{if 0} {/if}

האם בחוזה העבודה שלך יש סעיף שמאפשר למעסיק לשנות את נהלי העבודה בכל עת ובאופן חד צדדי?
שימו לב: סעיף נהלים בחוזה העבודה עלול לסבך את העניינים!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

סעיף נהלים בחוזה העבודה שלך

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews
Hebrew

נהלי עבודה הנם סדרת כללים אשר מסדירים את אופן ביצוע תהליכי העבודה ותנאי ההעסקה של העובדים במקום העבודה. בכל מקום עבודה ישנם נהלי עבודה שמכתיבים את אופן ההתנהלות של העובדים בשגרת היום יום בעבודה.

לרוב, נהלים אלה מפורטים גם בכתב ומוסברים לעובדים במועד תחילת העסקתם. מן הראוי, שכל אחת ואחד מהעובדים בארגון יכירו את נהלי העבודה, בעיקר למען הסדר הטוב ולמניעת חיכוכים מיותרים ואי הבנות בין עובדים למעסיקים.

נוהל עבודה תקין אמור לפרט בצורה מסודרת ובהירה כיצד לבצע משימה מסויימת במהלך העבודה, על מנת להבטיח שביצועה יעשה בצורה הטובה ביותר. כך, לדוגמא, נוהל קבלת הזמנה לייצור מוצר מסויים מלקוח, אמור לכלול בין היתר, את אופן איסוף פרטי הלקוח, פרטי המוצר, החתמת הלקוח על כל המסמכים הרלוונטיים, מתן ערבויות ובטוחות ועוד.

בפסיקה נקבע כי לכל מעסיק יש זכות לקבוע את נהלי העבודה במסגרת העסק שלו וגם לשנות את הנהלים מעת לעת, בהתאם לצרכי מקום העבודה וזאת מכח עקרון הפררוגטיבה הניהולית.

במקביל, על המעסיק להשתמש בזכות זאת בתום לב ובאופן מאוזן, אשר מתחשב בזכויות העובדים ובאינטרסים שלהם, ולרבות האינטרס הלגיטימי שיש לכל העובדים לפיו התנהגות המעסיק כלפיהם וההחלטות המתקבלות בעניינם תיעשינה בתום לב ובדרך מקובלת, בהגינות, בסבירות, במידתיות ובכל מידה הראויה לשרור ביחסים בין שני הצדדים לחוזה העבודה.

שתי הקביעות הללו, הן בדבר זכות המעסיק לקבוע ולשנות את נהלי העבודה והן בדבר חובתו לקבוע את נוהלי העבודה תוך התחשבות בעובדים, מהוות חלק אינטגרלי מכל חוזה עבודה שנכרת בין המעסיק לעובדיו, וזאת גם אם ההסכם איננו מכיל הוראה מפורשת בעניין זה.

אולם, ישנם מעסיקים אשר לכאורה מבקשים לעקוף את החובה לקבוע או לשנות את נוהלי העבודה תוך התחשבות באינטרסים של העובדים, באמצעות הכנסת סעיף בתוך הסכם העבודה אשר קובע כי העובד מתחייב לציית לכל נוהלי העבודה כפי שהם ייקבעו על ידי המעסיק, מעת לעת.

סעיף זה זוכה לא אחת לכינוי סעיף נהלים ומשמעותו במערכת היחסים שבין העובד למעסיק, שנויה במחלוקת ועלולה לעורר ויכוחים ואי הבנות במקרים רבים.

במסגרת סעיף כזה, המעסיק למעשה כופה על העובד לתת מראש את הסכמתו לכל נוהל עבודה חדש שייקבע על ידו במהלך תקופת עבודתו של העובד.

כל עוד מדובר בנוהלי עבודה שהנם סבירים נשאלת השאלה, מה קורה במידה והמדובר בנוהלי עבודה שפוגעים בזכויות העובדים באופן שאינו תם לב ומידתי - האם גם במקרה כזה יהיה לאותו סעיף תוקף, באופן שמשמעותו הנה שהעובד מסכים ומתחייב מראש לציית גם לנוהל עבודה שאיננו מתחשב בו כדין?

