{if 0} {/if}

המדריך המלא לגימלאי/ת שמסביר לך כל מה שחשוב לדעת על מענק הפרישה שלך...
מענק פרישה - המדריך המלא לזכויות הגימלאי/ת
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מענק פרישה - המדריך המלא לגימלאי

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (10) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 10 reviews
Hebrew

מענק פרישה הינו תשלום חד פעמי, המשולם לעובד הפורש מעבודתו עקב הסכמה הדדית עם המעביד לגבי פרישה מוקדמת, בגלל פיטורין, התפטרות, פרישה מוסכמת או הגעת העובד/ת לגיל הפנסיה.

מענק פרישה מורכב מכמה סוגי מענקים והוא נועד לאפשר לעובד מרווח נשימה בתקופה בה אינו עובד.

המענקים הכלולים במענק הפרישה הינם מענק חד פעמי, פדיון ימי מחלה אשר לא נוצלו, מענק הסתגלות, מענק אי הודעה מוקדמת ומענקים נוספים.

מטרות מענק הפרישה הן לאפשר לעובד הנאלץ לסיים את עבודתו בגלל פיטורין, להמשיך ולכלכל את עצמו ואת משפחתו עד למציאת עבודה חדשה ובמקרה של עובד אשר הגיע לגיל הפרישה לאפשר זמן להקל על השינוי וטווח נשימה ארוך יותר.

לפי חוק שירות המדינה 1970 התנאים שבגינם זכאי עובד לכספי מענק פרישה הינם:

  • עובד או עובדת אשר הגיעו על פי חוק לגיל פרישת חובה 64 לנשים ו-67 לגברים.
  • עובד שהחליט על פרישה מרצון, כלומר עובד אשר מסיים את עבודתו לפני גיל פרישת חובה וזאת בתנאי שעבד במשך 10 שנים לפחות במקום עבודתו ויש לו זכות לגמלאות.
  • עובד אשר מחליט לעזוב את מקום העבודה בגלל בריאות לקויה וזאת בתנאי שנקבעו לו 25% דרגות נכות ושצבר לפחות 5 שנות עבודה אשר בגינן הוא זכאי לגמלאות.
  • עובד אשר הגיע לגיל 42 ופרש פרישה מוקדמת לאחר שצבר 10 שנות עבודה הנושאות זכות לגמלאות.
  • במקרה של פטירת עובד במהלך עבודתו בשירות המדינה, כאשר הלה צבר לפחות 3 שנות עבודה אשר בגינן היה זכאי לגמלאות, בני משפחתו זכאים לקבל את מענק הפרישה שלו היה זכאי המנוח.

זכויותיו של עובד המגיע לגיל פרישה כוללות זכאות לפנסיה והטבות או הקלות ממס הכנסה על הפנסיה, קצבת זקנה ודמי ביטוח לאומי מופחתים. תשלומים נוספים כוללים פדיון חופשה, משכורת אחרונה והפרשי שכר.

במסגרת חובות העובד המקבל מענק פרישה מופיע נושא המיסוי, החל על מענק פרישה וזאת מאחר שנקבעה בחוק תקרת מס לגבי המיסוי החל על מענקי פרישה.

כך נוצרו שני סוגי מענקים – מענק פרישה פטור מפיצויים ומענק פרישה חייב בפיצויים.

מענק פרישה פטור מפיצויים - התקרה המחייבת בתשלום מס היא 10,500 ₪.

כלומר שמענק הפרישה שסכום גובה הפיצויים בגינו לכל שנת עבודה הוא עד 10,500 ₪ יהיה פטור ממס.

מענק פרישה חייב בפיצויים - הכוונה היא להפרש בין מענק פרישה פטור ממס, לסכום המענקים המגיעים לעובד בעת הפרישה.

באופן כללי, אפשר להקטין או לדחות את מועד תשלום המס בכך שמעבירים את תשלום מענק הפרישה לכספי קצבת הפנסיה, בסיועו של יועץ מס מוסך.

אפשרות נוספת היא לפרוס את המס על מענק הפרישה החייב במס, לתקופה של שש שנים וזאת על מנת להפחית את נטל המס.

במסגרת מענק הפרישה נכללים התשלומים הבאים: מענק פרישה המשולם במזומן, פדיון ימי מחלה, קצבת דמי הבראה, מענק הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין ותשלום בגין הפיטורין (אשר נקרא מענק הסתגלות) מענק בגין עודף שנים, במקרים בהם עובד הועסק מעבר לגיל הפרישה החוקי ופיצוי בגין הפרת חוזה עבודה.

כמו כן, זכאי העובד הפורש לתגמולים הבאים: כספי תגמולים המגיעים לעובד במעמד של שכיר, קרן השתלמות, פנסיה חודשית וקופת גמל לפורש במעמד של עצמאי. 

ההליך המרכזי בדרישה לקבלת מענק פרישה הוא הגשת טופס 161.

טופס זה בו המעסיק מצהיר על פרישתו של העובד מהעבודה דרוש על מנת לקבל את כספי מענק הפרישה.

הפרטים שיש למלא בטופס כוללים את פרטיו של העובד, את מספר שנות עבודתו בארגון, סיבת הפרישה כגון מצב בריאותי, הסבה או גמלאות, שלושה תלושי משכורת אחרונים לצורך חישוב פיצויי פיטורין, סוג המשלם בין אם קופה או חברת ביטוח, סוג התשלום המצויין כקוד, הרכב תשלום הפיטורין וכספי מענק הפרישה הסכום שנצבר או ששולם עד ליום הפרישה ועוד.

