{if 0} {/if}

הסברים, מידע ודוגמאות שייתנו מענה לכל שאלה לגבי היקף הזכאות שלך למענק עבודה...
תשובות של עורכי דין לשאלות נפוצות בנושא מענק עבודה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תשובות של עורכי דין לשאלות בנושא מענק עבודה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (14) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 14 reviews
Hebrew

כמה עובדות חשובות על היקף הזכאות והמימוש של מס ההכנסה השלילי בישראל. לפי נתונים עדכניים לשנת 2017 של משרד האוצר, מענק עבודה חילץ כ-14 אלף איש מעוני.

מענק העבודה משפיע בעיקר על משפחות שבהן שני מפרנסים. עוד עולה מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי המענק הביא לירידה משמעותית בעוני בקרב משפחות בהן עד שלושה ילדים.

בכל חודש פונים לפורטל זכויות העובדים אלפי עובדים בשאלות לגבי היקף הזכאות והדרך לקבל מענק עבודה לפי חוק. בסקירה שלפניך תמצאו תשובות של עורכי דין לשאלות נפוצות, המשותפות לרבים מהתעניינים בנושא מס הכנסה שלילי.

נדגיש את החשיבות הרבה שבשיתוף המידע אודות הזכאות לקבל מענק עבודה לפי חוק, שכן הנתונים מלמדים כי בישראל חיים מאות אלפי אזרחים שכלל לא בדקו האם וכמה כסף מגיע להם לקבל לפי חוק.

איך אני יודע אם מגיע לי מענק עבודה?

על מנת להיות זכאי לקבלת מענק עבודה, עליך להיות עובד שכיר או עצמאי אשר הרוויח הכנסה מעבודה / עסק / משלח יד במהלך שנת המס שעבורה מבוקש מענק העבודה, ולעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

(א) הנך בן לפחות 23 שנה ויש לך ילדים, או גילך 55 ומעלה ואין לך ילדים ויש לך הכנסה חודשית ממוצעת בסכום מסויים, וזאת כמפורט להלן:

(1) אם גילך לפחות 23 שנה ויש לך ילד אחד או שניים, או גילך 55 ומעלה גם ללא ילדים, הכנסתך החודשית הממוצעת צריכה להיות גבוהה מ-2,050 ₪ ונמוכה מ-6,090 ₪, לגבי שנת המס 2016. אם הנך הורה יחיד, על הכנסתך להיות גבוהה מ-1,260 ₪ ונמוכה מ-9,330 ₪. 

(2) אם גילך לפחות 23 שנה ויש לך 3 ילדים או יותר, הכנסתך החודשית הממוצעת צריכה להיות גבוהה מ-2,050 ₪ ונמוכה מ-6,660 ₪, לגבי שנת המס 2016. אם הנך הורה יחיד, על הכנסתך להיות גבוהה מ-1,260 ₪ ונמוכה מ-11,400 ₪. 

* ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. למשל, בבקשה לקבלת מענק עבודה עבור שנת המס 2016, נדרש שעד ליום 31.12.2016 טרם מלאו לילד 19 שנה.

* לצורך חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת, יש לחלק את סך כל ההכנסות מעבודה במהלך שנת המס במספר חודשי העבודה בפועל באותה שנה.
 
* הורה יחיד הוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, אשר חי בנפרד מההורה השני, ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו.
 
* עובדים עם מוגבלויות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילד וגם אם הכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

(ב) במהלך שנת המס לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן / בת זוגך או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, מעבר לדירת מגורים יחידה, ביחד או לחוד, עוד זכות במקרקעין כגון דירה, חנות, מגרש וכדומה, בישראל או בחו"ל, שחלקך בה עולה על 50%.

איך מחשבים כמה כסף מגיע לקבל במסגרת מענק העבודה?

סכום מענק העבודה נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע שהעובד השתכר בפועל, וכן לפי הכנסות נוספות של העובד ו/או של בן הזוג שלו, מספר ילדיו, גילו ומצבו המשפחתי. עובדת שכירה / עצמאית שיש לה יותר מילד אחד והורה יחיד, כהגדרתו לעיל, זכאים למענק עבודה בשיעור 150%.

לצורך חישוב סכום המענק ניתן להיעזר בסימולטור של רשות המסים: https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmFirst.aspx

מתי משולם מענק העבודה בפועל ומי משלם אותו?

מענק העבודה משולם על ידי רשות המיסים, באמצעות תשלומים שווים אשר מועברים לחשבון הבנק של העובד בהתאם למועדי הגשת התביעה לקבלת המענק, וכמפורט להלן:

  • אם התביעה הוגשה עד ליום 30.6.2017 – המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בימים 15.7.17, 15.10.17 (בפועל הוקדם ל-13.9.17 לרגל החגים) 15.12.17, ו-15.2.18.
  • אם התביעה הוגשה עד ליום 30.9.2017 – המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בימים 15.10.17 (בפועל הוקדם ל-13.9.17 לרגל החגים) 15.12.17, ו-15.2.18.
  • אם התביעה הוגשה עד ליום 30.11.2017 – המענק ישולם ב-2 תשלומים שווים בימים 15.12.17 ו-15.2.18.

יחד עם זאת, אם סכום המענק 790 ש"ח או פחות, הוא ישולם כולו בתשלום אחד, במועד התשלום הראשון שנקבע לפי מועד הגשת התביעה.

כיצד מגישים תביעה לקבלת מענק עבודה?

את התביעה לקבלת מענק העבודה יש להגיש בפני רשות המיסים באמצעות טופס מקוון במסגרת אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות פניה לסניפי הדואר הפזורים בכל רחבי הארץ. הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע לצורך הגשתה.

הגשת התביעה באמצעות טופס מקוון אפשרית רק אם כבר הגשת בעבר תביעה למענק עבור אחת משתי שנות התביעה האחרונות.

לשם הגשת התביעה באמצעות סניף הדואר, יש להגיע באופן אישי עם תעודת הזהות שלך לאחד מסניפי הדואר הפזורים ברחבי הארץ, להזדהות באמצעות תעודת זהות בפני פקיד הדואר ולהשיב לו לגבי פרטיך האישיים והשאלות הבאות:

  • מהו מספר המעסיקים שלך ושל בן / בת זוגך, לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה
  • האם עבדת כעצמאי
  • מהי הכתובת למשלוח דואר
  • מהם פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו כספי המענק

לשם כך עליך גם להביא עמך המחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך. פקיד הדואר יחתים אותך על נכונות הפרטים שמסרת ועל עמידה בתנאי הזכאות וימסור לך את חלקו העליון של הטופס.

חשוב לשמור את טופס התביעה, מאחר ובאמצעות מספר התביעה ניתן לקבל מידע אישי באתר האינטרנט של רשות המיסים ובמרכז המידע והשירותים המקוונים.

עוד יודגש כי הגשת התביעה הנה אישית ולפיכך ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.

האם המענק יכול לפחות או להתבטל?

במידה ולעובד יש הכנסה נוספת, או שלבן / בת הזוג שלו יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או הכנסה נוספת, מענק העבודה יכול לפחות וזאת בהתאם לגובה ההכנסות הללו. במידה ומדובר בהכנסות גבוהות במיוחד, הזכאות למענק עלולה אף להתבטל.

הכנסה נוספת מוגדרת כקצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה, כגון פנסיה, למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן / בת הזוג, או גמלה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי עבודה או לנפגעי תאונות אישיות.

שאלות? לחצו כאן והכנסו לפורום הגדול בישראל לנושא דיני עבודה!


עדכון אחרון: 01/10/2017 16:42   
תגיות בעמוד:   תשלומים לפי חוק   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!