{if 0} {/if}

תושבי הדרום, עד 40 קילומטר מסביב לרצועת עזה, יזכו לקבל שכר גם אם נעדרו מהעבודה בגלל מבצע צוק איתן...
הסכם פיצויים לעובדים תושבי הדרום בעקבות מבצע צוק איתן
×
x

כלים לחיפוש עבודה

צוק איתן - פיצויים לעובדים בישובי הדרום

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (15) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 15 reviews
Hebrew

לאור המשכות מבצע צוק איתן הוחלט על הענקת פיצויי כספי לעובדים ומעסיקים תושבי הדרום, שהכנסתם נפגעה בעקבות המצב הבטחוני, סגירת מקומות עבודה וירידה בהכנסות העסקים הפועלים בטווח של 40 קילומטרים מרצועת עזה.

ההחלטה בנושא התקבלה בתאריך 23/7/2014 ואנו מביאים את עיקריה לטובת ציבור העובדים והמעסיקים.

שר האוצר יאיר לפיד, יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן ויושב ראש נשיאות הארגונים העסקיים, צביקה אורן, חתמו על הסכם לתשלום פיצויים בגין נזקים לתושבי הדרום.

הממונה על השכר באוצר, קובי אמסלם ויושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן חתמו על הסכם שכר קיבוצי אשר יהיה תקף לתקופה שבין התאריכים 8.7.14 עד 31.8.14 או עד לסיום מבצע צוק איתן, לפי המוקדם מביניהם ובהתאם להנחיות פיקוד העורף לגבי פעילות מוסדות החינוך.

כמו כן, שר האוצר יגיש בפני ועדת הכספים את התקנות החדשות לאישור בכדי לקדם את נושא הפיצויים לבעלי העסקים בכדי שנשיאות הארגונים העסקיים יצטרפו להסכם הקיבוצי.

ההסכם הקיבוצי קובע כי המעסיקים ישלמו שכר לעובדים אשר נעדרים ממקום עבודתם עקב הנחיות פיקוד העורף. מעביד שלא ישלם לעובדיו בעבור העדרותם ובהתאם לתנאים בהסכם, יחשב כעובר על החוק.

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אדם שמוגבלותו מונעת ממנו לעמוד בהנחיות פיקוד העורף ועקב כך נבצר ממנו להתייצב בעבודה יקבל שכר ממעסיקו.  

במקרים בהם מוסדות החינוך יסגרו בשל המצב הבטחוני וזאת על פי הוראות פיקוד העורף, עובדי המוסדות הסגורים יהיו זכאים לשכרם.

בין התאריכים ה-08/07 ועד 27/07 גם הנחייה אשר נתנה על ידי ראש רשות מקומית, תזכה את עובדי המוסדות בשכר מלא.

כמו כן במידה ומוסדות חינוך יסגרו, הורים לילדים מתחת לגיל 14 יהיו זכאים להעדר מהעבודה ולקבל שכר מלא. זכות זו תקפה לגבי הורה אחד בלבד.

מעסיק לא ימתין לקבלת דמי הפיצויים עליו לשלם את שכרם של העובדים הזכאים על פי ההסכם הקיבוצי, כבשגרה. בכדי שיוכל לתבוע פיצויים, על המעביד לפנות לקרן הפיצויים ברשות המיסים.

לאחר שהתקנות יואשרו בכנסת יוכלו המעסיקים הניזוקים, הנמצאים בטווח של עד 40 קילומטרים מעזה, להגיש בקשה לתביעת פיצויים בגין נזק עקיף וזאת עלפי התנאי המחייב תשלום משכורות לעובדים אשר נעדרו עקב המצב. 

תביעה שכזו יכולה להעשות באחד משלושת המסלולים הירוקים, אשר נועדו לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו מהמצב הבטחוני וביניהם מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות שוטפות.

מסלול שכר עבודה - פיצויים עבור השכר ששולם לעובדים אשר נעדרו עקב המצב בעבור ימי העדרותם.

מסלול מחזורים - ניתן יהיה להגיש תביעה בשל ירידה במחזור העסקי שנגרמה עקב המצב הבטחוני וזאת בהתאם לדיווח שוטף אשר יתבצע פעם או פעמיים בחודש למע"מ. המחזור העסקי בתקופת המבצע וההסכם, יבחן בהשוואה למחזור בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

מסלול הוצאות - המעביד יוכל לדרוש פיצויים גם בעבור הנזק התפעולי אשר נגרם לעסק.

יש לציין כי כל התביעות יעשו בהתאם לתנאים אשר יקבעו בתקנות.

פיצויים לתושבי הדרום בעקבות מבצע צוק איתו פיצויים לתושבי הדרום בעקבות מבצע צוק איתו פיצויים לתושבי הדרום בעקבות מבצע צוק איתו

במידה ומדובר במעבידים אשר ממוקמים בטווח של עד 7 קילומטרים מעזה, תינתן להם האפשרות לבחור בין המסלולים הירוקים לבין המסלול האדום, אשר יאפשר תביעת פיצויים בעבור נזקים עקיפים, בהתאם לאופיו של העסק המתייחסים לאובדן רווח.

מסלולים נוספים יופעלו במטרה לתת מענה לעסקים המשתייכים לענפים יחודיים, כמו ענפי נופש ואירוח, ביניהם בתי מלון ואולמות אירועים אשר ספגו ביטולים רבים וכמו ענף החקלאות, שלגביו שר האוצר הבטיח כבר היום, כי ידאג להקצות 3.5 מיליון שקלים, לטובת מיגון החקלאים בדרום.

יאיר לפיד, שר האוצר ציין כי אנחנו יוצרים כיפת ברזל כלכלית עבור תושבי הדרום, אותם תושבים, הם העורף החזק של מדינת ישראל וממשלת ישראל.

המטרה שלנו היא לתת להם את העורף הכלכלי החזק שיוכלו להישען עליו.

יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן חיזק את דבריו והוסיף הבאנו ביטחון כלכלי לעורף.

ההסתדרות, האוצר והמעסיקים שילבו יחד ידיים על מנת להבטיח שהמצב הביטחוני לא יכניע כלכלית את תושבי הדרום.

הסדרת מנגנון הפיצוי לעובדים ולעסקים, עוד לפני תום הלחימה, נותנת אורך רוח לתושבים אל מול האפשרות שהמבצע החשוב הזה ימשך עוד זמן מה.

גם משרד הכלכלה יפעיל מסלול לעסקים קטנים במטרה להדריך, לסייע וללוות אותם בתהליך תביעת הפיצויים.

רן קיויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה בפניה למעסיקים אני קורא לכל בעל עסק קטן או בינוני וכן בעלי מפעלים וחברות של עד 100 עובדים באזור הדרום, לפנות למערך המעוף של הסוכנות ולהיעזר ביועצים המקצועיים ובסל השירותים העומד לרשותם.

פורטל זכויות העובדים ימשיך לעדכן אתכם בכל מידע רלוונטי נוסף ככל שיתפרסם.

מספרי טלפון ומוקדי סיוע לעובדים במשרד התמ"ת

משרד התמ"ת מפעיל בימים האחרונים מספר קווי טלפון בהם ניתן מענה לעובדים ומעסיקים, בכל הנוגע לקבלת פיצויים וענייני עבודה אחרים לאור מבצע צוק איתן.

  • מוקד חירום משרד הכלכלה לתושבי הדרום: 1800-800-556
  • מוקד פניות הציבור בחירום של משרד הכלכלה, פעיל בשעות 7:30 ועד 20:00 בערב: 1800-201-180
  • מוקד חירום לעסקים קטנים: 1-700-558-040

ליחצו כאן להורדת טופס תביעת מעסיק לפיצויים מאתר רשות המיסים

ליחצו כאן להורדת טופס תביעה ופיצויים עקב נזקים בתחום החקלאות

לשיחת יעוץ עם עורך דין חייג/י: 072-334-2000


האם לדעתך המדינה עשתה מספיק בכדי לשמור על זכויות העובדים בתקופת מבצע צוק איתן? לא, היה ועדיין צריך לעשות הרבה יותר למען העובדים לא ממש, אבל יותר טוב מכלום... כן, המדינה עשתה די והותר למען העובדים כן וגם זה יותר מדי - היה צריך לנתב את הכסף לכיסוי הוצאות אחרות
עדכון אחרון: 25/07/2014 01:07   
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. פיצוי לפגיעת נפש חרדות בגין פעולות טרור
ראשית כל מחובת המדינה לדאוג לפיצויים כספיים לעובדים בעקבות פעולות מלחמה וטרור הן לרכוש והן לביטול עבודה בעיקבות המצב אך מה לגבי הנזק הנפשי החרדות שנגרמו כתוצאה מהפעולות האלה היכן זה בא ליידי ביטוי היכן אנו מקבלים את הפיצויי על פגיעת הנפש הזאת ? שמלווה אותנו כתוצאה מכך?
סגור
הוסף תגובה

סיגלית פרץ 11/08/2014 17:14
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc