{if 0} {/if}

בעד ונגד הצעת החוק של ח"כ אלי כהן בעניין חוק פנסיה חובה לעצמאים...
הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים - בעד ונגד הצעת החוק החדשה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews
Hebrew

הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים, תשע"ה-2015, נועדה להביא לכך שגם לעוסקים העצמאיים תהיה פנסיה לאחר פרישתם מעסקם או ממשלח ידם בהגיעם לגיל פרישה.

כלומר, מטרת הצעת החוק הנה להבטיח את מחייתם של העצמאים כשהם יוצאים לפנסיה ואינם יכולים עוד לעבוד.

הצעת החוק הנה פרי יוזמתו של ח"כ אלי כהן ממפלגת כולנו, בשיתוף עם לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים הקטנים – לה"ב ולשכת יועצי מס. 

סוגיית הפנסיה חובה לעובדים השכירים במשק בארץ הוסדרה כבר בשנת 2008, עת ניתן צו הרחבה אשר מחייב בביצוע הפקדות לביטוח פנסיוני מקיף בעד כל עובד שכיר.

ברם, הסדר זה לא כלל את אוכלוסיית העצמאים בארץ, אשר מהווים כ-12% מכוח העבודה במשק וזאת למרות שהצורך בביטוח פנסיוני אצל העצמאים אינו שונה מזה של השכירים.

ברם, בשל אי קיום חובת ההפקדה לפנסיה כיום חלק נכבד מהעצמאים אינו מבוטח במסגרת תוכנית פנסיה. על פי ההערכות כיום לפחות 40%-50% מהעצמאים אינם חוסכים לפנסיה.

לפיכך וכפי שהוסבר בדברי ההסבר להצעת החוק, הצורך לחייב את ציבור העצמאים בחיסכון לגיל פרישה עלה לאור שיעור הכיסוי הפנסיוני הנמוך הקיים בקרבם, כאמור לעיל.

ח"כ אלי כהן, אשר משמש גם כיו"ר ועדת הרפורמות של הכנסת, הבהיר כי העצמאים אשר אינם חוסכים לפנסיה באופן שוטף, מגיעים עקב כך לגיל זקנה כשהם ללא הכנסה ראויה. לפיכך, הצעת החוק שלו מבקשת לצמצם עיוות היסטורי בין העצמאיים לשכירים, ולהשוות את זכויותיהם הסוציאליות בעניין זה.

לאור האמור לעיל, במסגרת הצעת החוק הוצע לחייב עצמאים להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה, וזאת החל משנת 2017 ואילך.

חובת ההפקדה תחול רק על עצמאים שהכנסתם עולה על מחצית השכר השנתי הממוצע במשק, וזאת מבלי לחייב את חלק ההכנסה שמעבר לשכר השנתי הממוצע במשק. שכן, אין מקום לחייב עצמאים לבצע הפקדות לפנסיה לגבי חלק זה, כפי שאין מחייבים שכירים לבצע הפקדות לפנסיה לגבי חלק זה.

שיעור ההפקדה הוגדר כ-10% מהשכר הממוצע במשק.

אופן החלת חובת ההפקדה

  • לגבי הכנסה שאינה עולה על מחצית השכר השנתי הממוצע במשק לא תחול חובת הפקדה, כאמור לעיל.
  • לגבי הכנסה שמעבר למחצית השכר השנתי הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע במשק, חובת ההפקדה תהיה בגובה פעמיים שיעור ההפקדה, 20%, מחלק הכנסתו החודשית העולה על מחצית מהשכר הממוצע במשק.
  • לגבי הכנסה בגובה השכר השנתי הממוצע במשק תהיה חובת ההפקדה בשיעור של 10% מההכנסה.
  • לגבי חלק ההכנסה העולה על השכר השנתי הממוצע במשק לא תהיה חובת הפקדה, כאמור לעיל.

עוד הוצע כי חובת ההפקדה לא תחול על כל אחד מהעצמאים המפורטים להלן:

  • טרם מלאו לו 21 שנים.
  • הוא הגיע לגיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004.
  • הוא הגיע לגיל 55 במועד תחילתו של החוק, שאמור כאמור לחול ביום 1.1.2017.
  • הוא מקבל קצבה בסכום שלא יפחת מסכום הקצבה המזערי, כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק קופות גמל.
  • טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975, או שטרם מלאו שנתיים מהיום שבו החל לקבל הכנסה מעסק או משלח יד.

כלומר מוצע להחריג מתחולת החוק, בין היתר, עובדים עצמאים בני פחות מ-21 שנה או מגיל 55 ומעלה, או מקבלי קצבה בסכום מזערי או עצמאים בתקופה של שנתיים ראשונות ממועד פתיחת העסק שלהם.

עוד מוצע לקבוע כי עצמאי שהודיע על סגירת עסקו ושיעור ההפקדה שלו לקופת הגמל עולה על שיעור ההפקדה שהיה חייב בו, יהיה זכאי למשוך חלק מהסכום בקופת הגמל.

על מנת להבטיח את אכיפת חובת ההפקדה, הוצע שעצמאי שלא יבצע את חובת ההפקדה לא יותרו בניכוי הוצאותיו בסכום השווה לפעמיים סכום ההפקדה בה הוא חייב, וזאת על מנת להבטיח את אכיפת חובת ההפקדה.

עוד הוצע כי שר האוצר ושר הכלכלה ימנו מבין עובדי משרדיהם, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק. לשם מילוי תפקידיהם לפי החוק, המפקחים יהיו רשאים לדרוש מעצמאי או מקופת גמל לקצבה למסור להם מידע הנוגע לביצוע הוראות החוק.

הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בכנסת ביום 16.12.2015 ולאחר מכן היא הועברה לועדת העבודה והרווחה של הכנסת לשם המשך העבודה עליה.

שאלות? לחצו כאן והכנסו לפורום הגדול בישראל לזכויות עובדים!


מה דעתך על הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים? הצעה חשובה מאד ויוזמה מבורכת בהחלט. איני בטוח לחלוטין שזה יועיל לעצמאים. הצעה גרועה שתכביד על העצמאים כלכלית.
עדכון אחרון: 18/09/2016 10:12   
תגיות בעמוד:   מידע לעצמאים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!