{if 0} {/if}

עורכי הדין של פורטל זכויות העובדים מסבירים ועונים לכל השאלות בנוש אמכתב סיום העסקה...
מכתב סיום העסקה - תשובות והסברים לכל שאלה לך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

כל מה שצריך לדעת על מכתב סיום העסקה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews
Hebrew

מגיע שלב בחיים שבו אתה מבין שמקום העבודה הנוכחי פשוט לא מתאים לך יותר. משום שהמשכורת לא מתגמלת מספיק, שהעבודה רחוקה מידי, שהיקף השעות לא מאפשר לך לשלב בין ילדים לקריירה, כיוון שאתה לא מסתדר עם הבוס או הקולגות, כי אתה חולם על שינוי מקצוע או פשוט משום שנמאס לך מהמשרה הקיימת ואתה מרגיש שהגיע הזמן לחפש עבודה חדשה.

התחושה שאולי כדאי לחתוך את יחסי העבודה יכולה להתעורר גם באופן הפוך, משמע מצדו של הבוס והסיבות לכך יכולות להיות מגוונות. הוא לא מרוצה מהתפקוד שלך בעבודה, כיוון שהחברה בקיצוצים או לפני פשיטת רגל, משום שהוא לא מי יודע מה מחבב אותך ועוד כהנה וכהנה.

כך או כך, כדי לסיים את יחסי העבודה בצורה הולמת ומכבדת וחשוב מכך, חוקית, מוכרחים לפעול לפי הכללים.

הדרך לסיים יחסי עבודה, בין אם מדובר על מעסיק שהחליט לפטר את העובד ובין אם על עובד שהחליט שהוא רוצה להתפטר מיוזמתו, כרוכה תמיד גם במכתב סיום העסקה.

במכתב זה מודיע מי מהצדדים לצד השני על רצונו להביא את יחסי העבודה לסיומם.

מכתב סיום העסקה, המכונה גם מכתב התפטרות או מכתב פיטורים, איננו נתון לשיקול דעתו או לרצונו הטוב של העובד או המעביד.

הגשת המכתב מהווה חובה חוקית, זאת בהתאם לסעיף 2 (ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, שקובע כי כל עובד שרוצה להתפטר מעבודתו או מעסיק שרוצה לפטר עובד, יהיה חייב לתת על כך הודעה מוקדמת בכתב.

בסקירה שלפניך מסבירים עורכי הדין שלנו את הנקודות המהותיות בהקשר של מכתב סיום העסקה ועונים על כל השאלות הרלוונטיות לעניינו, הקשורות בהתפטרות או פיטורים. זאת כדי שגם אתה תדע מתי המועד להגשת מכתב סיום העסקה, מה צריך לכלול המכתב ובאילו מקרים ניתן להתחרט ולבטל את ההחלטה.

עובד רוצה להודיע על התפטרותו

עובד שרוצה להתפטר מוכרח להודיע על כך למעסיק מראש, באמצעות מכתב סיום העסקה, קרי, מכתב התפטרות.

הרעיון שעומד מאחורי מכתב זה, הוא לתת למעסיק זמן להיערך למציאת עובד חדש וכמו כן, שהעובד הוותיק והחדש יספיקו לקיים תקופת חפיפה מסודרת.

מתי יש להגיש מכתב סיום העסקה?

את מכתב סיום העסקה עליך להגיש מספר ימים לפני כניסתה של ההתפטרות לתוקף, בכפוף למועדים הקבועים בחוק בכל הנוגע להודעה מוקדמת, כאשר מועדים אלה משתנים בין עובד לעובד ותלויים באופן תשלום השכר והוותק שלו.

הודעה מוקדמת לעובד בשכר חודשי:

  • בששת חודשי עבודתו הראשונים - יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה.
  • החל מהחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - 6 ימים מראש, בתוספת של יומיים וחצי על כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו הראשונה - חודש מראש.

הודעה מוקדמת לעובד שעתי:

  • בשנת עבודתו הראשונה - יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה.
  • בשנה השנייה - 14 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • בשנה השלישית - 21 ימים מראש, בתוספת של יום אחד על כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו השלישית - חודש ימים מראש.

