{if 0} {/if}

הכירו את הזכויות החוקיות בכל הנוגע לקבלת קצבת שארים מאת המוסד לביטוח לאומי...
קבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי - המדריך לאזרח
×
x

כלים לחיפוש עבודה

קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (10) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 10 reviews
Hebrew

ביטוח שארים במסגרת הביטוח הלאומי נועד להבטיח אמצעי קיום לשארים של תושב ישראל שנפטר, למעט במקרה של פטירה עקב מלחמה או פשע.

תנאי הזכאות לקבלת ביטוח שארים

על מנת שהשארים יהיו זכאים לקבל ביטוח שארים, על הנפטר לקיים את התנאים המצטברים הבאים: הוא היה תושב ישראל בעת פטירתו, מבוטח בביטוח הלאומי ללא פיגור בתשלום דמי הביטוח שלו והשלים תקופת אכשרה, וזאת כמבואר להלן:

הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו - במידה והנפטר לא נולד בארץ, הזכאות תקום בתנאי שעלה לארץ לראשונה לפני הגיעו לגיל 60- 62. במידה והנפטר עלה לארץ לאחר הגיעו לגיל זה, הוא אינו מבוטח בביטוח שאירים, אך אלמנתו עשויה להיות זכאית לגמלת שאירים מיוחדת, אם לא הגיעה לגיל פרישה.

הנפטר היה מבוטח בביטוח הלאומי ואין פיגור בדמי הביטוח שלו - אם הנפטר פיגר בחייו בתשלום דמי הביטוח שאריו עלולים להפסיד את הקצבה, או לקבל קצבה מופחתת. במקרה כזה תיבדק זכותם של השארים להענקה מטעמי צדק, וזאת ללא צורך להגיש תביעה. יחד עם זאת, אם מעסיקו של הנפטר פיגר בתשלום דמי הביטוח, קצבת השארים אינה נפגעת.

הנפטר השלים אחת מתקופות האכשרה - תקופת אכשרה הינה תקופה שעבורה שולמו דמי ביטוח לאומי. לשם קבלת קצבת שארים, על הנפטר להשלים אחת מבין תקופות האכשרה האופציונליות ואשר כוללות 12 חודשים לפני יום הפטירה, ו-24 חודשים לאו דווקא רצופים ב-5 השנים לפני יום הפטירה ועוד.

עם זאת, קיימים חריגים בהם לא נדרשת השלמת תקופת אכשרה, וזאת לרבות במקרה והנפטר היה המפרנס העיקרי של בת זוגו והילדים, או שהוא נפטר תוך שנה מהיום שבו הוא התגרש או התאלמן.

כמו כן, במקרה של נפטרת שהיתה אם לילדים ולא השלימה תקופת אכשרה יהיו הילדים בלבד זכאים לקבלת קצבת שארים.

השארים שזכאים לקבל קצבה

באופן כללי שאריו של הנפטר הנם האלמן/ה שלו ויתומיו. למעשה מדובר בבן / בת הזוג שלו, בין אם הם היו נשואים ובין אם הם היו ידועים בציבור, וכן ילדיו שלא נישאו וזאת עד הגיעם לגיל 18, בכפוף לחריגים.

אלמנה - אלמנה שזכאית לקצבת שארים היא מי שהיתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, שחיה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו, והיא עונה על אחד התנאים הבאים: היא ילדה לנפטר ילד, או היא היתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו עד לפטירתו, שנה אחת לפחות או חצי שנה, אם הייתה בת 55 ומעלה כאשר נפטר.

במידה והיא חיה בנפרד מהנפטר עליה לענות בנוסף גם על אחד מהתנאים הבאים:

 • תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הם גרו ביחד.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הוא נשא במזונותיה למעשה, או היה חייב מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב.
 • לפני פטירתו, הנפטר קיבל בעדה תוספת בקצבת זקנה או בקצבת נכות.

אלמן - אלמן שזכאי לקצבת שארים הנו מי שעונה על כל התנאים הבאים: היה נשוי לנפטרת או שהיה ידוע בציבור שלה, שחי עמה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה שנה אחת לפחות או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כאשר נפטרה.

בנוסף הוא הנו אחד מאלה:

 • הכנסותיו מכל המקורות אינן עולות על 5,394 ₪ לחודש, החל מיום 1.1.2016
 • יש עמו ילד העונה על אחד התנאים של הגדרת יתום בקבוצה א'
 • יש עמו ילד אחד או יותר עד גיל 20 שלומדים במוסד חינוכי, שאושר על פי החוק, כגון ישיבה גבוהה, אוניברסיטה מכללה או הכשרה מקצועית, הכנסותיו מכל המקורות אינן עולות על 5,394 ₪ לחודש, החל מיום 1.1.2016.
 • יש עמו ילד העונה על אחד התנאים של הגדרת יתום בקבוצה א' וילד העונה על אחד התנאים של הגדרת יתום בקבוצה ב'.

במידה והוא חי בנפרד מהנפטרת עליו לענות בנוסף גם על אחד מהתנאים הבאים:

 • תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטרת או בחלק ממנה הם גרו ביחד.

יתום - יתום שזכאי לקצבת שארים הנו ילדו של הנפטר בשעת פטירתו, כולל ילד חורג / מאומץ ואף נכד שנתמך על ידו, בתנאי שהוא לא נישא ועד הגיעו לגיל 18. במקרים מסויימים הקצבה תשולם לו גם עד הגיעו לגיל 24, במידה והוא משרת בצבא / שירות לאומי וכדומה.

אופן הגשת התביעה לקבלת דמי ביטוח שארים

תביעה לקצבת שארים יש להגיש באמצעות טופס תביעה לקצבת שארים ולצרף לו את המסמכים שמפורטים בו.

את התביעה יש להגיש לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה. אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, יקבל הזכאי את הקצבה בעד תקופה רטרואקטיבית שאינה עולה על 12 חודשים.

סכום הקצבה

סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן/ה ועל פי מספר הילדים שעמו/ה וזאת ללא הגבלה במספר הילדים הזכאים. 

להלן סכומי הקצבה החודשית, החל מיום 1.1.2014 ואילך:   

 • לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים 1,150 ₪     
 • לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים1,531 ₪     
 • לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה  1,617 ₪     
 • לאלמן/ה עם ילד אחד 2,249 ₪   
 • לאלמן/ה עם שני ילדים  2,967 ₪   
 • לכל ילד נוסף 718 ₪   

אלמן/ה עם ילדים המקבלים קצבת שארים זכאים להטבות גם לפי חוק משפחות חד הוריות. ילד שהתייתם מאביו ומאמו זכאי לקצבת שארים מכוח כל הורה בנפרד. סכום הקצבה לכל ילד 951 ₪, החל מיום 1.1.2014 ואילך.

כמו כן, ניתן לקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת שארים, על פי תנאי חוק הבטחת הכנסה, כדי להבטיח לשארים הכנסה מינימלית.

על החלטות המוסד ביטוח הלאומי בעניין זה ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה, וזאת בתוך 12 חודשים ממועד קבלת החלטת המוסד.

בעיות מול המוסד לביטוח לאומי?


האם הבנת את הזכות לקבלת קצבת שארים מהמל"ל? כן בהחלט. הכתבה ברורה ומקיפה את הנושא. כן אבל נשארו לי עוד כמה שאלות חשובות. לא ממש, חסר בכתבה מידע רב וחשוב מאד.
עדכון אחרון: 08/06/2023 13:43   
תגיות בעמוד:   המוסד לביטוח לאומי   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!