{if 0} {/if}

תשובות והסברים בכל הנושאים שמעניינים אותך בכל הנוגע לתשלום שכר מינימום לעובד/ת...
עורכי הדין עונים לשאלות נפוצות בנושא בנושא שכר המינימום
×
x

כלים לחיפוש עבודה

עורכי דין עונים לשאלות נפוצות בנושא שכר מינימום

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (28) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 28 reviews
Hebrew

אלה המספרים: בישראל מעל 650,000 עובדים ועובדים שמשתכרים שכר מינימום. שש מאות וחמישים אלף ויותר!

בכל חודש פונים לפורטל זכויות העובדים אלפי עובדות ועובדים שמחפשים מידע, נתונים ותשובות לשאלות מגוונות בנושא.

בסקירה שלפניך ניתן מענה מפורט והסברים ל-4 שאלות הכי נפוצות, שחוזרות על עצמן עשרות פעמים ביום בפורום ובעמוד הפייסבוק שלנו.

האם מותר לשלם שכר שעתי הנמוך משכר המינימום מסיבה כלשהי?

לא. אין לשלם לעובד שכר נמוך משכר המינימום לשעה וזאת מכל סיבה שהיא, וגם גם אם מדובר בעובד חודשי או יומי.

מאחר והמדובר בזכות קוגנטית, שאין להתנות עליה, אזי גם העובד לא יכול להסכים לקבל שכר שעתי נמוך משכר המינימום, וגם אם ניתנה מצידו הסכמה כזו, אין לה כל תוקף.

כך עולה מסעיף 12 לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, אשר קובע כי "זכותו של עובד, לפי חוק זה, אינה ניתנת להתניה או לויתור".

האם המעסיק חייב להעלות את שכר המינימום לפי הוותק בעבודה?

סעיף 4 לחוק שכר מינימום קובע כי שכר המינימום יוגדל לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות, או תוספת שכר אחרת, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים. תחילת ההגדלה תהיה ביום תחילת התוספות כאמור.

מכאן נובע, איפוא, כי המעסיק איננו מחוייב להעלות את שכר המינימום לפי הוותק.

עוד יובהר כי ככלל ונכון להיום, אין מחוייבות על פי החוק להעלות שכר לעובדים לפי הוותק שלהם, גם ללא קשר לשכר המינימום, למעט במקרים בהם הדבר נקבע בהסכמים קיבוציים או צווי הרחבה או במסגרת חוזה עבודה אישי של עובד/ת.

מתי מתעדכן שכר המינימום ומי מחליט על כך?

כאמור, סעיף 4 לחוק שכר מינימום קובע כי שכר המינימום יוגדל לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות, או תוספת שכר אחרת, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים במסגרת הסכמים קיבוציים. תחילת ההגדלה תהיה ביום תחילת התוספות כאמור.

כתוצאה מכך שכר המינימום עולה מדי פעם כתוצאה מהחלטות הכנסת או הממשלה ו/או כתוצאה מהסכמים קיבוציים שנחתמים בין ההסתדרות הכללית לבין התאחדות התעשיינים, נציגי המעסיקים, בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן.

בפועל, העלאת שכר המינימום נעשית לא פעם בעיקר בעקבות לחצים שמפעילה ההסתדרות הכללית בעניין זה.

כך, לדוגמא, במסגרת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה - 2015, נקבע כי שכר המינימום יועלה בהדרגה החל מיום 1.4.2015 ועד ליום 1.1.2017 וזאת עד לסכום של 5,000 ₪.

תיקון זה נחקק בעקבות ההסכם הקיבוצי שנחתם במרץ 2015 בנוגע להעלאת שכר המינימום. מאחר והסכם זה חל רק על מספר ההתאחדויות החתומות עליו, וכן מאחר שהסעיף האחרון להסכם הדגיש כי ההסכם יכנס לתוקף עם תיקון חוק שכר מינימום או עם הוצאת צו הרחבה, פנו הצדדים לשר הכלכלה בבקשה להוציא צו הרחבה המחיל את הוראות ההסכם על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

באוקטובר 2015 אושר שלב נוסף בתכנית, במסגרתו יועלה השכר ב-300 שקל נוספים, לסך של 5,300 ₪, וזאת בעקבות סיכום נוסף שהושג בין יו"ר ההסתדרות הכללית ונשיא התאחדות התעשיינים. עוד נקבע במסגרת הסכם זה כי שיעור ההצמדה לשכר המינימום יעמוד על 47.5%.

במהלך חודש אוקטובר 2017 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את הפעימה האחרונה של העלאת שכר המינימום בקריאה שנייה ושלישית. בשכר חודש דצמבר 2017 שישולם במהלך ינואר 2018 יעלה שכר המינימום שוב, לסכום של 5300 ש"ח. העלאה זאת תוציא מקו העוני כ-5000 משפחות בישראל.

עם זאת יובהר כי העלאת שכר המינימום הכללי במשק איננה מעלה אוטומטית את שכרם של עובדים המשתכרים כל שכר הגבוה משכר המינימום, וכן איננה מעלה אוטומטית את שכר המינימום של מגזרים שונים שלגביהם נקבע מלכתחילה שכר מינימום גבוה יותר, כגון עובדי שמירה ואבטחה או עובדי אולמות וגני אירועים.

אלו ימשיכו לקבל את שכר המינימום הקבוע בצווי ההרחבה החלים עליהם, כל עוד שכר זה אינו נמוך משכר המינימום הכללי במשק. אם שכר המינימום הכללי יעלה מעל לשכר המינימום המיוחד שנקבע לכל אחד ממגזרים אלה, אזי גם העובדים הללו יהיו זכאים לשכר המינימום הכללי.

במשך תקופה ארוכה קיבלתי שכר הנמוך משכר מינימום, מה אפשר לעשות?

עובד שלא שולם לו שכר מינימום זכאי להגיש תביעה כנגד המעסיק לקבלת השלמת הפרשי התשלומים המגיעים לו בפני בית הדין לעבודה, וזאת תוך 7 שנים ממועד צמיחת עילת התביעה. יוזכר כי המדובר בזכות קוגנטית, ועל כן לא ניתן לוותר עליה גם אם העובד לכאורה הסכים לכך.

את התביעה העובד רשאי להגיש באופן אישי, או בידי ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובמידה ואין כזה, בידי ארגון העובדים שהעובד חבר בו, כגון ההסתדרות הכללית. כך קובע סעיף 7 לחוק שכר מינימום  .

סעיף 14 לחוק שכר מינימום קובע כי מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין וכי עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

המעסיק לא שילם שכר מינימום? קראו פסק דין לדוגמא

במקרה כזה ולשם כך ניתן להגיש תלונה בפני יחידת האכיפה של חוקי העבודה.

שאלות? לחצו כאן והכנסו לפורום הגדול בישראל לזכויות עובדים


עדכון אחרון: 11/02/2018 11:07   
תגיות בעמוד:   תשלומים לפי חוק   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!