{if 0} {/if}

זכויות עובדי רשויות מקומיות - הכירו את הזכויות שלכם לפי חוקת העבודה בפורטל זכויות העובדים...
זכויות עובדי רשויות מקומיות - הכירו את הזכויות שלכם לפי חוקת העבודה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

זכויות עובדי הרשויות המקומיות בישראל

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (110) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 110 reviews
Hebrew

חוקת העבודה ברשויות המקומיות אשר נחתמה בשנת – 1959 הינה מסמך המאגד את תנאי ההעסקה של עובדי הרשויות המקומיות.

במהלך השנים חלו מספר עדכונים בחוקה, המתווספים כל העת לאוגדן תנאי השירות אשר האחרון שבהם נוסף בפברואר 2002.

חוקת העבודה מסדירה את זכויות העובדים ברשויות המקומיות וכוללת נושאים כגון קבלת עובדים לעבודה, אם בניסיון או לעבודה זמנית, דרגות המשכורת, ימים ושעות עבודה, חופשות, כמו חופשה שנתית והבראה, חופשת מחלה וחופשת הריון ולידה, חגים ואירועים, פיטורין, פיצויים, תנאים והטבות כגון זכויות פנסיה, תגמולים וקרנות השתלמות.

בכל תחום מעוגנים גם הסכמי העבודה הרלבנטיים לנושא.

הסקירה שלפניך נכתבה על מנת לספק מידע אודות זכויותיהם של עובדי הרשויות המקומיות בעבודה. מאחר ומדובר על הסכמים רבים ומפורטים, בכל עניין ובעיה אישית מומלץ בחום לפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי, על מנת לבחון את הזכויות שלך לעומק תוך התייחסות למקרה הספציפי שלך.

ימי עבודה ושעות עבודה ברשות המקומית

מספר שעות העבודה של עובדי רשויות מקומיות נקבע לפי מספר השעות העבודה המקובלות במשרדי הממשלה. בהסכם העבודה נקבע שהחל מתאריך 1.4.1989 תחום שעות העבודה יהיה 42.5 שעות שבועיות, שהן 184 שעות בחודש.

עובד שבמסגרת ההסכמים המקומיים מועסק בהיקף משרה מלאה פחות מ–42.5 שעות בשבוע, ימשיך לעבוד את אותו מספר שעות גם לאחר מעבר הרשות ל–5 ימים בשבוע. שבוע העבודה ברשויות המקומיות נקבע לחמישה ימי עבודה, כאשר היום הפנוי יהיה בדרך כלל יום שישי.

זכויות עובדי הרשויות המקומיות זכויות עובדי הרשויות המקומיות זכויות עובדי הרשויות המקומיות


לעובד המועסק במשרה מלאה או חלקית, מגיעה הפסקה אחת ביום הנמשכת עד לחצי שעה ואם העבודה מחייבת שעות נוספות, ישולמו עבור שתי השעות הנוספות הראשונות שלאחר יום העבודה הרגיל 125% ולאחר השעתיים הללו 150% מהשכר לכל שעה נוספת.

ברשויות המעניקות שירותי קהל גם בשעות אחר הצהריים, ניתן להפעיל יום עבודה מפוצל.

תנאי העובדים ביום שכזה יכללו הפסקת צהריים למשך של 3 שעות לפחות והעובד מחויב לעבוד שני ימים מפוצלים בשבוע לפחות ומסגרת השעות נותרת של 42.5 לשבוע עבודה.

החל מתאריך 1.9.1993 הוכרה תוספת הפיצול כרכיב שכר לצורך חישוב גמלאות ומהווה שכר עבודה לכל דבר.

עבור עבודה ביום מנוחה שבועי, ביום העצמאות או ביום חג זכאי העובד לפיצוי בגובה של כ-75% משכרו הרגיל ולשעת חופש אחת עבור כל שעה בה עבד.

בעד השעות בהן הועסק בטווח שעות הלילה, זכאי העובד לפיצוי של כ-100% משכרו הרגיל ולחופשה בשיעור של שעה אחת עבור כל שעה בה הועסק.

חופשה שנתית והבראה לעובדי הרשויות

עובדים קבועים במשכורת שנתית זכאים לחופשה שנתית בתשלום מלא, כאשר בהסכם העבודה נקבע שמכסת החופשה השנתית החל מהתאריך 1.4.1986 נקבעת לפי דרגה, ותק וגיל העובד ברשות המקומית.

למשל, עובד בדירוג מקצועי 2-3 המועסק בין שנה לחמש שנים ועובד חמישה ימים בשבוע, זכאי ל-16 ימים.

החל מגיל חמישים יהיה זכאי ל-22 ימים ועובד בדרגה 4 ומעלה, העובד שישה ימים בשבוע, יהיה זכאי ל-26 ימי חופשה.

מרגע היכנסו לעבודה זכאי העובד לקבל את החופשה לאחר שעבד שישה חודשים נוספים.

עובדים מתחת לגיל 18 העובדים 5 ימים בשבוע, זכאים ל-13 ימים בשנה ועובדי מערכת החינוך של הרשות, ינצלו את החופשה השנתית בתשלום, בחופשת הקיץ, בסוכות, בחנוכה ובפסח.

החל מתאריך 1.1.98 עובדי רשות מקומית אשר תאריך היציאה לחופשה נקבע עבורם במסגרת הסכמים קיבוציים ארציים לתאריכים קבועים ואינם יכולים לנצל החופשה בגלל ימי מילואים או חופשת לידה, יוכלו להשתמש בימים אלו במהלך השנה הקלנדרית העוקבת.
 
מבחינת השתתפות בהוצאות להבראה, עובד זכאי למענק הבראה בתקופת חופשת המנוחה שלו, בתקופת חופשת הלידה, כאשר העובדת מקבלת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בתקופת חופשת מחלה בגלל תאונת עבודה, כאשר העובד מקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי ובתקופת חופשת מחלה, במקרה שהעובד הוכיח שהיה זקוק להבראה בחופשה זו.

על מנת לקבל השתתפות בהוצאות ההבראה בכל שנה, על העובד לצאת לחופשת הבראה של שבעה ימים לפחות באותה שנה. שנה מוגדרת לצורך הוצאות הבראה, כתקופה של 12 חודשים המתחילה ב-1 בינואר.

בהסכם נקבע שהחל מתאריך 1.1.1993 יקבל העובד מענק הבראה שנתי, לפי מספר שנות שירותו ברשות. עשר שנות עבודה ראשונות מזכות בתשעה ימים לשנה.

עבור 11–15 שנות עבודה 10 ימים לשנה, 16–19 שנות ותק, מזכות ב–11 ימים ועובד המועסק 20–24 שנים, יקבל 12 ימי קצובת הבראה לשנה.

מ–25 שנות ותק ומעלה מגיע לעובד 13 ימי קצובת הבראה שנתית.

שיעור הקצובה לכל יום הבראה, מתאים לדמי הבראה הנקבעים לעובדי שירות המדינה, כאשר הקצובה תינתן אחת לשנה יחד עם משכורת חודש יוני.

חגים, אירועים, מועדים וימי זיכרון ברשויות המקומיות

ימי מועד בהם העובדים חופשיים מעבודתם הינם ימים א' ו-ב' של ראש השנה, יום הכיפורים, יום א' של סוכות ושמיני עצרת, ימים א' ו-ז' של פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

בימי חול המועד, ראשון של חנוכה, פורים וערב יום העצמאות מסתיים יום העבודה בשעה 13:00 ובערבי החגים של ראש השנה, סוכות, פסח, שמחת תורה, שבועות ושישי של פסח מסתיים יום העבודה בשעה 12:00.

עובד או עובדת העומדים בפני חתונה, חייבים למסור הודעה לרשות לפחות שבעה ימים טרם החתונה וזכאים לשלושה ימי היעדרות על חשבון הרשות ולפי הסכם מה – 1.7.1995, עובד המשיא את בנו או בתו, רשאי להיעדר בשכר ביום הנישואין.

