{if 0} {/if}

הכירו את ההשלכות של צו פירוק זמני או קבוע על מערכת היחסים בין הועבד למעסיקו...
השלכות צו פירוק זמני או צו פירוק קבוע על יחסי עובד מעביד
×
x

כלים לחיפוש עבודה

יחסי עבודה תחת צו פירוק זמני או קבוע

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews
Hebrew

להליכי פירוק חברה ישנן תמיד השלכות מרחיקות לכת על כל הגורמים הנוגעים בדבר לרבות ובעיקר על עובדי החברה. בסקירה שלפניך נסביר אודות השלכות צו הפירוק הזמני וצו הפירוק הקבוע על יחסי עובד מעביד.

במסגרת הליך ע"ע 579/07 שילוני נ' ספנדקס ישראל בע"מ קבע בית הדין הארצי לעבודה כי מועד מתן צו הפירוק הקבוע של החברה הנו מועד סיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים, תוך פיטורי עובדי החברה.

בית הדין הארצי הבהיר כי מקובל לראות את צו הפירוק הקבוע הניתן לחברה, כצו אשר יוצר לה משטר משפטי חדש במסגרתו נפסקים יחסי העבודה, ועובדי החברה נחשבים למפוטרים.

תוצאה זו מתחייבת מן המציאות המשפטית החדשה שנוצרת עם מתן צו הפירוק, שהוא למעשה תחילת הסוף של פעילות החברה ועצם קיומה.

מכאן נובע כי את התשלומים המגיעים לעובדים יש לחשב עד למועד מתן צו הפירוק הקבוע של החברה. כמו כן, רק במועד זה מוקנית למעשה לעובדים הזכות לקבל פיצויי פיטורים.

במידת וקופת הפירוק איננה מספקת על מנת לשלם לעובדים את הזכויות המגיעות להם, אזי קמה להם הזכות להגשת תביעה לקבלת גמלה בגין פירוק החברה בפני המוסד לביטוח לאומי.

יחד עם זאת, אין במתן צו הפירוק הקבוע כדי למנוע מן המפרק להמשיך ולהעסיק עובדים, בין לצורך המשך פעילות החברה עד למכירתה ובין לצורך המשך פעילות הפירוק עד לחיסולה.

העסקה זו נחשבת כהעסקה חדשה על ידי המפרק שאינה רציפה להעסקה על ידי החברה קודם למתן צו הפירוק, וזאת כפי שנקבע במסגרת הליך ע"ע 694/05 יהודה חסון נ' אגודת מימי מבואות ירושלים (בפירוק).

בית הדין הארצי לעבודה הוסיף וקבע כי צו מינוי המפרק זמני איננו מפקיע את יחסי העבודה בין הצדדים, וזאת בניגוד לעמדת בית הדין האזורי. נהפוך הוא.

עם מינוי מפרק זמני נמשכים יחסי העבודה אם כי בכפוף לשינויים עליהם מחליט המפרק הזמני באישור בית המשפט וזאת כפי שנסביר מיד.

עובד/ת בחברה והחלו הליכי פירוק?

מבחינה משפטית הליך פירוק חברה מתחיל עם הגשת הבקשה לפירוק, בהתאם לסעיף 259 לפקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג-1983.

לאחר הגשת הבקשה לפירוק ולפני מתן צו פירוק הקבוע, רשאי בית המשפט למנות מפרק זמני לחברה, וזאת בהתאם לסעיף 300(ב) לפקודת החברות. מינוי מפרק זמני לחברה אינו דומה למתן צו פירוק קבוע, במובן זה שעם המינוי לא חל שינוי במעמד המשפטי של החברה.

עם מינוי מפרק זמני ממשיכה החברה להתקיים במעמדה הקודם אלא שסמכויות האורגנים שלה נתונות למפרק הזמני. מינוי מפרק זמני גם מעניק לחברה הגנה מפני תביעות, בדומה להגנה הניתנת עם מתן צו פירוק קבוע וזאת כאמור בסעיף 267 לפקודת החברות.

