{if 0} {/if}

אתר זכויות עובדים - מידע בנושא זכויות עובדים במוסדות הממשלה כחלק מסקטור עובדי המדינה. מהו הסכם קיבוצי? כל מה שצריך לדעת.
עובדי מדינה - זכויות עובדים במוסדות הממשלה וההסכם הקיבוצי
×
x

כלים לחיפוש עבודה

עובדים במוסד ממשלתי? אלו הן זכויותכם!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews
Hebrew

זכויות עובדים במוסד ממשלתי

עובדי מוסד ממשלתי נמנים על סקטור עובדי המדינה - סטטוס, המקנה להם קשת רחבה של זכויות סוציאליות והטבות מסוגים שונים, בתחום הפיננסי ובהיבטי רווחה.

עבור מי שמוכן לקבל את החסרון המרכזי, הטמון בעבודה במוסד ממשלתי ומתבטא במשכורת נמוכה ביחס לסקטור הפרטי, מהווה המגזר הציבורי מסגרת תעסוקתית רווחית ואטרקטיבית.

כחלק ממעמד עובדי מוסד ממשלתי זכאים עובדים אלה ליהנות ממגוון רחב של זכויות ופריבילגיות, אשר המשמעותית בהן הינה יציבות - מצרך מבוקש בשוק התעסוקה הדינאמי של ימינו, אשר מבטיח הכנסה שוטפת ושקט נפשי.

פרט לקביעות, נהנים עובדי מוסדות ממשלתיים מתנאים סוציאליים משופרים, המעוגנים במסגרת הסכמים קיבוציים כלל ענפיים, אשר מסדירים את תנאי העסקתם של עובדים בתחום זה ומגנים עליהם.

ההסכם הקיבוצי - מטריית ההגנה על העובדים

הסכם קיבוצי מהווה כלי מרכזי במסגרת משפט העבודה להסדרת תנאי העסקתם של עובדים בתחום מסויים, באופן קולקטיבי ושלא במסגרת חוזה עבודה אישי. ההסכם נחתם בין המדינה, כצד המעביד, לבין העובדים בענפי תעסוקה שונים במשק, המיוצגים על ידי ארגוני עובדים, אשר אמונים על שמירת זכויותיהם ופועלים לקידומן.

ההסכם הקיבוצי חל על כלל העובדים בענף ומסדיר היבטים שונים של העסקתם, בהם: קריטריונים לקבלה לעבודה והליך סיומה, תנאי ההעסקה, יחסי העבודה בין הצדדים, זכויות סוציאליות והטבות פיננסיות דוגמת פנסיה, קרנות גמל והשתלמות, ביטוח מנהלים וכן הטבות בתחום הרווחה כמו ביטוחי בריאות, נופשונים מסובסדים, זכאות לקבלת הנחות למיניהן וכדומה.

כעובדי המגזר הציבורי, נהנים העובדים במוסד ממשלתי מהסכמים קיבוציים, החלים בתחום זה, כאשר וותק תעסוקתי ודירוג מקצועי מהווים גורמים, המשפיעים על הטבת התנאים לעובד.

מגוון הזכויות מהן נהנים עובדי מוסד ממשלתי

כחלק מהעובדים במשק, זכאים גם עובדי מוסד ממשלתי לקבלת מכלול התנאים, המוסדרים במסגרת חקיקת המגן בתחום דיני העבודה. תנאי זכויות עובדים מעוגנים בשורה ארוכה של חוקים, בינהם:

זכאות לקבלת שכר מינימום לכל הפחות, מכסת ימי חופשה שנתית כנגזרת של הוותק במקום העבודה, ימי מחלה, דמי הבראה, מתן הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים, קבלת פיצויי פיטורים כדין וכדומה.

פרט לתנאים אלה, מהם זכאים ליהנות כלל העובדים במדינה, בסקטור הפרטי והציבורי כאחד, על פי חוק, מוקנית לעובדי מוסד ממשלתי שורה של הטבות נוספות, אשר נועדו להבטיח את רווחתם.

בין הזכויות הללו: הקלות בקבלת שירותים בנקאיים, תנאי פנסיה מעולים במסלול תקציבי או צובר, פתיחת תוכניות חסכון, כגון קופות גמל וקרנות השתלמות, בתנאים מיטיבים, ביטוחים קולקטיביים בתחומים שונים - בריאות, חיים, רכב, רכוש ועוד.

ארגוני עובדים

ארגוני העובדים מהווים הגורם, האמון על שמירת תנאי העסקתם של העובדים במגזר הציבורי ובכללם עובדי מוסדות ממשלתיים. ארגונים אלה משמשים שופר לייצוג בקשותיהם ורצונותיהם של העובדים  ופועלים להשגת תנאים טובים ומשופרים יותר עבורם, בדרך של קיום משא ומתן על תנאי העסקה או במידת הצורך, נקיטה בכלי החוקתי - זכות השביתה.


עדכון אחרון: 25/08/2011 12:25   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    מידע לשכירים   
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc