{if 0} {/if}

רוצה לבדוק אם מגיע לך לקבל החזרי מס? הכנסו למדריך המקיף בישראל והיעזרו במומחים של פורטל זכויות העובדים...
החזרי מס לעובדים שכירים - המדריך לקבלת החזר מס מהיר!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

בדקת אם את/ה זכאי/ת לקבל החזרי מס?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (35) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 35 reviews
Hebrew

שכירים ועצמאים בענפי המשק השונים נדרשים להפריש ממשכורותיהם באופן שוטף עבור תשלומי מס הכנסה. בגין התשלומים המועברים לרשויות המס במהלך שנות עבודתם, זכאים חלק מהעובדים לקבלת החזרי מס, שהינם כספים שגבתה רשות המיסים בעודף, המצטברים לכדי סכומים משמעותיים.

הטעמים והסיבות אשר מקנים זכאות לקבלת החזרי מס הינם מגוונים ועובדים רבים העומדים בתנאים הנדרשים, יכולים ליהנות מכספים המגיעים להם באופן עצמאי וזאת מבלי תלות במעסיקיהם.

רשות המיסים אינה יוזמת את הליך ההחזר, אך מודעותו של העובד לנושא, בדיקת הקריטריונים לזכאות ופניה לגורם הרלוונטי במס הכנסה, עשויים להניב החזר, אשר גובהו עומד כיום על בין 6,000 ₪ לעשרות אלפי שקלים.

בסקירה שלפניך נביא הסבר מפורט אודות הסוגיות הנפוצות בנושא החזרי מס ובכלל זאת: כיצד מחושב המס בישראל, מי זכאי לקבל החזרי מס ובאילו תנאים, מתי ניתן לבקש, למי מגישים את הבקשה, אופן הבקשה בפועל וכמובן, תשובה לשאלה שתמיד חוזרת על עצמה – האם עדיף להגיש את הבקשה להחזרי מס לבד או עם מומחים.

כיצד מחושבים תשלומי המס לעובדים בישראל?

פקודת מס הכנסה מטילה מס על ההכנסות של תושב ישראל מכל המקורות המפורטים בפקודה, בין אם מדובר בהכנסות שהפיק בישראל ובין אם מחו"ל ובתנאי שלא יהיה כפל מס בין ישראל למדינות הזרות שבהן צומחת ההכנסה המדוברת.

על מנת לקבוע את ההכנסה החייבת במס יש צורך לחשב את סך ההכנסות של האזרח ולקזז מסכום זה:

 • הוצאות - סכומים שהוצאו בקשר להפקת ההכנסה, למשל הוצאות לרכישת ספרות מקצועית, השתלמויות, ימי עיון, כנסים וכדומה, בכפוף למגבלות שנקבעו בפקודה.
 • קיזוזים - סכומים אשר מופחתים מההכנסה בגין הפסדים שוטפים או הפסדים משנים קודמות, בהתאם לכללי הקיזוז שנקבעו בפקודה.
 • ניכויים אישיים - סכומים המופחתים מההכנסה, לדוגמא ניכוי בשל הפקדת כספים לקופת גמל לקצבה וכיוצא בזה.
 • פטורים - סכומים אשר מופחתים מההכנסה בשל זכאות לפטור ממס בהתאם להוראות הפקודה. קיימים פטורים על הכנסות מסוימות וכמו כן גם פטורים אישיים כמו למשל פטור לעיוור או נכה 100% וכך הלאה.

הסכום שיתקבל לאחר ההפחתות לעיל יהווה את ההכנסה החייבת במס, כאמור – סך כל ההכנסות פחות (הוצאות + קיזוזים + ניכויים אישיים + פטורים) = ההכנסה החייבת במס.

אחרי שנקבעת ההכנסה החייבת במס, עורכים את חישוב המס, שנעשה על ידי שיבוץ כלל ההכנסות החייבות במס בשדות הרלוונטיים בדוח לבקשת החזרי מס.

מהתוצאה המתקבלת לאחר השיבוץ האמור יש להפחית נקודות זיכוי וזיכויים אישיים. התוצאה שמתקבלת לאחר הפחתה זו תהווה את סכום המס המגיע, כלומר, סכום המס הספציפי לתשלום שאותו יחד אמור היה לשלם.

בשלב זה בודקים מה בפועל שילם אותו יחד בשנת המס החולפת וזאת בהסתמך על ניכוי מס במקור של כלל המעסיקים ו/או משלמים אחרים וביניהם קופות גמל, ביטוח לאומי וכדומה וכמו כן, גם דרך תשלום מקדמות מס.

מסכום המס המגיע מפחיתים את סכומי המס ששולמו במהלך השנה, בהסתמך על החישוב לעיל. אז, במידה וקיים הפרש בין סכום המס המגיע לסכום המס ששולם, ההפרש יהווה את סכום המס שאותו יחיד יצטרך לשלם או לחלופין, את סכום החזרי המס שמס הכנסה יידרש להחזיר לאותו יחיד.

אם ההפרש יוצא חיובי, המשמעות היא שהסכום מהווה סכום לתשלום ואם ההפרש הוא שלילי, המשמעות היא שהסכום מהווה סכום להחזר המגיע לעובד/ת.

שאלת השאלות: מי זכאי/ת לקבל החזרי מס?

הזכאות להחזרי מס תקפה עבור כל אזרח במדינת ישראל, ששילם או שנוכה ממנו מס הכנסה במהלך שנת המס, בסכום שעולה על המס שהיה עליו לשלם כפי שנסביר בהרחבה.

טעמים לקבלת החזרי מס

 • סטטוס אישי
 • שינוי במצב רפואי
 • פרישה לגמלאות
 • פיטורין
 • משפחות חד הוריות
 • גירושין הכרוכים בתשלום מזונות
 • חיילים משוחררים, אשר מועד שחרורם חל לאחר תחילת שנת 2000
 • עולים חדשים, אשר עלו לארץ החל משנת 1998
 • זכאות לתואר אקדמי, תעודת הוראה או לימודים מקצועיים, בהיקף מסוים
 • מגורים ביישוב ספר או יישוב המזכה בקבלת הקלות מס

סיבות תעסוקתיות

 • עובד אשר לא הועסק לפרק זמן של לפחות חודש אחד
 • יציאה זמנית ממעגל התעסוקה, לדוגמה סטטוס של חיפוש עבודה ("בין עבודות"), היעדרות מהעבודה עקב מחלה, חופשה ללא תשלום - בתום חופשת לידה או לעובדים בתחום ההוראה למשל
 • בן/ת הזוג של העובד לא עבדו במהלך חלק מהשנה
 • עבודה במספר משרות באופן סימולטני
 • קבלת דמי אבטלה, לידה, מילואים או הוצאות נכות
 • ביצוע הסדר פריסת פיצויים או ניכוי מס במקור בגין תשלומי פיצויים
 • עבודה מהבית בסטטוס של שכיר, ללא ניכוי הוצאות הכנסה
 • עובד שכיר אשר הועסק בחו"ל על ידי מעביד ישראלי

מצב רפואי

 • הורה לילד הסובל ממחלה קשה, פיגור, שיתוק או עיוורון
 • הורה לילד שאובחן כבעל לקות למידה, הפרעות קשב וריכוז או היפראקטיביות מסוגים ובדרגות מסוימות - ללא מגבלת גיל, במידה והילד נתמך על ידי הוריו
 • עובד התומך בהורה שלו או בהורה של בן זוגו, אשר מצוי במצב סיעודי או סובל מעיוורון או מחלה נפשית
 • עובד אשר עבר אירוע על רקע לבבי או אירוע רפואי אחר

הפרשות המבוצעות באופן פרטי

 • הפקדות עצמאיות לקופת גמל או ביטוחי חיים - עבור העובד וקרובי משפחתו מדרגה ראשונה
 • משיכת כספי קופת גמל או פדיון קרן פיצויים או פוליסת ביטוח, אשר בוצע בגינם ניכוי מס במקור
 • העברת כספים לביטוח חיים עבור משכנתא

הוצאות אחרות

 • הוצאות רפואיות עבור אשפוז והחזקת קרוב משפחה בבית אבות סיעודי או מוסד רפואי אחר
 • תשלומים בגין החזקת ילד מפגר במוסד טיפולי
 • העברת תרומות לארגונים ועמותות אשר מוכרים במס
 • פעילות בורסאית והשקעת כספים בשוק ההון, בגינם נוכה מס
 • תשלום עבור השתלמויות מקצועיות במקום העבודה
 • הפסדים מניהול עסק, אשר לא קוזזו מההכנסות

אופן הגשת הבקשה להחזר

מתי מבקשים את ההחזר? את הבקשה להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים רטרואקטיבית, לא יאוחר מה-30 באפריל של אותה שנה.

איך מגישים את הבקשה? על ידי מילוי דוח של רשות המיסים והגשתו באחד ממשרדי השומה.

מה צריך לצרף לדוח זה? צילום המחאה או אסמכתא מתאימה לצורך אימות פרטי חשבון בנק לטובת ביצוע החזר המס במידה ותתברר זכאות להחזר, כולל אישורים ואסמכתאות רלוונטיות כפי שיפורט כאן:

אישורים על הכנסות המבקש והכנסות בן/ת הזוג

 • טופסי 106 מכל מעסיק ו/או משלם קצבה
 • טופסי 806 (857) בגין הכנסות ממשלמים אחרים
 • אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים ו/או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי
 • טופס 161 לעובד שפרש או פוטר בשנת המס מעבודתו
 • אישורים מהבנק לגבי הכנסות מריבית על פיקדונות ותכניות חסכון וכן אישורים על ריבית ורווחים מניירות ערך (טופסי 867)

אישורים על זכאות להטבות מס

 • אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוור או לנכה 100%
 • אישורי מס שנתיים מקופות גמל ו/או חברות ביטוח, לגבי תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית עצמאי, לביטוח חיים או לביטוח מפני אובדן כושר עבודה
 • טופס 127 או תעודת עיוור לגבי ילד נטול יכולת
 • אישור גמלת ילד נכה מביטוח לאומי
 • אישור וועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד
 • אישור מהרשות המקומית לגבי תושבות ביישוב מזכה
 • טופס 119 - אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע
 • תעודת שחרור משירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי
 • תעודת עולה חדש ו/או תושב חוזר
 • קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר

בסיום מילוי הדוח יש לחתום עליו, כאשר החותמים הם ממלא הדוח ובן/ת הזוג במידה ומדובר בבני זוג נשואים וכן המסייע, אם ממלא הדוח נעזר באנשי מקצוע תמורת תשלום. דוח שלא ייחתם ייחשב כדוח שלא הוגש.

את הדוח המלא והחתום בצירוף כלל האישורים והאסמכתאות שהוזכרו לעיל יש להגיש באחד ממשרדי השומה ומומלץ להדפיס שני עותקים של הדוח ועל שניהם לבקש מפקיד השומה להוסיף חותמת "נתקבל".

תאריך החותמת מהווה את התאריך שבו ייחשב הדוח ככזה שהוגש וכמו כן, החותמת משמשת גם ראייה להגשתו של הדוח.

מתי מקבלים את ההחזר? החזר המס אמור להיות משולם תוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שאחרי שנת המס שלגביה הוגש הדוח וזה בהתחשב במועד המאוחר מבניהם.

להגיש לבד או עם מומחים?

מאחר והיבטי מיסוי הנם סבוכים ומורכבים ובכדי לספק מענה לצורך קיים בציבור, קמו בתחום ארגונים וחברות, המציעים שירותי בדיקה וייעוץ עבור עובדים אשר מעוניינים בקבלת החזרי מס ומשמשים הלכה למעשה גורם מתווך בין העובד לרשות המיסים.

במסגרת התחרות בין הגופים הפועלים בתחום, מנסות החברות למשוך לקוחות פוטנציאליים באמצעים שונים. מרביתן מציעות בדיקת זכאות וייעוץ חינם, ללא התחייבות מצד העובד, כאשר התשלום הנו רק עבור ביצוע ההליך עצמו מול רשות המיסים, במקרה של זכאות.

חלק מהחברות אף מבטיחות גביית עמלה לפי תוצאה, קרי, רק במידה והעובד הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בסופו של התהליך והתשלום הועבר בפועל לחשבון הבנק שלו.

החברות המתווכות ממצבות את עצמן כמתמחות בתחום, בעלות ניסיון רב שנים ואחוזי הצלחה גבוהים ומבטיחות ליווי וייעוץ אישי לאורך כל שלבי התהליך. בדיקת הזכאות עצמה מבוצעת על ידי רואי חשבון ומומחים בתחום המס מטעם החברה, באופן חוקי ותוך שמירה על דיסקרטיות ועקרון סודיות המידע.

כשלב מקדמי, מאפשרות מרבית החברות בדיקת זכאות באמצעות מילוי שאלון באתר האינטרנט של החברה. במידה והעובד נמצא עומד בקריטריונים הנדרשים לקבלת החזר, באופן נפרד או מצטבר, תפעל החברה למימוש זכאותו מול רשויות המס.

העובד יידרש להמציא טפסים ומסמכים לגבי הניכויים והזיכויים על הכנסתו ובהם: טופס 106 לשנת המס הרלוונטית (ריכוז משכורת שנתי), במקרה של הפקדת כספים באופן עצמאי - אישורים שנתיים על הפרשה לקופות גמל ועבור פוליסות ביטוח, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי עבור תשלום גמלאות שונות, במידה והעובד מתגורר ביישוב ספר - אישור מהרשות המקומית לעניין אזור המגורים, טופס 161 בגין פיצויים וכן אישורים רפואיים במידת הצורך.

מן הסתם שניתן להגיש את הדוח לבקשת החזרי מס לרשות המיסים באופן עצמאי, אך רבים נמנעים (ובצדק) מהגשה עצמאית וזה נובע משתי סיבות.

הסיבה הראשונה היא הרצון להימנע מהבירוקרטיה המתישה והשנייה והמהותית יותר, כיוון שאנשים פרטיים שאינם רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין, לא מספיק בקיאים בחוקים ובתקנות ולכן שהם לא בהכרח יוכלו למצוא את כלל הנקודות הרלוונטיות עבורם לטובת החזרי המס.

מכאן נובע, שאולי הם יצליחו למלא את הדוח לבד ולקבל החזרים מסוימים, אבל סביר להניח שלא את כלל ההחזרים המגיעים להם, אלו שבוודאות ישולמו להם באם יפנו לאנשי מקצוע שמבינים בתחום של החזרי מס.

שאלות נוספות בנושא החזרי מס?


עדכון אחרון: 11/06/2018 18:31   
תגיות בעמוד:   מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!