יחד עם זאת, מינוי מפרק זמני לחברה לא מפעיל את כל מנגנוני הפירוק והוראות הפירוק שלאחר מתן צו פירוק. למעשה מדובר במצב ביניים בו סמכויותיו של המפרק הזמני נקבעות בהחלטת בית המשפט הממנה אותו, כאמור בסעיף 300(ג) לפקודת החברות.

מציאות משפטית זו הפכה את הפירוק הזמני למסגרת גמישה לצורך שיקום חברות בהיעדר חוק מיוחד לכך. מכאן נובע שצו למינוי מפרק זמני אינו מסיים את יחסי העבודה ואינו גורם לפיטורי העובדים.

אדרבה, צו למינוי מפרק זמני נועד להמשיך את פעילות החברה תחת הנהלה ריכוזית אחת, הוא המפרק הזמני, וזאת בפיקוח ובהנחיית בית המשפט המוסמך, הוא בית המשפט המחוזי.

אם לימים ינתן צו פירוק קבוע לאחר תקופת פעילות תחת מפרק זמני, אזי צו הפירוק יכנס לתוקף למפרע כבר מיום הגשת הבקשה לפירוק, כאמור בסעיף 265(א) לפקודת החברות.

המשכיות יחסי העבודה בתקופה שלאחר מינוי מפרק זמני, משמעה גם המשך ההסדרים הנוגעים לתנאי ההעסקה של העובדים, ככל שאלה לא שונו בצו בית המשפט או על פי החלטת המפרק הזמני.

אין צורך לומר והדבר גם מתבקש מעצם כניסתה של חברה להליך של פירוק, שבתקופת פעילות החברה לאחר מינוי מפרק זמני, רשאי המפרק לפעול לשינוי תנאי העבודה, בין בהסכמה ובין שלא בהסכמה, וצריך שבעניינים שכאלה יפעל על פי הנחיות ואישור בית המשפט המוסמך, במסגרת הליך של בקשה למתן הוראות.

יחד עם זאת, במידה והמפרק משנה לרעה באופן מוחשי את תנאי העבודה של העובדים, אזי שינוי זה יכול להצמיח לעובדי החברה עילה להתפטר בדין מפוטר מחמת הרעת תנאי עבודה, תוך זכאות לפיצויי פיטורים כחוק.

בנסיבות אותו תיק נקבע כי המערער, אשר שימש כמנכ"ל החברה, המשיך להגיע למפעל החברה גם לאחר מתן צו הפירוק הקבוע, וזאת למרות שהוא לא התבקש לעבוד לאחר מתן צו הפירוק, אשר מהווה פיטורים מבחינתו.

לפיכך נקבע כי המערער לא יכול היה לראות את עצמו כמי שממשיך להיות מועסק בחברה, ואין הוא רשאי לכפות את העסקתו על החברה בלא הסכמה, או רמז לנכונותה להעסיקו לאחר מתן צו הפירוק, ועל כן אין מגיע לו שכר עבודה בגין תקופה זו.

החברה תחת צו פירוק זמני / קבוע?

מועד מתן צו הפירוק הקבוע של החברה הנו המועד הרשמי של סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לעובדיה והעובדים עוברים למעשה לסטטוס של מפוטרים על כל המשתמע מכך.

החל ממועד מתן צו פירוק זמני של החברה ועד למועד צו הפירוק הקבוע יחסי העבודה בין הצדדים ממשיכים לחול, אם כי בכפוף לשינויים עליהם מחליט המפרק הזמני באישור בית המשפט.

במידה ושינויים אלו כוללים הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה של העובדים קמה להם הזכות להתפטר עקב כך, ולהיחשב כמפוטרים לצורך קבלת פיצויי הפיטורים, לפי סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים.

עובד אשר מועסק בחברה שהחלו הליכים משפטיים לפני פירוק, ראוי שיפנה בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי פרטני במטרה לעגן את זכויותיו בצורה המיטבית.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 072-336-0524


האם הבנת את השלכות צו הפירוק על יחסי עובד מעביד? כן בהחלט. הכתבה מעניינת וברורה מאד. כן, אבל נשארו לי עוד כמה שאלות בנושא. לא ממש, חסר בכתבה מידע רב וחשוב.
עדכון אחרון: 01/12/2019 09:21
תגיות בעמוד:   מידע לשכירים    חברות ותאגידים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!