{if 0} {/if}

איחוד חשבונות הפנסיה שלנו לפי החלטת משרד האוצר, על מה בדיוק מדובר ומה אתם צריכים לעשות?
איחוד חשבונות פנסיה קיימים בקרנות פנסיה חדשות - על מה מדובר?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

איחוד חשבונות פנסיה - על מה בדיוק מדובר?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 8 reviews
Hebrew

לרבים מבין העובדים השכירים במשק הישראל ישנם מספר חשבונות פנסיה נפרדים המנוהלים על ידי קרנות פנסיה שונות, וזאת בעיקר עקב פתיחת קרן פנסיה חדשה בעת מעבר ממקום עבודה אחד לאחר, במקום להמשיך להפקיד את כספי הפנסיה בחשבון הפנסיה הישן.

כתוצאה מכך יש לאותם עובדים חשבון פנסיה פעיל אחד, אליו מועברים מדי חודש ההפרשות לפנסיה מטעם מקום עבודתם הנוכחי, בעוד שאר החשבונות שלהם הפכו לבלתי פעילים. על פי ההערכה, כיום קיימים כ-2 מיליון חשבונות פנסיה לא פעילים, בסכום מצטבר של 25 מיליארד ש"ח.

באופן כללי, ניתן לאחד תוכניות פנסיה מאותה קבוצה וזאת באמצעות איחוד כספים פיזי או באמצעות ביצוע רצף זכויות וביוזמת החוסך.

פנסיות ותיקות - הפנסיות הוותיקות כוללות תוכניות אשר מבוססות על צבירת זכויות פנסיה בכל שנת עבודה של החוסך. קבוצה זו כוללת פנסיה תקציבית, פנסיה ותיקה שבהסדר, ופנסיה ותיקה שלא בהסדר. לא ניתן לאחד פיזית את תוכניות הפנסיה הוותיקות, אך ניתן לבצע רציפות זכויות בין התוכניות שחתמו על הסכם רציפות.

פנסיות חדשות
- הפנסיות החדשות מבוססות על צבירת חיסכון ותשואה עליו. בכל הפקדה צובר החוסך כסף שיתורגם לפנסיה בעת הפרישה, כאשר ובעת הפרישה החיסכון מחולק במקדם המרה, ונקבעת הפנסיה החודשית. קבוצה זו כוללת קרן פנסיה חדשה מקיפה, קרן פנסיה כללית, קופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת ביטוח משלמת לקצבה, וקופת ביטוח לא משלמת לקצבה. על אף השמות המבלבלים לכאורה, החיסכון בכל הקופות מיועד לקצבה ולכן ניתן לאחד פיזית בין כל הקופות.

קופות הוניות - אשר מבוססות על צבירת חיסכון ותשואה עליו, כאשר החוסך מקבל את החיסכון בעת פרישה כסכום חד-פעמי, הוני. קבוצה זו כוללת קופת גמל לתגמולים וקופת ביטוח לתגמולים. גם את החיסכון בקופות הללו ניתן לאחד פיזית, ואף להעבירו לאחת מקרנות הפנסיה החדשות.

עם זאת ובהתאם למהלך שיזם משרד האוצר, החל מיולי 2016 ואילך יבוצע הליך איחוד אוטומטי של כספי החשבונות הלא פעילים, אם כי במסגרת קרנות הפנסיה החדשות בלבד, וזאת באמצעות העברת כל החשבונות הלא פעילים הללו לקרן הפנסיה הפעילה של החוסך.

האיחוד אוטומטי יחול רק לגבי קרנות פנסיה חדשות בלבד, להבדיל מקרנות הפנסיה הוותיקות, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל.

מהלך זה מבוצע בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולהוראת השעה אשר הוצאה מכוחו, בדבר איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות, חוזר פנסיה 2016-3-3, ואשר פורסמה ביום 30.6.2016, על ידי דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

מהם יתרונות וחסרונות איחוד חשבונות הפנסיה

לאיחוד הצפוי יש כמה וכמה יתרונות ברורים עבור ציבור העובדים בישראל.

היתרון העיקרי של האיחוד הינו יצירת רצף חיסכון פנסיוני, ובעיקר אי איבוד הכספים במהלך החלפת מקומות העבודה של כל חוסך, תוך הגדלת החיסכון הפנסיוני בעת פרישה. האיחוד יאפשר להעניק לחוסך תמונת מצב מלאה על המצב הפנסיוני שלו, וזאת במגוון סוגיות פרקטיות שונות.

