{if 0} {/if}

כל מה שחשוב לדעת בנושא תלוש שכר אלקטרוני, התפתחות החקיקה וזכות העובד/ת לסרב...
תלוש שכר אלקטרוני - התפתחות החקיקה וזכויות העובדים בנושא
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תלוש שכר אלקטרוני - מה דעתך?

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (15) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 15 reviews
Hebrew

תלוש שכר אלקטרוני הינו תלוש שכר המועבר לעובד באופן אלקטרוני כלשהו, להבדיל ממסירה באופן פיזי, כגון באמצעות דואר אלקטרוני (מייל), אפליקציה או תוכנת מחשב.

מעמדו החוקי של תלוש השכר האלקטרוני

במסגרת תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 אשר נכנס לתוקף ביום 1.2.2009 קובע סעיף 24 לחוק כי מחובת המעסיק למסור לכל עובד תלוש שכר, וזאת בכתב.

כמו כן נקבע כי יש למסור לעובד את התלוש לא יאוחר מהיום הקובע (סעיף 24 (ג) לחוק).

היום הקובע מוגדר בסעיף 1 לחוק, כיום ה-9 לכל חודש קלנדארי. בפועל, תלוש המשכורת שלנו נמסר בדרך כלל במועד תשלום השכר בפועל.

הסנקציה על אי מסירת תלוש השכר לעובד עד למועד הקובע הינה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (סעיף 25ב(א)(1) לחוק). 

כעת נשאלת השאלה האם מבחינה חוקית יש למסור לעובד את תלוש השכר באופן פיזי בלבד, או שמא ניתן אולי למסרו גם באופן אלקטרוני.

סעיף 24(ה)(2) לחוק מסמיך את שר התמ"ת – לאחר התייעצות עם ארגוני העובדים והמעסיקים היציגים, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לקבוע דרכי מסירה מיוחדת של תלושי שכר, לסוגי מעבידים או עובדים.

ברם, עד כה טרם תוקנו תקנות מחייבות בנושא זה על ידי שר התמ"ת. כלומר, נכון לעכשיו, החוק איננו מגדיר וממילא איננו מגביל את הדרך לפיה יש למסור את תלוש השכר.

יחד עם זאת, ביום 10.5.2009 הוציאה הלשכה המשפטית של משרד התמ"ת, לאחר התייעצות עם ארגוני העובדים והמעסיקים, "הנחיות בדבר האכיפה הפלילית של תיקון 24 לחוק הגנת השכר".

הנחיות אלו הינן בתוקף עד להודעה חדשה, או עד להכרעה של גורם מוסמך אחר - היועץ המשפטי לממשלה, בית הדין לעבודה או תיקוני חקיקה.

במסגרת סעיף 6 להנחיות נקבע כי ניתן למסור לעובד את תלוש המשכורת באמצעות מסירה אלקטרונית או דיגיטלית, כגון מייל או פקס, אך ורק בכפוף לשני התנאים המצטברים הבאים:

  1. קיימות ראיות לכך שיש בעיה אמיתית להעביר את התלוש לעובדים בפריסה ארצית.
  2. תלוש השכר נמסר לעובד גם באופן פיזי, וזאת עד שבועיים לאחר היום הקובע. 

מאחר שהיום הקובע על פי החוק הינו כאמור היום ה-9 לכל חודש קלנדרי, מכאן שיש למסרו לעובד עד ליום ה-23 לאותו החודש.

כלומר, על פי הנחיות משרד התמ"ת, ניתן למסור לעובד תלוש שכר אלקטרוני במקרים חריגים בלבד, בהם קיימת בעיה אמיתית מוכחת להעביר את תלוש השכר באופן פיזי לעובדים בפריסה ארצית.

בכל מקרה מסירת התלוש באופן אלקטרוני איננה פוטרת את המעביד למסור את התלוש לעובד לאחר מכן גם באופן פיזי, וזאת עד ליום ה-23 לכל חודש קלנדרי.

יתרונותיו וחסרונותיו של תלוש השכר האלקטרוני

הואיל ומסירת תלושי השכר באופן אלקטרוני הינה פשוטה וזולה בהרבה ממסירתם לעובד באופן פיזי, נקל להבין כי מבחינה המעסיק לפחות מדובר בהקלה משמעותית בכל הקשור לתפעול מערכת חלוקת תלושי השכר לעובדים.

כמו כן ניתן להצביע על חיסכון משמעותי בכל הקשור לעלויות ולזמן ביצוע החלוקה הפיזית הכרוכים בכך.

מעבר לכך, המודבר על פתרון ירוק, ואין ספק כי ארגוני איכות הסביבה ברחבי העולם יתמכו ויאמצו אותו בשתי ידיים.

יתרונות אלו מועצמים משמעותית ככל שמספר העובדים של אותו המעסיק גדול יותר.

מבחינת העובד קיימת לכאורה נוחות מסויימת נוכח העובדה כי תלושי השכר שלו מרוכזים בצורה דיגיטלית ונגישה, בשעה שלא תמיד טורח העובד לשמור בהישג ידו את תלושי השכר שנמסרים לו פיזית.

מנגד, קיים החשש מפני תקלות הכרוכות מטבע הדברים בכל פעולה שהינה אלקטרונית מטבעה, כך שלא תמיד ניתן להבטיח כי תלוש השכר אכן יגיע בסופו של דבר לתיבת הדואר האלקטרוני של העובד - בכלל, ובמועד הקבוע לכך בחוק - בפרט.

כמו כן, קיים החשש הסטנדרטי מפני בעיות אבטחה וחדירה לפרטיות העובד וחשיפת פרטי תלוש השכר שלו. בנוסף, לא לכל עובד קיימת נגישות למדפסת שבאפשרותה יוכל להדפיס לצרכיו האישיים את תלוש השכר שנמסר לו אלקטרונית, ותוך שמירת פרטיותו בעניין זה.

האם ניתן לכפות קבלת תלוש שכר אלקטרוני על העובד?

כפי שצויין לעיל, כל נושא מסירת תלוש השכר האלקטרוני טרם עוגן עד כה מבחינה חקיקתית, למעט האמור בהנחיות באשר לתנאים בהם ניתן למסור תלוש זה.

ממילא גם השאלה האם ניתן לכפות על העובד לקבל תלוש שכר אלקטרוני טרם הוסדרה עד כה באופן מפורש.

עם זאת יצויין כי בשנת 2011, נעשה נסיון על ידי משרד התמ"ת לתקן את תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"א-2011, אשר מתייחסות לדרכים בהן יהיה רשאי המעסיק למסור תלוש שכר באמצעות דואר אלקטרוני לעובדיו.

ברם, תקנות אלו נותרו בגדר טיוטא בלבד. בשנת 2014 נעשה נסיון נוסף לתקן תקנות אלו, תחת הכותרת תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ד-2014, אולם גם תקנות אלו טרם נכנסו לתוקף.

מכל מקום, במסגרת הטיוטא של התקנות הללו, הן משנת 2011 והן משנת 2014, נקבע, בין היתר, כי על מנת שניתן יהיה למסור לעובד תלוש שכר אלקטרוני, על העובד להסכים בכתב לדרך מסירה זו, וכן כי העובד רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת.

מכאן ניתן להסיק לכאורה באשר לכוונת המחוקק לפיה אין לכפות על העובד לקבל תלוש שכר אלקטרוני, בניגוד לרצונו.

יחד עם זאת, כל עוד טרם נכנסו התקנות הללו לתוקף, הרי שיש לפעול בעניין זה לפי ההנחיות שצויינו לעיל, לפיהן אין לכאורה מניעה לכפות על העובד לקבל תלוש שכר אלקטרוני, ובלבד שהמעסיק עמד בשני התנאים המצטברים שצויינו לעיל.

שאלות בנושא תלוש השכר האלקטרוני?


האם לדעתך צריך לעבור לתלושי שכר אלקטרוניים בלבד? לא, זה מקור להרבה בלאגן ובזבוז זמן. צריך להשאיר את זכות הבחירה לעובד/ת. כן בהחלט. הגיע הזמן להפסיק לכרות יערות.
עדכון אחרון: 05/04/2017 10:29   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!