{if 0} {/if}

מס הכנסה לשכירים - כמה צריך לשלם ואיך ניתן לקבל הטבות והקלות בתשלומי המס שלך?
מס הכנסה לשכירים - כמה צריך לשלם ואיך ניתן לקבל הטבות והקלות?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מס הכנסה לשכירים - על מה וכמה?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (98) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 98 reviews
Hebrew

כמו בכל מדינה מפותחת וגם בישראל קיימת מערכת מיסוי המוסדרת בחוק ומהווה את הבסיס להכנסות המדינה. מס ההכנסה מוטל על הכנסות מעבודה, מנכסים, מהימורים והגרלות, מזכויות יוצרים ופטנטים, מדיבידנדים, מריביות ומכלל רווחי הון.

מס ההכנסה בישראל מוטל מכוח חוק בלבד, שכן מס הכנסה כמוהו כפגיעה בקניינו של אדם ופגיעה שכזו יכולה להתקיים רק מכוח חוק.

לצורך הבנת מערכת המס יש להכיר מספר מושגים רלוונטיים אשר רק שלושה מתוכם מתקיימים בפועל, במערכת המיסוי המקומית.

 • נקודת זיכוי - הינה סוג של הטבה לנישומים מסוימים, במובן הזה שהיא מאפשרת לקזז את מס ההכנסה המוטל על נישומים. לדוגמא - לכל אזרח ישראלי באשר הוא, מתווספות שתי נקודות זיכוי באופן אוטומטי, המקוזזות ממס ההכנסה המוטל בכל חודש.
 • פטור ממס - כשמו כן הוא, פטור מתשלום המס הניתן ככלל עד גובה הכנסה מסוימת ובמקרים מסוימים בלבד.
 • מס פרוגרסיבי - מוחל באופן יחסי וזאת אומרת שככל שגובה ההכנסה גדל כך ובהתאם עולה גובה המס.
 • מס דיפרנציאלי - אשר כשמו כן הוא, מוחל באופן יחסי במקרים שונים, כאשר בהיבטי מיסוי מדובר במס שמשתנה מנישום לנישום, בהתאם לסוג ההכנסה ובהתאם לגובה ההכנסה. בישראל לא מתקיים מס הכנסה דיפרנציאלי.
 • מס הכנסה שלילי - הנוסחה של אותו מס, באה לידי ביטוי במקרים שנישום מקבל פטור ממס הכנסה, עד גובה הכנסה מסוימת וכאשר גובה הפטור אותו הוא מקבל עולה על המס אותו עליו לשלם, הוא יקבל את ההפרש מאוצר המדינה. קראו בהרחבה על מענק עבודה

כיצד נקבע גובה תשלום מס ההכנסה שלך?

בישראל, החוק המסדיר את מס ההכנסה הוא פקודת מס ההכנסה, כאשר המס המוטל הוא כאמור  פרוגרסיבי, כלומר המס גדל ככל שגובה ההכנסה גדלה. גובה תשלום המס נעשה באמצעות מדרגות מס המשתנות בהתאם לגובה ההכנסה שלך.

בנוסף בחישוב גובה ההכנסה באות לידי ביטוי נקודות זיכוי ופטורים ככל שישנם כאלה.

על פי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה כאשר עסקינן בהכנסה של יחיד מדרגות המס הנן:

 • על כל שקל חדש מתוך 240,000 ₪ הראשונים –  31%
 • על כל שקל חדש מ-240,001 ₪ עד 501,960 ₪ – 34%
 • על כל שקל חדש נוסף מעל 501,960 ₪ – 48%

כאשר מדובר בהכנסת עבודה או הכנסת עבודה של עובד מעל גיל 60, הרי שמדרגות המס מתחלקות בצורה אחרת, זאת בהסתמך על סעיף 121 מפקודת מס הכנסה כדלקמן:

 • על כל שקל חדש מ-62,400 השקלים החדשים הראשונים – 10%
 • על כל שקל חדש מ-62,401 שקלים חדשים עד 106,560 שקלים חדשים – 14%
 • על כל שקל חדש מ-106,561 שקלים חדשים עד 168,000 שקלים חדשים – 21%
 • על כל שקל חדש מ-168,001 שקלים חדשים עד 240,000 שקלים חדשים – 31%

החלק האחרון הוא הרלוונטי יותר, שכן החלק הראשון מתייחס לבעלי הכנסות גבוהות במיוחד.

דוגמא לחישוב מדרגת מס: נניח והשכר השנתי הוא 100,000 ש"ח ברוטו, הרי שאשלם מס על 37,800 ₪ מתוך הסכום השנתי, שכן מדרגת המס הראשונה מתייחסת לכל שקל מעל שכר של 62,400 ש"ח ולכן אשלם מס שנתי על סך 3780 ₪. חישוב זה הוא כמובן פשטני ואינו כולל התייחסות לפטורים או נקודות זיכוי.

