{if 0} {/if}

צו הרחבה בענף הניקיון (2014) - שיפור בתנאי העסקת עובדי הענף בישראל...
צו הרחבה בענף הניקיון (2014) - שיפור בתנאי העסקת העובדים
×
x

כלים לחיפוש עבודה

צו הרחבה בענף הניקיון (2014)

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (11) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 11 reviews
Hebrew

לאחרונה נחתם צו הרחבה על ידי שר הכלכלה, נפתלי בנט, המחיל את ההסכם הקיבוצי שנחתם בחודש יולי 2013 בין ההסתדרות לבין הארגון הארצי של חברות הניקיון, על כל עובדי הניקיון המועסקים במגזר הפרטי.

בכך יושוו שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הניקיון במגזר הפרטי לתנאים החלים כיום על חבריהם המועסקים במגזר הציבורי.

פורטל זכויות העובדים מביא לפניך בקירה תמציתית של עיקרי צו ההרחבה והנקודות החשובות שעולות מתוכו, ומביאות לשיפור בתנאי העסקתם של עשרות אלפי עובדי ניקיון בישראל.

מהו למעשה צו הרחבה?

צו הרחבה זהו צו שבסמכותו של שר הכלכלה להוציאו, וסמכותו הינה להרחיב את ההסכם הקיבוצי על מגזר עובדים אשר אינם כלולים בהסכם הקיבוצי ואינם מאורגנים.

בנוסף, צו הרחבה נותן הגנה על מעסיקים מאורגנים מפני תחרות של מעסיקים שאינם מאורגנים, אשר בהעדר צו הרחבה יכולים לשלם שכר נמוך יותר לעובדיהם.

ההוראות מכוח צו הרחבה הופכות לחלק מחוזה העבודה האישי שבין כל עובד למעביד.

משמעותו של צו זה הוא שיפור ניכר בתנאי העסקתם של עובדי הניקיון, ושיפור ממשי בתנאי השכר. מרגע שנחתם צו זה לעובדי הניקיון יש זכויות כמו לשאר העובדים במשק, וזו בשורה חשובה לעשרות אלפי עובדים ולבני משפחותיהם, מאחר ומדובר לא רק על התוספות בתלוש השכר אלא בהסדרה של תנאים סוציאליים המעניקים לעובד תנאים המאפשרים קיום בכבוד.

שיפור תנאי העסקתם של עובדי ענף הניקיון במגזר הפרטי יבוא לידי ביטוי במספר מישורים:

תנאי שכר טובים יותר

צו ההרחבה קובע כי: שכר המינימום של עובדי הניקיון במגזר הפרטי, יעמוד מעתה מעל לשכר המינימום במשק ויתעדכן מעת לעת כלפי מעלה בצמוד להסכמי המסגרת במגזר הציבורי.

עובד ניקיון במגזר הפרטי המועסק במסגרת משרה מלאה יהיה זכאי לשכר של  4,646 ₪ (תעריף לפי שעה בגובה 24.98 ₪), שכר המינימום של אחראי משמרת בתחום הניקיון יהיה לא פחות מ-4,852 ₪ (תעריף לפי שעה – 26.09 ₪).

כמו כן, החל מהשנה השנייה ואילך כל עובד יהיה זכאי לתוספת ותק שעתית. בנוסף לכך תעריף השכר החודשי והשכר לפי שעה, יעודכן בהתאם לעידכוני השכר בהסכמים שיהיו בין המדינה לבין ההסתדרות.

תוספת ותק

כל עובד יהיה זכאי לקבל תוספת ותק מהשנה השנייה ואילך במקום עבודתו בסך של 0.35 ש"ח עבור כל שעת עבודה, עובד אשר יעבור באותו מקום עבודה מעל ל-6 שנים יהיה זכאי לתוספת של 0.46 ש"ח עבור כל שעת עבודה.

שעות עבודה ושעות נוספות

בהתאם לחוק שעות העבודה ומנוחה קובע צו ההרחבה כי: שבוע העבודה של עובד ניקיון יהיה 43 שעות שבועיות. כמו כן עובד ניקיון לא יעבוד יותר מ-12 שעות ביום.

בנוסף לכך קובע הצו שעובד אשר יעבוד מעל לשמונה שעות החל מהשעה התשיעית והשעה העשירית הוא יקבל  תוספת של 1.25 משכרו הרגיל, והחל מהשעה האחת עשרה והשתים עשרה של אותו יום העובד יקבל תוספת של 1.5 משכרו הרגיל.

