{if 0} {/if}

מתקשה לפענח את מה שמופיע בתלוש המשכורת שלך? היכנס וקרא על החלקים השונים במסמך חשוב זה ומה עומד מאחוריהם...
תלוש משכורת - פשוט להכיר כל פרט בתלוש השכר שלך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

מדריך לקריאת תלוש משכורת

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (257) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 257 reviews
Hebrew

תלוש השכר הוא לרובנו חידה בלתי פתורה. מדובר בכסף שלנו ועם זאת אנו לא תמיד יודעים ומבינים מהו מבנה השכר החודשי שלנו, כמה מסים אנו משלמים, כמה המעסיק ואנחנו מפרישים לקרנות פנסיה וכיצד חושבה שורת הנטו.

לנוכח נסיבות אלו מצאנו לנכון לנתח עבורכם את תלוש השכר ולהסביר בפשטות את מרכיביו העיקריים.

חשוב לדעת ולזכור כי תשלום השכר לעובדים שכירים במשק מעוגן בחוק הגנת השכר משנת 1958. החוק קובע גם את דרך התשלום לעובד, מועד האחרון לתשלום השכר, הלנתו, מתן קצבאות, ניכויים וכדומה. בפברואר 2009 תוקן החוק והסדיר מחדש את מבנה תלוש השכר לעובדים.

פשוט להבין כל פרט בתלוש שלך...

נתונים אישיים

הנתונים האישיים המוצגים בתלוש כוללים:

 • מספר זהות
 • מצב משפחתי. חשוב לעדכן על שינוי סטטוס לצורך חישוב מס הכנסה ונקודות זיכוי
 • גיל הילדים
 • אם העובד נשוי האם בן זוגו עובד או לא
 • שם קופת חולים
 • ארגון עובדים
  תלוש משכורת - הסבר כל מה שכתוב בתלוש שלך תלוש משכורת - הסבר כל מה שכתוב בתלוש שלך תלוש משכורת - הסבר כל מה שכתוב בתלוש שלך

נתוני העסקה

הסכם העסקה של העובד קובע גם את שכרו בהתאם לוותק לדרגה היקף המשרה ועוד. במשבצת זו בתלוש כוללים את הנתונים הבאים:

 • התחלת עבודה
 • אחוז המשרה
 • מעמד
 • דרוג ודרגה
 • קוד מס וסיווג העובד לצורך תשלום ביטוח לאומי ומס הכנסה

פירוט התשלומים

במשבצת זו רשומים כל התשלומים ששולמו לעובד. המשבצת מורכבת ממספר עמודות והן: סמל התשלום, תיאורו המלא, תעריף, אחוז, וכמות והסכום לתשלום.

פירוט התשלומים בכל עמודה כולל את הרכיבים העיקריים הבאים: משכורת, ותק, דירוג, שעות נוספות, טלפון, נסיעות.

הרשימה עשויה להשתנות בהתאם למקום העבודה, סוג התפקיד, הסכמים קיבוציים שמשפיעים על מבנה השכר הבסיס ועוד.

בקצה השמאלי התחתון של המשבצת מוצג סה"כ התשלומים.

זקיפות שכר

משבצת שמורכבת מאותן עמודות כמו פירוט התשלומים ובה מוצג השווי לצורך מס של הטבות שניתנו לעובד בשווי כספי כגון: ארוחות, רכב צמוד, טלפון סלולרי, הפרשות המעביד לקופת גמל וביטוח לאומי.

הסכום המצטבר במשבצת זו יוצג בעמודה "למס בלבד". מס הכנסה דורש תשלום מס על שווי ההטבה שניתנה לעובד. סכום השווי נזקף כתוספת לברוטו לצורך חישוב מס בלבד.

תעריפים

במשבצת זו מודפסים תעריפים אחדים, כגון תעריף יום, תעריף שעה ותעריף נסיעות. לכל תעריף מודפסים תיאור התעריף וערכו.

ניכויי חובה - מסים

בקטגוריה זו בתלוש השכר מפורטים הסכומים שמנוכים משכרו של העובד והם נובעים משני מקורות סמכות עיקריים: הניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וגם הפרשות לקרן פנסיה כפי שנקבעו בחוק.

לעומתם, ניכויים עבור דמי חבר בארגון, מס ארגון, קנסות שהוטלו כחוק כל זאת כפי שהוסכם בהסכם קיבוצי עם המעסיקים או בחוזה אישי.

ניכויים והפרשות לקופות גמל

בחודש ינואר 2008 פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הידוע בכינויו "חוק פנסיה חובה". הצו הגדיר את חבות המעביד להפריש את חלקו לטובת קרן פנסיה או קופת גמל לפי בחירת העובד כך, שעם פרישתו לגמלאות בגיל 67 יקבל קצבה למחייתו.

לפי העדכון האחרון, מתחילת 2013 על המעסיק להפריש 5% משכר העובד ו 5% נוספים לפיצויים. העובד יפריש 5% משכרו. על יסוד צו זה והחוק להגנת השכר מוצגים בתלוש בטבלת הניכויים וההפרשות כל הנתונים המזהים את קן הפנסיה וסכומי הניכוי כמתחייב בחוק.       

 • שם הקופה
 • מספר החשבון בקופת הגמל או הפנסיה
 • סכום בסיס: גובה השכר של העובד שעל פיו מחשבים את סכום ההפקדה לפי האחוזים שנקבעו בחוק
 • הפרשת מעסיק: הסכום הכספי שהעביר המעביד לקופת הפנסיה לפי האחוז שנקבע
 • סכום הניכוי: הסכום שנוכה מהעובד

בכל חברה או מפעל שיש בהם ועד עובדים, מציגים גם את הסכום שנוכה משכר העובד לקופת הוועד וזאת לפי הסכמים מאושרים. 

קיראו בהרחבה על: תשלומי פנסיה לעובדים

ניכויי התחייבות

במשבצת זו נכללים אותם ניכויים שהעובד הסכים שינוכו מתלוש השכר והם כוללים למשל: תשלומים לעירייה, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוח שיניים, החזרי הלוואות וגם תשלומים עבור שירותים ומוצרים שרכש העובד וניתן לשלם עבורם באמצעות תלוש השכר.

נתונים מצטברים של קופות גמל וקרן השתלמות

במשבצת זו מפורטים הסכומים המצטברים שנוכו מתחילת השנה על ידי העובד והמעביד לטובת הפרשות לקרן השתלמות שהוסכם עליה בחוזה העסקה וגם לקופת גמל כמתחייב מחוק הפנסיה.

העדרויות

כל עובד זכאי למכסת ימי מחלה וחופשה. סך הימים תלוי בהסכם אישי או קיבוצי.

משבצת זו מורכבת ממספר עמודות המתייחסות בנפרד לדיווחים על החופשה והמחלה ואלו הן: מכסה שנתית, יתרה קודמת שנצברה לזכותו, זיכוי החודש, ניצול החודש, זיכוי מצטבר, ניצול מצטבר וסך היתרה החדשה לאחר הקיזוזים.

פרטי חשבון הבנק

במשבצת זו מוצגים פרטי חשבון הבנק (שם הבנק, מספר סניף ומספר חשבון של העובד) אליו יועבר הנטו לתשלום לאחר כל הניכויים.

ריכוז נתונים בתלוש זה

כאן מוצג ריכוז כל הנתונים המסכמים את התשלומים והניכויים להלן:

 • תשלומים
 • ניכויים
 • ניכויי חובה
 • קופות גמל
 • תשלומי לועד
 • נטו לתשלום – אם העובד נמצא ביתרה שלילית בנטו (הניכויים גבוהים מהתשלומים) לא רושמים בתלוש נטו לתשלום אלא מוצג סכום עם סימן מינוס

נתונים חודשיים

בתלוש השכר מוצגים נתונים חודשיים וכוללים בין השאר את:

 • מספר נקודות הזיכוי שקיבל העובד לצורך חישוב הניכוי למס הכנסה
 • שיעור מס ההכנסה ששולם על החלק העליון בשכר העובד וזהו האחוז של המס השולי
 • השכר ברוטו שלפיו חושב התשלום למס הכנסה
 • השכר ברוטו לחישוב התשלומים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות

סכומים מצטברים מתחילת לשנת המס

בשורות אלו בתלוש נרשמים כל הסכומים שהצטברו מתחילת שנת המס לצורך חישוב המס שינוכה משכרו של העובד.

אלו הם הסכומים הרלבנטיים לצורך כך:

 • ברוטו רגיל – הסכום שמשולם מדי חודש
 • ברוטו לא קבוע – סכום שמשולם באופן לא קבוע כמו דמי הבראה
 • למס בלבד – סך ההטבות בשווי כספי שניתנו לעובד במהלך השנה
 • מס רגיל – סך תשלום מס הכנסה שחושב מתוך הברוטו הרגיל
 • מס על ברוטו לא קבוע – סך מס הכנסה שחושב על ברוטו לא קבוע
 • הכנסה חייבת ב.ל. – הסכום שנצבר ומחויב בתשלום לביטוח לאומי ומס בריאות
 • הכנסה חייבת במס – סך ההכנסה השנתית שחלה עליה חבות מס
 • ניכוי לקצבה כעמית עצמאי – הסכום שהופקד על ידי העובד בקופת גמל לעצמאים
 • הכנסה לא מובטחת – הכנסה שהמעביד לא מפריש בגינה לביטוח פנסיוני וניתן לתעל אותה לחיסכון לעובד עצמאי
 • ערך נקודות זיכוי – הערך המצטבר של נקודות זיכוי שנתנו לעובד לפי סטטוס אישי ומשפחתי. ככל שיש יותר נקודות העובד ישלם פחות מס הכנסה

ליחצו כאן וקיראו בהרחבה על שכר עבודה

יש לך שאלות על תלוש המשכורת שלך?
בואו להתייעץ בפורום הגדול בישראל לזכויות העובד!


האם אתם באמת מבינים את האותיות הקטנות והסעיפים המופיעים בתלוש המשכורת? אני מבין רק את הסכום שאני מקבל בסוף החודש ולא הרבה מעבר... יש סעיפים שאני מבין ויש הרבה אחרים שלא - חבל שזה לא יותר ברור. תלוש המשכורת לא משתנה ואני מבין את רוב הסעיפים שמופיעים בו.
עדכון אחרון: 17/10/2014 10:29   
תגיות בעמוד:   מידע למעסיקים    מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!