דוגמא נוספת היא במקרה בו השכר השנתי של נישום, הינו 50,000 ₪ או שכר חודשי של כ-4166 ש"ח, הרי שאז על פי מדרגות המס המתוארות גובה מס ההכנסה יהיה אפס, שכן השכר האמור איננו מגיע למדרגת המס הראשונה.

למי מגיעות הטבות והקלות במס הכנסה?

הקלות המס במדינת ישראל מוחלות באופן פרסונאלי, כל זאת מכוח חוק. פקודת מס הכנסה קובעת פטורים רבים ושונים, המוענקים בתנאים מסוימים ולפי מגוון רחב של חוקים.

להלן כמה דוגמאות בהן ניתן לקבל הטבות בתשלומי מס הכנסה:

 • פטור לקצבה המשתלמת לקופת גמל על ידי מעסיק לעובדו.
 • רשות מקומית הפטורה ממס הכנסה בשיעורים ובמקרים מסוימים.
 • עיוורים ונכים 100%, פטורים ממס הכנסה בשיעורים מסוימים וכאשר מדובר בנכה עד 100%, הכנסתו פטורה ממס ובלבד שהכנסתו לא תהיה גבוהה מחצי מיליון שקלים.
 • קצבת שארים פטורה ממס הכנסה, אך ישנם חריגים מסוימים וסבוכים.
 • מענק הניתן לעובד עקב פרישה יהיה פטור ממס, עד סכום השווה למשכורת של חודש עבודה לכל שנה בה עבד, לפי המשכורת האחרונה. לפקיד השומה יש שיקול דעת לפטור עובדים שפרשו במקרים מסוימים.
 • תגמולים המתקבלים מביטוח חיים פטורים ממס הכנסה בשיעורים מסוימים.
 • פיצויים הניתנים לעובד כתוצאה של הלנת שכר פטורים ממס הכנסה בשיעורים ובחריגים מסוימים.
 • דמי מזונות מגרוש או גרושה, פטורים ממס הכנסה, לרבות דמי מזונות המשתלמים מהביטוח הלאומי.
 • מענק השחרור הניתן לחיילים משוחררים ולחיילות משוחררות פטור ממס הכנסה.
 • מלגות הניתנות לחוקרים בעלי תואר ראשון, העובדים כחוקרים במוסד אקדמי מוכר, פטורים ממס הכנסה עד תקרה מסוימת לרבות תלמידי ישיבות.

בנוסף לפטורים ממס המנויים בחוק ישנן גם נקודות זיכוי המוענקות לאזרחי המדינה בתנאים משתנים. כיום, שוויה של נקודת זכות עומד על כ-504 ש"ח. ערכה של נקודת הזיכוי, מתקזז עם גובה המס אותו על נישום לשלם מדי חודש בחודשו.

מי זכאי לנקודות זיכוי במס ההכנסה?

 • תושב - לכל תושב ישראלי מוקנות שתי נקודות זיכוי.
 • נערים - נערים בגילאים 18-16 זכאים לנקודת זכות אחת.
 • חיילים משוחררים - חייל ששירת בצה"ל 23 חודשים לפחות, זכאי ל- 6\1 נקודת זיכוי. במידה ושירת תקופה הקצרה מכך, יהיה זכאי ל- 12\1. חיילת תהנה מאותו שיעור אם שירתה 22 חודשים לפחות. נקודת הזיכוי תינתן בשלוש השנים הראשונות לשחרור.
 • אישה - זכאית לחצי נקודת זיכוי.
 • אם לילדים - זכאית לנקודת זיכוי על כל ילד שטרם מלאו לו 18 שנים.
 • הורה יחיד - זכאי כאמור לנקודת זכות לכל ילד ובנוסף הוא זכאי לנקודת זיכוי נוספת מתוקף היותו הורה יחיד.
 • עולה חדש - עולה חדש זכאי לנקודת זיכוי אחת, במשך שלוש וחצי שנים מיום עלייתו.
 • בעלי מוגבלויות - הורה לילד מוגבל זכאי לשתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.

ישנן נקודות זיכוי נוספות המנויות בחוקים השונים כמו לדוגמא לבעלי תארים, בעלי מקצועות ועוד.

דוגמא לחישוב מס מלא: אם נשתמש באותם פרמטרים שהוצגו לעיל, כאשר ממשכורת שנתית של 100,000 ש"ח נשלם כ-3780 ש"ח, הרי שאם מדובר באישה ללא ילדים, היא תהיה זכאית לחצי נקודת זכות בחודש. קרי, 250 ש"ח ובשנה כ-3024 ש"ח.