בהקשר זה יודגש כי שאלת החוקיות בדבר התחייבות העובד לציית לכל נוהלי העבודה שקבועים במקום העבודה, גם אם הם חלילה יפגעו בו שלא לצורך, חלה רק לגבי נוהלי עבודה חדשים שייקבעו לאחר תחילת העסקתו של העובד וכניסתו למקום עבודתו החדש, להבדיל מנוהלי עבודה שכבר חלים במקום העבודה עם כניסתו לתפקיד.

שכן במקרה האחרון, במידה ונהלים אלו אינם מקובלים על העובד, הוא רשאי פשוט להחליט שהוא איננו מעוניין לעבוד באותו מקום עבודה, או, לחילופין לנהל משא ומתן ספציפי בדבר אי תחולת נוהל עבודה מסויים עליו.

לדוגמא, זכותו לנהל מו"מ לפיו הוא יהיה פטור מהחובה לחתום על שעון נוכחות בעת כניסתו למקום העבודה ויציאתו ממנה. בכל מקרה אחר, במידה והעובד החליט לעבוד באותם מקום, מחובתו לציית לכל נוהלי העבודה שכבר קיימים בעת תחילת העסקתו שם.

מכל מקום, כפי הנראה, השאלה בדבר חוקיות סעיף שכזה לגבי תחולת נוהלי עבודה חדשים על העובד טרם נדונה בפסיקה. אולם, נראה כי ניתן אולי להסיק לגבי עמדתה העתידית של הפסיקה בעניין זה, לכשיובא עניין זה בפניה, מעמדתה של הפסיקה לגבי זכותו של המעסיק לשנות באופן חד צדדי את נוהלי העבודה.

ככלל נקבע כי כאשר מדובר בשינויים סבירים או כאלו שאינם משפיעים על שכרו של העובד, אזי אין צורך בקבלת הסכמת העובד.

מאידך, כאשר מדובר בשינויים שאינם סבירים או כאלו המשפיעים על שכר העובד, הדבר יצריך את קבלת הסכמת העובד וזאת מאחר שנוהלי העבודה מהווים למעשה חלק מתנאי ההעסקה של העובד, וכשם שלא ניתן לשנות לרעת העובד את תנאי ההעסקה של העובד ללא הסכמתו, כך גם לא ניתן לשנות לרעת העובד את נוהלי העבודה ללא הסכמתו.

כך נקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה במסגרת ההליכים דב"ע נד/ 4-1 ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י נ' תע"א וכן הליך ע"ע 300353/97 מדינת ישראל נ' נהרי.

אם נלך צעד אחד קדימה, אזי כשם שניתן לפקפק בחוקיות של סעיף בהסכם העסקה אשר קובע כי העובד מסכים מראש לכל שינוי חד צדדי לרעה שבתנאי העסקתו, כך גם אולי ניתן לפקפק בחוקיות של סעיף שקובע למעשה שהעובד מסכים מראש לכל שינוי בנוהלי העבודה שחלים עליו וזאת גם אם מדובר בשינוי שפוגע בזכויותיו באופן שאינו תם לב ומקובל.

קראו בהרחבה: נוהל קבלת עובד חדש לעבודה - מדריך למעסיק


האם המעסיק משנה את נהלי העבודה לעיתים תכופות? מה? איזה נהלים? אין אצלנו נהלי עבודה מוכרים. לעיתים רחוקות כן. רק לאחר תיאום מול העובדים. בטח. חדשות לבקרים ומבלי ליידע אף אחד מהעובדים.
עדכון אחרון: 27/05/2018 16:14   
תגיות בעמוד:   מידע למעסיקים    חוקי העסקה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
כתבות והודעות בפורום
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc