{if 0} {/if}

זכויות מיוחדות המגיעות לבעלי דרגת נכות גבוהה לאחר פגיעה בתאונת עבודה! חשוב שתדע/י ותכיר/י את הזכויות המגיעות לך...
זכויות מיוחדות של בעלי דרגת נכות גבוהה לאחר פגיעה בעבודה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

זכויות מיוחדות של בעלי דרגת נכות גבוהה מפגיעה בעבודה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews
Hebrew

נפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה מעבודה עשויים להיות זכאים לזכויות מיוחדות נוספות לצורך כיסוי הוצאות מסוימות שנובעות מהנכות שלהם, וזאת מעבר ובנוסף לקבלת גמלת הנכות מעבודה.

זכויות אלו כוללות קבלת קצבה חודשית מיוחדת ומענק חד פעמי מיוחד וזאת כפי שנסביר בפירוט בסקירה שלפניך.

נציין כבר עתה, כי במקרה של פגיעה בתאונת עבודה ובמיוחד במקרים שבהם נגרמה לנפגע נכות קבועה בשל התאונה, מן הראוי לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום, שאז עורך הדין הוא זה שידאג למיצוי מלא של זכותיותיו של הנפגע מול המוסד לביטוח לאומי ובכלל.

קצבה חודשית מיוחדת

הקצבה החודשית המיוחדת משמשת לכיסוי הוצאות מיוחדות ולסיוע בטיפול אישי בצרכים שנדרשים עקב הנכות מעבודה, כגון ניידות וקושי לנסוע בתחבורה ציבורית, עזרת הזולת בעשיית פעולות יומיומיות כגון הלבשה, רחצה, אכילה, שליטה על סוגרים וצורך בהשגחה.

תנאי הזכאות לקבלת הקצבה

  • לנכה העבודה יש דרגת  נכות מעבודה לצמיתות של לפחות 75%, או דרגת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 65% עד 74% לצמיתות ועקב הנכות הוא מתקשה בהליכה, וזאת בכפוף לאישור של רופא הביטוח הלאומי.
  • לנכה העבודה יש צרכים אשר נובעים מנכותו המוכרת, בסיוע בטיפול אישי וכיסוי הוצאות מיוחדות וזאת לפי חוות דעת של פקיד השיקום ולאחר התייעצות עם מומחים.

סכום הקצבה המיוחדת

סכום הקצבה ייקבע בהתאם לסוג העזרה הנדרשת לנכה העבודה, לפי 4 רמות סיוע שהגבוהה מביניהן לא תעלה על 25% מקצבת הנכות מעבודה המרבית וזאת בסך של 8,333 ₪, נכון ליום 1.1.2019.

אופן הגשת התביעה לקבלת הקצבה

יש להגיש טופס 266 בדבר הגשת תביעה לקבלת קצבה מיוחדת לנפגע עבודה במחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של נפגע העבודה, ולצרף לו את כל האישורים המתאימים, כגון דו"ח פקיד שיקום, דו"ח הערכת סיעוד, נספח תפקודי חתום ע"י רופא ופקיד שיקום.

מענק מיוחד

תשלום המענק החד פעמי המיוחד נועד לשמש לצורך התאמת תנאי מגורים, סיוע ברכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב לפתרון קשיי הניידות של נכה העבודה.

תנאי הזכאות לקבלת המענק

  • נכה העבודה יש דרגת נכות יציבה בשיעור של לפחות  75%  או בשיעור של 65% עד 74% ועקב הנכות יש לו קשיי הליכה, בכפוף לאישור של רופא הביטוח הלאומי.
  • המוסד לביטוח לאומי אישר, לאחר בדיקה מתאימה, את תוכניתו של נכה העבודה לגבי אופן השימוש שלו במענק.
  • נכה העבודה נמצא בישראל.
  • מענק לסיוע ברכישת רכב ישולם לנכה העבודה בתנאי שנקבעה לו מוגבלות בניידות, על פי הסכם הניידות, אשר מזכה אותו בהלוואה עומדת. אם נכה העבודה אינו נוהג בעצמו, הוא יהיה זכאי למענק בתנאי שמי שנוהג עבורו אושר כמורשה נהיגה על ידי מחלקת ניידות בביטוח הלאומי.
  •  נכה העבודה אכן זקוק עקב נכותו למענק על מנת לממן להתאמת תנאי מגורים, סיוע ברכישת אביזרי עזר וסיוע ברכישת רכב לפתרון קשיי הניידות שלו. 

סכום המענק

סכום המענק יקבע לפי סכום ההוצאות המעשיות לביצוע התוכנית שאישר המוסד לביטוח הלאומי, כאשר בכל מקרה הוא לא יעלה על הסכומים המקסימליים שנקבעו.   

הסכומים המפורטים להלן נכונים ליום 1.1.2019:

מענק להתאמת תנאי המגורים

עד לסך של 57,895 ₪. למשותק בכל גפיו או למרותק לכסא גלגלים, עד לסך של 96,500 ₪.
 
מענק לאביזרי עזר

עד לסך של 17,873 ₪. למשותק בכל גפיו או למרותק לכסא גלגלים, עד לסך של  35,752 ₪.

מענק לרכישת רכב

לנכי עבודה שנוהגים בעצמם, סכום המענק יקבע לפי מחיר הרכב, בלי מיסים, כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו להם, על פי הסכם הניידות, חלקי 100.

לדוגמה, אם דרגת הנכות מעבודה של הנכה הנה 90% ואחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לו הנם 60%, יחושב סכום המענק שלו לפי מחיר הרכב לפני מיסים כפול 60, חלקי 100.   

לנכי עבודה שאינם נוהגים בעצמם, סכום המענק יקבע לפי 75% ממחיר הדגם המייצג של רכב בעל נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק, על פי הסכם הניידות, כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו להם, על פי הסכם הניידות.

יש גם לקחת בחשבון שהמוסד לביטוח הלאומי רשאי, לאחר שאישר את המענק לסידורים חד פעמיים, לשלם רק חלק ממנו, על פי שיקול דעתו, עד שייווכח לדעת שהמענק משמש למטרה שלשמה יועד ואושר.   

יתרה מכך, במידה ויסתבר למוסד לביטוח הלאומי שנכה העבודה אינו משתמש במענק, כולו או מקצתו, למטרה שלשמה יועד, הוא יהיה רשאי לעכב את תשלום יתרת המענק, לתבוע מממנו להחזיר את המענק, או לקזז את המענק מכל קצבה אחרת שמגיעה לנכה העבודה מהמוסד ביטוח הלאומי.

בנוסף רשאי המוסד לביטוח הלאומי, בשיתוף עם נכה העבודה, להכין תוכנית אחרת או לשנות את התוכנית שהוגשה על ידו ולפקח על ביצוע התוכנית החדשה.

אופן הגשת התביעה לקבלת המענק

יש להגיש טופס 282 בדבר הגשת תביעה לקבלת מענק מיוחד לנפגע עבודה ולפרט בה את מטרת המענק לו הנכה נזקק וגובה המענק המבוקש על ידו.

את הטופס יש להגיש במחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של נפגע העבודה, ולצרף לו את כל האישורים המתאימים, כגון חוות דעת של מומחה רפואי ומסמכים רפואיים עדכניים שמתייחסים למצבו הרפואי, לאשפוזים שהיו לו בשנים האחרונות, לטיפולים שהוא מקבל ולקשיים התפקודיים הנובעים מפגיעת העבודה שלו.

עוד בנושא: מעמד של נכה נזקק


עדכון אחרון: 04/01/2022 12:14   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!