{if 0} {/if}

קיראו על זכויות העובדים ותנאי ההעסקה של עובדי הקבלן כאן (עדכון אחרון יולי 2012)...
זכויות עובדים של עובדי קבלן
×
x

כלים לחיפוש עבודה

עובדי קבלן? דעו את זכויותיכם

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (41) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 41 reviews
Hebrew

ב-1.1.2008 לאחר משא ומתן ממושך בין הממשלה להסתדרות נכנס לתוקפו סעיף 12א לחוק חברות כוח אדם.

שינויים בתנאי ההעסקה של עובדי קבלן

הסעיף קובע כי מעסיקים יחויבו לקלוט לשורותיהם ולהעסיק באופן ישיר עובדי כוח אדם בתום תקופה של 9 חודשי עבודה.

כלומר, בסוף התקופה הנקובה יהיה על מעסיקים להחליט אם ברצונם להמשיך את תקופת ההעסקה – צעד שמשמעותו קליטת העובד לשורותיהם או להפסיק את העסקתו. במצב זה יוחזר העובד אל חברת כוח האדם, שתוכל להעבירו אל מעסיק אחר וכן הלאה.

במצב האידיאלי מבחינת העובד, שבו החברה המעסיקה בפועל קולט אותו לשורותיה, חשוב לדעת כי בעת המעבר מעובד כוח אדם לסטטוס עובד אצל המעסיק, הוותק שנצבר לעובד מתקופת ראשית עבודתו, שבה היה כפוף עדיין לחברת כוח-אדם מצטרף לוותק שלו בתקופת העסקתו אצל המעסיק בפועל.

יש לציין כי מעסיקים וחברות כוח אדם מתחמקים מהחוק באמצעות הפיכת חברת כוח האדם לקבלנית שירותים ואת עובדיה ל"עובדי קבלן", שאינם כפופים לחוק חברות כוח אדם.

דרך נוספת של המעסיקים בפועל לעקוף את החוק היא העברת העובדים לחברת כוח אדם אחרת. תחבולות אלה אינן חוקית, ומי שנפגע מהן יכול לתבוע בגינן על התחמקות מהוראת החוק.

בצו הרחבה לחוק חברות כוח אדם משנת 2004 נקבעו כל יתר הזכויות ותנאי ההעסקה של עובדי כוח אדם. חלק מהזכויות הן זכויות מטיבות, המכילות תנאים טובים יותר מזכויות הבסיס המחייבות לשאר העובדים במשק.

הטבות בזכויות עובדי כוח אדם

-    קיצור שעות העבודה במשרה מלאה ל-175 לעומת 186 שעות ליתר העובדים, וכתוצאה מכך 6% תוספת לדמי חופשה, חגים, הבראה ומחלה.
-    ימי מחלה: 24 ימי מחלה בשנה, 6 ימים יותר ממה שנקבע בחוק הנוגע לכלל הציבור.
-    יום חופשה נוסף על הקבוע בחוק.

השוואת תנאי עבודה לאלה של עובדי החברה

בצו ההרחבה הסכימה ההסתדרות לבטל את הדרישה הכוללת לשוויון מלא בין תנאי העבודה של עובדי חברת כ"א ליתר עובדי החברה, אך דאגה לדאוג לשוויון הזדמנויות בתחומים הבאים: שעות נוספות, עבודה במשמרת לילה, קופת גמל וקרן השתלמות.

יש לציין כי כספים לקופת גמל המופרשת לעובדים ישירים (בתוקף הסכם קיבוצי) יועברו לעובדי כ"א, לא מתחילת תקופת עבודתם, אלא רק לאחר 9 חודשי העבודה הראשונים, ואילו קרן השתלמות  שעובדי החברה זוכים לה בתום שנת עבודה אחת, תופרש לעובדי כ"א רק לאחר שנה וחצי.

קנס לעובדי כוח אדם על הפסקת עבודה לפני תום תקופת הכשרה

החוק מתיר לחברות כוח אדם להטיל קנס על עובדים שהתחייבו לתקופת עבודה מסוימת, לאחר שניתנה להם הכשרה על חשבון החברה.

הטלת הקנס מוגבלת רק למקרים שבהם העובד מקבל בסוף ההכשרה תעודה, שהוא יכול להיעזר בה גם במקומות עבודה אחרים. הטלת קנס במקרים אחרים איננה חוקית. מי שנתקל בבעיה בתחום זה מוזמן להתלונן במחלקה לרישוי חברות כוח אדם במשרד התמ"ת.

ביטוח

חברת כוח אדם מחויבת על פי חוק (הן עצמן וללא קשר למעסיקים) לבטח את עובדיה ב-9 החודשים הראשונים בביטוח מסוג "ריסק".

ביטוח זה יקנה במקרה של נכות עקב תאונה שהיא לא תאונת עבודה, פיצוי חודשי של מחצית משכר העובד. במקרה של מוות יינתן למשפחה פיצוי חד פעמי של  100,000 שקלים. חברה שלא תמלא אחר הוראה זו – עוברת על החוק.