נדגיש, שבאופן עקרוני על העובד להמשיך ולעבוד בשכר גם במהלך התקופה המוקדמת להתפטרותו, אלא אם המעביד הודיע לו שהוא מוותר על עבודתו בפועל בכל תקופת ההודעה או בחלקה.

עם זאת, גם במקרה שכזה המעסיק יידרש לשלם לעובד שכר עבודה רגיל עבור התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

מה לכתוב במכתב סיום העסקה?

מכתב סיום העסקה חייב להינתן בכתב ובו יש לציין את יום הוצאת המכתב ואת יום כניסתה לתוקף של ההתפטרות.

כמו כן, כדאי לפרט את הסיבות להתפטרות ולנסות לנסח את מכתב ההתפטרות באופן מכבד ונעים.

אמנם אין הוראה מפורשת בחוק לכך, אך בית הדין הארצי לעבודה הדגיש את הצורך בניסוח ראוי, מכבד ומכובד של מכתב סיום העסקה.

להלן נוסח למכתב סיום העסקה לדוגמא:

תאריך: 12.09.18

לכבוד: חברת אכלתם לעובדים את הראש בע"מ

רחוב נשבר לי 22, ירושלים

שלום רב,        

הנדון: הודעה על סיום העסקה

בהמשך לשיחותינו מהיום, ברצוני להודיע על התפטרותי מהחברה, עקב תחושת מיצוי תפקידי.
התפטרותי תיכנס לתוקף בעוד חודש מהיום בהתאם לחוק הודעה מוקמת, דהיינו, ביום 04.10.18.
הנני מודה לכם על תקופת עבודתנו המשותפת ומאחל לחברה המשך שגשוג והצלחה.

בברכה, ברוך שהתפטרתי מעונשם של אלו.

קראו עוד: איך כותבים מכתב התפטרות?

מה קורה אם לא נתת את המכתב?

כאמור, מדובר בחובה חוקית, במסגרת החובה להודעה מוקדמת. סעיף 7(ב) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי עובד שהפסיק את עבודתו מבלי שהגיש הודעה מוקדמת על התפטרותו למעסיק בהתאם להוראות הקבועות בחוק, ייאלץ לשלם למעסיק פיצוי.

סכום הפיצוי יהיה שווה לשכר עבודתו הרגיל של העובד, בעבור כל משך התקופה שהיתה אמורה להינתן לגביה הודעה מוקדמת.

עם זאת, מכח סעיף 10(1) לחוק הודעה מוקדמת, האמור לעיל לא יחול על עובד אם סיום העבודה ללא מתן מכתב סיום העסקה, נעשה בשל סיבות מיוחדות. המשמעות היא שהחוק מודע לקיומן של נסיבות מיוחדות שבגינן עובד יהיה פטור מהחובה להגיש מכתב סיום העסקה.

בהקשר זה נחדד ונאמר, שהחוק לא מפרט מהן אותן נסיבות, אלא מקנה את הסמכות לדון בטענות אלו לשר העבודה והרווחה.

עד היום לא הוסדר נושא זה בחוק ולכן ניתן לפרש את הנסיבות בהתאם למה שכן כתוב בפסיקה, שנסיבות מיוחדות יתקיימו רק במקרים חריגים וחמורים מאוד.

לדוגמא, במקרה שההחלטה של העובד להתפטר נבעה מסיבות שלא מאפשרות לו להמשיך לעבוד, אפילו לא לפרק זמן קצר בגלל שינוי לרעה במצב בריאותי, מחלת מקצוע וכך הלאה.

קראו בהרחבה: על אי מתן הודעה מוקדמת

איך אפשר להתפטר בדין מפוטר?

טיפול בילד/ה - סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, קובע שעובד שרוצה להתפטר לצורך טיפול בילד, יוכל להתפטר בדין מפוטר. עליו לפרט את סיבת ההתפטרות במכתב סיום העסקה, בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988.

החוק קובע שאותו עובד יהיה זכאי לקבל תשלום פיצויי פיטורים, רק אחרי 15 ימים ממסירת מכתב סיום ההעסקה, קרי, ממתן ההודעה המוקדמת.

קראו עוד בנושא...

טיפול בילד או בן/ת זוג נכה - עובד שמעוניין להתפטר כדי לטפל בילדו בשל נכות או מחלת בת זוגו, יצרף למכתב סיום ההעסקה גם אישור רפואי על הנכות או מחלת בת הזוג, גם זה בהתאם לתקנות האמורות לעיל.

