{if 0} {/if}

התיקון החדש לחוק מקל על ציבור העובדות והעובדים בישראל, בכל הנוגע לקבלת כספי הפיצויים לאחר הפסקת עבודה...
שחרור כספי פיצויים אוטומטית תוך 4 חודשים -תיקון חוק פיצויי פיטורים
×
x

כלים לחיפוש עבודה

שחרור ומשיכת כספי הפיצויים על ידי העובד/ת

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews
Hebrew

פיטורי עובדים הנם תופעה נפוצה ומוכרת במשק הישראלי והעולמי. קיומה נובע ממשברים כלכליים, האטה בצמיחה, צעדי התייעלות ומניעים נוספים. במהלך שנות עבודתם צוברים העובדים זכויות רבות המעוגנות בחוק ואלו נקנות בכספו של המעביד כמו גם בכספו של העובד.

כשהדבר נוגע לתשלום פיצויי פיטורים, הרי שלאורך תקופת ההעסקה כל צד מפריש את חלקו היחסי לקרן פנסיה המגלמת בתוכה גם רכיב פיצויים למקרה של פיטורי העובד, במידה ואותו עובד עבד שנה אחת ברציפות או יותר.

כספי הפיצויים אמורים להיות משולמים לעובד בתום העסקתו בשל פיטוריו או התפטרותו בנסיבות מיוחדות, אך למרבה הצער, עובדים רבים לא זוכים לקבל את הכספים המגיעים להם וזה, בין היתר, משום שלא קיבלו את הסכמת מעסיקיהם.

ביום ב', 4 ביוני 2018, אושרה בקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים בכנסת ההצעה לתיקון חוק פיצויי פיטורים, לפיה תוך ארבעה חודשים יהיו זכאים עובדים למשוך את כספי פיצויי הפיטורים שלהם באופן אוטומטי.

החידוש הגדול בתיקון לחוק הוא שמרגע הכנסו לתוקף לא צריך את אישור המעסיק לצורך משיכת כספי הפיצויים מקרן הפנסיה. אם חלפו 4 חודשים והמעסיק לא משך את הכספים, הועבד יוכל לשחרר את הכספים ללא צורך באישור המעסיק.

מטרת החוק היא למנוע עיכוב של משיכת כספי פיצויי הפיטורים וכן לאפשר שחרור של מיליארדי שקלים שהצטברו בקופות הגמל של העובדים במשך שנים, רק כיוון שאותם עובדים נאלצו להמתין לאישור המעסיק, אישור שבמקרים רבים לא הגיע.

בסקירה שלפניך נסביר ונפרט את עיקרי הצעת החוק, בתקווה שגם אתם תזכו לקבל את המגיע לכם במידה ופוטרתם או לכשיגיע הרגע ובו חלילה תפוטרו ממקום עבודתכם.

פיצויים אוטומטית תוך 4 חודשים

ועדת הכספים יזמה את ההסדר האמור לעיל בתיאום עם רשות שוק ההון, משרד העבודה והרווחה, הסתדרות העובדים והתאחדות התעשיינים.

החוק מציע לשנות את המצב הנהוג היום, שבמסגרתו עובד יכול לשחרר את כספי הפיצויים מקופת הגמל רק באישור מעסיקו ולאפשר שחרור אוטומטי של הכספים לכל העובדים שכספיהם לא שוחררו מסיבות שונות וכמובן, למנוע מקרים דומים בעתיד.

חובת ההוכחה תחול על המעסיק בלבד

במידה והמעסיק יטען כי לעובד אין זכות לקבל את הכספים, חובת ההוכחה תהיה עליו ולא להפך וזה תוך מקסימום ארבעה חודשים מרגע הפיטורים.

אל ההוכחה יידרש המעסיק לצרף מסמכים שמעידים כי אכן לאותו עובד לא מגיע לקבל את כספי הפיצויים, כמו למשל שהעובד פוטר בשל סיבות השוללות ממנו את הזכות לפיצויים או אם נניח נחתם עם העובד טרום העסקתו הסכם לפיו במידה ויפוטר כספי הפיצויים לא יהיו שייכים לו וכך הלאה.

היה והמעסיק לא יצליח להוכיח את האמור לעיל, כספי הפיצויים ישוחררו אוטומטית תוך ארבעה חודשים.

הראל שרעבי, סגן בכיר של הממונה על שוק ההון והאחראי על נושא החיסכון הפנסיוני הגיב לתיקון לחוק ואמר: "בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית הובא בין היתר תיקון לחוק פיצויי פיטורין והוצע לעגן בחקיקה את כספי הפיצויים שהופקדו בקופות הגמל.

המטרה הייתה לייצר וודאות לגבי הכספים, כאשר כל הזמן אנחנו נתקלים במצבים בהם אנשים מתקשים למשוך את הכספים שבקופות הגמל, בשל חוסר וודאות האם הכספים שייכים למעסיק או לעובד ולעיתים המעסיקים לא קיימים כבר תקופה ארוכה.

המתווה שלפנינו לא מתערב בשאלה של מי הכסף, בשל טענות להתערבות ביחסי העבודה, אלא הוא קובע זכאות פרוצדוראלית, שלאחר תקופה של ארבעה חודשים בתום סיום יחסי עובד ומעביד, חייבת קופת הגמל לשלם את הכספים לעובד ולא במצב כמו היום שהעובד נדרש להביא אישור מהמעסיק.

כך יוצרים וודאות של העובד למשוך את הכסף ונמנע מצב הכולל מאות אלפי חסכונות ומיליארדים של שקלים של עובדים שבמשך שנים לא יכלו למשוך את כספי הפיצויים".

כפיר בטאט מאגף תקציבים במשרד האוצר הוסיף: "אנחנו חושבים שזה צעד מבורך שהיה גם בהסדר המקורי. לצד כך הצעת החוק הראשונה שהגיעה בחוק ההסדרים הייתה אמורה במהותה לשייך את כספי הפיצויים לעובד, שכן הם מהווים היום שליש מהפרשות העובד לחסכון והוא עלול לאבדם בעת סיום עבודה".

למנוע מיסוי כפול על כספי הפיצויים

ועדת הכספים רוצה גם למנוע אפשרות של מיסוי כפול על כספי הפיצויים וכאמור, לקצר את תקופת השחרור כפי שהיתה בעבר, קיצור משנתיים לארבעה חודשים.

כספי ההפרשה לפיצויי פיטורים לא יכללו כחלק משכר העבודה של העובד, מה שימנע מיסוי כפול.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, מסר: "פטרנו את נושא הכספים התקועים תוך מניעת אפשרות של מיסוי כפול. במידה והאוצר מעוניין בשינוי כולל בדיני העבודה עליו להביא זאת בחקיקה מוסדרת".

סגן הממונה על שוק ההון הוסיף: "מסתיים מצב של שנים בו מאות אלפי עובדים לא יכלו למשוך פיצויים".

ח"כ גפני ציין עוד במהלך ראיון עמו כי: "במתווה הזה הכספים מגיעים לעובד ויש לזה לוח זמנים מסודר וכללים ברורים. החלטנו שאנחנו הולכים לקביעה כזו מהסיבה שאתם מעוניינים למסות את ההפרשה, לכן היינו מעוניינים לשמור על כספי העובד ממיסוי נוסף. בנוסף לא ראינו מקום לעשות שינוי ביחסי עובד ומעביד במסגרת הליך כזה של חוק ההסדרים. במידה והאוצר דורש לפתוח זאת, הדבר דורש חקיקה מסודרת, מבוקרת ומחושבת כלפי העובד ולא בחופזה, שיביאו חוק מסודר לוועדת העבודה והרווחה".

שחרור פיצויים רטרואקטיבי לעובדים

הסדרת מנגנון פיצויי פיטורים ושחרור הכספים הכרחיים ומדובר בשינויים שחייבים להיכנס לתוקף ויפה שעה אחת קודם.

חשוב לציין שהחוק לגבי כספי הפיצויים יחול גם רטרואקטיבית, מה שאומר שחובת השחרור תחול גם על עובדים שסיימו לעבוד טרם חקיקת החוק, לאחר ארבעה חודשים ממועד חקיקת החוק וזה בשאיפה יביא לשחרורם של מיליארדי שקלים שמגיעים לעובדים רבים בישראל.

ועדת הכספים מעוניינת שהתיקון ייעשה במסגרת הסעיף אשר דן במשיכת כספי פיצויים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים בהקשר של קופות גמל.

את הדיון סיכם יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "אני מודה לכל המעורבים, התבקשנו לפטור את הבעיה שהגיעה בחוק ההסדרים של משיכת כספים תקועים וזה מה שעשינו. אנחנו לא צוללים לחוקי העבודה במסגרת זו שכן זה מצריך טיפול כולל ולא כלאחר יד. במידה והצדדים מעוניינים בכך הם מתבקשים להביא חקיקה מסודרת שתשמור על כלל זכויות העובדים".

קראו בהרחבה: מיסוי תשלומים בהפסקת יחסי עבודה


מה דעתך על התיקון לחוק ושחרור כספי הפיצויים? מהלך מבורך. הגיע הזמן להקל על העובדים. לא ממש הבנתי למה החוק הזה משנה משהו. בזבוז זמן ומשאבים. זה מהלך פופוליסטי מיותר.
עדכון אחרון: 05/06/2018 11:03   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה    חוקי העסקה    תשלומים לפי חוק   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!