{if 0} {/if}

בואו לקרוא את המדריך המלא שמסביר כיצד לנסח הסכם פרישה שידאג לעתיד הפיננסי והמקצועי שלך...
המדריך המלא לניסוח הסכם פרישה מקיף, כולל ומקצועי
×
x

כלים לחיפוש עבודה

המדריך המלא לניסוח הסכם פרישה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews
Hebrew

הסכם פרישה הינו הסכם לפרישה מוקדמת מרצון של העובד ממקום עבודתו, בטרם הגיעו לגיל הפרישה החוקי, שהינו 67 לגבר ו-62 לאשה.

במסגרת הסכם זה, העובד זוכה לתנאי פרישה משופרים, אשר אמורים לגשר על התקופה ממועד פרישתו המוקדמת, ועד למועד הגיעו לגיל הפרישה החוקי.

הסכמים אלו נחתמים בדרך כלל במסגרת תוכנית לעידוד הפרישה המוקדמת שמציע המעסיק לעובדיו.

תוכנית כזו יכולה לנבוע מסיבות שונות מבחינת המעסיק, כגון הצורך בפיטורי צמצום, או רענון מצבת העובדים לשם הגברת יעילות פעילות הארגון, וזאת באמצעות החלפת עובדים ותיקים, שלא פעם שהינם שחוקים מעבודתם הממושכת, בעובדים צעירים יחסית, אשר כישוריהם עדכניים יותר ואילו עלות העסקתם נמוכה יותר.

תוקפו של הסכם פרישה

למותר לציין כי כמו כל הסכם, גם הסכם הפרישה מרצון חייב להיחתם מרצונו החופשי והמלא של העובד וללא כפייה מצד מעסיקו.

הסכמת העובד לחתום על הסכם זה יכולה אף היא לנבוע מסיבות שונות, כגון כאשר העובד מעוניין להחליף את מקום עבודתו הנוכחי במקום עבודה אחר, או לפתוח עסק עצמאי משלו, או לפרוש כליל מהעבודה, דבר שרלוונטי בעיקר לעובדים מבוגרים שקרובים ממילא לגיל הפרישה החוקי.

יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי לעתים הסכמי הפרישה מרצון נכפים במידה כזו או אחרת על העובד, משום שסירובו לחתום על הסכם כזה עלול להעמיד אותו במצב בו הוא יפוטר על ידי המעסיק, וזאת באופן לפיו הוא יקבל תנאים פחות טובים בהרבה.

במסגרת חתימת הסכם הפרישה, נדרש העובד בדרך כלל לחתום גם על כתב ויתור על זכויות עתידיות.

באופן כללי, בתי הדין לעבודה נוטים לאשר כתבי ויתור כאלו ביד קפוצה, ורק במידה ושוכנעו כי העובד היה מודע לחלוטין לזכויות עליהן הוא מוותר, וזאת כפי שנקבע במסגרת הליך דב"ע 2-10/98 אלדד קנטי נ. דיגיטל אקויפמנט (זק) בע"מ.

עם זאת נקבע כי כאשר מדובר בחתימת העובד על כתב ויתור בנסיבות בהן נערך עמו הסכם פרישה אשר העניק לו תנאים כספיים משופרים בהרבה מהמגיע לו על פי החוק, ומבלי שנפגעו זכויותיו הקוגנטיות, מתוך מטרה לסיים את היחסים בין הצדדים ולמנוע התדיינות משפטית בעתיד, אזי ינתן תוקף להסכמתם וכתב ויתור כזה יאושר.

האמור נקבע במסגרת הליכים רבים בבית הדין לעבודה כגון: דב"ע נד/101-3 עמנואל נ' שופרסל ואח', דב"ע 211-3/98 זיבלי נ' בנק לאומי לישראל, דב"ע נה/154-3 אלקטרה תעשיות נ' גרין, דב"ע נב/19-3 בו יפלח נ' פולגת תעשיות, ע"ע 1505/04 סבינה קרליגנו נ' אמ"צ שיווק מוצרי חשמל בע"מ.

לעומת זאת, במידה והעובד קיבל במסגרת הסכם הפרישה שלו תנאי פרישה מפלים לרעה ביחס לתנאים שקיבלו עובדים אחרים במעמדו, קובעת הפסיקה כי לא ינתן תוקף לכתב הויתור שלו, וזאת משני הטעמים הבאים:

  • ויתור על זכות באין ידיעה על קיומה של הזכות, הינו ויתור שלא מדעת, שאינו יכול לעמוד ואין לו נפקות משפטית, וזאת כפי שנקבע במסגרת הליך דב"ע 217-3 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה הבינלאומי נ' בנק הבינלאומי.
  • תנאי פרישה מפלים סותרים את תקנת הציבור, וזאת כפי שנקבע במסגרת הליך בג"צ 6845/00 איתנה ניב נ' בית הדין לעבודה.

קיבלת הצעה לפרישה מרצון? זה הזמן לפנות לעורך דין!

מטבע הדברים תוכנו של הסכם הפרישה הינו קריטי ביותר מבחינת העובד, הואיל וביכולתו להשפיע במידה רבה מאד על עתידו הכלכלי, האישי והמשפחתי.

זאת מאחר שהוא מגלם בתוכו היבטים כלכליים, פיננסיים, משפטיים, ומיסויים רבים ושונים, אשר העובד הממוצע בד"כ אינו בקיא ומתמצא בהם בכלל.

יתרה מכך: בחלק נכבד מהמקרים ישנם היבטים רבים שהעובד אף איננו מודע בכלל לקיומם.

לפיכך, מומלץ וראוי לפנות אל עורך דין מנוסה הבקיא בדיני עבודה, וזאת בכל מקרה שמוגשת לעובד הצעת פרישה מרצון מטעם מעסיקו, וזאת בין אם העובד מעוניין בה לכאורה, ובין אם לאו.

עורך דין מנוסה ומקצועי ידע לייעץ לעובד האם כדאי לו לקבל את הצעת הפרישה המוצעת לו, וכן יקפיד לנהל את המשא ומתן ולערוך את ההסכם בצורה המיטבית למען העובד, במיוחד לנוכח העובדה כי המעסיק בעצמו נעזר על פי רוב בעורכי דין משלו לצורך ניסוח הסכמי פרישה כאמור.

תוכנו של הסכם פרישה

הנושא העיקרי שחשוב לכלול בהסכם הפרישה הינו בחירת חלופת הפרישה המיטבית עבור העובד. לשם כך גם מומלץ להתייעץ לא רק עם עורך דין כאמור לעיל, אלא גם עם יועץ מס או אקטואר אשר מתמחים בנושא זה.

כיום קיימים מסלולים שונים לפרישה מרצון, כאשר העיקריים שבהם הנם המסלולים הבאים:

  • מסלול פנסיה מוקדמת - במסגרתו העובד מקבל פיצויי פיטורים רגילים ותשלומי פנסיה מוקדמת, אשר מכונה גם פנסיה תקציבית או פנסיה מפעלית. הפנסיה המוקדמת תשולם לעובד ממועד פרישתו ועד לגיל הפרישה על פי החוק, כאשר ממועד זה ואילך תשולם לעובד קצבת פנסיה רגילה מדי חודש מקרן הפנסיה שלו.
  • מסלול מענקים - במסגרתו העובד מקבל תשלום חד פעמי של מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורים מוגדלים. לרוב מתבצעת הקפאת זכויות בקרן הפנסיה עד שהעובד מגיע לגיל הפרישה החוקי, ואז הוא יהיה זכאי לקצבת פנסיה רגילה מדי חודש מקרן הפנסיה שלו.
  • מסלול תשלום חודשי - במסגרתו העובד מקבל תשלום פיצויי פיטורים רגילים או מוגדלים עם פרישתו המוקדמת, ולאחר מכן הוא מקבל תשלומים חודשיים בהיקף מסוים.
  • מסלול חבילת פרישה – במסגרתו העובד מקבל חבילה המשלבת בתוכה פיצויי פיטורים מוגדלים ותנאי פרישה משופרים שונים, כגון מענק הסתגלות, המשך שימוש במכונית מטעם מקום העבודה, טלפון נייד ועוד. מסלול זה מקובל בעיקר בחברות היי טק וחברות גדולות אחרות.

בעת בחירת החלופה המתאימה, יש לקחת בחשבון ולבחון בין היתר, את גובהו של סכום פיצויי הפיטורים, גובהו של מענק הפרישה, סכום ההודעה המוקדמת, תוכנם של הסכמי פרישה שנערכו עם עובדים אחרים באותו מקום עבודה שהינם באותו מעמד של העובד, סיכוייו של העובד למצוא מקום עבודה חילופי או אולי אף להתפרנס ממקצוע אחר, או לפתוח עסק עצמאי משלו ועוד.

כמו כן, יש לקחת בחשבון במיוחד את סוגיות מיסוי התשלומים השונים כמו פיצויי הפיטורים ומענק הפרישה, תשלומי דמי הביטוח הלאומי, וסכומי ההפרשות הסוציאליות וזאת הן מצידו של המעסיק והן מצידו של העובד.

שאלות לגבי הסכם הפרישה שלך?


האם המדריך סייע לך להבין יותר בנושא הסכם פרישה? כן בהחלט, המדריך מעולה. כן אבל נשארו לי עוד שאלות. לא ממש, המדריך אינו מלא.
עדכון אחרון: 07/06/2023 08:58   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    פרישה וגמלאות   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!