ביטוח פנסיוני


חברות כוח אדם מחויבות בחוק, לבטח את עובדיהן בפנסיה מקיפה, לאחר השלמת 9 חודשי עבודה במסגרתן, וללא קשר למקומות העבודה השונים שהם מועסקים בהם. הביטוח הפנסיוני חייב לכלול מרכיבים של ביטוח נכות וביטוח חיים.

אם העובד היה מבוטח כבר בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, אזי מחויבת החברה להמשיך בתשלומי אותו ביטוח לאחר 3 חודשי עבודה.

העובד יכול לבחור בין שני מסלולים של ביטוח פנסיוני, האחד במסגרת ביטוח מנהלים והשני בתור קרן פנסיה.

קיימת שונות מסוימת בין המסלולים באחוזים משכר העובד ומהשתתפות המעסיק המופרשים במסלולים השונים, וקיים גם הבדל בכל הנוגע למדיניות הענקת פיצויים במקרה פיטורין.

קרן פנסיה מקיפה - ביטוח דרך קרן פנסיה מקנה לעובד כוח אדם שעובר תהליך פיטורין את הזכות לקבל עד 28% משכרו הפנסיוני (שכר הברוטו), כאשר השאר נחסך עבורו לפנסיה.

ביטוח מנהלים
-  מי שמבוטח בביטוח מנהלים לא זכאי לפיצוי עם פיטוריו וסכום הפיצוי עובר כולו לחיסכון הפנסיוני שישתחרר רק בתקופת הגמלאות.

מה מוגדר כפיטורין ומתי זכאי עובד כוח אדם לפיצויי פיטורין?

בית הדין לעבודה הגדיר מספר נסיבות כפיטורים:  

א)    כאשר המעסיק בפועל אינו מעוניין לקלוט את העובד, ומנגד חברת כוח האדם אינה מציעה לו הצעה חלופית. במקרה כזה, אם העובד הועסק לפני הפיטורין  שנה או יותר על ידי חברת כוח האדם, יוגדר המצב כפיטורים, והוא יהיה זכאי לפיצויים בגינם.

ב)    גם כשעובדות כוח האדם מבקשות מהעובד להמתין עד שימצאו לו עבודה חלופית הולמת, ובתקופת ההמתנה לא משולם לו שכר, הרי שעל פי דין חברת כוח האדם מפטרת למעשה את העובד, והוא זכאי לפיצויי פיטורין.

ג)    במקרה שהמעסיק מפסיק את עבודת העובד, וחברת כוח האדם מציעה לו עבודה אחרת, שהעובד אינו מעוניין בה – ייחשב הדבר כפיטורין רק אם העובד הועסק תקופה ארוכה אצל המעסיק בפועל.

במקרה אחר, שבו עבודת העובד הופסקה לאחר תקופה קצרה, ובמקרה שחברת כוח האדם מציעה לו עבודה חלופית עם תנאים דומים, והעובד מסרב לקבלה, ייחשב הדבר כהתפטרות של העובד.

יולי 2012 - חוק המגן על זכויות עובדי קבלן

החוק לאכיפת זכויות עובדי הקבלן שאושר בכנסת בדצמבר 2011 ונכנס היום לתוקף קובע כי לראשונה בישראל אפשר יהיה לתבוע גם את מזמין שירותי הקבלן ולא רק את חברת כח האדם. תאגידים שיתגלה כי חתמו על חוזה שאיננו מבטיח את תנאי השכר הבסיסיים של העובדים צפויים לעמוד לדין פלילי.

בנוסף קובע החוק כי מזמין העבודה ולא חברת הקבלן, יהיה אחראי גם לתשלום דמי הבראה, החזרי הוצאות נסיעה, פנסיה דמי חגים ותוספת יוקר. מדובר בחוק תקדימי בישראל, המהווה פריצת דרך בהגנה על זכויות עובדי קבלן, שסובלים מהפרות רבות והתעלמות מזכויותהם.

על חברות ותאגידים שימצא שהזמינו שירותים מחברות קבלן וכח אדם, אך לא דאגו לפקח על מניעת הפרות זכויות העובדים, תוטל אחריות פלילית וחברות קבלן שיורשעו או יקנסו כתוצאה מההפרה לא יוכלו לחתום על חוזים חדשים למשך שלוש שנים לפחות.

במשרד המסחר והתעשיה מקווים כי העונשים התקדימיים יהוו הרתעה לחברות מהפרת החוק, אך לא מסתפקים בכך וקבעו גם תקנות שיקצרו משמעותית את ההליכים המשפטיים שננקטים נגד מעסיקים, תוך כדי הקלה על התהליך הבירוקרטי. בין היתר ניתן מעתה להשית עיצומים מנהליים כנגד החברות המפרות ועיצומים כספיים אישיים משמעותיים נגד המנכ"לים שלהן.

האכיפה צפויה להתבצע על ידי מינהל האכיפה וההסדרה במשרד התמ"ת ולצורך כך הקציב המשרד תוספת כח אדם של מפקחים. אם מצאתם עצמכם נפגעים מהפרת זכויותכם צרו קשר והגישו תלונה ישירה לאגף האכיפה.

קראו בהרחבה על:


עדכון אחרון: 25/11/2018 16:26   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה    השמה וכח אדם   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!