לאחר מילוי הטופס, על המעסיק לחתום ולהעביר עותק לרשות העובד ובהמשך יש להעבירו לרשויות מס הכנסה ורק לאחר פעולות אלו ניתן יהיה להעביר את כספי הפיצויים.

בעת הגשת טופס 161א יכול העובד להגיש בקשה לפטור על מענק פרישה וכספי פיטורין ועל קצבת פנסיה וכדומה. לפיכך יש לדעת שלטופס עשויה להיות השפעה רבה על היוצא לגמלאות.

פסקי דין ודיונים בנושא מענק הפרישה

בבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, נערכו מספר דיונים מעניינים ורלוונטיים לגבי ערעורי רשויות המס.

כך לדוגמא, פסק הדין ע"א 8958/07 פקיד שומה תל אביב יפו 5 נגד המשיב שרל שבטון. המשיב שרל שבטון עבד כשכיר בבנק דיסקונט לישראל בע"מ, במשך 44 שנים ו–3 חודשים עד לשנת 2005.

החל מתאריך 21.4.1993 נקבעה לו נכות לצמיתות בשיעור של 100% עקב ניתוח השתלת לב והוא נהנה מפטור מתשלום מס הכנסה מיגיעה אישית בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה.

בהגיעו לגיל 60 הגיע מר שבטון להסכמה עם הבנק שפרישתו תוקדם בשש שנים והוא יקבל מענק פרישה בסך 3,641,093 ₪ המחושב כמכפלת משכורתו החודשית בשנות עבודתו בבנק בצירוף מספר תוספות.

המענק שולם לו עם פרישתו במהלך שנת 2005. שבטון פנה לפקיד השומה בתל אביב יפו, בבקשה לפרוס את ההכנסה שקיבל ממענק הפרישה ל-6 שנים הבאות, החל משנת פרישתו. בקשתו התבססה על הוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה אשר פרשנותו היא מושא המחלוקת.

דוגמא נוספת ניתן למצוא בפסק דין ע"א 8960/07 פקיד שומה כפר סבא נגד יעקב בן אריה.

במקרה זה, המשיב יעקב בן אריה  שעבד כמנכ"ל שכיר בחברת טלרד נטוורקס בע"מ במשך 21 שנים עד לפרישתו. בשנת 1999 נקבעה לו דרגת נכות של 100% בגין מחלת הפוליו ממנה סבל רוב שנות חייו. עקב נכות זו זכה המשיב לפטור בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה החל מתאריך אישור הנכות.

עם פרישתו קיבל מענק פרישה בסך 1,520,968 ₪ אותו ביקש לפרוס ל-5 שנים הבאות בהתאם לסעיף 8(ג)(3) לפקודה. הפריסה אושרה על ידי פקיד שומה כפר סבא ובהתאם לכך קיבל בן אריה בשנת 1999 את מלוא הפטור לנכה.

בשנים 2000–2003 הגיעו הצדדים לסכסוך לאחר שבן אריה הגיש לפקיד שומה כפר סבא דוחות שנתיים ובהם דיווח על החלק היחסי ממענק הפרישה כהכנסה פטורה. לשיטתו של פקיד השומה, הפטור לגבי מענק הפרישה, ניתן כדין פעם אחת בלבד.

בשני פסקי הדין שתוארו לעיל, טענות הצדדים בהליך עסקו בפרשנות סעיף 8(ג)(3) לפקודה.

סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה קובע, שניתן לפרוס הכנסה של נישום למספר שנים, בגין מענק שהתקבל עקב פרישה.

בפסק הדין האחרון (בן אריה) נדון המקרה המיוחד שבו נישום הזכאי למענק פרישה הוא נכה או עיוור מעל 90% נכות לפי סעיף 9(5) לפקודה וזכאי לפטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה שנתית של כ-550,000 ₪.

השאלה בדיון היא האם בנסיבות אלו זכאי הנישום לפטור השנתי כנכה בכל שנה מחדש לאורך כל שנות פריסת המענק או רק בשנה הראשונה לפריסה.

לטענת המערערים, הנישום יהיה זכאי לתקרת הפטור בגין נכותו רק עבור השנה הראשונה מבין שנות פריסת ההכנסה. המשיבים טענו שהם זכאים ליהנות מהפטור בכל שנה מחדש ולא רק בשנה הראשונה לפריסה.

בשני פסקי הדין הנ"ל מסקנת השופטים הייתה שיש לפרש את סעיף 8(ג)(3) לפקודה ככזה המאפשר פריסה ממשית ומהותית של ההכנסה אשר התקבלה בידי המשיבים, על דרך של מענקי פרישה לשנים קדימה, באופן שחל עליה הפטור השנתי שהמשיבים זכאים לו מכוח סעיף 9(5) לפקודה וזאת בכל אחת משנות הפריסה.

לפיכך, קבע בית המשפט שנישום העומד בהגדרת נכה כאמור יהיה זכאי לפטור ממס במהלך כל שנות הפריסה של מענק הפרישה ולכן דחה את הערעורים של רשויות המס.

יש לך שאלות לגבי מענק הפרישה שלך?


עדכון אחרון: 23/07/2014 13:03   
תגיות בעמוד:   חוקי העסקה    פרישה וגמלאות   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!