{if 0} {/if}

עובד/ת? זה כל מה שחשוב לדעת על התשלומים שיש להעביר למוסד לביטוח לאומי בכל חודש...
ביטוח לאומי לעובדים שכירים ועצמאיים לפי חוק הביטוח הלאומי
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מידע על תשלום ביטוח לאומי לעובד, עצמאי או מובטל

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (29) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 29 reviews
Hebrew

הביטוח הלאומי נועד להבטיח רשת של הגנה לאוכלוסיה בישראל ולהוות בסיס כלכלי להתקיימותם של כל מי שנקלעו למצוקה כלכלית.

כל תושב ישראל שהינו בן 18 ומעלה חייב בתשלום למוסד לביטוח לאומי, למעט חריגים המוכרים בחוק. התשלום הכולל דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, בהתאם לגובה הכנסותיו של המבוטח והסטטוס הביטוחי שלו - שכיר, עצמאי וכן הלאה.

העברת דמי הביטוח כסדרם ובמועדם מקנה זכאות למגוון קצבאות המנויות בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק").

תשלומים המופרשים על ידי המעסיק עבור עובד שכיר

הגדרת עובד שכיר

עובד שכיר הינו תושב ישראל, שטרם מלאו לו 18 שנה, אשר אינו בעל שליטה בחברה וטרם הגיע לגיל פרישה.

ההגדרה כוללת עמידה באחד משני התנאים הבאים:

1.    מתקיימים יחסי עובד ומעסיק. לקריאה בהרחבה
2.    העובד מקיים את התנאים המפורטים בצו ובתקנות לסיווג עובדים ומעבידים.

חיוב בתשלום

בהתקיים יחסי עובד ומעסיק מחוייב המעסיק לנכות משכר העובד דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. בענפים מסויימים חל על המעביד חיוב לשלם דמי ביטוח עבור העובד.

במידה והמעסיק אינו מעביר למוסד לביטוח לאומי דיווח על עובדיו ואינו מפריש עבורם את דמי הביטוח הנדרשים, יכול הביטוח הלאומי לגבות ממנו את שווי הקצבאות להן זכאי העובד במידה ומתקיים אירוע המזכה את העובד בקצבה.

שכיר תושב ישראל, המועסק על ידי מעסיק זר שאינו מעביר דמי ביטוח עבורו, יישא בתשלום עבור עצמו.

הזכויות המוקנות

עובד שכיר שמעבידו מפריש עבורו דמי ביטוח לאומי כנדרש, יוכל ליהנות ממגון קצבאות, ביניהן: אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי תאונות, נכות, ניידות, זקנה, הבטחת הכנסה ופשיטת רגל של המעסיק.

מדרגות התשלום החלות

ביטוח לאומי עבור עובד שכיר חל בשתי מדרגות:

1.    שיעור מופחת - מחלק ההכנסה המהווה עד 60% מהשכר הממוצע.
2.    שיעור מלא - מחלק השכר שהינו מעבר ל 60% מהשכר הממוצע ועד תקרת ההכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח.

תשלומים עבור עובדי משק בית

מעסיק של עובד/ת משק בית ייחשב מי שהקשר בינו ובין העובד אצלו במשק בית נמשך יותר מ- 6 ימים, לא בהכרח באופן רציף.

החיוב בתשלום

דמי הביטוח ודמי ביטוח הבריאות עבור עובד משק בית ישולמו על ידי המעסיק פעמיים בשנה.

החיוב בתשלום חל גם עבור עובד משק בית שאינו תושב ישראל.

גובה התשלום

נקבע בהתאם לגילו של העובד במשק בית ונחלק לשתי תקופות: עובדים מגיל 18 ועד גיל פרישה ועובדים מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה, שאינם מקבלים קצבת זקנה.

תשלומים המועברים על ידי עצמאי

עצמאי לפי הגדרתו בחוק, הינו עובד אשר עונה על אחד הקריטריונים הבאים:

•    מקדיש לעיסוקו מינימום של כ-20 שעות בשבוע בממוצע.
•    הכנסתו החודשית הממוצעת מעיסוקו הינה יותר מ-50% מהשכר הממוצע במשק.
•    מי שעוסק במשלח ידו מינימום של 12 שעות עבודה בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הינה יותר מ-15% מהשכר הממוצע במשק.

עצמאי אשר אינו עומד באחד מתנאים אלה מכונה עצמאי שאינו עונה להגדרה ונחשב לבעל הכנסה שלא מעבודה לעניין תשלומים וזכאות.

קראו בהרחבה: על חובות וזכויות של עצמאי מול המוסד לביטוח לאומי

חיוב בתשלום

עובד עצמאי חייב להעביר את דמי הביטוח עבור עצמו. הפרמטרים על פיהם נקבע גובה התשלום הם גיל המבוטח וגובה הכנסותיו.  

על עובד עצמאי מוטלת החובה להירשם בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו עוד טרם פתיחת העסק או תחילת עבודתו כעצמאי, זאת בין בדרך של מילוי והגשת טופס דין וחשבון רב שנתי ובין בהעברת הודעה בכתב למוסד לביטוח לאומי, בה הוא מצהיר על תחילת עבודתו כעצמאי או בדרך של תשלום דמי הביטוח הרלוונטיים עבורו בהתאם למקורות הכנסתו כעובד עצמאי.
 
לאחר ההרשמה מתבצע התשלום באמצעות פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח, שמנפק המוסד לביטוח לאומי.

החוק מקנה פטור מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, למעט תשלום לענף נפגעי עבודה, לעובד עצמאי העונה על אחד הקריטריונים הבאים:

1.    טרם מלאו לו 18 שנה.
2.    עובד עצמאי בישראל אשר אינו תושב ישראל.
3.    נכה עבודה (100% נכות יציבה), אשר זכאי לקבלת קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.
4.    נכה (75% נכות יציבה לפחות), המקבל קצבה בהתאם לחוק הנכות.
5.    מי שהינו נכה לפחות במשך שנה, בעל 75% נכות - כללית או זמנית.

הזכויות המוקנות

עובד עצמאי, אשר נרשם בביטוח הלאומי ומשלם את דמי הביטוח כסדרם, יבוטח בכל ענפי הביטוח ויהנה ממגוון קצבאות הביטוח הלאומי במקרה של פגיעה בעבודה, למעט דמי אבטלה וזכויות בגין פשיטות רגל והן: 

אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה או התנדבות, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה, הבטחת הכנסה וקצבה עבור נפגעי פעולות איבה.

מדרגות התשלום החלות

עבור עצמאים חלות שתי מדרגות תשלום לביטוח לאומי:

1. שיעור מופחת - מחלק ההכנסה המהווה עד 60% מהשכר הממוצע.
2. שיעור מלא - מחלק השכר שהינו מעבר ל 60% מהשכר הממוצע ועד תקרת ההכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח.

תשלומים לביטוח לאומי בסטטוס של אבטלה

גם מי שאינו עובד ומשתכר במהלך תקופה מסויימת יוכל ליהנות מקצבאות הביטוח הלאומי במקרים של זכאות.

תשלום דמי אבטלה על ידי הביטוח הלאומי נועד להבטיח למובטל אמצעי מחיה עד למועד בו ייקלט חזרה במעגל העבודה.

מקצבת האבטלה מנוכים מס הכנסה, במידה ולא הוצוגו אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה וכן דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לפי שיעור המינימום.

קראו עוד בנושא: מדריך להגשת תביעה נגד המוסד לביטוח הלאומי


עדכון אחרון: 06/02/2018 10:07   
תגיות בעמוד:   המוסד לביטוח לאומי   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!