{if 0} {/if}

פשוט לעשות את זה בעצמך: מדריך להגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורין כנגד המעסיק לשעבר...
תביעה לתשלום פיצויי פיטורין בבית הדין לעבודה - עשה/י זאת בעצמך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורין - מדריך לעובד/ת

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (30) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 30 reviews
Hebrew

במידה ויחסי העבודה שבין העובד למעביד הסתיימו באופן המזכה את העובד בתשלום פיצויי פיטורים, ואלו אינם משולמים לו על ידי המעסיק, רשאי העובד להגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורים כנגד המעסיק, וזאת באופן עצמאי ומבלי להיות מיוצג באמצעות עורך דין.  

את התביעה לתשלום פיצויי פיטורים יש להגיש על גבי טופס מובנה מספר 705, אותו ניתן להוריד ברשת האינטרנט.

אין צורך להכביר מילים כדי להבהיר כי הגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים באמצעות עורך דין המתמחה בדיני עבודה הנה קלה ופשוטה בהרבה מאשר הגשתה באופן פרטי ועצמאי.

יחד עם זאת, הגשת התביעה באופן עצמאי על גבי הטופס המובנה מקלה מאד בהקשר זה, ולו מהבחינה הפרוצדוראלית.

ברם, עם זאת חשוב להדגיש ולהזכיר כי הגשת התביעה באמצעות טופס זה איננה פוטרת את התובע מללמוד ולבדוק היטב מהם החוקים והכללים החלים על הגשת תביעה זו, לא רק מבחינה פרוצדוראלית, אלא גם ובעיקר מבחינת הדין המהותי, וזאת על מנת להבטיח את סיכויי הצלחתה.

לשם כך הכנו עבורכם מדריך הנחיות מעשי ומפורט, אשר ינחה ויסביר לכם כיצד להגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, צעד אחר צעד. מומלץ מאד להקפיד על קיום הנחיות אלו באופן מלא ומדוייק.

הימנעות מקיום הנחיות אלו עלולה לגרום לעיכובים מיותרים בקבלת התביעה, וממילא לבזבוז כספים וזמן יקר.

נשוב ונדגיש כי אנו ממליצים לכל עובדת ועובד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בטרם הגשת תביעה, גם אם החלטת להגיש את התביעה שלא באמצעות עורך דין ומכל סיבה שהיא.

טופס 705 להגשת כתב תביעה לתשלום פיצויים

את נוסח טופס 705 להגשת כתב תביעה לתשלום פיצויי פיטורים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של בית המשפט.

טופס 705 בנוי משדות שונים, לגביהם יש להקפיד למלא בצורה מלאה ומדוייקת את כל הפרטים הרלוונטיים, כגון פרטי התובע / העובד, פרטי הנתבע / המעסיק, תקופת העבודה, סיבת הפסקת העבודה, הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים, פרטי דרישות קודמות לתשלום פיצויי הפיטורים ששלח העובד למעביד ופרטי תשובת המעביד.

מבחינת שם הנתבע, יש לציין את שמו המלא המדוייק, להבדיל משם העסק או המותג שלו, כגון "תכשיטי כהן". במידה ומדובר בחברה, יש להוסיף את הסיומת בע"מ.

כמו כן, יש לנקוב במקום ביצוע העבודה, לשם קביעת הסמכות המקומית של בית הדין האזורי לעבודה שבפניו תוגש התביעה. בנוסף, יש לנקוב בסכום מפורש של סכום התביעה, לשם קביעת סכום האגרה שיש לשלם בגינה, והכל כפי שיובהר בהמשך הדברים להלן.

חשוב להבהיר כי יש להקפיד ולמלא את פרטי טופס התביעה במלואם ובצורה מדוייקת, לא רק על מנת לענות על דרישות הדין הפרוצדוראלי, אלא גם ובעיקר על מנת לענות על דרישות הדין המהותי, וזאת על מנת להוכיח כי אכן קמה לתובע זכות חוקית לתשלום פיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

לפיכך, בין היתר, יש להקפיד על מילוי השדות הבאים כמפורט להלן:

בשדה של תקופת העבודה, יש לפרט את תאריך תחילת העבודה ואת תאריך סיומה, מאחר שעל פי החוק הזכות לקבלת פיצויי פיטורים קמה רק לאחר שהעובד עבד לפחות במשך שנה אצל המעסיק.  