סך הכל המס השנתי אותו היא תשלם יהיה 756 ש"ח, זאת לאחר קיזוז המס השנתי מגובה הזיכוי המתקבל מחצי נקודת זכות. אם באותן הנסיבות מדובר באלמנה המקבלת קצבת שארים, הרי שההכנסה אותה היא תשלם לאחר הקיזוז לא תשתנה. אך קצבת השארים אותה היא תקבל בנוסף תהיה פטורה ממס הכנסה לצורך חישוב המס השנתי.

האם עובד שכיר יכול לקבל פטור ממס הכנסה?

עובד העונה על הקריטריונים המנויים בפקודת מס ההכנסה, אשר חלקם תוארו לעיל, יכול ליהנות מפטור ממלא משתלומי מס הכנסה. כמו כן בנסיבות מסוימות עובד עשוי ליהנות מפטור לגבי חלק מהכנסתו, בדיוק כמו במקרה של האלמנה המקבלת קצבת שארים.  

על מנת לקבל פטור מתשלום מס הכנסה מטעמים לא רפואיים, יש לפנות לפקיד השומה במחוז המגורים. את הבקשה יש לתמוך במסמכים רלוונטיים התומכים בעילת הפטור. כאשר מדובר בפטור מסיבות רפואיות, הבקשה מוגשת לפקיד השומה אשר מעביר אותה אל המוסד לביטוח הלאומי.

על המבקש לשלם אגרה, לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית ולהגיש מסמכים נוספים המצויים במשרדי פקיד השומה. לאחר מכן מעביר פקיד השומה את הבקשה לביטוח הלאומי, המקיים ועדה רפואית כל פרק זמן מסוים.

כאשר אין מדובר בפטורים אלא בנקודות זיכוי, הרי שיש למלא טופס 101 המועבר למעסיק בכל שנת מס. בטופס עצמו מדווחים על זכויות לנקודות זיכוי ואת ההטבה ניתן לראות בתלוש המשכורת החודשי. יש לבדוק היטב את תלוש המשכורת על מנת לשים לב לטעויות אשר מתרחשות לעיתים גם על ידי פקיד השומה.

ככלל, על מנת לממש נקודות זכות יש לצרף מסמכים רלוונטיים. אם למשל מדובר בנקודת זכות הניתנת מכוח סיום תואר אקדמי, אזי יש לצרף לטופס 101 אסמכתא בדבר סיום תואר. לטופס 101 מצרפים תמיד העתק תעודת זהות, על מנת ליהנות מנקודות הזכות הניתנות לכל תושב מתוקף היותו תושב.

בנוגע לפטורים ולנקודות זיכוי, ככל שמדובר בעובדים עצמאים, עליהם חלה חובת הדיווח הישירה לפקיד השומה, הפרוצדורה תהיה זהה לשכירים.

כמו כן, יש לציין כי לעיתים אנשים עובדים בכמה מקומות עבודה ועל כן הם עשויים להיות חייבים במס שווה בגין כל מקום עבודה. על מנת למנוע את הסיטואציה הזו של כפל מס, הרי שעל אדם שעובד ב-2 מקומות עבודה במקביל או יותר לערוך תיאום מס בכל שנה, על מנת שלא יגבה ממנו כפל מס.

על מי מוטלת האחריות לשלם מס הכנסה לעובד שכיר?

במקרה שמדובר בעובד שכיר האחריות לתשלום מס ההכנסה מוטלת על המעסיק, המנכה את המס המקורי אשר אמור להשתלם על ידי העובד ומעבירו לפקיד השומה בכל חודש או שנת מס.

מי שמעסיק עובדים זכאי להתקזז על ידי פקיד השומה בגין הוצאות שונות, כאשר גם הוצאות שכר מוכרות לצורך הוצאות. הוצאות המתקזזות כנגד הכנסה הן גם סוג של פטור המוענק לעצמאיים, כמו למשל הוצאות רכב, שכר ועוד.

התנאים האישיים של עובד שכיר השתנו במהלך שנת המס...

כאשר מתרחשים אירועים המקנים אפשרות לנקודת זיכוי או לחילופין פטור ממס, הרי שיש לפנות לפקיד השומה בבקשה לתיקון או עדכון הפרטים בטופס 101.

במקרים הזכאים בנקודות מס או תיאום מס, כמו למשל כאשר מדובר בעבודה נוספת או הכנסה חדשה נוספת ובמידה ויש דירה מושכרת, אשר חייבת גם היא במס הכנסה, כאשר הבקשות מאושרת או לחלופין כאשר נגבו מיסים ביתר אז יתבצע קיזוז רטרואקטיבי על פי הנסיבות.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי בזכויות עובדים!


עדכון אחרון: 28/09/2017 09:24   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!