{if 0} {/if}

הכירו את זכויות העובדים בעת פשיטת רגל או פירוק של חברה בע"מ - ליחצו כאן לפרטים...
זכויות עובדים בעת פשיטת רגל או פירוק תאגיד
×
x

כלים לחיפוש עבודה

חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל או פירוק

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (218) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 218 reviews
Hebrew

התופעה של חברות הפושטות את הרגל ומתפרקות, אינה זרה ונדירה במחוזותינו. במקום המנהלים ובעלי המניות של החברה, כונס הנכסים הרשמי והמפרק נכנסים לנעליהם במטרה למכור את שאריות הנכסים לצורך תשלום החוב לנושים. את החברה הפעילו כמובן עובדים שהפכו כעת להיות נושים.

מה קורה עם כל אותם עובדים עד להשלמת הליך הפירוק ופשיטת הרגל, מי דואג לזכויות שלהם?

החוק אוסר על הגשת תביעה נגד פושט רגל או חברה בפירוק. ההליכים כנגדם מוקפאים עד להשלמתם באישור בית המשפט. העובד שנותר ללא מקור הכנסה נאלץ להסתפק בסיוע של המוסד לביטוח לאומי, שהוא הזרוע האחראית לביצוע חוק זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד, שחוקק בשנת 1975.

לפי החוק זכאי עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל או שהחברה התפרקה, לתשלום גמלה מהביטוח הלאומי. הגמלה משולמת במקום אותו שכר שנמנע מהעובד בגין פשיטת הרגל. הגמלה כוללת את: שכר עבודה, פיצויי פיטורין ותשלום לקופות גמל כמתחייב בחוק.

מטרתה העיקרית של הגמלה הנה להקטין עד כמה שניתן את הנזק הכלכלי שנגרם לעובדים שנותרו ללא שכר וללא עבודה.

הגמלה תשולם באמצעות המל"ל בהתקיים התנאים להלן:

 • בית המשפט המחוזי הוציא צו נגד המעסיק והכריז עליו כפושט רגל או שהוציא צו לפירוק חברה, שותפות, עמותה או אגודה שיתופית
 • בית המשפט מינה נאמן או מפרק מטעמו למעסיק
 • התביעה של העובד לקבלת השכר המגיע לו אושרה על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי מפרק החברה
  פשיטת רגל של מעסיק או פירוק חברה פשיטת רגל של מעסיק או פירוק חברה פשיטת רגל של מעסיק או פירוק חברה

תשלום הגמלה לעובד

הגמלה כוללת את התשלומים הבאים:

 • שכר עבודה שמגיע לעובד לפי הסכם השכר ולא שולם לו.
 • פיצויי פיטורין שאין להם כיסוי בקופת הגמל. הפיצויים יחושבו לפי שכר עבודה שנלקח בחשבון ושלא יפחת משכר מינימום, ותק, מצב משפחתי, תוספת יוקר ותוספת מקצועית לפי הסכמים קיבוציים ואחרים.
 • הפרשות לקופות גמל שהמעסיק היה מחויב להעביר ולא עשה כן. זה מה שקורה כאשר החברה נקלעת לקשיים. ההפרשות הסוציאליות נדחות לתחתית הרשימה. קודם משלמים את השכר עם מעט הכסף שנותר אם בכלל. קופות הגמל יכולות להמתין. זו הגישה בנסיבות אלו.
 • אם העובד נפטר, שאריו זכאים לתשלום גמלתו.

לשכר העבודה ופיצויי פיטורין, יתווספו הפרשי הצמדה מהיום שלא שולמו ועד לקבלת הגמלה מהביטוח הלאומי.

בתחילה, ישולם שכר עבודה והפיצוי לאחר מכן ובסכום שקבוע בחוק. תשלום הגמלה לא פטורה מתשלום מס. מהגמלה המשולמת לעובד ינוכו מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.

תשלום קופת הגמל מתבצע בדרך כלל לאחר שמנהל הקופה מגיש תביעה קולקטיבית למפרק שמונה על ידי בית המשפט, בשם כל העובדים. כל עובד רשאי לפנות לקופת הגמל ולברר אם שמו נכלל ברשימת התובעים. 

את התביעה לקבלת הגמלה מהביטוח הלאומי יש להגיש למפרק או לנאמן ולא למוסד לביטוח לאומי ע"ג טופס שנקרא: טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין. המפרק או הנאמן ירכזו את התביעות על צרופותיהן ויגישו למשרדי המוסד לביטוח לאומי.

לתביעה יצורפו המסמכים הבאים:

 • תלושי משכורת אחרונים
 • תלוש שכר ראשון הקובע את מועד תחילת העבודה
 • מסמך מקופת הגמל המתעד את סך הפיצויים שנזקפו לזכות העובד
 • אישורים מיוחדים המאשרים שהעובד עבד ברציפות וזכויותיו נשמרו בהתאם

לאחר שהתביעה נבדקה ונמצאה נכונה, הגמלה תועבר ישירות לחשבון הבנק של העובד או בהמחאה ישירה לכתובת שמסר. הגמלה מוגנת מפני עיקול ושעבוד. הגמלה משולמת רק לעובד שכיר ולא לעצמאי או בעל שליטה בחברה התפרקת.

לביטוח הלאומי, הסמכות שלא לאשר את סכום התביעה הנדרשת על ידי המפרק בשם העובד. המוסד יכול לקבל אותה באופן מלא, חלקי, ואפילו לדחות אותה. במקרה של פערים בין המפרק למוסד, ההפרשים יושלמו במסגרת הסדרי החוב המוגמרים.

כך למשל, הגיש המוסד לביטוח לאומי ערעור לבית המשפט המחוזי (פר"ק 423/08) על החלטת המנהל המיוחד של חברת א.ב.ג.ל בנייה ויזמות בע"מ לאשר תביעת חובם של 3 עובדים על כספים שלא הופרשו לקופת הגמל לזכותם, על ידי המעביד.

בית הדין לעבודה דחה את הערעור וקבע שהמעביד לא צירף את העובדים התובעים לקרן פנסיה כלשהי ובניגוד לחוק. במצב זה אין לעובדים כתובת לתביעה פרט לזו של הביטוח הלאומי.

במצב הדברים המתואר נקבע בפסק הדין, במצב הדברים המתואר, החלת סעיף 183 לחוק הביטוח הלאומי מתיישבת עם התכלית של פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי ואף לדעת השופטת, מתבקשת מהרציונאל שלו.

סעיף 188 לפרק זה קובע כי: "גמלה המשתלמת לפי פרק זה יראו לכל דבר, בכפוף להוראות חוק זה והתקנות לפיו, כשכר עבודה, כפיצויי פיטורים או כתשלום לקופת גמל, לפי העניין".

מאחר ובתקופה האחרונה אנו עדים ליותר ויותר חברות שנקלעות לקשיים כלכליים, ולהליכי פשיטת רגל ופירוק לפי בקשת נושים, אנו ממליצים לכל עובד שרוצה להבין יותר אודות מצבו האישי והזכויות שלו, לפנות לקבל יעוץ משפטי אישי ויפה שעה אחת קודם.

למידע נוסף בנושא פשיטת רגל ליחצו: מרכז המידע להליכי פשיטת רגל

ליחצו כאן והכנסו לפורום הגדול בישראל לדיני עבודה וזכויות העובד!


עדכון אחרון: 02/12/2019 11:10
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
פירוק חברה - המדריך המלא! - כאשר חברה פרטתי מגיעה לסוף דרכה, ישנן כמה דרכים שבאמצעותם ניתן וצריך לפרק ולחסל את עסקיה. בואו לדעת יותר על הליך פירוק החברה לפי חוק...
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!