בנוסף, יש לפרט את מועד סיום העבודה גם לשם הוכחת שני הפרטים הבאים:

ראשית, על מנת להוכיח האם העובד זכאי גם לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. שכן, המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על פי סעיף 20(א) לחוק הגנת השכר הינו ביום הפסקת יחסי עובד ומעביד או ביום אחר שנקבע על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד, או במידה ונקבע מועד אחר בהסכם עבודה אישי שהינו מטיב ביחס לכל המועדים הללו.

במידה ופיצויי הפיטורים לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם, אז יחולו עליהם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, כפי שקובע סעיף 20(ב) לחוק הגנת השכר.

שנית, על מנת להוכיח כי התביעה הוגשה במועד ובטרם התיישנה. שכן, תביעה לתשלום פיצויי פיטורים מתיישנת תוך 7 שנים ממועד היווצרות העילה. אולם, בהתאם לסעיף 20(ד) לחוק הגנת השכר, אשר מפנה לסעיף 17א לחוק זה, תביעה לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, במידה ופיצויי הפיטורים שולמו, אך שולמו באיחור, ניתן להגיש תוך 60 יום ממועד קבלת הפיצויים, אולם בית הדין האזורי לעבודה רשאי להאריך תקופה זו ל-90 יום.

במידה ופיצויי הפיטורים לא שולמו כלל, ניתן לתבוע את פיצויי ההלנה תוך שנה ממועד הלנת פיצויי הפיטורים.  

בשדה של סיבת הפסקת העבודה יש לפרט האם הדבר נבע מפיטורי או התפטרות העובד. במידה והדבר נבע מהתפטרות העובד, יש לפרט את סיבת ההתפטרות, על מנת להוכיח כי המדובר בהתפטרות שיש לראות בה כפיטורים לעניין החוק, כגון התפטרות עקב הרעת תנאי עבודה, או התפטרות עקב העתקת מקום מגורים, או התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי וכדומה.

בשדה של הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים, יש לפרט האם שכר העבודה שולם על בסיס שעתי / יומי / חודשי וכדומה.

כמו כן יש לפרט את השכר האחרון, שכן עובד במשכורת חודשית זכאי עקרונית לתשלום פיצויי פיטורים על פי בסיס של שכר חודש אחד עבור כל שנת העסקה. בהתאם לכך, יש לחשב את פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד כזה לפי מכפלת השכר החודשי האחרון שלו בשנות הוותק שלו. לעומת זאת, עובד בשכר יומי / שעתי זכאי לפיצוי פיטורין לפי מכפלת הממוצע יומי / שעתי של 12 חודשי העבודה שקדמו לפיטורין בתעריף אחרון לשכר יומי / שעתי.

יובהר כי במידה ואין מספיק מקום בטופס התביעה כדי לציין את כל מה שברצונכם לציין, ניתן לצרף לטופס מסמך נלווה, בו תפרטו ותשלימו את כל הפרטים שברצונכם לציין, ואשר חיוניים להוכחת התביעה.

כמו כן, חשוב מאד לצרף לטופס התביעה כל מסמך רלוונטי אשר דרוש ויכול לסייע לכם בהוכחת תביעתכם וקבלתה על ידי בית הדין לעבודה, כגון מכתב הפיטורים, הסכם העבודה, תלושי שכר, העתקי דרישות לתשלום פיצויי הפיטורים שנשלחו למעסיק, תגובות המעסיק בכתב וכל מסמך רלוונטי אחר הנוגע לתביעה ויכול לסייע בהוכחת הטענות כנגד המעסיק.

במידה ומסמך חיוני כלשהו אינו מצוי ברשותכם עדיין יש לציין זאת, ואף יש לציין אצל מי הוא נמצא למיטב ידיעתכם, במידת הניתן.

אופן הגשת כתב התביעה לתשלום פיצויי פיטורים בבית הדין לעבודה

מבחינת הסמכות העניינית, את התביעה לתשלום שכר עבודה יש להגיש בפני בית הדין האזורי לעבודה. מבחינת הסמכות המקומית, יש להגיש את התביעה בפני בית הדין האזורי אשר בתחום שיפוטו נמצא מקום העבודה של התובע, או שבתחום שיפוטו בוצעה העבודה של התובע.

כיום קיימים חמישה בתי דין אזוריים לעבודה בארץ: תל-אביב, ירושלים, באר-שבע, חיפה ונצרת.
 
את התביעה יש למסור במזכירות בית הדין האזורי, וזאת לפחות בחמישה עותקים של טופס כתב התביעה וכל יתר המסמכים שרלוונטיים אליו. במידה ויש יותר מנתבע אחד, יש להוסיף לחמשת העותקים הללו עותקים נוספים, כמספר הנתבעים הנוספים.

אחד מהעותקים יוחזר אליכם מטעם המזכירות לאחר שהוטבעה עליו החותמת "התקבל". יש לשמור על עותק זה הואיל והוא מהווה אסמכתא להגשת התביעה והמועד להגשתה.

עם הגשת התביעה, יש לשלם אגרה בגין פתיחת התיק, בסכום של 1% מסכום התביעה, ובלבד שהוא לא יפחת מסכום מסויים, המתעדכן מעת לעת.

בגין תביעות בהליך של דיון מהיר, יש לשלם רק חצי מהאגרה. תובע שהינו מיעוט יכולת אשר מתקשה בתשלום האגרה, רשאי להגיש בקשה לדחיית תשלום האגרה עד לסוף הליך התביעה, בצירוף אישור מטעם הלשכה לשירותי רווחה.

את האגרה ניתן לשלם במספר דרכים:  במזומן על ידי הודעת זיכוי בבנק או בבנק הדואר, או בכרטיס אשראי עד לסכום של 10,000 ₪, או באמצעות בולי הכנסה עד לסך של 239 ש"ח.

אופן ניהול ההליך לאחר הגשת התביעה לתשלום פיצויי הפיטורים

לאחר הגשת התביעה יש למסור העתק ממנה לנתבע, אשר יהיה זכאי להגיש כתב הגנה, ובמידה והוגש כזה יתנהל ההליך עד לקבלת פסק הדין.
 
במידה ולא הוגש כתב הגנה, בית הדין רשאי לתת פסק דין המסתמך על עובדות כתב התביעה בלבד ולהעניק לתובע את הסעד המבוקש על ידו, אלא אם כן בית דין סבר שמן הצדק לדרוש מהתובע להוכיח את תביעתו לפני שיינתן פסק הדין.

בית הדין לעבודה רשאי גם לדחות או למחוק את התביעה על הסף. בעוד שדחיית התביעה מובילה לאובדן הזכות להגשת התביעה מחדש, אזי מחיקת התביעה איננה מונעת זאת, אם כי עדיין יש לשלם שוב את האגרה.

עילה לדחיית התביעה יכולה להיות למשל, מחמת חוסר סמכות או התיישנות. עילה למחיקת התביעה יכולה להיות העדר עילה או שכתב התביעה נראה טרדני או קנטרני.   

הערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה יוגש בפני בית הדין הארצי לעבודה, אשר נמצא בירושלים.

לפני הגשת תביעה לתשלום פיצויי פיטורין מומלץ להתייעץ עם עורך דין!


האם המדריך סייע לך להבין כיצד להגיש תביעה לתשלום פיצויים? כן בהחלט. המדריך מקיף ועזר לי מאד. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות. לא ממש, חסר במדריך מידע חשוב.
עדכון אחרון: 08/06/2023 12:40   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!