המדובר בסוגיות כגון מהו סכום הקצבה הצפויה לו בגיל הפנסיה, מהו גובה דמי הניהול שהוא משלם על החיסכון הפנסיוני הכולל ומה גובהם ביחס לכלל החוסכים באותה קרן פנסיה, מהם דמי הניהול על ההפקדה ומהם דמי הניהול על החיסכון, מהם ביצועי קרן הפנסיה שמנהלת את כספו ביחס לקרנות פנסיה אחרות, מבחינת התשואה שלה, מהי רמת הסיכון של מסלולי ההשקעה שלה ועוד.

האיחוד יקל על אופן ניהול החיסכון הפנסיוני של החוסך ובכך גם יטיב את תנאי הניהול, שכן איחוד החשבונות במקום אחד יאפשר לחוסך להתנהל רק מול גוף פנסיוני אחד. עובדה זאת עשויה להעניק לעובד אפשרות לניהול קל ופשוט יותר של כספי הפנסיה, הזדמנות לעריכת שינויים במסלול ההשקעה ועוד.

האיחוד יגביר את כושר המיקוח של החוסך, במיוחד לגבי הוזלת דמי הניהול שייגבו עבור ניהול הפנסיה שלו.

ככל שהיקף הכספים שיועבר לקרן הפנסיה הפעילה יהיה גדול יותר, כך גם יגדל כח המיקוח של החוסך לגבי דמי הניהול ובהתאמה, כך גם יגדל סכום החיסכון הפנסיוני שלו.

ההערכה היא שדמי ניהול ממוצעים שנגבו מחשבון לא פעיל הנם גבוהים כמעט כפליים מדמי ניהול שנגבים מחשבון פעיל, וכי דמי הניהול אשר משולמים מדי שנה עבור חשבונות לא פעילים הנם בסך של כ-120 מליון ₪.

לפיכך העברת כספי החשבונות הלא פעילים לקרן פנסיה הפעילה עשויה לחסוך במצטבר מיליוני ש"ח לחוסכים.

הקטנת עלות הכיסויים הביטוחים למקרה מוות / ביטוח שארים ולמקרה נכות / ביטוח אובדן כושר עבודה. עלות הכיסויים הביטוחיים הללו מושפעת מגובה החיסכון בקרן הפנסיה. ככל שסכום החיסכון גבוה יותר, כך גם קטנה עלותם. לפיכך, איחוד החשבונות יכול להוביל להגדלת סכום החיסכון הפנסיוני, ובהתאם לכך להקטנת העלות הכיסויים הביטוחיים.

האיחוד יקל על העברת הכספים לקרן פנסיה אחרת, במידה והחוסך יחליט לנייד את כספי קרן הפנסיה שלו לקרן פנסיה אחרת.

מבחינת החסרונות, יתכן שלקרנות פנסיה מסויימות ישנן הטבות וזכויות יחודיות שחבל לוותר עליהן לטובת המעבר והאיחוד עם חשבון הפנסיה הפעיל. בנוסף יש לבדוק האם האיחוד עלול לפגוע בכיסוי הביטוחי, וכן האם לא כדאי לפזר את הסיכון בין מספר חברות מנהלות.

במקרה כזה ניתן יהיה להחליט בין סירוב לא לאחד כלל את החשבונות הלא פעילים, או לאחד רק חלק מהם.

למי מהעובדים יבוצע איחוד אוטומטי של חשבונות הפנסיה?

איחוד החשבונות האוטומטי יבוצע לכל אדם שיש לו הן קרן פנסיה פעילה שהופקדו בה כספים בחודשים יולי או אוגוסט 2016, והן קרן פנסיה לא פעילה אחת לפחות, אשר החל מחודש ספטמבר 2015 לא מועברות אליה הפקדות, כאשר ריסק זמני לא נחשב כהפקדה.

עם זאת, לא יבוצע איחוד חשבונות לעמיתים לא פעילים שמלאו להם לפחות 60 שנים ביום 31.12.2007, ואשר החשבונות שלהם נפתחו לפני מועד זה.

כיצד יתבצע איחוד החשבונות הלכה למעשה?

לפי החלטת משרד האוצר איחוד החשבונות יבוצע במסגרת מספר שלבים מרכזיים.

שלב ראשון

משלוח הודעה ראשונה לחוסך בדבר העברת מידע על חשבונותיו הלא פעילים לממונה מטעם כל חברה שמנהלת קרן פנסיה.

כל חברה שמנהלת קרן פנסיה תשלח עד ליום 24.7.2016 מכתב לעמיתים החוסכים במסגרתה, מכתב שבו היא מציינת שהיא עומדת להעביר את פרטי החוסך למאגר של משרד האוצר, וכי אם החוסך איננו מעוניין בהעברת פרטיו לצורך איחוד החשבונות הלא פעילים, עליו לשלוח לחברה את הנספח המצורף למכתב וזאת תוך 45 יום.

יובהר כי המידע בדבר פרטי חשבונות הפנסיה של החוסכים מועבר בצורה מאובטחת למערכת אוטומטית במשרד האוצר, אשר תבצע את האיתור ללא מגע יד אדם פרטי החוסכים ישמשו אך ורק לצורך איתור קרנות פנסיה ויימחקו מהמערכת בתום הליך האיחוד האוטומטי.

שלב שני

העברת המידע לגבי החשבונות הלא פעילים של החוסך, מהממונה לקרן הפנסיה שמנהלת את החשבון הפעיל של החוסך. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון תשלח את פרטי החשבונות הלא פעילים של כל חוסך לחברה המנהלת את חשבונו הפעיל וזאת עד ליום 29.9.2016.

שלב שלישי

משלוח הודעה שניה לחוסך בדבר איחוד חשבונותיו מטעם החברה שמנהלת את חשבון הפנסיה הפעיל שלו.

החברה שמנהלת את חשבון הפנסיה הפעיל של החוסך, תשלח לו מכתב אשר בו היא תציין את פרטי החשבונות הלא פעילים שלו, תודיע לו על העברת הכספים מחשבונות אלו לקרן הפנסיה שבניהולה, ותיתן לו את האפשרות לבקש שלא להעבירם בכלל, או להודיע כי הוא מעוניין לאחד רק חלק מהם, אף זאת תוך 45 יום.

על החברה המנהלת את חשבון הפנסיה הפעיל של החוסך לשלוח לו הודעה שלישית, על השלמת המהלך, וזאת בתוך 15 ימי עסקים לאחר הביצוע בפועל של איחוד קרנות הפנסיה שלך.

שלב רביעי

משלוח הודעה שלישית לחוסך, בדבר השלמת מהלך איחוד חשבונותיו, מטעם החברה שמנהלת את חשבון הפנסיה הפעיל שלו. החברה שמנהלת את חשבון הפנסיה הפעיל של החוסך, תשלח לו מכתב בדבר השלמת מהלך האיחוד האוטומטי של חשבונותיו וזאת תוך 15 ימי עסקים לאחר מכן.

מה צריך לעשות?

מי שרוצה לאחד את חשבונות הפנסיה שלו צריך להבדיל בין מצב בו יש לו רק חשבון פנסיה פעיל אחד, לבין מצב בו יש לו יותר מחשבון פעיל אחד.

במידה ויש לו רק חשבון פעיל אחד, אין עליו לעשות דבר, והאיחוד יתבצע באופן אוטומטי לאותו חשבון פעיל. במידה ויש לו יותר מחשבון פעיל אחד יהיה עליו קודם לכן להודיע לאיזה קרן פנסיה פעילה הוא ירצה לאחד את חשבונותיו.

כמו כן, במידה והוא ירצה לאחד רק חלק מחשבונותיו הלא פעילים, יהיה עליו גם להודיע איזה מחשבונותיו הלא פעילים הספציפיים הוא ירצה לאחד.

מי שלא רוצה לאחד את חשבונות הפנסיה שלו יוכל להודיע על כך, באמצעות שיגור בקשה לאי העברת פרטים לשם איחוד החשבונות הלא פעילים, וזאת תוך 45 יום מיום קבלת המכתב הראשון בדבר העברת הפרטים לממונה, או תוך 45 יום לאחר קבלת המכתב השני בדבר העברת הכספים ואיחוד החשבונות.

כלומר, כל אחד ואחת מהעובדים יכול ורשאי לסרב לביצוע האיחוד האוטומטי הן לאחר ההודעה על העברת הפרטים והן לאחר ההודעה על העברת הכספים.

שאלות לגבי איחוד חשבונות הפנסיה?


האם איחוד חשבונות הפנסיה הנו צעד חכם וחשוב? בהחלט כן, יחסוך לעובדים הרבה כסף. כנראה שכן אבל איני בטוח לחלוטין. ממש לא, צעד פופוליסטי ומיותר.
עדכון אחרון: 08/06/2023 13:53   
תגיות בעמוד:   מידע לשכירים    פרישה וגמלאות   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!