{if 0} {/if}

זכויות הורים עובדים - כל הזכויות של הורים שיוצאים לעבודה לפי חוק בישראל...
זכויות הורים עובדים - כל הזכויות של הורים שיוצאים לעבודה לפי חוק
×
x

כלים לחיפוש עבודה

זכויות הורים בעבודה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (45) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 45 reviews
Hebrew

על מנת לעודד את שילובם של הורים העובדים כשכירים בשוק העבודה מעניקה להם המדינה זכויות והטבות שונות במסגרת החוק.

כך למשל קיימת תכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה, הכוללת גם את מקבלי הבטחת הכנסה ודמי מזונות, אשר הופעלה לראשונה בשנת 2003, במטרה לעודד את השתתפותם של מקבלי גמלאות קיום בשוק העבודה ובכדי ליצור אופק השתכרות עתידי אשר יאפשר מחיה בכבוד.

יש לציין שבדומה להבדלים אחרים הקיימים בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, עובדי מדינה מקבלים זכויות המעוגנות במסגרת הסכמים קיבוציים, המבטיחים בין השאר גם תנאים סוציאליים, תנאי העסקה ויציבות וגם בהיבט זכויות ההורים העובדים, ניכרים הבדלים.

הטבות חשובות ניתנות להורים עובדים בתחומים כמו ימי מחלה, הורות יחידנית והורים לפעוטות.

נקודות זיכוי שוות הרבה כסף!

מבחינת נקודות זיכוי, שהן למעשה סכום המקוזז ממס הכנסה החל על עובד בשנת עבודה, להורה החי בנפרד מן ההורה השני תינתן נקודת זיכוי אחת עבור גידול ילדיו ואם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, אזי זכאי אף הוא לנקודת זיכוי אחת. ערכה השנתי של נקודת זיכוי נכון לשנת 2014 הוא 2,616 ₪.

ילד להורה אחד - הורה לילד המוגדר כמי שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואשר אחד מהוריו נפטר או שהינו רשום במרשם האוכלוסין ללא פרטי אחד ההורים, זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגין ילדים וגם לנקודות זיכוי נוספות בגין פעוט.

הורה לפעוט שטרם מלאו לו ארבע שנים - בשנת המס יינתנו נקודות זיכוי בנוסף על נקודות הזיכוי שניתנו בגין ילדים עד כה, זאת אומרת, נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים, שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שאחריה.

הורים לפעוטות עד גיל ארבע, הזכאים לנקודות זיכוי, הם גבר נשוי, הורה החי בנפרד שילדיו אינם בחזקתו והורה יחיד לילד להורה אחד כמוזכר לעיל.

הורה לילד עד גיל 5 - החל משנת המס 2012, מוענקת נקודת זיכוי נוספת לאלו שניתנו עד כה עבור כל ילד משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 5 שנים.

נקודה זו תינתן לאישה נשואה, להורה במשפחה חד הורית, שילדיו בחזקתו ולהורה יחיד לילד להורה אחד.

הורים לילדים עד גיל 18 - זכאים לנקודות זיכוי בגין כל ילד. כאשר ההורים נשואים, ההטבה ניתנת לאישה ובכל מקרה אחר ההטבה תינתן להורה אשר הילד נמצא בחזקתו.

כדאי לקרוא עוד אודות הגדלת נקודות המס להורים עובדים (2017)

מתחת לגיל 16 - ניתן לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שהצטברו לזכותו של העובד.

בשירות המדינה, העובד יכול לבחור אם להחשיב את ימי המחלה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו.

במגזר הפרטי יש לבדוק מה מקובל בארגון ובדרג העובד ובמידה ולא קיים סעיף בהסכם העבודה מול המעסיק, בעניין ימי מחלה בשל מחלת ילד, יחולו על ההורים העובדים הוראות החוק המינימאליות.

לפי הוראות אלו כל עובד, הן במגזר הפרטי או הציבורי, רשאי להיעדר מעבודתו עד 8 ימים בשנה עקב מחלת ילד עד גיל 16, כאשר ימים אלו מקוזזים מיתרת ימי המלה של ההורה.

על המעסיק לשלם לעובד תשלום מינימאלי על ימי המחלה כמוגדר בחוק.

למשל, עובדי מדינה זכאים לשניים וחצי ימי מחלה, עבור כל חודש עבודה המשולמים במלואם וזהו תנאי המקובל גם בחלק ממקומות העבודה הפרטיים.

קיראו בהרחבה: היעדרות מהעבודה בשל מחלת הילד

בשל מחלה ממארת של הילד - עובד בשירות המדינה שהוא הורה לילד אשר לא מלאו לו 18 שנים והילד נמצא עימו, זכאי לעד 90 ימי היעדרות בפועל בשנה, בשל מחלה ממארת של ילדו וזאת אם עבד שנה לפחות בשירות המדינה.

העובד רשאי לזקוף את ימי המחלה על חשבון תקופת המחלה אשר הצטברה או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו.

עובד במגזר הפרטי שעבד שנה אחת לפחות אצל אותו מעסיק, זכאי לזקוף עד ל-60 ימים בשנה של חופשת מחלה, עקב היעדרות בשל מחלה ממארת של הילד.

עובד מדינה אשר עבד שנה לפחות בשירות המדינה והוא הורה או אפוטרופוס של ילד עם מוגבלויות, זכאי ל-15 ימי היעדרות בפועל בשנה, על מנת להגיש סיוע באופן המחייב היעדרות.

