{if 0} {/if}

הכירו את עיקרי תכנית חיסכון לכל ילד שיוצאת לדרך בחודש ינואר 2017...
תכנית חיסכון לכל ילד יוצאת לדרך - הכירו את הזכויות שלכם!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תכנית חיסכון לכל ילד מטעם המדינה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (16) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 16 reviews
Hebrew

ביום 21.6.2016 חתם שר האוצר, משה כחלון, על תקנה להקמת מנגנון חיסכון מטעם המדינה לכל ילד אשר זכאי לקצבת ילדים וזאת עד הגיעו לגיל 18.

מטרת תכנית חיסכון לכל ילד הנה להביא לצמצום הפערים החברתיים בישראל, לקידום שוויון הזדמנויות למשפחות ממעמד הביניים והשכבות החלשות, ולהגברת המודעות לחיסכון.

תכנית החיסכון לכל ילד נכללת בתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 במסגרתה אושרה בכנסת העלאה של קצבאות הילדים והקמת התכנית, וזאת בהתבסס על מסקנות הוועדה למלחמה בעוני. תכנית החיסכון מחליפה למעשה דרישה להגדלה גדולה אף יותר בקצבאות.

התקציב שהוקצה לנושא זה על ידי הממשלה הינו בסך של 2.65 מיליארד ש"ח בשנה.

אגב, ברחבי העולם קיימות מדינות נוספות שבהן הוקם מנגנון דומה מטעם המדינה לחיסכון לילדים כגון: בריטניה, אירלנד, סינגפור, רוב מדינות ארה"ב ועוד. כללי הניהול של תוכניות החיסכון כאמור שונות ומשתנות ממדינה למדינה.

עיקרי תכנית חיסכון לכל ילד

החל מינואר 2017 ואילך תפקיד המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי 50 ₪ מדי חודש במסגרת חשבון חיסכון יעודי שייפתח על שמו של הילד, וזאת בקופת גמל או בנק שייבחר על ידי הוריו, כך שלכל ילד בישראל תהיה קופת חיסכון משלו.

הוריו של הילד יוכלו, כאמור, להחליט על הפקדת הכספים שלא בקופת הגמל אלא בבנק, כראות עיניהם, וכן לעבור בכל עת למסלול השקעה אחר.

בנוסף, ההורים הם גם יוכלו להפקיד בכל חודש לקרן 50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים שהם מקבלים מהביטוח הלאומי, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל, ויעמוד על סך של 100 ש"ח בחודש לכל ילד.

בהתאם להערכות משרד האוצר הפקדת כספים מדי חודש בסך 50 ₪  לתכנית חיסכון לכל ילד תעמיד לרשותו של הילד בחלוף 18 שנה סכום של עד כ-20,000 ₪, או סך של עד כ-40,000 ₪, במידה וגם הוריו יחליטו להפקיד מדי חודש 50 ₪ בקופת החיסכון שלו.

במהלך חודש נובמבר 2016 תישלח הודעה מטעם המוסד לביטוח הלאומי על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את קופת החיסכון, ועל ערוצי השירות שבאמצעותם יוכלו ההורים לבחור את הגוף החוסך ולהכפיל את סכום החיסכון, במידה וירצו בכך.

עם הגיע הילד לגיל 18, יפקיד הביטוח הלאומי 500 ₪ נוספים בקופת החיסכון שלו, כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד והוא יוכל למשוך אותם, בכפוף לאישור ההורה, או לדחות את מועד משיכת הכספים עד גיל 21.

עם הגיע הילד לגיל 21 יפקיד המוסד 500 ₪ נוספים ואז יוכל הילד למשוך את כספי החיסכון ללא אישור ההורה.

הכספים המופקדים בקופת החיסכון של הילד יהיו פטורים ממס במעמד ההפקדה, מכיוון שהם נחשבים חלק מכספי קצבת הילדים שפטורה היום ממס.

המדינה תישא בכל עלויות הניהול של הקרן עד שהילד יגיע לגיל שבו הוא מושך את הכספים, גיל 18 או 21, לבחירתו. הביטוח הלאומי ישלם את דמי הניהול על החיסכון עד שילדכם יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 יגבו דמי הניהול מחשבונו של החוסך.

בכל שנה ישלח הגוף המנהל את החיסכון דיווח להורים על ההפקדות ורווחי התכנית של כל אחד מהילדים.

למידע נוסף:

העקרונות מאחורי תכנית חיסכון לכל ילד

לשם הקמת תכנית החיסכון לכל ילד נערכה עבודת מטה של הדרגים המקצועיים באוצר, במשרד המשפטים ובמוסד לביטוח לאומי.

ברירת המחדל תהיה ניהול כספי החיסכון בקופת גמל להשקעה, כך שיצברו תשואה לפי התשואה בשוק ההון. המשפחות שיחסכו במסלול זה יחולקו באופן אקראי בין כל הקופות הפועלות בתחום זה. המפקחת על שוק ההון במשרד האוצר תפקח על התנהלות הקופות, במסגרת הסמכויות הקיימות בחוק.

הכספים יושקעו במסלול ברירת מחדל סולידי שייקבע על ידי המפקחת. זכויות העמיתים בקרן יהיו אחידות בכל הקופות.

הגופים הפיננסיים שיוכלו לפתוח תוכניות חיסכון לכל ילד יקבעו במסגרת מכרז תנאי סף, אשר יגדיר את מחויבויות הגופים למוסד לביטוח לאומי, ואת שיעור דמי הניהול שתשלם המדינה. המדינה תישא בדמי הניהול עד הגיעו של הילד לגיל 21 ולאחר מכן דמי הניהול יישארו קבועים.

ההורים יוכלו להפקיד 50 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים לחשבון החיסכון. כמו כן, תעמוד בפניהם האפשרות לקבוע האם להפקיד את הכספים לקופת גמל או לבנק ולבחור את מסלול ההשקעה בו ינוהלו הכספים.

באם ההורים לא בחרו יחול מנגנון ברירת המחדל. מומלץ כי מנגנון זה יחלק את המשפחות באופן שווה ואקראי בין כלל הקרנות הפועלות בתחום.

הגוף המנהל יעביר מדי שנה דיווח לילד אודות מצב החשבון שלו. בנוסף, יחויבו הגופים להעמיד לרשות ההורים והילד אתר אינטרנט יעודי שבו ניתן יהיה לעקוב אחר מצב החיסכון.

משיכת הכספים תתאפשר על פי החוק בהגיעו של הילד לגיל 18, עם חתימת הורים והחל מגיל 21 ללא חתימת ההורים ולכל מטרה.

המשיכה תעשה בבקשה של העמית לקופה בה מנוהלים הכספים, והכספים יועברו ישירות מהקופה אל חשבון בנק על שמו. במקרה ולעמית אין חשבון בנק, הוא יכול לקבל מקופת הגמל המחאה על שמו.

למידע נוסף: בקרו באתר חיסכון לכל ילד של משרד האוצר

לחצו כאן והכנסו לפורום הגדול בישראל לזכויות עובדים!


מה דעתך על תכנית חיסכון לכל ילד? צעד מבורך וחשוב מאד. סוף סוף משהו לטובת האזרחים. תכנית נחמדה, אבל המימון יהיה על חשבון משלם המיסים. צעד פופוליסטי ומיותר. לוקחים מכיס אחד ומעבירים לכיס השני.
עדכון אחרון: 05/12/2016 10:08   
תגיות בעמוד:   המוסד לביטוח לאומי   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!