופות לאחר יום תשלום השכר בו היה הפיצוי קשור, אזי תקופת ההתיישנות תעמוד על שלוש השנים האמורות, בהתאם לסעיף 17א(ב) לחוק הגנת השכר.

אולם, בהתאם לסעיף 17א(ג) לחוק זה, הוראה זו לא תחול על על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתיישנות של שנה כאמור לעיל.

3. חשוב מאד לפרט בכתב התביעה את כל העובדות המוכיחות את היווצרות העילה להגשתה, כולל כל הפרטים הכרוכים בכך.

לדוגמא: כיצד ומתי נוצר סכום שכר העבודה הנתבע, דרישות לקבלת שכר העבודה שלא נענו, התנהגות המעסיק באופן כללי, טענות המעסיק וכדומה.

במידה ואין מספיק מקום בטופס התביעה כדי לציין את כל מה שברצונכם לציין, צרפו לו מסמך נלווה, אשר עליו תפרטו את כל שברצונכם להוסיף לטופס התביעה.

4. כמו כן, חשוב מאד לצרף לטופס התביעה כל מסמך רלוונטי אשר דרוש ויכול לסייע לכם בהוכחת תביעתכם וקבלתה על ידי בית הדין לעבודה, כגון הסכם העבודה, תלושי שכר, רשימה מפורטת של הימים או שעות עבודה שבגינם מוגשת תביעה, העתקי דרישות לתשלום שכר העבודה שנשלחו למעסיק וכדומה.

במידה ומסמך חיוני כלשהו אינו מצוי ברשותכם יש לציין זאת, ובמידת הניתן יש לציין אצל מי הוא נמצא למיטב ידיעתכם.

אופן הגשת כתב התביעה לתשלום שכר עבודה בבית הדין לעבודה

5. עקרונית בבית הדין לעבודה קיימות שתי ערכאות: בית הדין האזורי, בפניו מוגשות כל התביעות בדיני עבודה במישור הדין הפרטי, כולל התביעה לתשלום שכר עבודה, ובית הדין הארצי בפניו מוגשות תביעות במישור הדין הקיבוצי.

בנוסף, ניתן להגיש בפניו ערעור על פסקי הדין של בית הדין האזורי. במקרים מיוחדים בלבד, ניתן לערער על החלטות בית הדין הארצי באמצעות הגשת בג"צ בפני בית המשפט העליון.

6. לפיכך וכפי שצויין לעיל, מבחינת הסמכות העניינית, את התביעה לתשלום שכר עבודה יש להגיש בפני בית הדין האזורי לעבודה.

מבחינת הסמכות המקומית, קיימים כיום חמישה בתי דין אזוריים לעבודה בארץ: תל-אביב, ירושלים, באר-שבע, חיפה ונצרת.

את התביעה לתשלום שכר עבודה יש להגיש בפני בית הדין האזורי אשר בתחום שיפוטו נמצא מקום העבודה של התובע, או שבתחום שיפוטו בוצעה העבודה של התובע או הייתה אמורה להתבצע.
 
7. התביעה תוגש במזכירות בית הדין האזורי בעל הסמכות המקומית המתאימה, וזאת לפחות בחמישה עותקים של טופס כתב התביעה וכל יתר המסמכים שרלוונטיים אליו.

במידה ויש יותר מנתבע אחד, יש להוסיף לחמשת העותקים הללו עותקים נוספים כמספר הנתבעים הנוספים. אחד מהעותקים יוחזר אליכם מטעם המזכירות לאחר שהוטבעה עליו החותמת "התקבל".

יש לשמור על עותק זה, גם מאחר שהוא מהווה את האישור הרשמי לגבי הגשת התביעה והמועד להגשתה.

8. עם הגשת התביעה, יש לשלם אגרה בגין פתיחת התיק, וזאת בהתאם לנוהלי בית הדין לעבודה:

(א) סכום האגרה – עקרונית, יש לשלם אגרה בשיעור של 1% מסכום התביעה, ובלבד שהוא לא יפחת מסכום מסויים, המתעדכן מעת לעת.

יחד עם זאת, תביעות בהליך של דיון מהיר, כרוכות בתשלום מחצית האגרה בלבד. תביעות אלו מותנות בסכום מקסימלי משתנה של סכום התביעה, אשר נכון למרץ 2015 עומד ע"ס של 27,400 ₪.

כמו כן, תביעות לשכר עבודה שבסמכות רשם בית הדין האזורי פטורות מתשלום אגרה. במידה והתובע הינו מיעוט יכולת אשר מתקשה בתשלום האגרה, בית הדין מוסמך לדחות את תשלום האגרה שלו לסוף הליך התביעה. לשם כך על התובע להגיש בקשה מתאימה ולצרף אליה אישור מטעם הלשכה לשירותי רווחה. 

(ב) אופן תשלום האגרה - אדם פרטי רשאי לשלם את האגרה במזומן על ידי הודעת זיכוי בבנק או בבנק הדואר, או בכרטיס אשראי עד לסכום של 10,000 ₪ או באמצעות בולי הכנסה עד לסך של 239 ש"ח. 

(ג) אגרות נוספות - בנוסף לאגרה הראשונית בגין פתיחת התיק, יתכן תשלום אגרות נוספות, כגון בגין תיקון כתב התביעה, העברת הדיון מהליך מהיר להליך רגיל וכדומה.

אופן ניהול ההליך לאחר הגשת התביעה לתשלום שכר עבודה

9. לאחר הגשת התביעה, יש למסור העתק ממנה לנתבע, אשר יהיה זכאי להגיש כתב הגנה.

10. יחד עם זאת, בית הדין לעבודה מוסמך לדחות או למחוק את התביעה על הסף, וזאת בהתאם לתקנות 44 ו-45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991. דחיית התביעה הנה סופית, ואיננה מאפשרת את הגשתה מחדש, בעוד שמחיקת התביעה אינה מונעת את הגשתה מחדש, אם כי היא כרוכה שוב בתשלום האגרה במידת הצורך.

דחיית התביעה יכולה להיות, למשל, בגין התיישנות או חוסר סמכות, ואילו מחיקת התביעה יכולה להיות מאחר וכתב התביעה אינו מראה עילה, או שכתב התביעה נראה טרדני או קנטרני.  

11. במידה ולא יוגש כתב הגנה, בית הדין רשאי לתת פסק דין המסתמך על עובדות כתב התביעה בלבד ולהעניק לתובע את הסעד המבוקש על ידו, במלואו חלקו.

12. על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה אשר נמצא בירושלים.

לפני הגשת תביעה לתשלום שכר עבודה מומלץ להתייעץ עם עורך דין!


האם המדריך סייע לך להבין כיצד להגיש תביעה לתשלום שכר? כן בהחלט. המדריך שלכם מעולה. כן הבנתי יותר אבל יש לי עוד כמה שאלות. לא ממש, חסר במדריך מידע חשוב.
עדכון אחרון: 08/06/2023 12:39   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!