הרעת תנאים - בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, עובד שמעוניין להתפטר בגין הרעת תנאים במקום העבודה, יהיה חייב להוכיח שבנוסף להרעת תנאים מוחשית בתנאי עבודתו, הוא התריע על כך בכתב בפני המעסיק ונתן לו הזדמנות לתקן את תנאי העבודה ומשום שהמעסיק לא החזיר את התנאים לקדמותם, הוא נאלץ להתפטר.

במקרה כזה, על העובד לפרט במכתב התפטרותו גם את אופן הרעת התנאים שלו, להזכיר את מכתב ההתראה שהוא נתן למעסיק ולציין את העובדה שהמעביד לא טרח לתקן את הרעת התנאים למרות מכתב ההתראה.

בכל מקרה, לפני הגשת מכתב סיום העסקה עקב הרעה בתנאים, מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני אצל עורך דין מנוסה לענייני עבודה.

מסרת מכתב סיום העסקה והתחרטת - אפשרי?

במקרים מסוימים העובד בהחלט יוכל לחזור בו מהתפטרותו ולמשוך חזרה את מכתב סיום ההעסקה. מדובר לרוב במקרים שבהם מכתב סיום ההעסקה הוגש בעקבות וויכוח סוער עם המעסיק ואז אחרי שנרגעו הרוחות העובד מעדיף לבטל את ההחלטה ולקחת חזרה את המכתב.

המעסיק מעוניין לפטר את העובד

מעסיק שרוצה לפטר עובד מוכרח לבצע לפני כן שימוע ובנוסף, לתת לעובד מכתב סיום העסקה. זאת כדי שלאותו עובד יהיה מספיק זמן לחפש ולמצוא עבודה חדשה ועל מנת שיוכל לקבל את פיצויי הפיטורים שלהם הוא זכאי כחוק.

כמו כן, במידה והעובד ירצה לקבל דמי אבטלה בזמן חיפוש העבודה, יהיה עליו לגשת ללשכת התעסוקה ולהציג את מכתב סיום ההעסקה הרשמי.

מתי המעסיק צריך להגיש את המכתב?

מועד הגשת מכתב סיום ההעסקה, קרי מכתב הפיטורים, יהיה מספר ימים לפני כניסתם של הפיטורים לתוקף, בכפוף למועדים הקבועים בחוק, שמשתנים בין עובד לעובד ותלויים באופן תשלום השכר והוותק שלו.

זאת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת וכפי שפורט תחת השאלה לעיל - מתי יש להגיש מכתב סיום העסקה, כשמדובר בעובד שרוצה להתפטר.

מה המעסיק חייב לכתוב במכתב?

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, מעסיק שרוצה לפטר עובד צריך לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים.

ההודעה תהיה בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים. מעסיק יכול לפעול בצורה רשמית וקרה ולנסח מכתב סיום העסקה כלשון החוק. עם זאת, ניתן להוסיף קמצוץ של רגש ובנוסף לנוסח הרשמי לכתוב גם מספר מילות ברכה או הצלחה בהמשך.

אם ירצה בכך המעסיק, הוא יכול לציין במכתב סיום ההעסקה שמרגע קבלת ההודעה ועד לכניסת הפיטורים לתוקף, העובד המפוטר רשאי לא להגיע לעבודה.

אם המעסיק מחליט לקחת צעד אחד קדימה את ההתחשבות והרצון לעזור לעובד שהוא מפטר, הוא יכול להוסיף גם משפט על פועלו הטוב של העובד ותרומו לעסק. התוספת הזו לעיתים מגיעה במקום מכתב המלצה.

מכתב סיום ההעסקה צריך להיכתב על נייר מכתבים רשמי של המעסיק, מודפס וחתום בחותמת החברה וכולל חתימה אישית של המעסיק או נציגו.

מדובר במסמך בעל תוקף משפטי המתעד את הפסקת יחסי עובד מעביד וניתן להציגו כמוצג ראייתי בכל הליך משפטי.

