{if 0} {/if}

פורטל זכויות העובדים - סקירה והסברים לחיילים המשרתים במילואים וזכויותיהם במקומות העבודה לפי חוק...
זכויות עובדים במילואים - חוק מילואים ותגמולים למילואימניק
×
x

כלים לחיפוש עבודה

קראו לך למילואים? אל חשש חוק המילואים מגן עליך

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (42) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 42 reviews
Hebrew

מי שכבר נענה בחיוב לקריאה למילואים בעת מלחמה או שגרת אימונים לא עושה זאת בראש שקט. גם אם אין לו ויכוח פנימי עם חשיבות התרומה למאמץ הלאומי וקיום החובה האזרחית, הוא מוטרד מהאפקט השלילי של יציאה למילואים על הביטחון התעסוקתי והמשפחתי.

 • מהן הזכויות של עובד היוצא למילואים?
 • כיצד משולם שכר של העובד ומתי?
 • אילו חובות מוטלות על המעביד?

הסקירה שלפניך נועדה להסביר באופן פשוט ומלא אודות זכויות חיילי מילואים בישראל והחוקים הרלוונטיים.

עד כמה שהמעסיק יהיה פטריוט גדול, גם לכושר הספיגה של אובדן ימי עבודה יש גבול. עסקים קרסו בעידן מלחמות. יציאות תכופות למילואים של אנשי מפתח בכל עסק גורמים לנזקים קשים שהמעסיק לא יכול לקבל. בתגובה המילואימניק מפוטר ובמקומו מגייסים אחר.

למעסיקים אין את הסבלנות להתחשב יותר מדי בצרכים הלאומיים יהיו מוצדקים ככל שיהיו. העסק שלהם, לגבי דידם, לא פחות חשוב. הם צריכים לפרנס עוד משפחות רבות.

אנשי המילואים שפוטרו הקימו כל זעקה מעל כל במה אפשרית. המדינה מנסה לסייע ככל יכולתה גם באמצעות חקיקה ספציפית. לפני מספר שנים נקבע תקן מיוחד לתפקיד קצין מילואים ראשי, שהוא הכתובת לפניות המילואימניקים.

עיקר הפניות נוגעות לפגיעה בשכרם, זכויות העובדים שלהם, באדישות וניכור של מעסיקים ודרישה לקבלת תגמולים ופיצויים על אובדן שכר ומקום עבודה.

חוק המילואים

חוק שירות המילואים התשס"ח 2008 מטפל בעקרונות בניין מערך המילואים והפעלתו. לצד רכיבים אלו עוסק החוק בהגדרת מרכיבי הפיצוי, התגמול וההוקרה של חיילי המילואים.

הוקרה פחות מרגשת את המילואימניקים. מנגנון פיצוי נשמע ומרגיש הרבה יותר מעשי ומעניין.

תגמולים

החוק מעניק למילואימניק תגמול מיוחד בנוסף לאלו שהוא זכאי להם על פי דין מהביטוח הלאומי בגין אובדן שכר. התגמול המיוחד ניתן לחיילי המילואים משנת 1998.

הקריטריונים לקבלתו מתעדכנים מדי שנה לפי מספר המשרתים וממוצע ימי השירות במילואים.

התגמול משולם ישירות לחשבון הבנק של המשרת במילואים ולאותה שנת שירות. התשלום הוא נטו ואינו חייב במס. צה"ל מגלם במקור את המס ומשרד הביטחון משלם.

מי ששירת במילואים במהלך שנת 2011 לפחות 32 ימים ברצף או במצטבר קיבל בחודש מאי 2012 סכום של 100 ₪ עבור כל יום מעבר לאותם 32 ימים. זהו התגמול המיוחד והוא מוגבל לתקרה של 60 ימים למעט, מילואימניקים שקיבלו היתר מיוחד על ידי ראש אגף כוח אדם בצה"ל.

אם השירות החל בשנת 2016 וגלש לתוך 2017 יחשבו רק הימים של שנת 2016 לצורך קבלת תגמול זה.

>>> מחשבון דמי מילואים לשירותך! <<<

תגמול נוסף

חוק המילואים מעניק תגמול נוסף שנקבע לפי נקודות זיכוי במס. שיעורו עומד על 2 נקודות זיכוי בשווי של 5,160 ₪. התשלום הוא נטו. המס שולם במקור על ידי משרד הביטחון. ההתחשבנות היא מול האוצר ורשות המיסים. התגמול ניתן עבור שירות מילואים בשנה החולפת.

בשנת 2012 חל עדכון שמטיב עם אנשי מילואים ששירתו בשנת 2011 לפי הנוסחה הבאה:

 1. מי ששירת בין 10- 14.5 ימי מילואים יקבל 1,290 ₪
 2. שירות שבין 15 עד 19.5 ימי מילואים מזכה בתשלום של 2,580 ₪
 3. בין 20-36.5 ימי מילואים התשלום הוא 3,870 ₪
 4. עבור שירות מילואים מעל 37 ימים יקבל המשרת, 5,160 ₪

השתתפות בהוצאות במהלך שירות מילואים

שירות מילואים כרוך בהוצאות נלוות כמו נסיעות, טלפונים וכדומה. מי שלא צבר זכאות לתגמול המיוחד זכאי להשתתפות. התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של המשרת והוא ניתן בנוסף לדמי ביטוח לאומי ושוברי הנסיעה בתחבורה ציבורית.

גובה ההשתתפות נקבעים מדי שנה וחלים על השנה החולפת. חייל ששירת בשנת 2011 למשך 9.5 ימים זכאי לדמי השתתפות החל מהיום החמישי בסכום של 200 ₪ עבור כל תקופת מילואים רצופה שבין 5 ועד 9 ימים.

קראו: האם המעסיק צריך להפריש כספים לפנסיה שלך בזמן מילואים?

ביטוח חיילי מילואים לפי חוק

חוק הקצבאות לחיילי מילואים מעגן את זכויות השארים ובני משפחות חיילים שנפגעו במהלך שירותם החל מיום 01/01/1999.

לחייל המילואים יש 3 מקורות עיקריים לתגמולים בעת אירוע ביטוחי והם:

חוק הנכים וחוק משפחות שנפלו במערכה מבוצע באמצעות אגף השיקום במשרד הביטחון והוא מזכה בהכנסה בסיסית וחודשית כל חייל מילואים שנפצע במהלך שירותו או במקרה מוות, בני משפחתו זכאים לתשלום. החיילים מבוטחים במסגרת ביטוח חיים. הפרמיה משולמת על ידי משרד הביטחון.

במקרה של מוות במהלך שירות מילואים יקבלו שאריו שהוכרו על ידי אגף השיקום מענק חד פעמי בשיעור של 315,000 ₪. המענק מתעדכן לפי מדד המחירים לצרכן ושיעורו דומה לביטוח החיים של משרתי הקבע.

חייל מילואים שהוכר כנכה על ידי אגף השיקום בשיעור 20% ומעלה או כנכה תפקודית באותו שיעור על ידי ועדה רפואית, זכאי לקבלת קצבה שגובהה נקבע לפי עיסוקו באזרחות וחומרת הפגיעה ביכולת השתכרותו.

עובד שפוטר בעקבות שירות מילואים

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) אסור לפטר עובד בגין שירותו במילואים, ללא קשר למספר הימים בשנה, הקריאות להתייצבות לאימונים וכל דבר שקשור בשירות.

פיטורים בנסיבות אלו בטלים. אין לפטר במהלך השירות ועד 21 ימים לאחריו אלא באישור ועדת תעסוקה במשרד הביטחון שהוכיחה שאין קשר למילואים והעובד הגיב לדרישה לפיטוריו.

החוק אוסר על אי חידוש חוזה עבודה, קידום מקצועי, הטבות ותשלומי פרישה בגין שירות מילואים. עובד שנקרא לשירות חייב להודיע על כך למעבידו. עובד שפוטר בניגוד לחוק רשאי לפנות בתלונה בכתב לועדת התעסוקה במשרד הביטחון, באמצעות הלשכה להכוונת חיילים משוחררים.

בסמכות הוועדה להטיל סנקציות על מעביד שפיטר בניגוד לחוק ולחייב אותו בצו להעסיק את העובד, להורות למעסיק שהחליט לפטר לשלם לעובד פיצויים בגובה של עד 5 פעמים משכרו. על הועדה להחליט תוך 15 יום מקבלת התלונה.

ליחצו לקריאה בהרחבה על: פיטורים מהעבודה בזמן מילואים

תגמולי מילואים שמשלם הביטוח לאומי

התשלום ניתן בגין הפסד שכר כתוצאה משירות מילואים. גובה התשלום תלוי בשכר שמקבל באזרחות ומשך השירות. התשלום מבוצע על ידי המעביד שמקבל מהביטוח הלאומי את התגמול על שם העובד.

הביטוח הלאומי מטפל במספר רמות של מועסקים והם: עובדים שכירים, עצמאי, סטודנט, תלמיד ישיבה (שאינם עובדים) עובד שהינו גם שכיר וגם עצמאי.

נוסחת החישוב לתשלום תגמולי פיצויים כפי שתוקנה בחוק בעקבות חקיקת חוק המילואים:

 • עבור שירות רצוף במשך 7 ימים ישולם בעד כל יום שירות לפי: חלוקת השכר הרבע שנתי ב-90 ימים כפול מספר ימי המילואים.
 • שירות בין 1-5 ימים לפי: חלוקת השכר הרבע שנתי ב-90 כפול מספר ימי המילואים בתוספת 40% למספר הימים.
 • שירות עד 6 ימים: חלוקת השכר הרבע שנתי ב-90 כפול מספר ימי המילואים, ובתוספת יום אחד.
 • תגמול מירבי בשיעור מכסימאלי של 5 פעמים השכר הממוצע במשק.

גובה תגמול המינימום

על פי התיקון בחוק המילואים התשס"ח, סכום תגמול המילואים עומד על 166.65 ש"ח ליום ו-5000 ש"ח לחודש. אם חייל המילואים השתכר שכר מינימום בגובה לפני השירות הוא יקבל לאחריו 5,000 ₪.

שירות חצי יומי

בעבור שירות שאינו עולה על יום אחד יקבל מחצית מהתגמול המשולם ליום שלם. התשלום יבוצע על ידי הביטוח הלאומי כנגד אישור מיוחד מהצבא.

עובד, סיימת שירות מילואים? עכשיו מגישים תביעה לביטוח הלאומי 

החייל יגיש תביעה לתגמול באמצעות טופס 3010 שניתן לו על ידי קצינת הקישור. הטופס מפרט את מועד התחלה וסיום של השירות. חייל שהינו עצמאי יגיש תביעה בצירוף טופס 3010 ישירות לביטוח לאומי ויזוכה בתגמול באופן ישיר.

חייל שכיר יגיש את טופס 3010 למעביד שלו והוא זה שידרוש תשלום מהמוסד לביטוח לאומי. אם החייל מועסק פחות מ-75 ימים באותו מקום עבודה הוא יגיש את התביעה ישירות לביטוח הלאומי ולא דרך המעביד. מילואימניק שהינו שכיר וגם עצמאי יקבל את התגמול מהמעביד. בנוסף, עליו להגיש תביעה אישית לביטוח הלאומי לקבלת פיצוי עבור אובדן הכנסותיו כעצמאי. מילואימניק שאינו עובד יגיש תביעה אישית לביטוח לאומי והוא יקבל תגמול מינימאלי כמפורט בתקנות.

התגמול מהביטוח הלאומי ניתן לכל תקופת השירות גם עם במהלכה אושפז המשרת בגין מחלה וזאת כנגד אישורים רפואיים שהציג למוסד.

חייל שהתנדב למילואים ואין בידו צו מילואים לא זכאי לתגמול מהביטוח הלאומי הואיל ואינו מבוטח לפי הכללים הנהוגים. חייל מילואים שריצה עונש מאסר בכלא צבאי אינו זכאי לתגמול אלא אם גורם שיפוטי מוסמך החליט אחרת.

זכויות סטודנטים בשירות מילואים

בחודש יולי 2012 פורסמו ברשומות כללי זכויות הסטודנט המשרת במילואים. אין המדובר בתגמול כספי אלא בעיקר בנוהלים שנועדו להקל ולתרום להתמודדות של הסטודנט המשרת במילואים במהלך הלימודים:

 • נקבעו נהלים לקביעת זכאות להיעדרות משיעורים ובחינות והגשת מטלות במועד מאוחר בגין שירות מילואים.
 • לכל מוסד אקדמי מונה רכז מילואים שירכז את פניות המשרתים ויטפל בהם. 
 • כל מוסד יסייע לסטודנט להשלים חומר לימוד באמצעות הדרכה מיוחדת, שיעורי עזר וחומר לימוד.
 • מוסד לימודים יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות מוכרת לצורך קבלת מלגה, מעונות ונקודות זכות אקדמיות.

מילואימניק יקר, אם המעביד קיפח אותך או שתרצה לשוחח עם עורך דין לדיני עבודה בעניין הפרטי שלך, אתה מוזמן ללחוץ כאן ולפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי.


עדכון אחרון: 27/09/2017 15:40   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!