{if 0} {/if}

כל המידע אודות צו עשה בענייני עבודה, דוגמאות לפסקי דין בנושא והדרך היעילה להגיש אותו...
מדריך מידע מלא אודות צו עשה בענייני עבודה וכיצד להגישו
×
x

כלים לחיפוש עבודה

כל מה שרצית לדעת על צו עשה בענייני עבודה

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (10) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 10 reviews
Hebrew
צו עשה הינו צו של בית המשפט אשר מורה לנתבע לבצע פעולה מסוימת. חוקי העבודה בארץ כוללים מגוון מקרים בהם החוק מקנה לבית הדין לעבודה את הסמכות להוציא צו עשה על מנת לתקן הפרה של החוק. בחלק מהמקרים מדובר בהוצאת צו עשה באופן עצמאי, ובחלק אחר מדובר בהוצאת צו עשה רק במידה ובית הדין ראה שהענקת צו פיצויים בלבד לא תהיה צודקת.

להלן מספר דוגמאות למקרים בהם חוקי העבודה בארץ מקנים לבתי הדין לעבודה את הסמכות להורות על מתן צו עשה:
 • סעיף 4(2) לחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007 מקנה לבית הדין לעבודה את הסמכות הייחודית להוציא צו עשה לשם תיקון הפרה של סעיפים 2 ו-3 לחוק, אשר מחייבים את המעסיק להעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב מתאים לעבודה, ולא למנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעסיק שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.
   
 • סעיף 5(2) לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 מקנה לבית הדין לעבודה את הסמכות הייחודית להוציא צו עשה לשם תיקון הפרה של סעיפים 2 ו-3 לחוק, בדבר חובת המעסיק למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו ועל שינוי בתנאי עבודתו.
   
 • סעיף 8א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 מקנה לבית הדין לעבודה את הסמכות הייחודית להוציא צו עשה לשם תיקון הפרה של סעיף 7א לחוק, אשר אוסר על מעסיק לפגוע בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו ואו לפטרו, מחמת תלונה או תביעה שהגיש העובד על הפרת החוק, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
   
 • סעיף 10 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 מקנה לבית הדין לעבודה את הסמכות הייחודית להוציא צו עשה לשם תיקון הפרה של החוק, וזאת אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
   
 • סעיף 13א(2) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 מקנה לבית הדין לעבודה את הסמכות הייחודית להוציא צו עשה לשם תיקון כל הפרה של החוק, וזאת אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
   
 • סעיף 33יא לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 מקנה לבית הדין לעבודה את הסמכות הייחודית להוציא צו עשה לשם תיקון הפרה של סעיפים 33ט ו-33י  לחוק, אשר אוסרים על מעסיק למנוע כניסת נציג ארגון עובדים למקום העבודה או לפגוע בעובד שחבר בוועד עובדים.
   
 • סעיף 3(א)(2) לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997 מקנה לבית הדין לעבודה את הסמכות הייחודית להוציא צו עשה לשם תיקון הפרה של סעיף 2 לחוק, אשר אוסר על מעסיק לפגוע בענייני עבודתו של עובד או לפטרו מאחר והוא הגיש תלונה כנגד המעסיק או סייע לעובד אחר בכך,  ולרבות צו המבטל פיטורין צו המורה על העברת העובד למשרה מתאימה אחרת, וזאת אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.

במסגרת הליך תע"א 4548-03 חזות נ' רכבת ישראל, קיבל בית הדין האזורי לעבודה בחיפה את תביעתו של מר משה חזות, וקבע כי הוא פוטר עקב הגשת תלונותיו בניגוד לסעיף 2 לחוק זה, וכן נתן צו עשה אשר מורה על השבתו של מר חזות לעבודה ברכבת ישראל. פסק הדין אושרר במסגרת הערעורים שהגישו שני הצדדים בפני בית הדין הארצי לעבודה.

כדי לקבל צו עשה בדיני עבודה, יש להגיש תביעה מתאימה כנגד הנתבע בפני בית הדין האזורי לעבודה, וזאת בהתאם לכללי סדרי הדין בדיני עבודה, ולרבות בהתאם לכללי הסמכות המקומית והעניינית. לדוגמא, כאשר עובד שפוטר מעוניין לקבל צו אשר מצהיר כי פיטוריו בוצעו שלא כדין, וכן לקבל צו עשה אשר יורה על ביטול פיטוריו והשבתו למקום העבודה שלו, עליו להגיש את התביעה כנגד המעסיק שלו בפני בית הדין האזורי לעבודה שבאיזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד, או שבאיזור שיפוטו בוצעה העבודה או הייתה אמורה להתבצע.

כמו כן יש לזכור כי לגבי צווי עשה מסויימים יש להגיש את התביעה באמצעות טפסים ספציפיים שיועדו להם.

כך, לדוגמא, תביעה לקבלת צו עשה כנגד מעסיק אשר מורה על תשלום שכר עבודה ו/או זכויות נלוות נוספות יש להגיש באמצעות טופס 702, ואילו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים יש להגיש באמצעות טופס 705.

בנוסף להגשת התביעה למתן צו עשה קבוע, ניתן גם להגיש בקשה לצו עשה זמני, וזאת לפי תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, אשר חלה גם בבתי הדין לעבודה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969.

במסגרת הליך דב"ע 3-77/98 ג'אסר אבו עראר נ' המועצה המקומית ערערה, קבע בית הדין הארצי לעבודה כי קיימים שלושה תנאים עיקריים ומצטברים לצורך מתן צו עשה זמני, וזאת כמפורט להלן:

על מבקש הסעד להוכיח עילת תביעה המתבססת על זכות שלכאורה קנויה לו, כאשר לצורך מתן סעד זמני די בראיות לכאורה  לצורך הוכחות העובדות השנויות במחלוקת ולא נדרש שכנוע במידה הדרושה להכרעה בהליך.

על בית הדין לבחון האם קיימים שיקולים שלא  להיעתר לבקשה, כגון האם בא המבקש ביושר, בניקיון כפיים או שמא העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין והבקשה לוקה בשיהוי.

על בית הדין לשקול את מידת הנזק העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו והשוואתם זה לזה.

עוד נפסק כי קבלת צו עשה זמני, קשה יותר להשגה מקבלת צו מניעה זמני, מאחר שבצו עשה זמני, יש, לכאורה, שינוי במצב הקיים עוד לפני ההכרעה הסופית בהליך, דבר המסכל את מטרתם העיקרית של הסעדים הזמניים. לפיכך, צו עשה שיהיה בו שינוי המצב הקיים יינתן רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כאשר יש הוכחות חותכות על זכותו המוחלטת של המבקש ולא רק על זכות לכאורה.


האם הכתבה הבהירה כיצד יש להגיש צו עשה ומה משמעותו? כן, מידע חשוב ושימושי לשעת צורך. כן, אך ניתן היה להרחיב עוד בנושא. לא, עדיין יש מידע רב שחסר בנושא.
עדכון אחרון: 05/04/2017 13:00   
תגיות בעמוד:   מידע לעובדים    חוקי העסקה   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!