{if 0} {/if}

כל עובדת צריכה להכיר את הזכויות שלה מיום הלידה והילך! ליחצי והיכנסי לפורטל זכויות העובדים...
זכויות עובדת לאחר לידה - כל הזכויות שלך מיום הלידה והילך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

ילדת? דעי את זכויותייך על פי חוק!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (92) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 92 reviews
Hebrew

אם ידעת או לא, נשים מהוות כ-50% משוק העבודה ובפורטל זכויות העובדים תמצאו התייחסות נרחבת וסקירות משפטיות העוסקות בזכויות העובדת במהלך תקופת ההריון ולפני הלידה.

כוונת המחוקק הנה לא רק למנוע את פיטוריה של העובדת בתקופת ההריון ומיד לאחריה, אלא גם להבטיח את שובה של העובדת למקום עבודתה לאחר חופשת הלידה.

בדיוק לאותה עבודה ובדיוק באותם תנאים שהיו לה בטרם צאתה לחופשת לידה.

בסקירה שלפניך נתייחס למצבים השונים המתרחשים לאחר הלידה ונדון בחובות ובזכויות עובדת לאחר הלידה.

מהו אורכה של חופשת הלידה? בעבור כמה שבועות מתוכה משולמים דמי לידה? האם מותר לעובדת להתפטר במהלך חופשת לידה? מהן הזכויות של יולדת בשובה לעבודה לאחר חופשת לידה? האם זכויות עובדת בחופשת לידה עומדות לה רק במקום עבודה בה עבדה לפני שילדה?

על שאלות אלו ועוד רבות אחרות נרחיב ונפרט, בעיקר לאור פניות רבות של עובדות הפונות אל עורכי הדין שלנו, ומבקשות לקבל מענה לגבי זכויותיהן לאחר הלידה.

ליחצי כאן לפניה וקבלת יעוץ אישי ומהיר!

החוק לגבי חופשת לידה

סעיף 6 לחוק עבודת נשים מזכה את האישה היולדת בחופשת לידה לתקופה של ארבעה עשר שבועות.

אישה אשר עבדה במקום העבודה לפני הלידה במשך תקופה של כ-12 חודשים לפחות זכאית לחופשת לידה בת עשרים ושישה שבועות. יצוין כי דמי לידה משולמים בעבור 14 שבועות בלבד.

את חופשת הלידה ניתן להאריך בתשלום ובמקרים מיוחדים, כגון לידה מרובת עוברים ואשפוז היולדת או הילוד בזמן חופשת הלידה.

העובדת רשאית על פי רצונה, לנצל פרק זמן של שבעה שבועות או פחות מזה, לפני יום הלידה המשוער ואת שארית התקופה תנצל אחרי יום הלידה. הבחירה באם לצאת לחופשת לידה לפני מועד הלידה נתונה בידי העובדת בלבד.

חופשת לידה ניתנת ליולדת, לבן זוגה, להורה מאמץ, להורה מיועד ולהורה במשפחת אומנה והכל בתנאים הקבועים בחוק.

קיראו בהרחבה על: זכויות הורים מאמצים

חופשה שנתית או חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

באופן כללי ראוי לזכור כי המעסיק הוא זה אשר קובע את המועדים בהם יצאו עובדיו לחופשות.

אמנם עליו להפעיל סמכות זו בתיאום עם העובד תוך התחשבות בצרכיו, אך בסופו של דבר המעסיק הוא הקובע הבלעדי והעובד אינו יכול לדרוש או לכפות את המועד בו יצא לחופשה אם המעביד אינו מסכים לכך.

כך גם הדין בעניין חופשה שלאחר חופשת לידה בין אם מדובר על חופשה בתשלום ובין אם עסקינן בחופשה שאינה בתשלום - חל"ת.

אין כל הוראה בחוק המחייבת מעביד להתיר לעובדת לצאת לחופשה שנתית מיד בסיום חופשת לידה, ללא כל תנאי, זאת להבדיל מניצול של חופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה.

אם העובדת עבדה לפחות שנתיים עד תחילת חופשת הלידה, אזי במקרה כזה, זוהי זכותה המוחלטת של העובדת לנצל חופשה ללא תשלום לתקופה של כרבע ממספר חודשי עבודתה ולכל המאוחר עד שנה מיום הלידה ובמקרה שכזה המעביד אינו רשאי למנוע זאת ממנה.

האם מותר להתפטר בחופשת לידה?

סעיף 7 א לחוק עבודת נשים קובע: במקרה והתפטרה עובדת תוך תשעה חודשים מיום שילדה על מנת לטפל בילדה, יראו לעניין חוק זה את התפטרותה כפיטורים.

כלומר, שני תנאים צריכים להתקיים, האחד שעובדת תתפטר מעבודתה עד ל-9 חודשים מיום הלידה והשני, שמטרת ההתפטרות היא לטובת טיפול בילד. במקרה זה, תהיה העובדת זכאית לתשלום פיצויים מהמעסיק, במידה והיא עבדה אצלו למעלה משנה.

קיראי בהרחבה על: התפטרות לאחר הלידה

מהי המשרה אליה זכאית העובדת לחזור?

כוונת המחוקק הינה להבטיח את שובה של העובדת לאחר חופשת הלידה לאותה עבודה ולאותם תנאים אשר מהם נהנתה לפני צאתה לחופשת הלידה.

צעד זה בא על מנת למנוע מהמעביד לסכל את שובה של העובדת לעבודתה ולתת לה הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב במעגל העבודה.

המעסיק מחויב לאפשר לעובדת הנמצאת לאחר חופשת הלידה, לחזור למשרה זהה למשרה בה עבדה קודם עזיבתה.

שינוי בתנאי המשרה, מהווה הרעה בתנאים אשר מאפשרת התפטרות בדין מפוטר ופעולה שכזו הינה אסורה בפרק הזמן בן השישים ימים שלאחר חופשת הלידה, אשר נתפס לתקופה בה העובדת מוגנת.

האם על יולדת לתת הודעה מוקדמת למעסיק?

בעניין ההודעה המוקדמת לא קיימת בחוק הוראה מפורשת הפוטרת עובדת שילדה ומבקשת להתפטר כדי לטפל בילדה ממתן הודעה מוקדמת כחוק.

לאור עובדה זאת מן הראוי כי גם עובדת לאחר לידה שרוצה להתפטר תיתן למעסיק הודעה מוקדמת כמתחייב על פי חוק במקרה של כל עובד אחר וללא תנאי.

לקריאה נוספת: ההשלכות החוקיות בגין אי מתן הודעה מוקדמת

האם מותר לפטר עובדת לאחר לידה?

חוק עבודת נשים בסעיף 9 ג 1מטיל איסור על מעסיק לפטר עובדת הנמצאת בחופשת לידה ובמשך שישים יום לאחר תום חופשת הלידה. האיסור האמור הינו אבסולוטי.

יש הטוענים כי איסור זה חל גם על עובדת אשר מיד לאחר חופשת הלידה החלה לעבוד במקום עבודה חדש וטרם עברו חודשיים מהיום בו החלה לעבוד בו.

קראו: המעסיק הודיע כי יפטר את העובדת 60 יום אחרי חופשת הלידה!

מהי שעת הנקה?

החוק מתיר לעובדת שחזרה לעבודתה בתום חופשת לידה, להעדר מעבודתה למשך שעה אחת ביום במסגרת תקופה של ארבעה חודשים, בתנאי שהיא עובדת בהיקף משרה מלאה וזאת מבלי לנכות משכרה.

חשוב לציין שגם במידה והעובדת התחילה לעבוד במקום עבודה חדש, היא זכאית לשעת הנקה.

ונסביר שוב ובמילים אחרות: שעת הנקה מגיעה לכל אישה שעובדת במשרה מלאה, למשך 4 חודשים או עד גיל 10 חודשים, לפי המוקדם.

המשמעות של שעת הנקה היא שעובדים שעה אחת פחות ביום ומקבלים עליה תשלום מלא.

לחצי לקריאה בהרחבה על הזכות לשעת הנקה

מה הדין במקרה של הפלה?

הפלה נחשבת כהריון המסתיים בלידת ולד מת, בדרך כלל עד שבוע עשרים ושש של ההיריון. לידת ולד מת אחרי עשרים וששה שבועות הריון, מהווה לידה ומזכה את האישה בדמי לידה.

עובדת אשר עברה הפלה רשאית להעדר מעבודתה למשך תקופה של שבוע עד ששה שבועות אשר יחשבו כימי מחלה.

בגין היעדרות מהעבודה העולה על שבוע יש להמציא אישור רופא המוכיח כי בעקבות ההפלה מצב בריאותה של העובדת, מצריך היעדרות ממושכת יותר משבעה ימי עבודה.

האם עובדת ממשיכה לצבור ימי מחלה במהלך חופשת הלידה?

כן, במשך חופשת הלידה ממשיכים להצטבר לזכות העובדת ימי מחלה.

האם עובדת ממשיכה לצבור חופשה שנתית בחופשת לידה?

קיימות שתי פרשנויות בעניין זה. האחת היא שמאחר וחישוב צבירת ימי החופשה נעשה על פי תקופת העבודה בפועל, לא נצברים ימי חופשה. לפי הפרשנות השנייה, בתקופה בה משולמים לעובדת דמי גמילה, ממשיכים להצטבר ימי חופשה ויתר הימים יהיו בחישוב לפי ימי עבודה בפועל.

האם עובדת ממשיכה לצבור ותק לפיצויים בזמן חופשת לידה?

אכן כן - בתקופת חל"ד ממשיך להצטבר לזכות העובדת ותק לשם פיצויי פיטורים.

האם עובדת בחל"ד ממשיכה לצבור זכויות לדמי הבראה?

התשובה חיובית בהחלט - העובדת זכאית לצבירה מלאה על פי צו ההרחבה בדבר תשלום קצובת הבראה.

האם עובדת בחל"ד זכאית להפרשות לפנסיה חובה?

על המעסיק חלה החובה להמשיך ולהפריש את תשלומי פנסיית החובה, כאשר מתקיימים שני תנאים מצטברים: האחד, במידה והעובדת הועסקה אצלו לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון, והתנאי השני הוא שהעובדת ממשיכה ומפרישה את חלקה.

האם המעסיק חייב תשלומים לקופות גמל?

חוק עבודת נשים בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, קובע במפורש כי המעביד חייב להמשיך ולשלם, כספים לקופות גמל לרבות לקרן השתלמות, בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה, עבור עובדת הזכאית לדמי לידה או עובדת המקבלת גימלה בעת שמירת הריון.

האם המעסיק מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי?

חופשת לידה מוארכת, זאת אומרת ימים נוספים שלאחר ארבעה עשר השבועות הראשונים, דינה כדין חופשה ללא תשלום. משכך, חלה על המעסיק החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי רק בגין שני החודשים הראשונים של החופשה ללא תשלום.

לגבי תקופה של חופשה ללא תשלום העולה על חודשיים, החל מהחודש השלישי, חייבת העובדת בתשלום דמי ביטוח לאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי.

לקריאה נוספת: תשובות לשאלות נפוצות בזמן חופשת לידה.

זכויות אישה לאחר הלידה

פיטורי עובדת במקום עבודה חדש לאחר חופשת לידה

החוק אינו מתנה את האיסור החל על מעסיק לפטר עובדת בתקופה של שישים הימים שלאחר חופשת הלידה.

זה נכון בתנאי שהעובדת חזרה לאותו מקום עבודה בו עבדה ערב יציאתה לחופשת לידה או בתקופת זמן מינימאלית של עבודה באותו מקום.

זאת בשונה מהחוק האוסר פיטורי עובדת בהריון, שאז נקבע מפורשות לגבי עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.

כלומר, לא נעלמה מעיני המחוקק סוגיית הוותק במקום העבודה. לפיכך נראה כי האיסור לפטר עובדת במהלך 60 הימים שלאחר תום חופשת הלידה, יחול גם במקרה בו החלה האישה לעבוד במקום עבודה חדש ולא חזרה למקום עבודתה בו עבדה טרם יציאתה לחופשת לידה.

התפטרות עובדת לאחר לידה וחוזה עבודה לתקופה קצובה

העובדת לא תהיה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים מכיוון שלא מלאה שנה לעבודתה. במקרה של חוזה עבודה לתקופה קצובה כל מה שהעובדת תהיה זכאית לו הוא להתפטר מעבודתה, כדי לטפל בילד שנולד לה וזאת גם אם מועד ההתפטרות חל בטרם פג תוקפו של החוזה לתקופה קצובה, שערכה עם מעבידה וכל זאת ללא חיובה בפיצוי למעביד.

ילדת? יש לך זכויות לפי החוק!

אם כן ולאור הסקירה הנ"ל ניתן להבין כי לעובדת לאחר לידה קיימות הגנות וזכויות רבות מכוח חוקי העבודה, וזאת גם למשך תקופה ארוכה לאחר מועד הלידה בפועל.

בתי הדין לעבודה דנים מדי שנה בתביעות רבות של נשים לאחר לידה אשר זכויותיהן קופחו על ידי מעסיקים מסיבות כאלה ואחרות. קיימת מגמה בולטת בפסיקה להגן על זכויות האישה מכח החוק ולהרחיבן ככל שניתן על מנת להגן על מעמדה של האישה בחברה הישראלית.

המחוקק הישראלי ובתי הדין עושים רבות בנושא, ולמרות הכל, אם את מרגישה כי זכויותייך קופחו מיום לידתך ומכל סיבה שהיא, פורטל זכויות העובדים מעמיד לרשותך עורכי דין מובילים בתחום דיני העבודה, אשר ישמחו לשוחח איתך, לייעץ ובמידת הצורך להגיש בשמך תביעה משפטית במטרה לממש את הזכויות שלך מכוח חוקי העבודה.

ישאלות נוספות לגבי הזכויות שלך לאחר חופשת הלידה?


עדכון אחרון: 21/03/2017 11:06   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    נשים בעבודה    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!