חופשת מחלה

כל עובד חודשי זכאי לחופשת מחלה בתשלום, משכורת מלאה בגובה של חודש לשנה ובזכות צבירה של כל שנות העבודה, כולל ניכוי הימים במהלכם היה חולה.

כל עוד העובד מנצל את תקופת חופשת המחלה וכל עוד נותרים לזכותו ימי מחלה שלא ניצל, הוא ממשיך להיות זכאי לזכויותיו הפנסיוניות, ימי חופשה, מחלה, הבראה, ביגוד וותק.

עבור שני ימי מחלה ומעלה, על העובד להציג אישור רופא ובהסכם מיום 1.9.1999 נקבע שאם הוחלט על ידי רופא תעסוקתי, שעובד יעבוד רק חלק מהיום בגלל מחלה, העובד יהיה זכאי לשכר עבודה בגין השעות שעבד בפועל ויהיה זכאי במשך עד 6 חודשים לאורך כל תקופת העסקתו, לתשלום ימי מחלה על חשבון חופשת המחלה שצבר.

עובד שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף עד שישה ימי היעדרות בשל מחלת ילד בשנה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, בתנאי שבן הזוג עובד באותם ימים או שהילד בחזקה בלעדית של העובד.

ניתן לזקוף עד 6 ימי עבודה בשנה בגלל מחלת הורה, שמלאו לו 65 שנים, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

היעדרות מעבודה בגלל מחלה ממושכת של בן הזוג הינה אפשרית, אך על העובד להמציא אישור לפיו עליו לסעוד את בן הזוג הזקוק לטיפול רפואי צמוד וזאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד.

חופשת הריון ולידה, מענק לידה והקלות לאחר הלידה

על עובדת להודיע לרשות על דבר הריונה עם הגיעה לחודש החמישי והיא יכולה להיעדר מעבודתה בחודשי ההריון, על סמך תעודה רפואית ולצורך בדיקות רפואיות.

במידה וההיעדרות היא לצורך פיקוח רפואי ובדיקות שגרתיות בתחנות לבריאות המשפחה, העובדת יכולה להיעדר על חשבון העבודה, כאשר תקופת ההיעדרות המותרת מחושבת לפי שיעור המשרה.

אישה העובדת יותר מארבע שעות ביום במשך שבוע של 5 ימי עבודה, זכאית לעד 40 שעות מצטברות במשך כל תקופת ההריון. אישה העובדת פחות מארבע שעות ביום, במשך 5 ימי עבודה שבועיים, זכאית לעד 20 שעות מצטברות לאורך התקופה.

למעסיק אסור להעסיק עובדת לפני או אחרי לידה במהלך 12 שבועות רצופים, כאשר לפחות שישה מהם ימשכו לאחר הלידה.

את שאר השבועות רשאית העובדת לנצל כרצונה לפני או אחרי הלידה. העובדת אינה מקבלת משכורת עבור תקופת ההיעדרות, אך היא זכאית לפי החוק לתשלום דמי לידה מן הביטוח הלאומי.

במהלך חופשת הלידה העובדת זכאית להמשיך ולהפריש את חלקה לקופת גמל ולטובת קרן השתלמות, במקביל להמשך הפרשות מצד המעסיק, באותו שיעור שהיה נהוג עד לחופשת הלידה וזאת מתוקף ההסכם מתאריך 1.11.1994.

על פי הסכמים קיבוציים, אם עובדת מניקה ילד עד גיל שנה היא זכאית לעבוד שעה אחת פחות מדי יום. כמו כן יכולה העובדת להיעדר מעבודתה עד תום 12 החודשים מיום הלידה, כאשר דין היעדרות זו כנהוג בהיעדרות בעת חופשה ללא תשלום.

הפסקת עבודה, פיטורים והודעה מוקדמת

לעובד ברשות מקומית משנה אחת עד חמש שנים, תימסר הודעה מוקדמת על פיטורים חודש אחד קודם לכן. לעובד מעל חמש שנים, תימסר הודעה חודשיים קודם לכן. באותו אופן תימסר הודעה על ידי העובד לרשות, במקרה והוא זה שמתפטר.

לעובד שפוטר בגלל צמצומים תישמר הזכות במשך שנתיים להקדים מועמדים אחרים בקבלת המשרה שלו שהתחדשה או כאשר מדובר במשרה אחרת שהתפנתה.

פיטורי עובדים, למעט עובדים בניסיון, ייעשו מסיבה מספקת ובהסכמה בין הרשות ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים. אם אין הסכמה תעבור ההחלטה לבוררות. טרם הפיטורין תהא לעובד הזדמנות להשמיע טענותיו.

חובת תשלום פיצויים

עובד שפוטר לאחר תקופה של 11 חודשים לפחות, זכאי לפיצויי פיטורין. עובד מבוטח יקבל עבור תקופת הניסיון פיצויים מקרנות הביטוח. במידה ואינו מבוטח, יקבלם מהרשות. שיעור מכסת הפיצויים, הוא משכורת של חודש אחד לכל שנת עבודה.

עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורין אחרי שנת שירות אחת לפחות וזאת בתנאי שהסיבה להתפטרותו הינה אחת מהסיבות כדלקמן: מחלה בה לקה העובד או מחלה של בן זוגו או של בן משפחה מתחת לגיל 18, עובדת המתפטרת בתוך שנה אחת מיום הלידה, מחלה או תאונה אשר ועדה רפואית מוסמכת הגדירה ככזו, אשר העובד אינו יכול לעבוד בגללה גם בכל משרה אחרת ברשות.

עובדת שנאלצה להעתיק מקום מגוריה עקב נישואין ואינה יכולה להגיע מהמקום החדש לרשות. עובד העובר להתיישבות חקלאית או התנחלות לפחות שנה אחת והוכח שהשתקע שם באופן קבוע וגם התפטרות עקב הרעת תנאים בגלל מעבר לתפקיד אחר או שינוי במעמד העובד.

קיראו בהרחבה: התפטרות עקב מעבר דירה והזכות לפיצויים

פנסיה, תגמולים וקרנות השתלמות

בנושא הפנסיה לזקנה, נכות, אלמנה וכדומה תנהג הרשות על פי חוק הגמלאות של עובדי המדינה. החל מיום 1.11.2001 חל על הצדדים הסכם מעבר לפנסיה צוברת.

עובד הממשיך לשרת ברשות המקומית, לתקופה נוספת לאחר 35 שנים בעבורן הוא זכאי לגמלאות, זכאי לפיצוי כספי מיוחד בגובה משכורת חודשית אחת עבור כל שנת שירות נוספת וזאת החל מיום 1.4.1980.

עובד הפורש לגמלאות זכאי לקבל דרגת פרישה בתנאי שתהא המלצת ממונה או בכפוף להחלטת ועד העובדים וההנהלה, אם אין המלצה. עובד אשר שהה שלוש שנים באותה דרגה עד יום הפרישה, יועלה לדרגה שמעליה ועובד אשר ביום הפרישה תמלא שנה לפחות לשהייתו יועלה בחצי דרגה.

דרגת הפרישה היא משמעותית גם לצורך חישוב זכויותיו של העובד. בהסכם נקבע כי החל מיום 1.9.1998, מסכום דרגת הפרישה יחושבו זכויות העובד בעת הפרישה, כאשר המונח זכויות לעניין זה, כולל פדיון ימי חופשה ומחלה שלא נוצלו, חישוב פיצויים וכדומה.

החל מתאריך 1.2.1992 מוכרת תקופת שירותו של עובד ברשות לצורך זכויות לגמלאות החל מגיל 15.

בנוגע להפרשות לקופת גמל לדירוג עובדי המנהל והשירותים, בהסכם עבודה נקבע כי החל מיום 1.1.1994 יפרישו המעסיקים כספים לקופת גמל כגמול שעות נוספות ועבור פרמיות מדודות.

החל ממשכורת ינואר 1996 המעסיקים יפרישו מדי חודש כ-5% לקופת גמל וינכו ממשכורת העובד כ-5% מכל רכיבי השכר והתשלומים האחרים שאינם פנסיוניים.

העובד יהא זכאי בעת פרישתו לכל הסכומים שייצברו לזכותו בקופת הגמל ועל פי תקנון הקופה.

לגבי קרן השתלמות המיועדת לעובדי הרשויות המקומיות, המדורגים בדירוג עובדי המנהל והשירותים ולעובדי חינוך, נוער, חברה וקהילה, הסכם העבודה קובע שהחל בתאריך 1.6.1988 אחוזי ההפרשה לקרן הם כ-7.5% הפרשת מעביד ועוד 2.5% הפרשת העובד.

קביעות וקידום ברשות המקומית

קידום עובדי הרשויות המקומיות מתאפיין במתן דרגות מסוגים שונים כמו: דרגה תחילית, דרגת שיא ודרגה אישית וכמובן הדרגות שביניהן.

העברה מדרגה לדרגה תיעשה בהתחשב בתקן, בהכשרת העובד ובתפקידו ותוך התייעצות ההנהלה האחראית ועם ועד העובדים. משמעותה של תוספת שהייה בדרגה היא דרגת פלוס והיא נלקחת בחשבון במשכורת, כולל גמלאות, תגמולים ופיצויי פיטורין.

למשל, בעל תפקיד במערכת החינוך כמו מנהלן בבית ספר שבו מעל ל-20 כיתות, מזכיר ראשי מתחיל את שירותו בדרגה תחילית 7 ומתקדם כל שנתיים בדרגה עד הגיעו לדרגת שיא 10 ויעבור לדרגה אישית 10+ בתום שלוש שנים.

קניין ראשי של הרשות יוכל להתקדם מדרגה 8 לדרגת שיא 10 ודרגה אישית 10+.

דוגמאות לדרגות בעלי תפקידים במערכת החשבונות הינן דרגה תחילית 6, לחשב שכר שאחרי שנתיים יעבור לדרגה 7 ובתום שנתיים נוספות יעבור לדרגת שיא 8 ולאחר 3 שנים נוספות לדרגה 8+. מנהל חשבונות מסוגים 1-5 יתחיל בדרגה נמוכה יותר ויוכל להגיע לדרגה 7+.

דרגה תחילית של פקח עירוני תהא 5 ולאחר שנתיים יעבור לדרגה 6, לאחר שנתיים נוספות יעבור לדרגה 7 ובהמשך, לאחר עוד שנתיים, יתקדם לדרגת שיא 8 ו-8+.

מזכיר ראשי בבית משפט עירוני יוכל להתקדם מדרגה 7 ל-9 ולאחר שהות של 3 שנים בדרגה זו יתקדם לדרגה אישית 9+.

מתח הדרגות של ספרן מורשה הוא 6 עד 9 וספרן בעל תואר שני, הבוגר מכללה בספרנות, 38-40 בדירוג המח"ר - אקדמאים במקצועות החברה והרוח.

תנאים מיוחדים לעובדי הרשויות

תשלומים נוספים כוללים החזרי נסיעות, קצובת טלפון, קצובת ביגוד ומכסת ביגוד, קצובת אש"ל - דמי כלכלה עבור אכילה שתייה ולינה.

עובד הזקוק לתחבורה ציבורית או שהוא משתמש ברכבו הפרטי על מנת להגיע למקום העבודה זכאי לקצובת נסיעה, כאשר הסכום המרבי לקצובה לעובד חודשי הוא 536 ₪ עבור 6 ימי עבודה שבועיים או 455.60 ₪ עבור 5 ימים.

עובדים המשתמשים בכרטיס חודשי חופשי זכאים לקצובת נסיעה בסכום המגיע עד מחיר כרטיס חודשי חופשי.

עובד אשר העתיק את מקום מגוריו למקום מרוחק יותר והגיש בקשה להגדלת הקצובה, יקבל אישור לכך אם שינוי מגוריו נעשה מסיבה רפואית או מסיבה מוצדקת אחרת, כמו שיפור תנאי דיור וחינוך שהיו גרועים במקום הקודם.

עובד המועסק ביום עבודה מפוצל זכאי לקבל עבור הנסיעה השנייה במהלך היום, קצובה בשיעור המחיר המוזל של הנסיעה באוטובוס הציבורי.

עובד אשר בביתו טלפון פרטי זכאי להשתתפות הרשות המקומית במכסת טלפון חודשית קבועה בתשלום, בהתאם למכסת השיחות. הסכומים שנקבעו לתשלום חודשי, נעים בין 24.30₪ ל-48.60₪ וזאת בהתאם לדירוג העובד.

לגבי קצובת ביגוד ומכסת ביגוד - הביגוד שעבורו ניתנת הקצובה, כולל בגדי עבודה ומדים וכן בגדי מגן. הקצובה ניתנת אחת לשנה לשם רכישת הביגוד.

הזכאים לביגוד הם עובדים בדירוג אקדמאים במדעי החברה והרוח, הנדסאים וטכנאים, מהנדסים, עיתונאים, עובדים סוציאליים, עובדי הוראה, אחים ואחיות, ביוכימיים ומיקרוביולוגים, רוקחים, רנטגניים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ומשפטנים.

עובדים שעיסוקם כרוך בבלאי לבוש בלתי רגיל זכאים לקבל בגדי עבודה ואלו שתפקידם מחייב לבוש מגן מיוחד זכאים לבגדי מגן. עובדים שבמסגרת תפקידם צריכים להיות יצוגיים, זכאים למדים ועובדים שבאופן קבוע מקבלים קהל, זכאים לביגוד מקבלי קהל.

עובד זכאי לתשלום קצובת אש"ל במידה והוא יוצא במסגרת התפקיד לשטח שמחוץ לתחום הרשות המקומית של אזור מגוריו ומרוחק יותר מ-10 קילומטרים מתחום שיפוט מקום העבודה. קצובת האש"ל כוללת זכאות לקצובה עבור ארוחות בוקר, צהריים, ערב ולילה, לפי השעות בהן נאלץ העובד לשהות מחוץ למקום עבודתו הרגיל.

עובד זכאי להוצאות לינה אם הוא נמצא בתפקיד מחוץ למקום עבודתו באופן רצוף, במשך 24 שעות לפחות ואם אכן הוציא הוצאות לינה.

דמי כלכלה ניתנים לעובד המועסק בשתי שעות נוספות לפחות, בשיעור של 13.30 ₪  ולעובד המועסק בתחום המשמרת השלישית, בין השעות 22:00 בערב ל-06:00 בבוקר למחרת, במשך 4 שעות לפחות יינתנו 7.90 ₪.

עובד/ת ברשות המקומית? יש לך שאלות?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי ומהיר!


עדכון אחרון: 15/07/2014 16:59   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה   
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. שעות כוננות חודשיים מה המכסה
היי מה המכסה לשעות כוננות אחרי שעות העבודה במהלך חודש כמו כן ניקיון סבלות הרמה של דברים כבדים מגיע תוספת כפיים עבודה בגובה תודה .
סגור
הוסף תגובה

אליק 21/01/2018 13:12
2. הסכמי שכר וחופש לספרנים
שלום נאמר לי על ידי הפקידה במחלקת משאבי אנוש כי מגיעים לי ימי חופשה בחנוכה לפי הסכם מיוחד לספרנים הספרניות שעובדות איתי כבר בעבודה לא מקבלות. האם יש הסכם כזה שאפשר לקבל הפניה כזו אליו? תודה
סגור
הוסף תגובה

תמר 01/12/2014 15:16
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!