{if 0} {/if}

עבודה בשני מקומות עבודה במקביל - תיאום מס, זכויות העובד וחובות המעסיק...
עבודה בשני מקומות עבודה במקביל - תיאום מס, זכויות העובד וחובות המעסיק
×
x

כלים לחיפוש עבודה

עבודה בשני מקומות עבודה במקביל

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (40) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 40 reviews
Hebrew

המצב הקיומי והכלכלי במדינת ישראל מחייב לא מעט אנשים לעבוד במקביל בשתי עבודות ולעיתים אף יותר.

העובדה שעובד מקבל שכר משני מקורות או יותר במקביל חושפת אותו לניכוי מס כפול מכל מעסיק בנפרד.

על מנת למנוע ניכויי מס ביתר לרשויות המס ולמוסדות המדינה (דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות) העובד יכול לנקוט בצעדים לתיאום הניכויים מהשכר אותו הוא מקבל ממעסיקיו השונים.

במאמר זה נסקור את הנושאים החשובים הקשורים בעבודה בשני מקומות במקביל. אותן הוראות חלות כמובן גם במקרים בהם העובד עובד ביותר משני מקומות.

זכויות העובד וחובות המעסיק

כל מעסיק מחוייב לקיים את כלל הוראות חוקי המגן ודיני העבודה כלפי כל עובד באשר הוא, גם אם הוא עובד במקום עבודה נוסף. זכויות העובד יהיו בהתאם להיקף המשרה של העובד אצל אותו מעסיק.

שני המעסיקים יהיו מחוייבים להעסיק את העובד בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, לשלם הפרשות סוציאליות (פנסיית חובה, דמי הבראה וכד'), לצבור לטובת העובד ימי חופשה ומחלה וכד'.

לדוגמא, לעניין שעות נוספות, הוראת צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה קובעת כי כל מעביד רשאי להעסיק את העובד עד 43 שעות שבועיות מקסימום.

לעניין השעות הנוספות, יש לייחס ולספור את שעות העבודה הנוספות בכל מקום עבודה בנפרד. לפיכך אין זה מעניינו של מעביד א' לגבי שעות העבודה של העובד אצל מעביד ב' – ולהיפך.

לקריאה על הצעה לשינוי חוק שעות עבודה ומנוחה

לדוגמא לעניין ימי מחלה, העובד יצבור יום וחצי של מחלה מדי חודש, אצל כל מעסיק ובנפרד.

שווי יום העבודה יהיה בהתאם להיקף המשרה של העובד אצל כל מעסיק.

במקרה בו העובד חולה ונעדר משני מקומות העבודה במקביל, יקבל העובד תמורה עבור כל יום בו הוא נעדר ושני המעסיקים ישלמו לעובד בעבור יום המחלה בהתאם לחוק וביחס לערך יום העבודה של העובד אצל כל אחד מהם.

לעניין פיטורים ובנושא הזכאות לפטור ממס על פיצויי פיטורים, יש משמעות לעבודה בשני מקומות בו זמנית.

תקרת הפטור בגין תקופת עבודה בה עבדנו במקביל אצל שני מעסיקים או יותר תינתן פעם אחת בלבד לגבי המעסיקים יחד - עד 12,360 ₪ מעודכן לשנת 2017.

מומלץ לעדכן את המעסיקים על היות העובד מועסק במקום ו/או במקומות עבודה נוספים.

רצוי לעשות זאת בכתב ואף לקבל אישור על כך בכתב מהמעסיק. ישנם מקרים בהם בחוזה העבודה קיימות הוראות ו/או הגבלות על העובד בכל הקשור לעבודה נוספת ומומלץ לבדוק זאת מראש.

מומלץ לבחון מראש את הכדאיות הכלכלית של עבודה נוספת, מכיוון שלעיתים הכנסה נוספת תחוייב במדרגת מס גבוהה יותר, כך שמרבית ההכנסה תשולם כמס ולא תשולם כנטו לעובד.

לצורך כך, יש לבצע את ההשוואה לאחר כל הניכויים ובערכי נטו ולא בברוטו.

טבלת מדרגות המס מעודכנת לשנת 2017:

הכנסה חודשית
מיגיעה אישית

שיעור המס

הכנסה שנתית
מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 6,220

10%

עד 74,640

10%

מ-6,221 עד 8,920

14%

מ-74,641 עד 107,040

14%

מ-8,921 עד 14,320

20%

מ-107,041 עד 171,840

20%

מ-14,321 עד 19,900

31%

מ-171,841 עד 238,800

31%

מ-19,001 עד 41,410

35%

מ- 238,801 עד 496,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

מס נוסף מעל: 67,630

50%

מס נוסף מעל: 811,560

50%

 

עובד/ת בשני מקומות עבודה במקביל? עליך לעשות תיאום מס!

בבואו של העובד לפקיד השומה ו/או למשרדי המוסד לביטוח לאומי, עליו להגדיר מהו מקום העבודה העיקרי ומהו מקום העבודה המשני.

לרשויות המדינה, אין העדפה או קריטריונים נדרשים ולכן לא משנה איזה מעסיק יוגדר כעיקרי או משני.

תיאום מס חודשי

על פי חוק כל מעסיק המשלם משכורת, קצבה או שכר עבודה עבור שירות כל שהוא, חייב לנכות (להפחית) מהתשלום מס הכנסה.

ניכוי זה נקרא: ניכוי במקור.

כאשר לעובד הכנסה ממשלם אחד בלבד, קיימות הוראות חוק ברורות הקובעות כמה מס יש לנכות מהשכר במקור.

לקריאה אודות ניכויי המס על פי חוק משכרך 

כאשר לעובד יש הכנסות מיותר ממעסיק אחד, רשאי העובד לפנות לפקיד השומה על מנת שיקבע כמה מס ינקה המעסיק במקור ובכך למנוע תשלום מס ביתר במהלך שנת המס.

קביעה של פקיד השומה נקראת: תיאום מס.

אישור ניכוי מס במקור תקף לשנה אחת בלבד מ-1 לינואר ועד 31 בדצמבר.

ניתן לערוך את תיאום המס גם בדיעבד ובעבור שנה שהסתיימה.

במקרה בו העובד לא ערך תיאום מס חודשי במקור ושילם מס מלא בשני מקומות העבודה, הוא רשאי לבקש ממעסיקו לערוך בעבורו תיאום מס שנתי.

מעסיק רשאי לערוך תאום מס שנתי רק לעובד שעבד אצלו ברציפות במשך כל שנת המס ושקיבל שתיים עשרה משכורות אשר מהן נוכה המס לפי לוח הניכויים.

תיאום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

על מנת שהמעסיק המשני לא ינכה דמי ביטוח לאומי, ביטוח ביתר ודמי ביטוח בריאות, על העובד לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהפיק אישור לתיאום דמי ביטוח.

עובד זכאי לתיאום דמי ביטוח במידה והוא עונה על אחד משני התנאים הבאים (הסכומים מעודכנים לשנת 2014):

  • הכנסתו החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ 5,453 ₪ (המהווים 60% מהשכר הממוצע).
  • הכנסת העובד מכלל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה מ 43,240 ₪ (ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח).

גם כאן, בדומה לתיאום מס ההכנסה, עובדים העונים על אחד מתנאים אלו, שלא מסרו למעסיק אישור על ניכוי במקור (של דמי ביטוח לאומי) בשיעור שונה, ומהמשכורת שלהם נוכו דמי ביטוח עודפים, זכאים להחזר דמי ביטוח ועליהם להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להחזר ובקשה לתיאום דמי ביטוח.

עבודה בשני מקומות במקביל מחייבת תשומת לב יתרה. כדי שזכויותיכם לא יפגעו, מומלץ להתייעץ עם מומחה בנושא - עורך דין מנוסה ו/או רואה חשבון מוסמך.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי!


עדכון אחרון: 15/03/2017 16:36   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!