{if 0} {/if}

רוצה לברר את הזכויות שלך לקבלת דמי אבטלה? כל המידע בפורטל זכויות העובדים...
דמי אבטלה - דעו את הזכויות שלכם!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

דמי אבטלה - מי מקבל ומהם הקריטריונים?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (306) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 306 reviews
Hebrew

המובטלים הם חלק אינטגראלי מהנוף הכלכלי חברתי שפוקד אותנו ואת העולם הגדול. שיעורם היחסי של המובטלים במשק משתנה בהתאם לתנאי השוק והכלכלה בכל מדינה.

צריך לזכור ולהבין כבר עתה כי לא לכל אדם מובטל קיימת זכאות לקבל דמי אבטלה, כפי שנפרט ונסביר בסקירה שלפניך.

>>> מחשבון דמי אבטלה <<<

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נוהגת לבדוק ולדווח אודות אחוז המובטלים בישראל.

הנתונים נלקחים בין השאר מדיווחי שירות התעסוקה שפוגש לראשונה את המובטל, מדווח על התייצבותו ומקווה למצוא עיסוק אחר מתוך סל משרות שמוצעות לו על ידי פקידי שירות התעסוקה.

עוד נעזרת הלשכה גם בנתונים שמתקבלים מאת המוסד לביטוח לאומי, שאחראי על תשלומי דמי אבטלה לזכאים ולפי התנאים הקבועים בחוק.

אבטלה פוליטיקה והחיים של כל אחד מאיתנו...

גורמים פוליטיים נוהגים לעשות שימוש תדיר בנתון הסטטיסטי של אחוז המובטלים.

אם האחוז יורד השלטון ימהר לפרסם הודעת יחסי ציבור שנועדה להוכיח את צדקת דרכו הכלכלית ויכולתו לנהל בצורה נבונה ויעילה את כלכלת המדינה.

אם האחוז עולה, נציגי השלטון יורדים לבונקר ומתוך החורים יוצאים נציגי האופוזיציה ותנועות המחאה ועושים רעש גדול שמיועד לזעזע ולבקר את דרכו הכושלת, לשיטתם, של השלטון המרכזי.

בעל משפחה שפוטר מעבודתו ומטה לחמו נגדע באחת, לא מעניינת אותו הסטטיסטיקה הרשמית. הוא ובני משפחתו מסרבים בצדק להיות מתויגים כעוד מספר על קו ליניארי.

הוא ורבים שכמותו מעוניינים יותר מכל להמשיך לעבוד ולפרנס את משפחתם בכבוד ולא להצטרף למעגל המובטלים הנהנים זמנית מתשלום דמי אבטלה, שאין בהם לספק מענה לצרכים השוטפים וההתחייבויות שהצטברו במשך השנים.

קיראו: נקודות למחשבה - התאוששות כלכלית לצד אבטלה במשק

מחסור מתמשך עלול להחמיר את מצבו של המובטל ולהובילו לעבר קו העוני ומשם, הגלישה במדרון החיים הרבה יותר מהירה עד להתרסקות בתחתית הקו.

העובדה ששיעור המובטלים הנוכחי עומד לפי הדיווחים הרשמיים על כ–7% ולפי כלכלני בנק לאומי הוא צפוי לעבור את ה-8% בשנת 2013, לא אמורה לנחם את המובטל הפרטי, בהיותה צרת רבים.

עם זאת, איזו אופציה אחרת, טובה יותר, פתוחה בפניו. המובטל יכול להציג עצמו בפני זולתו כקורבן של המערכת הכלכלית והחברתית, לשקוע אל תוכה במרירות ולהטביע את יגונו בכוס וודקה אבסולוט. פרנסה ושיקום עצמי ומשפחתי לא יצמחו לו מתפקיד הקורבן.

לאחר תקופת התאוששות סבירה ממכת הפיטורין שניחתה עליו, המובטל החדש יכול לפעול במרץ לחיפוש מקום עבודה חדש בהתאם לכישוריו וניסיונו המקצועי.

במצב הנוכחי של שוק העבודה, סיכוייו קלושים. אם הוא פוטר בגיל 50 לערך, סיכוייו להשתלב מחדש נמוכים הרבה יותר.

בהעדר תעסוקה מסודרת אין גם הכנסות שוטפות. אפשר להתחיל לאכול את החסכונות כדי להתקיים במינימום הנדרש.

אפשר גם אחרת - לתבוע את המגיע לך מהמדינה שגבתה ממך לאורך שנים תשלומים עבור המוסד לביטוח לאומי.

זהו הזמן הנכון והמתאים לממש את זכותך לקבלת דמי אבטלה. איך עושים זאת? מי זכאי לקבל ולכמה זמן? מה קובעים זכויות העובד בישראל בנושא?

התייצבות בשירות התעסוקה לצורך קבלת דמי אבטלה

עם קבלת הודעת המעסיק על פיטורין והפסקת העבודה יש לגשת ללשכת התעסוקה באזור המגורים ולהירשם כמחוסרי עבודה.

לצורך הרישום נדרשים: תעודת זהות, מכתב על הפסקת העבודה, תעודות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי, קורות חיים ואישורים רפואיים למקרה של מגבלה רפואית המונעת ביצוע עבודות ספציפיות.

המפגש הראשוני עם שירות התעסוקה ולא משנה כמה הוא לא נעים ומביך, הוא בלתי נמנע.

בלעדי הרישום בלשכה לא ניתן לתבוע דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. אם לא מתייצבים בלשכת התעסוקה עלולים לאבד את הזכאות לקבלת דמי אבטלה.

>>> פורום זכויות העובד <<<

תנאי הזכאות לדמי אבטלה לפי החוק

כדי לזכות בדמי אבטלה עליך להיות מבוטח בביטוח אבטלה. ביטוח מסוג זה מתקיים אצל עובד שכיר שהוא תושב ישראל או תושב ארעי עם אשרה, שהמעסיק מפריש דמי ביטוח לאומי עבורו, שגילו 18 לפחות ולא יותר מ-67.

לאדם צעיר או מבוגר יותר לא מגיעים דמי אבטלה בכל מקרה.

זכויות העובדים והחוק בישראל קובעים עוד כמה כללים:

  • חייל ששוחרר משירות חובה, בת שירות לאומי, מי שהופסק שירותו הצבאי מסיבות בריאותיות ומפרנס יחיד למשפחתו זכאים גם הם לדמי אבטלה.
  • עובדים שכירים שהמעסיק שלהם אינו תושב ישראל והם משלמים בעצמם את הביטוח הלאומי יהיו גם הם מבוטחים בביטוח אבטלה.
  • עובד שקיבל שכר על בסיס חודשי ושולמו עבורו דמי ביטוח במשך 360 יום מתוך 540 ימים שלפני האבטלה, זכאי לדמי אבטלה.
  • עובד בשכר יומי זכאי לדמי אבטלה אם שולמו עבורו דמי ביטוח במשך 300 ימים מתוך 540 ימים שקדמו לאבטלה.
  • מובטל יוכר כמובטל אם הופסקה עבודתו מרצונו החופשי או מהודעת פיטורין של המעסיק.
  • מי שהפסיק עבודתו ללא סיבה מוצדקת יקבל דמי אבטלה 90 יום לאחר הפסקת עבודתו.
  • מי שסירב לקבל הצעת עבודה של לשכת התעסוקה יקבל דמי אבטלה לאחר 90 יום מסירובו. כל סירוב לא מוצדק יגרור הפחתה של 30 יום נוספים מהזכאות.
  • מי לא זכאי לדמי אבטלה? מי שאינו עובד. חבר קיבוץ ומושב שיתופי, ועובדים עצמאים (למרות שיתכן והמצב ישתנה בקרוב)

תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה לפי החוק

מובטל בן 45 ומעלה יקבל דמי אבטלה למשך תקופה מקסימלית של 175 ימים. מובטל מעל 35 שבן זוגו ושני ילדים מתחת לגיל 18 תלויים בו יקבל לתקופה של 175 ימים לכל היותר.

מובטל בגיל זה ללא תלויים יקבל לתקופה שלא עולה על 138 ימים. מובטל בגילאים שבין 28 ועד 35 ואין אחרים שתלויים בו לפרנסתם יקבל דמי אבטלה עד 100 ימים. מובטל מתחת לגיל 25 ללא תלויים בו, יקבל עד 50 ימים.

חייל משוחרר ובת שירות לאומי יקבלו בשנה הראשונה לשחרורם דמי אבטלה שלא יעלו על 70 ימים.

מי שלומד במסגרת הכשרה מקצועית והשכלתו נמוכה מ-12 שנות לימוד זכאי לדמי אבטלה עד למשך 138 ימים ולא יותר.

מובטל שקיבל עבודה מלשכת התעסוקה שהשכר שלה נמוך מדמי האבטלה שמגיעים לו, יהיה זכאי למענק בגובה ההפרש שנוצר בין דמי האבטלה למחצית מהשכר שקיבל ובתנאי שעבד 25 ימים ב 50% משרה לפחות.

נבחנים בבחינות של לשכת עורכי הדין ורואי החשבון אינם זכאים לדמי אבטלה בחודשיים שקדמו למועד הבחינה.

איך מגישים תביעה לתשלום דמי אבטלה במדינת ישראל?

התביעה תוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי על גבי טופס תביעה לדמי אבטלה (בל 1500). לשכת התעסוקה מעבירה למוסד לביטוח לאומי דיווח חודשי על מספר ימי האבטלה שנרשמו למובטל והתשלום מבוצע בדרך של הפקדה בנקאית על סמך דיווח זה.

לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים: אישור מעסיק על תקופה העסקת המובטל או תלושי שכר של 18 החודשים האחרונים. תעודת שחרור מצה"ל למי שהשתחרר בשנה וחצי האחרונות, תעודת פטור למי שפוטר, תעודת סיום שירות לאומי, אישור הפנייה ללימודים והכשרות.

רצוי שהמסמכים יהיו מקוריים אך ניתן גם למסור צילום. אם לא הומצאו כל המסמכים הנדרשים רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב הטיפול בתשלום.

את התביעה לדמי אבטלה יש להגיש תוך 12 חודשים מיום ההתייצבות הראשונה בשירות התעסוקה. מובטל שיגיש לאחר תום המועד הנ"ל לא ישולמו לו דמי אבטלה עבור 12 החודשים שחלפו למרות שהוא זכאי.

תביעה חוזרת לקבלת דמי אבטלה

ניתן להגיש תביעה חוזרת רק לאחר 12 חודשים מתחילת הזכאות שקדמה. תנאי הזכאות בתביעה החוזרת חלים כמו בכל תביעה קודמת.

מובטל שלא מלאו לו עדיין 40 שנה והוא מגיש תביעה חוזרת בתוך 4 שנים ינהגו בו כך: יקבל רק 80% מדמי האבטלה המגיעים לו בסיבוב השני. לאחר מכן, לא יהיה זכאי יותר עד תום תקופת ה-4 שנים. דמי האבטלה בתקופה הנוספת לא יעלו על 85% מהסכום המרבי המשולם.

לקריאה נוספת: שאלות ותשובות נפוצות בנושא דמי אבטלה


האם הכתבה ענתה על שאלותיך בנוגע לדמי אבטלה? בהחלט כן, עכשיו ברור לי מה התהליך לקבלת דמי האבטלה. באופן חלקי, עדיין נותרו לי מספר שאלות פתוחות בנושא. בכלל לא. אני זקוק להתייעצות עם גורם מקצועי.
עדכון אחרון: 21/03/2017 11:31   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!