{if 0} {/if}

הכירו את ממצאי סקר הלמ"ס לגבי השכר הממוצע במשק ומספר משרות השכירים בישראל...
השכר הממוצע במשק ומספר משרות השכירים בישראל
×
x

כלים לחיפוש עבודה

השכר הממוצע במשק ומספר משרות השכירים בישראל

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews
Hebrew

מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל ביום 7.2.2018 עולה כי גם במהלך חודש נובמבר 2017 נמשכה מגמת העליה במשק הישראלי לגבי שיעור השכר הממוצע של העובדים השכירים במשק, כמו גם לגבי מספר המשרות לעובדים שכירים במשק.

בסקירה שלפניך נסביר את משמעותם של ממצאי הסקר שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הנתונים מבוססים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר וזאת על גבי טופס 102 ומקורות מנהליים אחרים.

השכר הממוצע של עובד שכיר במשק הישראלי

השכר הממוצע למשרת שכיר של עובד ישראלי בחודש נובמבר 2017, עמד על סך של 9,912, ברוטו. לעומת זאת, השכר הממוצע באותו החודש לעובד מחו"ל עמד על סך של 5,973 ₪ ברוטו. 

נתונים אלו מצביעים על המשך מגמת עלייה בגובה השכר הממוצע למשרת שכיר, באופן לפיו במהלך החודשים ספטמבר-נובמבר 2017 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר ב-1.1% בחישוב שנתי, וזאת בהמשך לעלייה של 1.6% בחישוב שנתי במהלך החודשים יוני-אוגוסט 2017.

השכר הממוצע הגבוה ביותר לפי חלוקה לענפים כלכליים בחודש נובמבר 2017, בסך של 19,148 ₪ ברוטו ניתן, כצפוי, לעובדים בתחום המידע והתקשורת, אשר חלקו הגדול מורכב מעובדי ענף ההייטק.

במקום השני ברשימת מקבלי השכר, נמצאים עובדי חברת החשמל וחברת מקורות, אף הם כצפוי, כאשר שכרם הממוצע עמד על סך של 17,437 ₪, ברוטו. עובדי השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח נמצאים במקום השלישי, עם שכר ממוצע של 16,235 ₪ ברוטו.

העובדים בעלי השכר הממוצע הנמוך ביותר נמצאים בענף שירותי האירוח והאוכל, שם מקבלים שכר ממוצע בסך של 4,833 ₪ ברוטו בלבד.

עובדי מערכת החינוך קיבלו אף הם שכר ממוצע שהנו נמוך מהשכר המוצע של כלל העובדים השכירים במשק וזאת בסך של 7,835 ₪ ברוטו.

למעשה, רק כשליש או ליתר דיוק 34.1%, מכלל העובדים במשק, שמהווים כ-1.219,000 איש, עובדים בענפי תעסוקה שבהם השכר הממוצע הנו גבוה מהשכר הממוצע במשק בכללותו, בסך 9,912 ₪ כאמור.

לעומתם, כשני שלישים או 65.9%, שמהווים כ-3,542,000 איש, עובדים בענפי תעסוקה שבהם השכר הממוצע הנו נמוך משכר זה.

מספר משרות העובדים השכירים במשק הישראלי

מספר משרות העובדים השכירים הישראליים בחודש נובמבר 2017 עמד על 3,573,000 איש.

במהלך חודש אוקטובר 2017 עמד מספר משרות העובדים הישראליים על 3,549,400 איש, בעוד בחודש ספטמבר 2017 הוא עמד על 3,524,400 איש.

לעומתם, מספר משרות העובדים השכירים מחו"ל עמד על 128,600 איש בחודש נובמבר 2017, 128,000 איש בחודש אוקטובר 2017, ו-127,9000 איש בחודש ספטמבר 2017.

כלומר, בנוסף למגמת העליה בשכר הממוצע במשק, נרשמה גם מגמת עליה במספר משרות העובדים השכירים במשק במהלך החודשים ספטמבר-נובמבר 2017, בשיעור של 1.1% בחישוב שנתי, אף זאת בהמשך לעלייה בשיעור 1.8% בחישוב שנתי, שאירעה בחודשים יוני-אוגוסט 2017.

הגידול הגבוה ביותר במספר המשרות בחישוב שנתי ביחס לחודשים ספטמבר-נובמבר 2017, נרשם בקרב עובדי ענף המינהל מקומי, הציבורי, הבטחון והביטוח הלאומי, שם עלה מספר המשרות בשיעור של 4.2% ואף זאת בהמשך לעליה בשיעור של 3.9% בשיעור שנתי, בחודשים יוני-אוגוסט 2017.

לעומתם, הירידה הכי גבוהה נרשמה בקרב עובדי ענף החקלאות, הייעור והדיג, וזאת בשיעור של 5.8% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017 וזאת בהמשך לירידה קודמת בשיעור של 4.5% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2017.

מגזר התעסוקה הגדול ביותר במשק הישראלי בחודש נובמבר 2017 היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, אשר כלל 2,309,000 משרות, דהיינו, 64.6% מכלל משרות השכירים במשק.

השכר הממוצע לעובד שכיר במגזר זה עמד על סך של 10,551 ₪ ברוטו. מגזר החברות הלא פיננסיות כולל חברות פרטיות, קואופרטיביים וחברות ממשלתיות שכוללות גם בתי חולים.

לעומתו, מגזר התעסוקה הקטן ביותר במשק הישראלי בחודש נובמבר 2017 היה מגזר החברות הפיננסיות, אשר כלל 103,500 משרות, דהיינו, 2.9% מכלל המשרות השכירים במשק.

השכר הממוצע לעובד שכיר במגזר הפיננסי עמד על סך של 16,633 ₪ ברוטו.

במקום השני מבחינת מגזרי התעסוקה הגדולים במשק נמצא המגזר הממשלתי, אשר מעסיק 667,300 עובדים שכירים, דהיינו, 7.18% מכלל המשרות השכירים במשק. השכר הממוצע לעובד שכיר במגזר זה עמד על סך של 10,100 ₪ ברוטו.

הבא אחריו, מגזר המלכ"רים הפרטיים, מונה 256,600 משרות, שמהוות 7.2% מכלל משרות השכירים במשק, כאשר השכר הממוצע במגזר זה עמד על סך של 5,698 ₪, ברוטו.

במגזר משקי הבית היו 236,700 משרות, שמהווים 6.6% מכלל משכרות השכירים במשק, כאשר השכר הממוצע במגזר זה היה 4,781 ₪, ברוטו. 

קראו בהרחבה: האם מגיע לך לקבל מענק עבודה?


עדכון אחרון: 11/03/2018 14:56   
תגיות בעמוד:   מידע לשכירים   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!