{if 0} {/if}

היכנסו לקריאה באתר זכויות עובדים אודות ההסכם הקיבוצי שנחתם לאחרונה להסדרת זכויות עובדי שמירה ואבטחה - עיקריו, החידושים המעוגנים בו ותכליתו...
זכויות עובדי שמירה - החלת הסכם קיבוצי
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הסכם קיבוצי לאכיפת זכויות עובדי שמירה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews
Hebrew

מצב זכויות שומרים בחברת שמירה עובר להחלת ההסכם

לכל עובד שכיר המועסק על ידי מעבידו קיימות זכויות שלא ניתן להתנות עליהן. זכויות אלה מעוגנות במסגרת חוקי המגן בתחום דיני עבודה, כגון חוק חופשה שנתית, חוק שכר מינימום ועוד, אשר נועדו להבטיח זכויות בסיסיות לכל עובד בשוק העבודה.

אלא שבכל הנוגע לשומרים בחברות השמירה התפתח נוהג מחפיר, לפיו זכויותיהם מופרות באופן בוטה, מבלי שקיים גוף מפקח או מבקר אשר ידאג כי ההפליה הבלתי חוקית של עובדים אלה תיפסק.

דוגמא להפרת זכויות עובדי שמירה הינה הקנסות שמטילים המעבידים על השומרים באופן מנוגד לחוק, אי תשלום עבור שעות נוספות ועוד.

נוכח המצב הקשה בתחום זכויות עובדי שמירה נחתם בשלהי שנת 2008 הסכם קיבוצי שנועד להסדיר את זכויותיהם של העוסקים בענף זה.

כך, בין השאר קובע ההסכם כי עובדי שמירה יהיו זכאים לקבל שכר בעבור תקופת הכשרתם, כי מיכסת שעות העבודה היומית שלהם תעמוד על שמונה שעות וכי בגין כל שעה נוספת מעבר למכסה זו יהיו זכאים לקבלת גמול מיוחד.

אולם, גם לאחר כניסתו לתוקף של הסכם קיבוצי זה הוסיפו המעסיקים להפר את זכויות השומרים, עד שלאחרונה נחתם הסכם קיבוצי בעל "שיניים", אשר נועד לפקח על חברות השמירה ולאכוף את זכויות העובדים בהן.

לחצו כאן לקריאה בנושאים:

אפליה בין עובדים במקום העבודה

תנאים סוציאליים לעובדי מדינה

החידושים המעוגנים בהסכם הקיבוצי החדש

על פי ההסכם שנחתם בין המנהל הכללי של חברות השמירה לבין יושב ראש האיגוד המקצועי של ההסתדרות, נקבע כי תקום וועדה מיוחדת המורכבת מנציג השומרים, נציג חברות השמירה ורואה חשבון, אשר תופקד על אכיפת זכויות עובדים של השומרים בישראל על פי החוק ועל פי הסכמים קיבוציים קודמים שנחתמו, כמפורט לעיל.

עוד נקבע בהסכם כי על כל מעסיק מוטלת חובה להעביר לוועדה אישור שנתי הנוגע למשכורות ששולמו לשומרים במהלך שנה קלנדרית, אשר יהווה ראיה לעמידה בהתחייבויות המעסיק כלפי עובדיו.

לא למותר לציין, כי ההסכם חל באופן רטרואקטיבי כך שכבר בחודש הקרוב נדרשות חברת השמירה למסור לוועדה את הדוח האמור, הנוגע להקניית הזכויות לשומרים בשנת 2010.

החלטותיה של וועדת האכיפה יהיו סופיות ויתקבלו על בסיס הדוח שיימסר להן מחברות השמירה ומתוך ממצאי ביקורות יזומות שייערכו על ידי נציגי הוועדה.

לאחר מסירת ממצאי ההחלטה לחברת השמירה תהא זו האחרונה מחויבת להעביר את תשובתה לוועדה בתוך שלושים ימים, כאשר בתשובה יהיה עליה לפרט כיצד דאגה לתקן את הפרת הזכויות שהתגלתה אצלה.

באיזה אופן ישפיע ההסכם על זכויות השומרים בחברות השמירה?

ההיסטוריה מלמדת כי לעיתים נדרש גוף מבקר ואוכף, על מנת שזכויות המעוגנות בחוק יינתנו לבעליהן הלכה למעשה.

נראה כי גם במקרה דנן, ההסכם מבקש לתרום לשיפור מצבם התעסוקתי של השומרים במסגרת עבודתם.

ההסכם הקיבוצי החדש אף דואג לכך שאותם עובדים יהיו מודעים לזכויות המגיעות להם, בכך שהוא מחייב את כל חברות השמירה לספק לעובדיהם מידע אודות זכויותיהם אחת לחצי שנה.
 

לקבלת סיוע משפטי בתחום זכויות עובדים, לחצו כאן:
  ייעוץ משפטי - דיני עבודה


עדכון אחרון: 25/08/2011 10:38   
תגיות בעמוד:   חוקי העסקה    מידע לשכירים   
ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!
ccccc