{if 0} {/if}

מתי ההתפטרות נכנסת לפועל? מה צריך לכתוב במכתב ההתפטרות? תשובות לכל השאלות שמעניינות אותך...
תשובות של עורך דין לשאלות נפוצות של עובדים ומעסיקים בנושא התפטרות
×
x

כלים לחיפוש עבודה

תשובות של עורך דין לשאלות נפוצות בנושא התפטרות

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 8 reviews
Hebrew

לאורך שנות פעילותו של פורטל זכויות העובדים טיפלו עורכי הדין שלנו בעשרות אלפי סכסוכים הנוגעים לנושא התפטרות מהעבודה. ניתן להצביע על כמה וכמה נושאים מרכזיים, שמעסיקים אחוז ניכר מבין העובדים והמעסיקים בכל הנוגע להליך ההתפטרות.

בעמוד זה נפרסם שאלות שכיחות ונפוצות, כאלה שמעניינות ציבור רחב של מעסיקים ועובדים, יחד עם תשובות של עורכי דין המסבירות ונותנות דוגמאות מחיי היום יום ביחסי העבודה של כולנו.

אילו תשלומים מגיעים לי לאחר ההתפטרות?

פיצויי פיטורים - ככלל, להבדיל מעובד שפוטר הזכאי לפיצויי פיטורים במידה ופוטר לאחר שעבד לפחות שנה, אזי עובד שמתפטר כעבור לפחות שנה להעסקתו, איננו זכאי לפיצויי פיטורים, למעט במידה והדבר הוסכם בינו למעסיק שלו או במידה והוא עונה על אחד החריגים הקבועים בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 בעניין זה.

לדוגמא, כאשר הסכם העסקה של העובד מקנה לו זכות לפיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק, או כאשר העובד נחשב כמתפטר בחזקת מפוטר.

מדובר במקרים בהם העובד נאלץ להתפטר עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו, עקב הרעת תנאים, על מנת להתגייס לצה"ל, למשטרה, לשב"ס ועוד.

דמי פדיון חופשה - תשלום בגין ימי החופשה שטרם נוצלו על ידי העובד ואשר נצברו בשלוש השנים האחרונות שקדמו לסיום העבודה והשנה השוטפת שחלה עד לסיום עבודתו. זאת אלא אם כן נקבע אחרת בין הצדדים ובאופן שמטיב עם העובד.

דמי הבראה - תשלום דמי ההבראה שמגיעים לעובד עבור השנתיים האחרונות בעבודה ואשר טרם שולמו לו, זאת אלא אם כן נקבע אחרת בין הצדדים ובאופן שמטיב עם העובד.

פדיון דמי מחלה - פדיון דמי מחלה הינו תשלום עבור ימי מחלה אשר מגיעים לעובד ועם זאת לא נוצלו על ידו בפועל בתקופת עבודתו, אך זאת ורק במידה והדבר נקבע במסגרת חוזה אישי של העובד או לפי הסכם קיבוצי שחל עליו, אם וככל שישנו כזה.

נכון למועד כתיבת שורות אלה הזכות לפדות בתשלום ימי מחלה צבורים אינה מעוגנת בדבר חקיקה.

כמה זמן מראש אני צריך להודיע למעסיק על התפטרותי?

בהתאם לסעיפים 3-5 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001, יש להבדיל בין עובד במשכורת חודשית לעובד בשכר, קרי, עובד שעתי או יומי, לעניין תקופת ההודעה המוקדמת שיש לתת למעסיק.

 עובד המקבל משכורת חודשית יודיע על התפטרותו בהתאם למועדים הבאים:

  • במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה.
  • במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - 6 ימים מראש, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו הראשונה - חודש ימים מראש.

עובד המקבל שכר לפי שעה / יום יודיע על התפטרותו בהתאם למועדים הבאים:

  • במהלך שנת עבודתו הראשונה - יום אחד מראש עבור כל חודש עבודה.
  • במהלך שנת עבודתו השניה - 14 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • במהלך שנת עבודתו השלישית - 21 ימים מראש, בתוספת של יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו השלישית - חודש ימים מראש.

האם מותר לי להתפטר מהיום למחר בלי לתת הודעה מוקדמת?

ככלל, סעיף 5 לחוק הודעה מוקדמת קובע כי עובד שהתפטר חייב לתת למעסיק שלו הודעה מוקדמת לפי התקופות הנקובות בחוק. במידה והוא לא יעשה כן, אלא התפטר מהיום למחר, עליו לשלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת, וזאת כאמור בסעיף 7(ב) לחוק.

יחד עם זאת, סעיף 10(1) לחוק קובע כי העובד יכול להיות פטור מלתת הודעה מוקדמת כאשר עקב קיום נסיבות מיוחדות אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה.

כלומר, החוק מכיר בקיומן של נסיבות מיוחדות בעטיין העובד פטור מלתת למעסיק שלו הודעה מוקדמת וממילא מחובת עבודה במהלך תקופת הודעה זו.

החוק איננו מפרט מהן אותן נסיבות מיוחדות, אם כי הוא מקנה לשר העבודה והרווחה את הסמכות לתקן תקנות בעניין זה. נכון לאוגוסט 2017 טרם הותקנו תקנות אלה.

בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבע כי אותן נסיבות מיוחדות תתקיימנה רק במקרים חריגים וחמורים במיוחד, כאשר ההחלטה להתפטר נובעת מנסיבות יוצאות דופן, שאינן מאפשרות לעובד להמשיך לעבוד, גם לא תקופה קצרה נוספת.

לדוגמא, עבודה בתנאי תברואה מסוכנים או בתנאים של חוסר בטיחות בעבודה, או במקרים קיצוניים של גילויי אלימות כלפי העובד, כפי שאירע בנסיבות הליך דב"ע נד/3-223 עסיס ינון נ' גילה שיטרית.

מה בדיוק צריך לכתוב במכתב התפטרות ואיך מגישים אותו?

סעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת קובע כי מכתב ההתפטרות צריך לציין את יום הוצאתו וכן את יום הכניסה לתוקף של ההתפטרות.

יחד עם זאת, מומלץ גם לפרט את הסיבות להתפטרות, אם כי רצוי מאד לנסח אותן באופן מכובד ולא משתלח. את מכתב ההתפטרות יש להגיש בכתב.

קראו בהרחבה: איך כותבים מכתב התפטרות?

אילו זכויות אינן מגיעות לעובד שמתפטר לעומת עובד שמפוטר?

הכלל לגבי עובד שמתפטר כעבור שנה להעסקתו הנו שהעובד איננו זכאי בדרך כלל לפיצויי פיטורים, אלא  אם כן הוא עונה על אחד החריגים הקבועים בחוק פיצויי פיטורים או במידה והדבר הוסכם בינו למעסיקו.

לגבי עובד שמפוטר כעבור שנה להעסקתו המצב הפוך. ככלל, העובד המפוטר יהיה זכאי לפיצויי הפיטורים וזאת אלא אם כן ניתן לשלול את זכותו לקבלת פיצויי הפיטורים, באופן מלא או חלקי, בהתאם לסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, אשר עוסקים בשלילת פיצויי פיטורים מכח הסכם קיבוצי או פסק דין.

מדובר בנסיבות חריגות במיוחד של ביצוע עבירות משמעת חמורות במיוחד, הפרת חובות אמון, גניבה ממעסיק וכדומה.

מה קורה בסיום חוזה לתקופה קצובה - האם אלה פיטורים?

אם המדובר על חוזה לתקופה קצובה שתוקפו שנה או יותר, הרי שאי חידוש החוזה בין העובד למעסיק נחשב לפיטורים לכל דבר ועניין.

יוצא מן הכלל הנו חוזה שמעצם טבעו אינו ניתן להארכה כמו חוזה של מתמחה בעריכת דין, בראיית חשבון או ברפואה.

חוזה כזה נחשב לחוזה למשימה מוגדרת ותוקפו בתום תקופת ההתמחות, ומטבע הדברים לא ניתן להאריך אותו, כך שאין המדובר על פיטורים.

שאלות נוספות בנושא התפטרות?


עדכון אחרון: 08/06/2023 14:04   
תגיות בעמוד:   הפסקת עבודה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!