{if 0} {/if}

בית הדין הארצי לעבודה קבע, בפסק דין חשוב מאד, כי החובה לקיים שימעו לעובד/ת קבלן חלה גם על מזמין העבודה ולא רק על חברת הקבלן...
חובת השימוע כלפי עובד/ת קבלן חלה גם על מזמין העבודה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

גם מזמין העבודה צריך לערוך שימוע לעובד קבלן!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews
Hebrew

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי החובה לערוך שימוע לעובד קבלן לפני סיום הצבתו אצל מזמין העבודה, חלה לא רק על קבלן כח האדם שמעסיק ישירות את העובד, אלא גם על מזמין העבודה, כך שעל שניהם לערוך לעובד שימוע משותף יחדיו בנסיבות אלו.

כך נקבע בפסק דין חשוב והותי שניתן ביום 20.7.2020 במסגרת הדיון בהליך ע"ע 47271-06-18 התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ נ' סמי הפוטה וחברת החשמל.

נסיבות המקרה שהובילו לפסיקה החשובה

תיק זה עסק בעובד ניקיון של חברת כח אדם קבלנית בשם התאמה, שהוצב על ידה לעבודה בחברת החשמל במשך 23 שנים תמימות.

חברת החשמל הודיעה לחברת התאמה שהיא מבקשת לסיים מיידית את הצבתו של עובד הקבלן לעבודה אצלה, בטענה שהוא סייע לעובד אחר של חברת החשמל לזייף החתמת כרטיס נוכחות.

בעקבות זאת הודיע מנכ"ל התאמה לעובד באופן מיידי שלא ניתן להמשיך את הצבתו בחברת החשמל וכי הוא ישובץ במקום עבודה אחר.

העובד הגיש תביעה בית הדין האזורי לעבודה כנגד חברת התאמה וחברת החשמל בגין טענות שונות ומגוונות.

בין היתר טען שהעובד שהוא למעשה עובד של חברת החשמל, או לחלופין של חברת החשמל ביחד עם חברת התאמה, וכי סיום הצבתו בחברת החשמל נעשה מבלי שנערך לו שימוע כדין ומבלי שניתנה לו בכלל הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין האשמה החמורה שיוחסה לו ולהפריך אותה, ועל כן מגיע לו פיצוי בגין כך, בסך של 30,000 ₪.

בית הדין האזורי דחה את טענת העובד לפיה הוא היה עובד של חברת החשמל, אולם הוא קיבל את טענתו לפיה לא נערך לו שימוע כדין לפני סיום הצבתו בחברת החשמל, וקבע שלמרות שחברת החשמל לא היתה המעסיקה של העובד, היה על חברת התאמה וחברת החשמל יחדיו לערוך לעובד שימוע משותף לפני סיום העסקתו, וזאת לאור נסיבות סיום העבודה וחומרת המעשים שיוחסו לעובד וכן נוכח תקופת ההצבה הממושכת שלו בחברת החשמל.

בית הדין הבהיר שהשימוע המשותף נחוץ על מנת שמלוא המידע הרלוונטי שבגינו המזמין שוקל את סיום ההצבה יעמוד בפני העובד ועל מנת שיתאפשר לו להפריך את טענות המזמין כלפיו ולנסות לשכנעו שלא לסיים את הצבתו אצלו.

בהתאם לכך פסק בית הדין לעובד את מלוא הפיצוי שנתבע על ידו, בסך של 30,000 ₪.

חברת התאמה הגישה ערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי בפני בית הדין הארצי לעבודה, בו טענה, בין היתר, שהחובה לערוך שימוע לעובד במקרה זה חלה על חברת החשמל בלבד וכי לא היה טעם שהיא עצמה תערוך לעובד שימוע, וזאת לאור הסכם ההתקשרות שבינה לחברת החשמל שקובע שחברת החשמל רשאית להחליט על דעת עצמה על סיום העסקת עובד של חברת התאמה אצלה, ומבלי שלחברת התאמה יהיה כל שיקול דעת בעניין זה.

בהתאם לכך טענה התאמה שיש להטיל את חובת תשלום הפיצוי בגין פיטורים ללא עריכת השימוע לעובד על חברת החשמל בלבד.

חברת החשמל, כצפוי, התנגדה לטענת חברת התאמה וטענה שהיא לא היתה מעסיקתו של העובד ועל כן הוא לא פוטר על ידה, וממילא לא חלה עליה כל חובה לערוך לעובד שימוע בעניין הפסקת הצבתו אצלה והיא גם לא היתה חייבת להשתתף בשימוע של חברת התאמה לעובד.

הכרעה: חובת השימוע חלה גם על מזמין העבודה

בית הדין הארצי דחה את טענותיהן של חברת התאמה וחברת החשמל וקבע שהחובה לערוך שימוע לעובד קבלן לפני קבלת החלטה בעניינו, ובמיוחד כשמדובר החלטה בדבר סיום הצבתו אצל מזמין העבודה, מוטלת הן על חברת כח האדם והן על מזמין העבודה, שמכונה גם "המשתמש".

בית הדין הארצי נימק קביעה זו בכך שהן המחוקק והן הפסיקה קבעו שבנסיבות מסוימות יש לראות במזמין העבודה כמעסיק במשותף של עובד הקבלן, שאחראי ביחד ולחוד עם הקבלן לזכויותיו של עובד הקבלן.

לפיכך, ולאור מהותה ומטרתה של זכות השימוע, יש להטיל גם על מזמין העבודה חובה לערוך שימוע לעובד הקבלן, כיוון שבהיעדר חובה שכזו, זכות הטיעון של עובד הקבלן נפגעת ולעיתים אף מתאיינת לחלוטין.

עם זאת, בית הדין הארצי גם הבהיר שאין בהטלת החובה על המשתמש לערוך שימוע כאמור משום קביעה שהוא בהכרח מעסיק במשותף של עובד הקבלן לכל דבר ועניין, אלא שהוא מעסיק במשותף של העובד לעניין זכות הטיעון בלבד וזאת גם במקרים שבהם נקבע שלא התקיימו יחסי עבודה בין המשתמש לבין עובד הקבלן, כפי שנקבע במקרה דנן לבי העובד ביחס לחברת החשמל.

עוד נקבע שאת היקפה של החובה יש לגזור ממכלול נסיבות המקרה, שבין היתר, כוללים את תפקידו של עובד הקבלן, משך הצבתו של עובד הקבלן בחצרי המשתמש, הסיבות לסיום הצבתו של עובד הקבלן אצל המשתמש והשלכותיהן, כגון הטלת דופי ביושרו של עובד הקבלן והאפשרות שנוכח סיום ההצבה עובד הקבלן גם יסיים את עבודתו בחברת כח האדם.

בהתאם לכך נקבע שנוכח העסקתו הממושכת של העובד בחברת החשמל והאשמה החמורה שייוחסה לו, היה הן על חברת החשמל והן על חברת התאמה לערוך לעובד שימוע ומשלא נעשה כן, יש להטיל על שתיהן את החיוב לשלם לו פיצויים בגין כך.

עוד בנושא: פרשנות מרחיבה למושג אפליה בעבודה


עדכון אחרון: 22/11/2020 09:12   
תגיות בעמוד:   מידע למעסיקים    הפסקת עבודה    חוקי העסקה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!