{if 0} {/if}

האם יש לקחת בחשבון גם את התשלום עבור עמלות מכירה לצורך חישוב התשלום המגיע למי שעובד ביום המנוחה השבועי (שבת)?
האם יש לכלול עמלות מכירה בחישוב גמול מנוחה שבועית (עבודה בשבת)?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

עמלות מכירה לצורך חישוב התשלום עבור עבודה בשבת / בחג

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews
Hebrew

עובד שהועסק בשעות המנוחה השבועית זכאי לגמול מנוחה שבועית וזאת בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל בימי חול. כלומר, תוספת של לפחות 50%. כך קובע סעיף 17(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

עובד חודשי זכאי לתוספת בשיעור של 50% מערך שכרו היומי הרגיל ואילו עובד שעתי / יומי זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו השעתי / יומי הרגיל.

כידוע, שכרם של עובדים רבים במשק מורכב משכר בסיסי בתוספת עמלות מכירה. לפיכך, התעוררה השאלה האם השכר הרגיל שלהם לצורך חישוב גמול המנוחה השבועית כולל גם את עמלות המכירה שלהם, או רק את השכר הבסיסי בלבד.

חוק שעות עבודה ומנוחה איננו עונה על שאלה זו במישרין, אולם הוא קובע בסעיף 18 שלו שהשכר הרגיל לצורך חישוב גמול המנוחה השבועית כולל גם את כל התוספות שהמעסיק משלם לעובדו.

לפיכך התעוררה גם השאלה האם  תוספות השכר שמצויינות בסעיף 18 לחוק, כוללות גם את עמלות המכירה של העובד ועל כן יש לכלול גם את העמלות הללו במסגרת שכר העבודה הרגיל לצורך חישוב גמול המנוחה השבועית.

שאלה זו נדונה בפסיקה במסגרת הליך בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהגיש עובד שעבד כאיש מכירות באחד מסניפיה של חברת האופנה הידועה קסטרו כנגד החברה, וזאת בהתבסס על עילות שונות, ולרבות בשל אי הכללת עמלות המכירה בשכר הרגיל לצורך חישוב גמול המנוחה השבועית.

שכרו של עובד זה הורכב משכר בסיס שעתי, בצירוף עמלות מכירה. העובד טען שיש לכלול גם את עמלות המכירה שלו במסגרת חישוב דמי החגים, בעוד שחברת קסטרו, כצפוי, התנגדה לכך.

הליך זה התנהל בשתי ערכאות. בתחילה, בפני בית הדין האזורי לעבודה במסגרת הליך סע"ש 3263-07-13 שחם נ' קסטרו שיווק 1985 בע"מ. לאחר מכן בפני בית הדין הארצי לעבודה, במסגרת הליכי הערעור שהגישו הצדדים על החלטת בית הדין האזורי, בע"ע 36096-02-16, 7386-02-16 קסטרו נגד אור שחם.

בית הדין האזורי קיבל באופן חלקי את בקשת העובד וקבע, בין היתר, שניתן להגיש תביעה ייצוגית כנגד קסטרו בעילת אי הכללת עמלות המכירה בשכר הרגיל לצורך חישוב גמול המנוחה השבועית.

בהחלטתו, ציין בית הדין האזורי את ההלכה הפסוקה לפיה יש לפרש את הביטוי "כל תוספות השכר" שמצויין בסעיף 18 לחוק באופן מרחיב, אשר כולל גם בונוסים ותוספות מותנות, לרבות תוספות שאינן מובאות בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

בהסתמך על הלכה זו וכן בהסתמך על ההלכה הנוספת לפיה עמלות המכירה הן חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים, כאמור בהליך ע"ע 170/03 עזרא נ' יה"ב פרויקטים, נקבע שמתחייבת המסקנה כי יש לכלול גם את עמלות המכירה בשכר הרגיל לצורך חישוב גמול המנוחה השבועית.

בית הדין האזורי גם ציטט בהסכמה את פסיקתו של מותב אחר בבית הדין האזורי, בהליך עב (ת"א) 11182/07 בן גל נ' כ.י.ד. ערוץ הקניות אשר קבעה שהגישה לפיה העמלות מהוות חלק מהשכר הרגיל לעניין סעיף 18 לחוק מתיישבת עם תכלית החוק להפוך את ההעסקה במנוחה שבועית לבלתי כדאית מבחינה כלכלית עבור המעסיק.

קסטרו הגישה ערעור, בין היתר גם על החלטה זו, בפני בית הדין הארצי לעבודה.

בית הדין הארצי קבע שיש שוני מהותי בין סיטואציה שבה כל שכרו של העובד מורכב מעמלות, שאז העמלות הן בגדר השכר הרגיל או שכר היסוד שלו ואינן בגדר תוספת, לבין סיטואציה שבה משולם לעובד שכר בסיסי בעד שעות העבודה וזאת בתוספת עמלות.

במקרה השני יש ליתן משקל למכלול הנסיבות ותנאי הזכאות לעמלה, כמו גם לשיעור העמלה ביחס לשכרו הכולל של העובד, כאשר ככל ששיעור העמלה גבוה יותר, כך גם תגבר הנטייה לראות בה כחלק מהשכר הרגיל לפי סעיף 18 לחוק.

לפיכך קבע בית הדין הארצי כי לא ניתן לקבוע באופן גורף שעמלת מכירה היא חלק מהשכר הרגיל לעניין סעיף 18 לחוק, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו, ובכללן הנסיבות הבאות:

המנגנון המוסכם לתשלום עמלה - למשל, האם משולמת עמלה בעד כל עסקה בנפרד או רק בעד עסקאות שמעבר לרף מסוים בפרק זמן מסויים?

סוג העסקה שבעדה משולמת העמלה - האם מדובר בעסקה שנערכת באופן ממוקד, שניתנת לאיתור בזמן ובמקום, או בעסקה שקשירתה מתמשכת על פני פרק זמן ארוך?

שיעור מרכיב העמלה בשכר - האם משולם לעובד שכר בסיסי ועליו מתווספת העמלה, או כל שכרו של העובד מורכב מעמלות ומה השיעור היחסי של העמלה בשכרו הכולל של העובד?

עוד נקבע כי גם באותם מקרים שבהם ימצא שעמלת מכירה אכן מהווה חלק מהשכר הרגיל לפי סעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה, אין להוסיף את כל עמלות בעד אותו חודש כמקשה אחת לשכר הרגיל לצורך חישוב גמול המנוחה השבועית בסוף החודש, כפי שקבע בית הדין לעבודה בערכאה הראשונה.

משמעות הדבר היא תשלום עמלה לעובד גם אם לא ביצע כלל מכירות בשעות המנוחה השבועית וזאת בניגוד להסכמת הצדדים כי העמלה היא תמורה להישג המכירה.

כמו כן, בנסיבות שבהן לא בהכרח מתבצעות מכירות במהלך שעות העבודה הרגילות, אזי על פי דרך החישוב שהתווה בית הדין האזורי, עובד יהיה זכאי לתשלום עמלה בשעות המנוחה השבועית גם אם לא ביצע מכירות בשעות העבודה הרגילות שקדמו לשעות המנוחה השבועית.

תחת זאת, יותר נכון להשוות את העמלה לשכר לפי כמות תוצרת, כך שאם למשל שיעור העמלה על מכירת מוצר הוא 10%, אזי ככל שהמוצר נמכר בשעת מנוחה שבועית, שיעור העמלה יהיה 12.5% או 15%.

לסיכום, השאלה האם יש לכלול את עמלות המכירה בשכר הרגיל לצורך חישוב גמול המנוחה השבועית תיקבע בנפרד בכל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו.

עוד בנושא: האם עמלות מכירה נכלולת בשכר לצורך חישוב שעות נוספות?


עדכון אחרון: 03/03/2019 16:00   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!