צו הרחבה בענף הניקיון 2014 צו הרחבה בענף הניקיון 2014 צו הרחבה בענף הניקיון 2014

קרן השתלמות לכל עובד

עובדי הניקיון במגזר הפרטי יהיו זכאים מעתה ואילך לקרן השתלמות כמו שאר עובדי המדינה, כאשר הפרשות המעביד יעמדו על 7.5% והפרשות העובד יעמדו על- 2.5%.

המעסיק על פי צו ההרחבה יהיה מחויב להפריש עבור העובד תשלומים חודשיים לקרן ההשתלמות, החל מיום 1.10.2014 או מיום תחילת עבודתו של העובד, לפי המאוחר משניהם.

הגדלת הפרשות של המעביד לקרן הפנסיה

סך כל ההפרשות לפנסיה, הכוללות את חלקו של העובד וחלקו של המעביד, יעמוד אצל עובדי הניקיון במגזר הפרטי על 21.83%, וגם שיעור זה צפוי לעלות באחוז נוסף החל מיולי 2015.

תשלום דמי הבראה על פי תעריף המגזר הציבורי

עובדי הניקיון במגזר הפרטי יקבלו מעתה דמי הבראה הגבוהים ב-13% מהמחויב בדין, כלומר 423 שקלים ליום הבראה.

מספר ימי ההבראה יקבע על פי הוותק של העובדים כאשר המינימום בקרב עובדים חדשים יעמוד על 7 ימים. התעריף נכלל בערך השעה.

הפרשה לקופת גמל לקצבה

המעסיק יהיה חייב לבטח כל עובד בביטוח של קרן פנסיה מקיפה. אלא אם כן העובד הודיע למעסיק שהוא מבקש להיות מבוטח בקופת גמל, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה.

תנאים נלווים במקום העבודה

שי לחג: המעביד יהיה חייב לתת לעובד שי לחג פעמיים בשנה, כאשר עלות כל שי תעמוד לפחות על 212 ש"ח.

השי לא ינתן בשווה כסף לדוגמה: תווי קנייה. השי יוענק לעובד אשר מועסק במשרה של לפחות 50% או לעובד שעבד לפחות 93 שעות בממוצע בשלושת החודשים הקודמים לחג.

דמי מחלה

לפי הצו יהיה העובד זכאי לדמי מחלה, בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.

סבסוד ארוחות במקום העבודה

במקומות עבודה אשר נמצא בהם מזנון המספק אוכל לעובדים, עובד הניקיון המבצע את עבודתו בפועל באותו מקום עבודה, יוכל לרכוש בסבסוד המעסיק, ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום שאותו משלמים בעד אותה ארוחה שאר העובדים המועסקים באותו מקום העבודה.

בגדי עבודה וציוד

הצו קובע כי על המעסיקים בענף הניקיון לדאוג לספק על חשבונם, לפחות שני סטים של מדי עבודה מדי שנה כאשר מובהר בהסכם כי מעתה המעסיק לא יוכל לדרוש מעובדיו תשלום פיקדון כלשהו בגין בגדי העבודה או הציוד.

כמו כן המעביד לא ינכה על כך שום סכום ממשכורתו של העובד. המעביד יהיה חייב לספק לעובדים את שני הסטים הללו הכוללים: חולצה או מקטורן, מכנסי עבודה או סינר עבודה.

קיראו עוד על: דמי ביגוד

ימי אבל וזיכרון

עובד יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בה הוא עובד בגין ימי אבל. בגין היעדרות של 7 ימי אבל יקבל שכר מלא, ובנוסף לכך עובד אשר בן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי או בגין פעולות איבה, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום זיכרון, ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא.

הוצאות נסיעה

המעסיק יהיה חייב לשלם לעובד החזר בגין הוצאות הנסיעה. אם המעביד לוקח את העובד מביתו על חשבונו הוא לא יהיה חייב לשלם לו את דמי הנסיעה.

במידה והמעביד לוקח את העובד במהלך יום העבודה ממקום אחד למקום אחר, המעביד יהיה חייב לשלם לעובד את הנסיעה, והנסיעה תיחשב לעובד כשעת עבודה.

דמי הבראה

המעביד יהיה חייב לשלם לעובד דמי הבראה בהתאם לשנות עבודתו של העובד, החל מתאריך 1/7/2014 יעמוד דמי ההבראה על סך של: 423 ש"ח. סכום זה יעודכן מידי שנה.

עובד שעבד פחות משנה אצל אותו מעסיק, יהיה חייב המעסיק לשלם לעובד דמי הבראה לפי החלק היחסי באותה שנה שבה עבד העובד.

חופשה שנתית וחופשה מסיבות משפחתיות

כל עובד יהיה זכאי לחופשה שנתית ויקבל על כך תשלום. התשלום על החופשה השנתית של העובד יחושב לפי הוותק של העובד אצל המעסיק או במקום העבודה.

עובד המועסק יותר מחצי שנה אצל המעסיק יהיה זכאי לחופשה בתשלום. אם החופשה לרגל נישואיו יהיה זכאי העובד לחופשה של 3 ימים בנוסף לימי החופשה שהוא זכאי להם.

תשלום בגין חגים

עובד שעובד יותר משלושה חודשי עבודה ולא נעדר מהעבודה יום לפני או יום אחרי החג, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור ימי חג: 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי חג סוכות, 2 ימי חג הפסח, יום העצמאות, וחג השבועות, סך הכל 9 ימים.

בנוסף יקבל חופשה ביום שבתון שיוכרז עליו כחוק, למשל יום בחירות.

קיראו עוד על: דמי חגים

הפסקות, ומקום לאחסון חפצים אישיים של העובד

הצו קובע שמעסיק יתן לעובד הפסקות מהעבודה במהלך יום העבודה.

בנוסף לכך המעסיק ידאג לכך שלכל עובד יהיה במקום העבודה מקום בטוח לאחסן את חפציו האישיים של העובד, ומקום ראוי וסביר שבו הוא יוכל לנוח ולהתרענן בו בהפסקות.

פיטורי העובד והתפטרות העובד

המעסיק יהיה זכאי לפטר עובד שעבד פחות משנה, וזאת בכפוף לכך שהמעביד יתן הודעה מוקדמת לעובד. המעביד יהיה זכאי לפטר עובד בגלל צמצום שעות עבודה, אבל במידה ושעות העבודה יורחבו מחדש לעובד תהיה זכות לחזור לעבודה.

תלוש שכר ומשכורת

מדי חודש יעביר המעסיק לעובד תלוש משכורת בזמן תשלום המשכורת, ובו יהיה כל הפירוט של התשלומים שהוא משלם לעובד. התלוש יהיה בשפה שמובנת לעובד וינוסח בצורה ברורה.

עובד חדש יקבל מהמעסיק טופס בו יפורטו כל תנאי העסקתו, והיקף השעות שבו הוא עובד.

בטיחות העובד

המעסיק יתן לעובד הדרכה בטיחותית על העבודה ויספק לו ציוד אישי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה. במידה ומקום העבודה הוא בית חולים, או מוסד בו העובד יהיה חשוף לסכנת הידבקות כל שהיא, המעסיק יהיה חייב לתת לעובד את החיסונים המתאימים.

רישום נוכחות

במקום העבודה יהיה שעון נוכחות בו יהיה רישום מלא של שעות עבודתו של העובד.

חילופי מעסיקים

בעסק אשר התחלפו בו המעסיקים, העובד יהיה רשאי להישאר עם המעסיק החדש והמעסיק היוצא יהיה חייב לתת לעובד את כל הזכויות שמגיעות לעובד עבור תקופת עבודתו.

אם העובד לא ירצה להישאר אצל המעסיק החדש, הוא יחשב כמפוטר.

קיראו עוד על: החלפת מעסיק במקום העבודה

כמה מילים לסיכום

כפי שראינו צו ההרחבה שפורסם לאחרונה מפסיק את הקיפוח המתמשך בתנאי העסקתם של עובדי הניקיון בישראל ומחייב מתן תוספת שכר ותנאי עבודה לעובדים אלו אשר שווים לשאר העובדים במגזר הניקיון הציבורי במשק.

פורטל זכויות העובדים מטפל מדי חודש במאות פניות של עובדי ניקיון, אשר תנאי עבודתם וזכויותיהם נפגעו מסיבות רבות ומגוונות.

אנו תקווה כי צו ההרחבה הנ"ל יביא לשיפור בתנאי העבודה, ובכל מקרה, אנו נשמח לסייע לכל עובדת ועובד שקופחו בעת עבודתם!

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!


עדכון אחרון: 06/03/2014 13:37   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה    מידע לשכירים   
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc