{if 0} {/if}

זכויות עובדים בישראל - סקירה מקיפה בנושא גמול השתלמות, מי זכאי לקבל את הגמול ואילו קורסים מוכרים עבור גמול השתלמות
הכל על גמול השתלמות וקורסים לגמול התשלמות!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מי זכאי לקבל גמול השתלמות?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (34) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 34 reviews
Hebrew

גמול השתלמות הוא תשלום כספי קבוע המשולם לעובד על ידי מעסיקו בגין לימודים והרחבת השכלה בתחום מקצועו ועיסוקו. הגמול משולם במסגרת הסכמי עבודה קיבוציים. הבקשה והזכות לגמול מסוג זה שמורה ברוב המקרים לעובדי מדינה, עובדי מגזר ציבורי, רשויות מקומיות, משרד הביטחון, משטרה עובדי מנהל ומשק, הנדסאים וטכנאים.

מאחר ומדובר בהטבה כספית לא כל עובד זכאי לה. לפי פסיקה של "המוסד לבוררות מוסכמת" זכאים לקבל גמול השתלמות עובדים שהם: בוגרי 12 שנות לימוד לפחות, שהם בעלי דרגה 6 לפחות בדירוג המנהלי, שלמדו לפחות שנתיים במוסד להשכלה גבוהה והשלימו עוד 400 שעות בתחום מקצועם.

מי שלא למד לפחות שנתיים במוסד להשכלה גבוהה ידרש להשלים שעות לימוד כתנאי לקבלת גמול השתלמות. השוני בשעות הלימוד נקבע לפי שנות ותק של העובד במקצוע שלו. ככל שהוא ותיק כך ידרש ללמוד פחות. למשל: אחרי שנת ותק אחת ילמד 1200 שעות ואילו אחרי 12 שנים ומעלה, 500 שעות בלבד.

תוכנית הלימודים אינה תוכנית כבקשתך. לא ניתן לקבל גמול השתלמות עבור תחומי לימוד שאינם קשורים לעיסוקו הישיר של העובד. מקצועות הכתבנות, קלדנות, קורסים בסיסיים בתחום המחשבים, קורסים אוניברסיטאיים ללא ציון שעות ופירוט ספציפי, קורסים במוסדות לא מוכרים ולא מורשים, סיורים מקצועיים בארץ ובחו"ל, קורסים צבאיים ומשטרתיים, כל אלו לא יזכו בגמול השתלמות.

לעומת זאת, קורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה מזכים את העובד ב-112 שעות לימוד, וגם זה כפוף לאישור ועדת הגמול.

אם הוגשה בקשה לתשלום גמול השתלמות בצירוף כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופסי הבקשה, והיא אושרה, התשלום יתבצע החל מהתאריך בו קמה הזכות אך לא יותר מאשר 6 שנים ממועד הגשת הבקשה.

אם הבקשה נדחתה על ידי הוועדה ניתן לערער בפני ועדת ערעורים עליונה. כל הכרעה שלה היא סופית ומחייבת. ניתן לערער על: סירוב הוועדה להכיר בחלק מההשתלמויות או בכולן, על דחיית הבקשה וגם על קביעת מועד הזכאות.

זכאות לקבלת גמול השתלמות זכאות לקבלת גמול השתלמות זכאות לקבלת גמול השתלמות

גמול השתלמות לאקדמאים

אקדמאים במקצועות המח"ר (מדעי החברה והרוח) זכאים ללמוד ולצבור שעות לימודים על מנת לזכות בגמול השתלמות שישפר את רמת שכרם ועל הדרך, ירחיב אופקים והשכלה הרלבנטיים לתחום עיסוקם והתמחותם.

לפני שיוצאים ללמוד כדאי מאד לבדוק היטב אם תחומי הלימוד שנמשכים אליהם אכן עומדים בקריטריונים לקבלת הגמול. זאת כדי למנוע מצב שאולי העשרתם את ההשכלה אך לא זכיתם בגמול כספי.

לפי הפרסומים של הסתדרות האקדמאים עולה כי במקצועות המח"ר קיימת חלוקה ל-2 סוגים של גמול השתלמות. א' ו-ב'. האחד מזכה בתוספת של 330 ₪ למשכורת והשני בסכום גבוה יותר ככל שדרגתו של העובד בכירה.

המכללות ומוסדות הלימוד האוניברסיטאיים מציעים מגוון של קורסים והשתלמויות. פריסתם רחבה ונגישה וכל עובד יכול לבחור באחד מהם לפי הקרבה למקום מגוריו ועבודתו.

גמול השתלמות לעובדי מדינה

לפי הפרסומים של נציבות שירות המדינה, גמול ההשתלמות מהווה גמול מקצועי שנקבע בהסכמים הקיבוציים, הניתן לעובדים שסיימו קורסים והשתלמויות מקצועיים בהיקף של 400 שעות לימוד ובתנאי, שהקורסים הנלמדים קשורים לתחום הרחב של ביצוע התפקיד אותו ממלא העובד.

הסכם גמול השתלמות נחתם ביום 10/5/79 בין נציבות שירות המדינה לבין הסתדרות ההנדסאים והטכנאים. מטרתו העיקרית לתגמל את העובדים המדורגים בדירוג ההנדסאים והטכנאים, בעלי הכשרה מקצועית העולה על הנדרש לתפקיד שבו הם משובצים, ובתנאי שההכשרה וההשכלה קשורים לתחום ביצוע התפקיד אותו הם ממלאים.

במשך השנים נחתמו הסכמים עם יתר האיגודים המקצועיים. כיום, קיימים הסדרים בנושא גמול ההשתלמות בכל הדירוגים בסקטור הציבורי, לרבות מערכת הבטחון, צבא ומשטרה. ועדות הגמול שאליהן מוגשות הבקשות לאישור פועלות לפי אמות מידה שנקבעו במוסד לבוררות מוסכמת באו בכפוף להסכמים הקיבוציים המחייבים.

גמול השתלמות למורים

לפי הסתדרות המורים בישראל עובדי הוראה, שהוסמכו להוראה בחו”ל, חייבים בלימודי השלמה להסמכה להוראה בארץ, וזכאותם לגמול תיכנס לתוקפה רק לאחר הסמכתם להוראה בארץ. לימודי השלמה, שנדרשו לצורך הסמכה להוראה בארץ, אינם מזכים בגמול השתלמות.

עובדי הוראה, שלמדו לימודי השלמה כאלה, יהיו זכאים לגמול השתלמות בגין השתלמויות שסיימו בארץ מוצאם כשהיו עובדי הוראה בפועל, בתנאי שהאישורים שבידיהם הוכרו על ידי הפיקוח על ההשתלמויות. עובד הוראה שהיקף משרתו בשנת ההתמחות היא 1/3 משרה לפחות, זכאים לצבור גמולי השתלמות.

עובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג עובדי הוראה ואינם עוסקים בתחום אך עברו השתלמויות המזכות בגמול השתלמות זכאים להגיש בקשה לרשות המעסיקה אותם לקבלת הגמול.

עובדי הוראה בפועל, שסיימו השתלמויות המזכות בגמול השתלמות, עוד לפני שהוסמכו להיות מורים, ניתן לאשר זכאותם לגמול בתנאי שהלימודים לא היו חלק מדרישות ההסמכה ולא הובאו בחשבון לקביעת דרגת השכר.

עובדי הוראה שהשתתפו בלימודים ובהשתלמויות, בהרצאות, בכנסים מקצועיים מוכרים ובפרסומים מקצועיים שיצאו לאור, יזכו אותם בגמול השתלמות בתנאי שהיו אז עובדי הוראה בפועל.

עובד הוראה במשך שנה אחת לפחות שעבר השתלמויות רלבנטיות בתקופת החופשה ללא תשלום למשל, יכול להגיש בקשה לקבלת גמול השתלמות.

גמול השתלמות לאחיות

לפי פרסומי משרד הבריאות, בוועדה לגמול השתלמות לאחיות חברים נציגי הסתדרות האחיות, שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות. ועדה זו אחראית על מתן אישור לתוכניות לימודים לצורך קבלת גמול השתלמות לאחיות.

תפקיד הוועדה לאשר או לדחות בקשות לתוכניות לימוד לקבלת גמול השתלמות. החלטות הוועדה מתפרסמות ברשומות ועל המבקשים לפעול לפיהן.

גמול השתלמות לעובדים סוציאליים

לפי איגוד העובדים הסוציאליים, הקורסים המוכרים לגמול השתלמות, הם אך ורק קורסים שקיבלו אישור מראש, על ידי הוועדה שמינתה נציבות שירות המדינה במשרד החינוך.

אלו הם הקורסים הפטורים מקבלת אישור מוקדם של הוועדה:

  • קורסים אקדמיים במסגרת לימודים לקראת תואר, המתקיימים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 
  • קורסים המאושרים על ידי מנהל האגף הבכיר להדרכה והשכלה בנציבות שירות המדינה.
  • קורסים הנערכים על ידי הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה, והתעודה מונפקת על ידי הממונה על ההדרכה באותו משרד.
  • קורסים והשתלמויות להכשרת עובדים ולהעלאת רמתם המקצועית, הנערכים על ידי מעסיקים ציבוריים אחרים, ששמותיהם כלולים ברשימה שקבע משרד האוצר.

לפני יציאה להשתלמות לצורך קבלת הגמול ממליץ האיגוד לעובדיו החברים, לבדוק שכל קורס שמחייב אישור מוקדם של הוועדה אכן התקבל.

יש לך שאלות לגבי הזכויות שלך? רוצה להתייעץ עם עורכי דין ורואי חשבון?
ליחצו כאן והכנסו לפורום הגדול בישראל לנושא דיני עבודה וזכויות העובד!


עדכון אחרון: 07/07/2013 16:40   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!