להלן נוסח למכתב סיום ההעסקה לדוגמא:

תאריך: 04.09.18
לכבוד: מר שאול צבי
הנדון: שאול צבי - הודעה על סיום העסקתך בחברה
בהמשך לשימוע שערכנו לך אצל מנהל משאבי אנוש בתאריך 04.07.18 אני מבקש להודיעך על סיום עבודתך בחברה החל מיום 04.10.18.
הודעה זו הינה גם הודעה מוקדמת לפיטורים כנדרש בחוק.
עד ליום כניסת הפיטורים לתוקף ביום 04.10.18 והפסקת יחסי עובד מעביד, אתה רשאי להמשיך בעבודתך בחברה. מחלקת שכר תגיש לך גמר חשבון עם כל הזכויות המגיעות לך.
אני מאחל לך הצלחה בכל דרך שתבחר.

ממה עדיף להיזהר במכתב זה?

מעסיק שמגיש מכתב כזה לעובד צריך לקחת בחשבון מה לא כדאי לכתוב. שכן, כל תוספת מיותרת עלולה לפעול לרעתו של כותב המכתב.

מה שאומר שאם יש למעסיק חשש שסיבת הפיטורים לא מוצדקת והעובד המפוטר עלול לגרור אותו לתביעה משפטית במסגרת בית הדין לעבודה על מנת שהמקרה ייבחן, עדיף שלא יכתוב את סיבת הפיטורים.

לכל מסמך שעשוי להיות מוצג בהליך משפטי יש חשיבות ומשמעות מעשית וכך גם ביחס למכתב סיום העסקה.

מה קורה אם לא נתנו לך מכתב?

כאמור, ללא מכתב סיום העסקה עובד שפוטר ורוצה ללכת ללשכת התעסוקה כדי לקבל דמי אבטלה המגיעים לו כחוק, עלול להיקלע לתסבוכת מיותרת, שעשויה לפגוע בזכויותיו. זאת משום שאין דרך  להוכיח שהוא אכן פוטר על ידי מעסיקו ומתי נכנסו הפיטורים לתוקף.

שירות התעסוקה דורש מכתב סיום העסקה, כלומר מכתב פיטורים, כתנאי לקבלת דמי אבטלה.

נחדד ונאמר שעובד שהתפטר לא זכאי להם, אלא אם כן המקרה שלו נופל תחת התנאים הקבועים בחוק שמזכים אותו בתשלום פיצויים וזאת למרות שהתפטר ביוזמתו.

היה והמעסיק לא הוציא מכתב סיום העסקה לעובד והעובד לא עמד על זכותו לקבל את המכתב מסיבה כלשהי, יוכל המעסיק לטעון שהעובד התפטר מיוזמתו ולכן אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

האם ניתן לבטל פיטורים ואיך?

ביטול פיטורים יתאפשר במקרים חריגים, בהם מפוטר טוען לקיומם של חיובים חוקיים שונים אשר לא קוימו על ידי המעסיק בהקשר לפיטוריו. חיובים שכאלו עשויים להיות הכספים שהמעסיק עדיין חייב לעובד או שמדובר בהליך פיטורים לא חוקי אשר התבצע.

לדוגמא, בהיעדר שימוע או לחלופין כשבין הצדדים היתה מחלוקת בנוגע לזכויות סוציאליות המגיעות לעובד המפוטר שבהן המעסיק לא עמד או אם מדוברת בעובדת בהריון שפוטרה וכך הלאה.

בית הדין רשאי לחייב את המעסיק למלא אחר חובות סוציאליות בהן הוא לא עמד או לחלופין, הוא רשאי להורות למעסיק לשלם לעובד את הכספים שאותם הוא חייב. כאשר הפיטורים נעשו שלא כדין, יכול בית הדין להורות על החזרת העובד למקום העבודה.

נציין, שקבלת צו שיפוטי המורה למעסיק להחזיר עובד לעבודה ולמעשה מורה על ביטול פיטורים, ניתן לעיתים רחוקות בלבד. אף על פי כן, בשנים האחרונות קיימת נטייה של בתי דין להרחיב את האפשרות למתן סעד שכזה וזאת כחלק ממגמה לחזק את זכויות העובד בישראל.

יחד עם זאת, לרוב העניינים יסתיימו במתן פיצוי כספי לעובד בגין עוגמת נפש כאשר פיטוריו נעשו שלא כדין, במקום לתת צו המורה להחזיר את העובד למקום עבודתו.


עדכון אחרון: 12/09/2018 14:38   
תגיות בעמוד:   מידע למעסיקים    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!