{if 0} {/if}

הכירו את הדרך החוקית והמהירה ביותר לצורך פירוק שותפות עסקית! לחצו כאן פרטים...
פירוק שותפות עסקית לפי חוק החברות - איך עושים את זה?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

איך מפרקים שותפות עסקית?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews
Hebrew

שותפות עסקית הינה צורת התאגדות במסגרתה מספר בני אדם מתקשרים ביניהם על מנת לנהל עסק ביחד לצורך הפקת רווחים.

להבדיל מחברה בע"מ לשותפות אין אישיות משפטית נפרדת משלה. כתוצאה מכך השותפים חבים באופן אישי לחובות השותפות. על מנת להתגבר על כך, ניתן להקים שותפות מוגבלת, אשר כוללת לפחות שותף כללי אחד, אשר משמש כאחראי על כל חובות השותפות.

כמו כל תאגיד גם שותפות עסקית ניתן לפרק בעת הצורך. הצורך בפירוק השותפות יכול לנבוע מסיבות שונות, כגון כשלון העסק מבחינה כלכלית, סכסוכים אישיים בין השותפים, מחלוקות עסקיות בין השותפים, לרבות לגבי מטרות העסק או לגבי האופן לפיו יש לנהל את העסק ועוד.

מטבע הדברים, פירוק שותפות הינו תהליך מורכב ולא קל, הן מבחינה משפטית, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה רגשית. לפיכך מומלץ לנהל תהליך זה בתבונה, ולתכנן את אופן ביצועו מראש ובאופן מסודר ככל הניתן. כמובן שמומלץ מאד להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני חברות.

באופן כללי, ניתן לפרק את השותפות באמצעות שתי דרכים חילופיות: האחת במסגרת הסכם בין הצדדים, והשניה באמצעות בית המשפט, וזאת במידה והצדדים לא מצליחים להגיע להסכם ביניהם לגבי פירוק השותפות.

פקודת השותפויות מסדירה את הליך הפירוק

כללי פירוק השותפות מבחינה חוקית מוסדרים במסגרת פרק ה' לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

סעיפים 41–44 לפקודת השותפויות מפרטים סיבות חוקיות נוספות בגינן יש או ניתן לפרק את השותפות.

סעיף 41 לפקודה קובע כי יש לפרק שותפות אם היא התכווננה לתקופה קצובה – בגמר התקופה. אם היא התכווננה לעסק או קיבולת אקראיים – בהסתיים העסק או הקיבולת, ואם היא התכווננה לתקופה לא קצובה – כאשר אחד השותפים הודיע ליתר השותפים על כוונתו לפרק את השותפות.

סעיף 42 לפקודה קובע כי יש לפרק את השותפות במקרה ובו אחד השותפים מת או הוכרז פושט רגל. יחד עם זאת, ניתן להתנות על סעיפים 41 ו/או 42 במסגרת הסכם בין השותפים.

סעיף 43 לפקודה קובע כי השותפים רשאים לפרק את השותפות במקרה שאחד השותפים שיעבד את חלקו בשותפות בשל חוב פרטי שלו.

סעיף 44 לפקודה קובע כי יש לפרק את השותפות כאשר קרה מקרה העושה את ניהול עסקיה או את פעולתם של השותפים בניהולה למעשה אסור.

בכל מקרה בו מתקיימת אחת מהעילות הללו, ניתן לפרק את השותפות באמצעות הסכם בין הצדדים. זאת בין אם המדובר בהסכם שמסדיר מראש גם את עניין פירוק השותפות, ובין אם המדובר בהסכם שנערך בין הצדדים בדיעבד, לאחר שהשותפות כבר נוסדה והתעורר הצורך לפרקה.

במידה והצדדים לא מצליחים להגיע להסכם בעניין זה, רשאי כל אחד מהם לעתור לפירוק השותפות בפני בית המשפט. בית המשפט המוסמך לדון בעניין זה הינו בית המשפט המחוזי של המחוז שבו רשומה השותפות, או שבו נמצא מקום עסקה הראשי וזאת כאמור בסעיף 46 לפקודה.

סעיף 45 לפקודה מפרט שש סיבות נוספות בגינן רשאי שותף לעתור לפירוק השותפות באמצעות בית המשפט.

ארבע  מהסיבות הללו מתייחסות למצבים שונים של אחד השותפים אשר מצדיקים את פירוק השותפות.

המדובר במצבים בהם אחד השותפים:

  • נעשה לא שפוי דרך קבע
  • נעשה נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו לפי הסכם השותפות
  • מתנהג באופן שעלול להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות
  • מפר במזיד את הסכם השותפות, או שהוא מתנהג בדרך שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות

שתי הסיבות הנותרות עוסקות במצב בו לא ניתן לנהל עוד את עסקי השותפות אלא בהפסד, או בכל מצב שנוצרו בו נסיבות העושות את פירוק השותפות למעשה של צדק ויושר והכל לפי הנחת דעתו של בית המשפט.

בית המשפט אשר דן בתביעה לפירוק השותפות וזאת מכל טעם שהוא, מוסמך להורות על פירוק עסקיה, סילוק חובותיה וחלוקת העודף בין האנשים הנוגעים בדבר, לפי זכויותיהם ואף למנות כונס לנכסי השותפות ו/או מנהל לעסקיה במידה והדבר נחוץ.

סעיף 51 לפקודה עוסק באופן לפיו יש לחלק את הכספים שהתקבלו בקופת השותפות, כתוצאה מכינוס נכסיה ומימושם, בכפוף לכל הסכם.

באופן כללי יש לחלק את הכספים בסדר הבא:

  • סילוק החובות הרובצים על השותפות כלפי הנושים השונים לפי זכויותיהם.
  • סילוק מקדמות ששילמו השותפים.
  • סילוק הוצאות הפירוק.
  • סילוק תשלומים הוניים ששילמו השותפים.
  • חלוקת היתרה, ככל שנותרה כזו, בין השותפים לפי מידת חלקם ברווחי שותפות.

כמו כן, יש לזכור כי במידה והמדובר בשותפות שנרשמה ברשם השותפויות, יש גם לפעול למחיקת רישומה ברשם השותפויות. לשם כך יש לשלוח לרשם השותפויות הודעה על פירוק השותפות, וכן לשלם את חובות האגרה השנתית במידה וישנם כאלו.

לצורך סיוע בפירוק שותפות עסקית חייג/י: 072-334-2000


האם הבנת את הליך פירוקה של שותפות עסקית? כן בהחלט, הכתבה מפורטת וברורה מאד. כן, אבל נשארו לי עוד כמה שאלות בנושא. לא ממש, חסר בכתבה מידע חשוב מאד.
עדכון אחרון: 07/01/2016 13:55
תגיות בעמוד:   חברות ותאגידים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc