{if 0} {/if}

תוספות שכר - מה המשמעות של תוספת לשכר העבודה שלך ומתי ניתן לבקש ולקבל תוספת שכר?
תוספות שכר - מה המשמעות של תוספת לשכר העבודה שלך?
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הגיע הזמן לבקש ולקבל תוספת לשכר העבודה שלך!

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (43) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 43 reviews
Hebrew

עברתם בהצלחה את כל שלבי המיון וההערכה והתקבלתם לתפקיד בו חפצתם. המשכורת והתנאים הנלווים ידועים לכם. ברוב המקרים לא מרוצים מהשכר הנמוך ביחס לכישורים והניסיון.

משלימים עם המציאות הלחוצה. מוותרים זמנית על שכר יותר גבוה. מתנחמים בעובדה, שלפחות מצאנו עבודה והעתיד יוכיח שאנו שווים יותר מהגמול הכספי שהמעסיק הציע לנו. חלפה שנה. הערכות הממונים על הביצועים שלנו מפרגנות ומעודדות.

התחושה טובה אך מתסכלת במידת מה. הערכה שנמדדת רק במילים טובות לא מספקת. אנו רוצים תוספת למשכורת. אנו שווים את התוספת הזו. היא חשובה מבחינה כלכלית וגם אישית. לפני שמסתערים על המעסיק בדרישה קטגורית לקבל את תוספת השכר, כדאי לבוא מוכנים עם מידע מוקדם ומבוסס.

הדיונים וההחלטות על תוספות שכר בשירות הציבורי שונות מהותית לעומת אלו המתנהלים במגזר הפרטי. במסגרתם של חוזי עבודה עם מנהלים בכירים בשוק הפרטי כל התנאים נסגרים ונחתמים מראש.

נקבעים מדדים שלפיהם יוחלט על תוספת השכר, שיעורה, העיתוי שלה, אלו אופציות, בונוסים ומענקים ישולמו כתוספת לשכר. במידה והמנהל לא עומד ביעדים וביצועי המניה נמוכים והחברה נקלעת להפסדים, הוא יכול לשכוח מתוספת שכר. פיטוריו הצפויים עולים לסדר היום של הדירקטוריון ולא תוספת השכר, שלא מגיעה לו.

לעובדים מהשורה, מקיימים אחת לשנה דיוני שכר. אם המצב הכלכלי והפיננסי של החברה מאפשר לשלם תוספת שכר עושים זאת גם בתיאום עם ועד העובדים במידה ויש כזה. לא תמיד התוספת אחידה לכל העובדים. בסמכות הבעלים להעניק תוספת שכר גבוהה למחלקה שתרמה יותר לרווחים לעומת אחרות.

במגזר הציבורי הסיפור הוא אחר לגמרי. תוספות שכר משולמות לאחר חתימה על הסכם קיבוצי בין הסתדרות העובדים למדינה לפי חתך מגזרי. כך למשל, הפרקליטים בשירות המדינה שבתו בשנת 2011 במשך 43 יום. השביתה הופסקה לאחר הגעה להסכם בוררות בין הפרקליטים, הסתדרות העובדים לבין משרד האוצר על תוספת שכר של 12%.

הרופאים השביתו את בתי החולים הציבוריים גם במחאה על תנאי שכר, משמרות, תת תקנים ועוד. השביתה הממושכת באה לסיומה בעקבות חתימה על הסכם תוספת שכר.

תוספת שכר - לבקש ולקבל תוספת לשכר תוספת שכר - לבקש ולקבל תוספת לשכר תוספת שכר - לבקש ולקבל תוספת לשכר

ארגוני המורים מכריזים על סכסוך עבודה בעקבות רפורמות יזומות על ידי משרד החינוך.

המורים יודעים לנצל ולמנף כל רפורמה ולדרוש תוספות שכר מהמדינה שמעסיקה אותם כתנאי להשתתפותם ביישום הרפורמה שעל הפרק.

לחוקרים באוניברסיטאות ניתנות שתי תוספות שכר עיקריות בגין ביצוע מחקרים.

האחת, מתוך תקציב מיוחד ניתנת תוספת לחוקר הראשי. השניה, ניתנת מתוך תקציב האוניברסיטה שמעסיקה את החוקר וזה קורה כאשר תקציב המחקר לא מאפשר הקצאתה.

ועד העובדים של חברת החשמל יודע ומסוגל לדאוג לעובדיו לתוספת שכר.

אין זה משנה להם שמצבה הפיננסי של החברה גרוע לאורך שנים. בחודש מאי 2013 נחתם הסכם בין הוועד, ההסתדרות לבין הנהלת החברה לפיו יקבלו העובדים תוספת של 1% למשכורתם.

להזכיר, שבשנת 2011 נחתם הסכם דומה שזיכה את העובדים בתוספת שכר של 5.75%.

בחודש מאי 2012 נחתם הסכם בין מרכז השלטון המקומי לבין ההסתדרות.

לפי ההסכם בעלי תפקידי ניהול יקבלו תוספת שכר של 10%. עובדים ששכרם נמוך יקבלו תוספת דומה כמו, סייעות בגני ילדים עירוניים ובתי ספר.

עובדים שזקוקים להשלמת הכנסה מעבר לשכר המינימום יקבלו תוספת שכר. ההסכם הקיבוצי יחול על כ-100 אלף עובדים ברשויות המקומיות בארץ.

כך זה עובד. תוספת שכר בשירות הציבורי וגם בפרטי לעיתים, לא משולמת לעובד בגין הערכה מקצועית לתרומתו לתפוקה ולשורת הרווחים של העסק.

תוספות שכר הן נגזרת של הסכמים קיבוציים בשוק העבודה שהורחבו בצו של משרד התמ"ת והוחלו על ענפי תעשייה נוספים במשק.

מה קורה כאשר תוספת השכר לא משולמת?

מעסיק שלא מכבד הסכם שחתם עליו לתשלום תוספת שכר עלול להיתבע על ידי העובד בפני בית הדין לעבודה. עובד שפוטר או התפטר בהליך פיטורין תקין ודורש לקבל את תוספת השכר שלא שולמה לו בגלל פיטוריו, יקבל את הסעד מבית הדין לעבודה לבירור תביעתו.

עובדי חברת בזק מיוצגים על ידי ההסתדרות. ועד העובדים של החברה נחשב למוביל ולחזק שבוועדים במשק. בתור שכזה הוא יודע לעמוד על זכויות העובדים ולממש אותם.

העובדים באמצעות ההסתדרות דרשו מבית הדין האזורי בירושלים בתיק (סק 1/10) לקבוע שתוספת כוננות מנהלית המשולמת לעובדי החברה תהווה חלק מהשכר הרגיל שלהם ויש לכלול אותה בתשלום פדיון החופשה וגמול שעות נוספות.

החברה לא הסכימה. בית הדין האזורי קבע בפסק דינו כי דמי הכוננות מהווים חלק מהשכר הרגיל של עובדי המשיבה, ויש לכלול תוספת זו בתשלום פדיון החופשה הסטטוטורית ובגמול השעות הנוספות המשולם לעובדי המשיבה, המקבלים תוספת זו. 

דוד בוחניק הועסק בנמל אשדוד בתפקיד ניהולי. במסגרת תפקידו שולמה לו תוספת של שעה וחצי נוספות לכל יום עבודה. הממונה על השכר באוצר ביקש להפסיק לשלם לו תוספת שכר זו. העובד פנה לבית הדין האזורי בבאר שבע (תע"א 1495/09) וביקש שהוראת הממונה מנוגדת לכללי הצדק הטבעי.

בית הדין דחה את תביעתו ופסק כי התובע אכן זכאי לתוספת ניהול מכוח תפקידו אך גובהה שנוי במחלוקת. אם התוספת תשולם הוא תיצור חריגה מהסכומים שאושרו לתשלום במסגרת הסכמים קיבוציים שנחתמו וחלים גם עליו.

התוספת ששולמה לו עד החלטת הממונה על השכר להפסיקה, היתה חלק מתנאי שכרו לפי דירוג הימאים. היא ניתנה לו כטובה אישית מכוח מעמדו המיוחד בוועד העובדים ואין היא זכות שמעוגנת בהסכמים קיבוציים עליהם חתם הממונה על השכר עם המעסיקים שלו. זו הסיבה שבית הדין רואה בהחלטת הממונה על השכר החלטתה מידתית וסבירה.

תוספות שכר בתלוש המשכורת שלך!

תוספת שכר היא הגדרה כוללת לתוספות ספציפיות עם שמות וכינויים מאד יצירתיים כפי שמפורטים בתלוש השכר בצד ימין שלו. כל הסכומים נכללים במשכורת הברוטו של העובד לצורך חישוב ניכויים והפרשות.

כמה דוגמאות לתוספות שכר:

תוספת קור וחום – למי שעובדים במפעלי קירור, בחברות מזון שמאחסנות את המוצרים בחדרי קירור והעובדים נכנסים ויוצאים באופן קבוע. עובדי מאפיות יקבלו תוספת חום.

מענק בריאות – עובד שלא פדה את ימי מחלתו יקבל את שווים תחת הכותרת מענק בריאות.

תוספת גובה – למי שעובד על מנופים גבוהים.

תוספת שטחים – למי שעובד או משרת בצה"ל / משטרה בשטחים מעבר לקו הירוק.

תוספת ערבה – שולמה למי שעובד מדרום לבאר שבע כדי להקל עליו את ההתאקלמות בחום הכבד.

כמה עצות למי שמתכוון לבקש תוספת שכר

אתם מרגישים שהגיע הזמן לבקש תוספת שכר מהמעסיק? התוספת מוצדקת להבנתכם בהתחשב בביצועים ובתרומתכם לחברה?

לפני שאתם עושים כזה מהלך, אלו עצותינו לכם:

  • הכינו רשימה של הישגים מקצועיים שניתן למדוד ולכמת ככאלו שראויים לתוספת שכר כגון: גיוס לקוח גדול, מבצע מכירות מיוחד, עמידה ביעדים.
  • הגדירו את התוספת שאתם מעוניינים – אופציות, תשלום הוצאות רכב, תשלום חשבונות טלפון, או כל בונוס מיוחד אחר.
  • נסו לשכנע את המעסיק שאתם ראויים לתוספת השכר.
  • ערכו בדיקה השוואתית בחברה וגם מחוצה לה, כמה מרוויחים המקבילים לכם בתפקיד ובוותק, מה מצבה של החברה, והאם יש בכלל טעם לבקש משהו שלא ניתן למימוש בנסיבות המיוחדות של המעסיק.
  • עיתוי – אם כבר מבקשים תוספת שכר כדאי מאד לעשות זאת בזמן המתאים ולא מתי שבא לכם. אם בכל סוף שנה יש דיוני שכר, זהו זמן מתאים. לקראת גיבוש תקציב חדש לחברה, יכול גם הוא להתאים. להשתדל לא לנחות על המעסיק עם בקשה בתזמון הזוי שעלול לגרור תגובה צינית וביקורתית.
  • רלבנטיות – תוספת שכר מבקשים כתמורה הולמת וצודקת להבנתכם על ביצועים בעבודה. הסיפור האישי המשפחתי, קשה ככל שיהיה, אינו רלבנטי לבקשה לתוספת שכר. המעסיק לא ישלם לכם תוספת בגלל שבן הזוג פוטר מעבודתו, או שהתשלום למעונות מעיק עליכם.
  • הערכת הממונה בעבודה – אם ההערכה שלילית, סביר להניח שזה לא הזמן לשקול אפילו בקשה לתוספת שכר.

רוצה להתייעץ בנושא תוספת השכר ולקבל חוות דעת מקצועית?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!


עדכון אחרון: 26/10/2016 19:25   
תגיות בעמוד:   מידע לשכירים    תשלומים לפי חוק   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!