ניתן לזקוף את ימי המחלה על חשבון ימי המחלה אשר הצטברו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לעובד.

דמי מחלה של הורים לילד עם מוגבלויות במגזר הפרטי, מחושבים החל מהיום הראשון להיעדרות, בפעימות של שעות ולא של ימים מלאים.

באופן זה הוגדלו מספר ימי המחלה הנצברים להורה מדי שנה. זאת לעומת עובדים אחרים במגזר הפרטי אשר אינם זכאים לתשלום עבור יום המחלה הראשון ודמי המחלה אינם מחושבים בפעימות של שעות אלא של ימים.

בעניין יום עבודה מקוצר להורים, עובד בשירות המדינה זכאי להפחית שעה מיום עבודתו בשנה הראשונה שלאחר לידה או אימוץ ילד.

עד תום השנה הראשונה עומדת להורה הזכות לקיצור של שעה מיום עבודתו בהתאם לגיל הילדים, כאשר חשבון החופשה או המשכורת לא יחויבו עקב קיצור שעות עבודה אלו.

במגזר הפרטי הזכויות בעניין קיצור יום העבודה ניתנות לעובדות בתקופת ההיריון ולאמהות עובדות.

עובדת בתקופת הריון רשאית להיעדר מעבודתה ללא ניכוי משכר עבודתה לשם פיקוח רפואי ובדיקות הקשורות להריון.

אישה העובדת שבוע עבודה מלא על פי חישוב של יותר מארבע שעות ביום, זכאית לכ-40 שעות העדרות הנכללות בתקופת חודשי הריונה. אישה העובדת עד ל-4 שעות ביום, זכאית לכ-20 שעות במשך חודשי ההריון.

אם עובדת, רשאית להיעדר מעבודתה עד לתקופה של ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, בתנאי שהיא מועסקת בהיקף משרה מלאה.

תוכנית בית ספר של החגים

תכנית בית הספר של החגים קמה במטרה לנסות ולגשר על הפער בין מספר ימי החופשה של הילדים הלומדים במערכת החינוך למספר ימי החופשה של הוריהם העובדים ולצמצם את העלויות שנאלצים ההורים לספוג על צהרונים פרטיים, קייטנות ובייביסיטר.

התכנית תקפה לילדים מגיל 3 ועד כתה ג' ומציעה חמישה ימי לימוד נוספים בבתי הספר והגנים, כולל חינוך מיוחד, במהלך חופשת הפסח והחנוכה. התכנית תצא לפועל החל מחופשת הפסח הקרובה, מרץ 2018. במהלך "בית הספר של החגים" יזכו הילדים לחוגי העשרה, מופעי תרבות ותכנים חינוכיים.

בתאריכים 25-28.03.18 יהיו פתוחים הגנים בשעות 07:30-13:00 ובתי הספר היסודיים עד כתה ג' בין 08:00-13:00. המהלך יאפשר להורים לעבוד בימים אלו בחצי משרה ו/או לשלם על סידור לילדים רק לשעות בודדות ולא לימים שלמים.

ההטבה תיתנן להורים שמוגדרים בשכבות אוכלוסייה מאשכולות 1-4 בחינם, הורים מאשכולות 5-7 ב-20 ₪ ליום ולהורים מהשכבות החזקות 8-10 ב-30 ₪ ליום.

התכנית תעלה למשרד החינוך 400 מיליון ₪ בשנה ואמורה לחסוך לכל הורה עם שני ילדים כ-1000 ₪ בשנה, מה שאמור להעניק הזדמנות שווה לכולם, זאת בכל הנוגע לסידורים לילדים בזמן חופשת חנוכה ופסח.

נדגיש, כי ההטבה רלוונטית בעיקר להורים שלא שולחים את ילדיהם לצהרונים באופן קבוע, משום שאלו כבר נהנים מקייטנות מסובסדות בצהרונים בימי החופשה המדוברים. זאת בזכות מהלך שהוציא לפועל משרד החינוך בתחילת שנת הלימודים הנוכחית להוזלת מחירי הצהרונים בישראל.

מבחינת תוספת מעונות, הורים העובדים בשירות המדינה זכאים לתוספת מעונות עקב השתתפות חלקית בהוצאות הטיפול בילד, שעדיין לא מלאו לו חמש שנים.

החל משנת 2012, מקבלים הורים שהנם עובדי מדינה, תוספת של 306.5 ₪ לחודש, עבור ילד ראשון ותוספת של 204.3 ₪ עבור ילד שני.

לגבי עובדי המגזר הפרטי מדובר על דמי השתתפות בהוצאות מעון או גן, המשולמים לאם בעבור ילדה הראשון עד גיל 5 בסכום של כ-300 ₪ ו-200 ₪ עבור הילד השני.

השתתפות זו תקפה רק לאמהות העובדות במגזר הציבורי או לאבות עובדים, אשר נשותיהם אינן עובדות במגזר הציבורי.

יש לך שאלות לגבי זכויות הורים עובדים?


האם לדעתך המדינה עושה די על מנת לעודד הורים לצאת לעבודה? המדינה לא צריכה להתערב בנושא. מי שרוצה יכול לשבת בבית ולטפל בילדים המדינה עושה מספיק על מנת לעודד הורים לילדים לצאת לעבודה לדעתי מדינת ישראל צריכה לעשות הרבה יותר על מנת לעודד הורים לצאת לעבוד
עדכון אחרון: 06/06/2023 19:58   
תגיות בעמוד:   חוקי העסקה    תשלומים לפי חוק   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!