{if 0} {/if}

הכירו את זכויות העובדים בבתי הקולנוע - ההסכם הקיבוצי ותנאי העבודה של העובדים והעובדות...
זכויות עובדים בבתי הקולנוע - ההסכם הקיבוצי ותנאי העבודה שלך!
×
x

כלים לחיפוש עבודה

זכויות עובדי בתי הקולנוע בישראל

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews
Hebrew

חדירת אמצעי התקשורת האלקטרוניים כגון טלוויזיה, מערכות קולנוע ביתיות וכמובן האינטרנט, הובילו לירידה משמעותית בקהל המבקרים הפוקד את בתי הקולנוע וכפועל יוצא, לא מעט עובדים שהועסקו בבתי הקולנוע שברחבי הארץ פוטרו ותנאי העבודה שלהם הורעו.

על מנת להסדיר את יחסי העבודה של עובדי ענף בתי הקולנוע, נחתם הסכם עבודה ענפי עם המעסיקים, כאשר הצדדים החתומים על ההסכם הינם התאחדות ענף הקולנוע בישראל, מצד המעסיקים ומצד העובדים ההסתדרות החדשה, איגוד האמנים ועובדי התקשורת.

ההסכם הקיבוצי נחתם בשנת 2003 וחודש בשנית בשנת 2006, הוא הוארך עד לתאריך ה-31.12.2009. מאז ובכל שנה מתחדש ההסכם הקיבוצי לשנה נוספת.

ההסכם כולל את תנאי העבודה בענף וחל על כל החברות המפעילות בתי קולנוע בינהן גלובוס בתי קולנוע, יונייטד קינג, סרטי שני, תיאטראות בינלאומיים, קולנוע אילת, בית גבריאל צמח, קולנוע חן רחובות, סינמטק תל אביב וסרטי שפירא, על חברות בהתאחדות ענף הקולנוע בישראל ועל העובדים בהתאם להגדרתם בהסכם.

אם את או אתה מועסקים באחד או יותר מבתי הקולנוע בישראל, חשוב שתכיר/י את החוקים וההסכמים שחלים ומגינים על הזכויות שלך.

הכיר/י את תנאי העבודה שלך!

ההסכם קובע שעובד יקבל קביעות לאחר 18 חודשים, עם אפשרות להארכה לתקופה של שישה חודשים נוספים.

החל מהשנה השלישית להעסקתו, העובד יהיה זכאי בכל שנה לתוספת ותק בגובה של כ-0.75% משכר המינימום, כפי שיעודכן במועד תשלום תוספת הוותק. יש לציין כי תשלום התוספת מוגבל ל-30 שנות עבודה בסך הכל.

ימי החופשה השנתית ינתנו בהתאם לוותק העובד:

 • בשנה הראשונה והשנייה - 10 ימי חופשה
 • בשנה השלישית והרביעית - 11 ימים
 • בשנה החמישית - 13 ימים
 • בשנה השישית עד השמינית לעבודתו יזכה העובד ל-18 ימי חופשה
 • החל משנת העבודה התשיעית זכאי העובד ל-24 ימי חופשה שנתית

חופשה נוספת היא חופשת אבל, עקב מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה והיא כוללת שבעה ימים.

דמי ההבראה ינתנו לפי מה שנקבע בהסכם הכללי בין ההסתדרות ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

הזכאות לימי הבראה נקבעת לפי ותק העובד:

 • בשנה הראשונה לעבודתו זכאי העובד ל–6 ימי הבראה
 • בשנה השנייה והשלישית עובדים זכאים ל-7 ימים
 • השנה הרביעית להעסקה מזכה ב-8 ימי הבראה
 • החל מהשנה החמישית ועד השנה העשירית זכאי העובד ל-9 ימי הבראה
 • בשנים ה-11 עד ה-15 מגיעים לעובד 10 ימי הבראה
 • 16 עד 19 שנות עבודה, מזכות את העובד ב-11 ימים
 • מהשנה העשרים ואילך יקבל העובד 12 ימי הבראה

ההנהלה רשאית לספק בגדי עבודה יצוגיים, ובמידה ויוחלט על שימוש בהם, העובדים מחוייבים ללבוש אותם.

זכאות נוספת הינה החזר הוצאות נסיעה כפי שנקבע בנושא במסגרת ההסכם הכללי.

יחד עם זאת, לאור אופייה המיוחד של העבודה בענף, על המעסיק לדאוג גם לנסיעות בזמנים בהם אין תחבורה ציבורית.

כל עובד אשר ההסכם חל עליו, יצורף לתכנית פנסיה מקיפה או ביטוח מנהלים.

הרכב ההפרשות לפנסיה מקיפה הינו כ-5.5% על חשבון העובד ו-12% על חשבון המעסיק. המעסיק יפריש לקרן פנסיה בשיעור של 6% במקום 72% מפיצויי הפיטורין.

הרכב ההפרשות לביטוח מנהלים הינו כ-8.33% לפיצויי פיטורין, 5% לגמולים על חשבון המעסיק ו-5% לגמולים על חשבון העובד.

לגבי פיטורים, החלטה על פיטורי עובד צריכה להיות בתום לב ומסיבה מספקת, כאשר להסתדרות יש זכות ערעור על ההחלטה.

עובדים בבית הקולנוע זכאים לבחור ועד עובדים שתפקידו לייצגם מול ההנהלה. מבחינת דמי חבר וטיפול, המעסיק ינכה דמי חבר מחברי ההסתדרות ודמי טיפול מעובדים אשר אינם חברים בהסתדרות ויעביר תמורתן להסתדרות החדשה.

במקרה של חילוקי דעות יועבר הדיון לועדה הפריטטית, המורכבת מנציג ההתאחדות מצד המעסיקים ומנציג ההסתדרות מצד העובדים. במידה והתגלעה מחלוקת בקרב חברי הועדה הפריטטית, אזי יכריע בה בורר מוסכם.

אם לא הושגה הסכמה, ימונה בורר על ידי נשיא בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב.

סדרי העבודה ותקנון המשמעת לפיהם יפעלו העובדים יהיו בהתאם לתקנון המשמעת הנהוג בתעשייה.

כללי המשמעת העיקריים הינם ציות להוראות ההנהלה, בעיקר בנושאי ביטחון ובטיחות, הקפדה על אישור מההנהלה במקרה של עבודה נוספת כולל בבית קולנוע אחר, איסור על שימוש בציוד בית הקולנוע לאחר שעות העבודה, איסור לקבל מתנות או שווי כסף מלקוחות, איסור כניסת מבקרים ללא כרטיס או באישור ההנהלה, איסור הטרדה מינית ואיסור עישון.

הוראות נוספות שיש להקפיד עליהן הינן עזיבת מקום העבודה רק ברשות ותוך ידוע האחראי וכן שמירת סודיות מקצועית.

להסכם הוצא צו הרחבה על ידי שר התעשיה המסחר והתעסוקה המחיל אותו על כל המועסקים בענף, כולל עובדים במקומות שאינם חברים בהתאחדות ענף הקולנוע. כל עוד ההסכם נמצא בתוקף, לא ינקטו הצדדים בצעדים ארגוניים בעניינים המוסדרים בהסכם.

דוגמא מתוך פסק דין שעסק בזכויות עובדי הקולנוע

פסק דין רלוונטי לעניין זכויות העובדים בבתי הקולנוע הוא ע"ב 1537/02 בנדון בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

הרקע לדיון שנערך בפני השופטת ורדה סאמט, הוא שני עובדים אשר הועסקו ברשת בתי הקולנוע גלובוס גרופ כקופאיים שעתרו לתשלום פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, דמי הבראה, משכורת 13, פיצוי בגין אי הפרשות לקרן פנסיה, דמי חגים, תוספת ותק ופיצויי הלנה.

הנתבעים, גלובוס גרופ בתי קולנוע בע"מ, טענו בכתב ההגנה שזכויות העובדים שולמו במלואם ושהתובעים ויתרו מרצונם על הפרשות לקרן פנסיה. יש לציין כי התובעים הועסקו כקופאיים ושכרם שולם לפי הצגות הקולנוע בהן עבדו. יחד עם זאת, על הצדדים חל הסכם קיבוצי כללי בענף בתי הקולנוע.

היקף משרתו של תובע מספר 1 הוא 46.2% ושל תובע מספר 2 55.9%.

השאלה העיקרית במחלוקת היתה, האם להכליל את השכר עבור עבודה בימי שישי בערב וביום שבת עד מוצאי שבת בשיעור של 100%, לצורך תשלום הזכויות הסוציאליות או שיש להתייחס לעבודה בשבתות כאל עבודה בשעות נוספות, מבלי להכליל את השכר בחישוב היקף המשרה, כפי שטענה הנתבעת.

לאור העובדה שהתובעים הועסקו גם בימי שבת וחג ולעבודתם בימים אלו יש להתייחס כאל חלק בלתי נפרד מהיקף משרתם, הסיקו השופטים כי חישוב השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורין וייתר זכויות העובדים, יגזר מהיקף המשרה ומן השכר ששולם, כולל עבודה בשבתות.

לפיכך זכאים התובעים לפיצויי פיטורין בסך 5,889.1 ₪ לתובע מספר 1 ו-4,888.15 ₪ לתובע מספר 2, זאת בהתאם לתחשיב שהוכן על ידם, אשר יחליף הודעה מוקדמת, בניכוי הסכומים ששולמו עבור זכות זו על ידי הנתבעת.

בהתאם לתנאי העסקתם, התובעים זכאים אף לפדיון חופשה ולדמי הבראה, אם כי דמי ההבראה ישולמו רק עבור השנתיים האחרונות לעבודתם, מאחר שעל תשלום זה חלה התיישנות של שנתיים.

לאור ההסכם הקיבוצי זכאים התובעים גם למשכורת י"ג, בניכוי הסכומים ששלומו כבר על חשבון משכורת זו ולדמי חגים בניכוי ימי החג החלים בשבת ובנוסף, כמצוין בהסכם הקיבוצי, גם לתוספת  דמי ותק.

בית הדין אימץ את חישובי התובעים ואישר תוספת ותק של 450 ₪ לתובע מספר 1 ושל 180 ₪ לתובע מספר 2.

השופטת קיבלה את גרסת התובעים לפיה הם היו זכאים להפרשה של כ-6% לקרן פנסיה משכרם המלא, בהתאם לסעיף לא4 להסכם הקיבוצי ולפיכך קבעה שהם זכאים לפיצוי בגין אי הפרשות לגמל על סך של 5,185.69 ₪ לתובע מספר 1 ו-4,099.53 ₪ לתובע מספר 2.

בנוגע לפיצויי הלנת שכר ופיצויי פיטורין, שוכנעו השופטים שהנתבעת עמדה בחובתה לשלם לתובעים את מלוא הסכומים ולכן לא מצאו לנכון לפסוק את מלוא פיצויי ההלנה בגין הפרשי השכר ופיצויי הפיטורין, אלא להעמידם בשיעור הפרשי הצמדה וריבית כדין בלבד.

עובד/ת בענף הקולנוע? יש לך בעיות בעבודה?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי ומקצועי!


עדכון אחרון: 02/07/2014 15:44   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!