{if 0} {/if}

חשוב לדעת: על נקודות זיכוי לעובד/ת בישראל (2016) מה וכמה בדיוק מגיע לך?
נקודות זיכוי לעובד/ת בישראל (2017) מה וכמה מגיע לך?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

חישוב נקודות זיכוי לעובד/ת בישראל

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (62) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 62 reviews
Hebrew

בישראל מס הכנסה מגולם כאחוזים המופרשים מגובה ההכנסה החודשית או השנתית. עם זאת לחישוב המס המוחל כנקודת מוצא באופן שווה על כל תושב ואזרח יש חריג המוכר בשם נקודת זיכוי.

נקודת הזיכוי היא בעצם הטבה השווה לסכום כסף מסוים, המקוזז עם תשלום המס החודשי או השנתי אשר יש לשלם.

ככלל, נקודות הזיכוי מקטינות את ערך תשלום המס ולכן מביאות תועלת אך ורק למי שהמס שהוא נדרש לשלם ביחס למשכורתו שווה או גבוה מנקודות הזיכוי. 

נכון לחודש מאי 2017 נקודת זיכוי אחת שווה לסך של כ-215 ₪ לחודש.

יש לציין כי בישראל לא קיים מס הכנסה שלילי, כלומר אם נקודת הזיכוי עולה על המס אשר אמור להשתלם לאוצר המדינה, לא יזוכה הנישום בסכום כסף שכן המקסימום אותו ניתן לקזז משווי המס בעבור נקודת זיכוי הוא אפס שקלים.

החוק העוסק בנקודות זיכוי נקרא פקודת מס הכנסה, נוסח חדש, התשכ"א- 1961.

פקודת מס הכנסה עוברת התאמות ושינויים לעיתים קרובות ומשתנה ללא הרף עקב תהפוכות המתרחשות במשק ובמדיניות משרד האוצר, תנודות ברמת האינפלציה, ניסיון לעודד פעולות מסוימות מצד הממשלה והבעת תמיכה באוכלוסיות מועדפות למטרות הקלות בתשלום המיסים.

פקודת מס הכנסה מגדירה את המדיניות של שיטת המיסים במדינת ישראל ומספקת ספציפיקציה ומכסה את כל הנושאים הנוגעים לגביית מיסים, דרכי התשלום ותנאי התשלום ומפרטת את הזכויות והחובות של כל החייבים במס.

ההבדל בין נקודת זיכוי לקצבה

נקודת זיכוי ניתנת לזכאים מסוימים ומתבטאת בקיזוז מסך המס אותו יש לשלם בחודש או בשנת מס בעוד שזכאות לקצבה, לא באה לידי ביטוי בקיזוז אלא היא מהווה את הבסיס לחישוב.

כך למשל של קצבת ילדים המשולמת להורים ומתקיימת גם כאשר אין חיוב מס כנגדה. החקיקה הרלוונטית לתשלומים הללו היא חוק הביטוח הלאומי ולא פקודת מס ההכנסה.

קביעת ערך נקודות הזיכוי

נקודות הזיכוי וערכן קבועות בפקודת מס הכנסה. יכולה להיות נקודת זכות אחת או חצי נקודת זכות ואף במקרים מסוימים ניתן לממש חלק מנקודת הזכות בפרק זמן מסוים וחלק ממנה בפרק זמן אחר.

כל אזרח במדינת ישראל זכאי לנקודת זיכוי אשר ניתנת על פי קטגוריות שונות ובהתאם לפרמטרים שונים.

רשימת הזכאים לנקודות זיכוי

 • תושב - כל תושב באשר הוא תושב ישראלי יהנה משתי נקודות זיכוי חודשיות.
 • נערים - נער הנמצא בטווח הגילאים שש עשרה ושמונה עשרה, יהיה זכאי לנקודת זכות אחת.
 • חיילים משוחררים - במידה וחייל שירת בצבא לאורך תקופה של 23 חודשים לפחות, הוא יהיה זכאי לשישית מנקודת זיכוי ובמידה ושירת תקופה קצרה מכך, יהיה זכאי לשווי 1/12 הנקודה. חיילת משוחררת תהנה מאותו שיעור נקודות אם שירתה 22 חודשים לפחות. חיילים משוחררים יהנו מנקודת הזכות המתוארת, כשלוש שנים מיום שחרורם.
 • אשה - כל אשה זכאית לחצי נקודת זיכוי.
 • אשה נשואה עם ילדים - אשה נשואה תהנה מנקודת זיכוי אחת בגין כל ילד שטרם מלאו לו 18 שנים.
 • אב לילד פעוט - אב לילד שטרם מלאו לו ארבע שנים זכאי לנקודות זיכוי כדלקמן: בשנת הלידה - נקודת זיכוי אחת. בכל אחת מהשנתיים הבאות - שתי נקודות זיכוי. בשנה שבה ימלאו לילד שלוש שנים – נקודת זיכוי אחת.
 • חד הוריים - הורה החי בנפרד והורה יחיד זכאים לנקודת זיכוי אחת בגין כל אחד מילדיהם הגדלים על ידם ונקודת זיכוי נוספת בגין היותם הורים יחידים.
 • מזונות - גרוש המשלם מזונות לבת זוגו הקודמת יהנה מנקודת זיכוי אחת ובלבד שהוא נשוי לבת זוג אחרת. יש לציין כי החוק איננו קובע סך מזונות מסוים בכדי לעמוד בקריטריונים וליהנות מנקודת הזיכוי המתוארת.
 • עולה חדש - עולה חדש יהיה זכאי לנקודות זיכוי אחת לתקופה של ארבעים ושניים חודשים, שהם משך של כשלוש וחצי שנים מיום עלייתו. רבע מנקודת זיכוי לחודש, במהלך שמונה עשר החודשים הראשונים מאז עלייתו לישראל. שישית מנקודת זיכוי בחודש, בשנים עשר החודשים לאחר מכן. ו-1/12 נקודת זיכוי לכל חודש משנים עשר החודשים לאחר מכן. הכוונה היא לחודשים עוקבים על פי הסדר המתואר.
 • בעלי תארים - בעלי תואר ראשון יהנו מנקודת זכות אחת ובעלי תואר שני יהנו מתוספת של חצי נקודת זכות. חשוב לציין שנקודת הזיכוי תחושב כשנה לאחר סיום התואר או שנתיים על פי בחירתו של הזכאי.
 • תארים ברפואה - הכללים המתוארים הנוגעים לבעלי תארים חלים גם על תארים ברפואה או רפואת שניים, אך בשינוי אחד והוא שנקודת הזיכוי תחושב החל מהשנה שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר הראשון. זאת אומרת כשנתיים לאחר סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו של הזכאי לתואר. בנוסף, תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי למשך שנת מס אחת, כשנתיים לאחר סיום הלימודים, שוב על פי בחירתו של הזכאי.
 • הזכאות לנקודת זכות כאשר עסקינן בבעלי תארים, כפופה להצגת אישור על סיום לימודים לפקיד השומה.
 • לימודי מקצוע - אדם הלומד מקצוע, שהוא אינו תואר אקדמי, יהנה אף הוא מחצי נקודת זיכוי במידה וסיים לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע. לומד המקצוע יהנה מנקודת זיכוי כשנה לאחר לימודיו או שנה לאחריה לפי בחירתו. פקודת מס הכנסה מגדירה מקצוע, כקורס של 1700 שעות אקדמיות לפחות.
 • מוגבלים - הורה לילד משותק, עיוור או מפגר, זכאי לשתי נקודות זיכוי בשל כל ילד. תנאי זה מתקיים גם במקרה שלבן זוגו ילד בעל מוגבלות.

אושרה הצעת החוק החדשה: הגדלת נקודות הזיכוי ממס להורים עובדים

ביום רביעי ה-10.5.2017 אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, הצעת החוק החדשה להגדלת נקודות הזיכוי ממס להורים עובדים, במסגרת התוכנית "נטו משפחה".

 החוק מגדיל את נקודות הזיכוי ומשווה אותן בין נשים וגברים כך שבשנה הראשונה ללידת הילד, יקבלו כל אחד 1.5 נקודות זיכוי ובחמש השנים שלאחר מכן 2.5 נקודות זיכוי כל שנה. כל נקודת זיכוי מקטינה את תשלום המס ב-215 שקל בחודש.

הוראת השעה שקובעת את הגדלת נקודות הזיכוי, אמורה לחול רטרואקטיבית מראשית 2017, כך שהזכאים צפויים לקבל תגמול על נקודות הזיכוי גם על החודשים האחרונים.

רשות המסים תפרסם בשבועות הקרובים הנחיות למעסיקים לגבי אופן יישום החקיקה.

נקודות זיכוי לאחר הצעת החוק החדשה עבור האימא:

גיל הילד נקודות זיכוי היום נקודות זיכוי לאחר הצעת החוק החדשה הרווח בכל שנה לאחר הצעת החוק החדשה
0 0.5 1.5 2,580 ₪
1 2 2.5 1,290 ₪
2 2 2.5 1,290 ₪
3 2 2.5 1,290 ₪
4 2 2.5 1,290 ₪
5 2 2.5 1,290 ₪

נקודות זיכוי לאחר הצעת החוק החדשה עבור האבא:

גיל הילד נקודות זיכוי היום נקודות זיכוי לאחר הצעת החוק החדשה הרווח בכל שנה לאחר הצעת החוק החדשה
0 0.5 1.5 2,580 ₪
1 2 2.5 1,290 ₪
2 2 2.5 1,290 ₪
3 1 2.5 3,870 ₪
4 0 2.5 6,450 ₪
5 0 2.5 6,450 ₪

דוגמאות לחישוב נקודות זיכוי

לאזרח אשר אמור לשלם בחודש מסוים 1000 ₪ מס הכנסה יקוזזו שתי נקודות מס כך שהמס החודשי שישולם יהיה אפס, שכן אין החזר מס בישראל בגין מס הכנסה שלילי.

אשה אשר צריכה לשלם מס חודשי בסך 600 ₪, תשלם סך של כ-398 ₪ לאחר קיזוז חצי נקודת זיכוי. חייל אשר השתחרר מהצבא ושירת שירות באורך מלא, אמור לשלם מיסים בסך 600 ₪ בחודש. לאחר קיזוז של 84 ₪ המגלמים שישית נקודת זכות ישלם בסופו של דבר מס חודשי של 416 ₪.

המס אשר אמור להיות משולם על ידי נער עומד על סך של 600 ₪ בחודש מסוים ולאחר קיזוז של נקודת זיכוי, המס שישולם על ידי נער יהיה 96 ₪.

הורה לשני ילדים שהנו גרוש, המשלם מזונות ואחד מילדיו גר אצלו, ישלם כדוגמא מס הכנסה חודשי 2000 ₪ לפני קיזוזים. לאחר מכן הוא יהנה מקיזוז של נקודת זיכוי אחת בשל היותו גרוש המשלם מזונות בשווי של 504 ₪ ובנוסף הוא יהנה משתי נקודות זיכוי בשל היותו תושב ישראל בשווי של 1008 ₪. סך הכל יהנה אותו הורה מ-3 נקודות זכות ולכן הוא ישלם מס בסך 488 ₪.

כמו כן, בהמשך לדוגמא המתוארת לעיל, במקרה ומדובר באשה, ניתן יהיה להוסיף לשלוש נקודות הזיכוי עוד חצי נקודת זיכוי עקב היותה אשה. באותן הנסיבות היא תשלם בסך הכל כ-286 ₪.
 
עולה חדש יהיה זכאי לרבע נקודת זכות בשנה וחצי הראשונות. כמו כן, הואיל והוא גם תושב ישראל מיום עלייתו הרי שיהיה זכאי גם לשתי נקודות זכות נוספות. כך שאם העולה יצטרך לשלם מס בסך 1600 ₪ בחודש לפני הקיזוז, אזי שלאחר קיזוז נקודות הזכות הוא ישלם מס בסך 466 ₪ בלבד.

אם מדובר באזרח אשר סיים תואר ראשון במשפטים הרי שהוא יהנה מנקודת זיכוי לאחר סיום התואר אם יבקש לממשו שנה לאחר מכן, כך שאם סך המס אותו יצטרך לשלם יהיה על סך 1800 ₪, אז מסכום זה יש לקזז בסך הכל שלוש נקודות זיכוי. נקודה אחת בגין סיום תואר ועוד שתי נקודות מכוח תושבות ומכאן שסכום המס יהיה כ- 288 ₪.

הממונה על תחום המיסוי היא רשות המיסים המחולקת לפקידי שומה מחוזיים. לרשות המיסים יש לפנות בכל נושא הנוגע למיסוי, בין אם מדובר במעסיק ובין אם מדובר בעובד.

ככלל ביום תחילת עבודתו, עובד שכיר ימלא טופס 101 אשר בו יש לסמן את העמודות הרלוונטיות, על מנת שיוכל ליהנות מנקודות הזיכוי. טופס זה ימסר למעסיק אשר אחראי להעבירו לפקיד השומה עד לסיום שנת המס. כאשר מדובר בעובד שכיר הרי שמס ההכנסה יקוזז ישירות מהמשכורת החודשית.

דורש עבודה אשר לא נהנה מהכנסות בתקופה מסוימת במהלך השנה, יהיה זכאי לניכוי מס מהמשכורת ברגע שימצא עבודה וזאת משום שנקודות הזיכוי הן על בסיס שנתי ומתקיימות גם בזמן בו היה מחוסר הכנסה.

בכדי לקבל הקלות שכאלה על השכיר להגיש הוכחות למעביד ולמלא טופס 115 (מופיע בחלקו האחורי של טופס 101 הנ"ל).על המעביד להתאים את גובה המס המנוכה מן השכר בהתאם לתקופה בה העובד לא עבד.

במקרה וישנן טעויות בנושא חישוב המס ניתן לפנות לפקיד השומה ואף למלא מסמכים מסוימים באתר האינטרנט של רשות המיסים, בדרישה לקבלת החזרי מס כחוק.

יש לבחון היטב את הזכאויות שכן חקיקת מיסים נוטה להשתנות מפעם לפעם. בנוגע לעובדים עצמאים, הרי שהם אחראים על מתן דין וחשבון ישירות לרשות המיסים בכל שנת מס.

מימוש נקודות זיכוי מותנה בתעודות רלוונטיות כגון תעודת זהות, תעודה המעידה על סיום תואר, פסק דין המאשר נישואין, חייל משוחרר יצרף תעודת שחרור לטופס 101 וככלל, צירוף אסמכתאות רלוונטיות, נוגע גם לשכירים וגם לעצמאיים.

היכן ניתן לבדוק את נקודות הזיכוי שלך?

נקודות הזיכוי מופיעות על גבי תלוש המשכורת שלך ובהתאם לדיווח אותו מסרת בעת קבלתך לעבודה בטופס 101. אם מדובר בעצמאי הרי שהמס השנתי אותו ישלם יתקזז בנקודות הזיכוי הקיימות. גם בדין וחשבון אותו מגיש עובד עצמאי יש לסמן את האופציות הרלוונטיות.

בכל שאלה או אי הבנה באשר לנקודות זיכוי ניתן להתייעץ עם יועץ מס, רואה חשבון או להעלות שאלה בפורום דיני עבודה שבאתר.


עדכון אחרון: 11/05/2017 13:36   
תגיות בעמוד:   תשלומים לפי חוק    טיפים לעובדים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!