{if 0} {/if}

המדריך המלא לפתיחת חברה בע"מ - כל ההליכים לצורך הקמה ורישום של חברה חדשה...
פתיחת חברה בע"מ - מדריך הליכים לפתיחת חברה חדשה
×
x

כלים לחיפוש עבודה

הליך פתיחת חברה בע''מ לפי חוק החברות

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (121) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 121 reviews
Hebrew

שיעורי המס השולי הגבוהים המוטלים על שכירים ועצמאיים מתסכלים ומעצבנים. עוצמת התסכול גוברת לאור העובדה שבמשך שנים, לא מתקבלת תמורה הולמת ומספקת מהמדינה לאופן השימוש בכספי המיסים הנגבים מאזרחיה.

יש בעובדה זו כדי לדחוף אזרחים לפתרונות יצירתיים שיש בהם להפחית את תשלום המס. קוראים לזה, תכנון מס. אחד הפתרונות המקובלים והנפוצים הוא פתיחת חברה בע"מ שתחייב אותו בתשלום מס שוטף בשיעור של כ-25% בלבד ובתנאי שהכסף לא יימשך על ידו כדיבידנד.

כך חוסכים בלי מאמץ מיוחד מחצית ממס ההכנסה שמשלם אזרח שמשכורתו מדרגת אותו בעשירונים הגבוהים מבחינה סוציו אקונומית בנוסף לחיסכון משמעותי בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות.

לפי הדיווחים במדורים הכלכליים הוקמו בשנים האחרונות על ידי שכירים ועצמאיים כמאה אלף חברות בע"מ למתן שירותים וייעוץ. שיעור מס נמוך יחסית מאפשר לבעלים של חברה לשחק עם תזרים המזומנים שהתפנה לו להרחבת השקעותיו ופיתוח עסקי.

פעילות עסקית במסגרת הקמת חברה מאפשרת גם המשכיות של ניהול העסק על ידי בני משפחה ובעלי מניות אחרים. הרצון לשתף פעולה עם חברות בחו"ל יקבל תאוצה אם ההצעה תבוא במסגרת של חברה ולא כעוסק מורשה וזעיר.

צריך לזכור שלא לכל אחד מתאים לפתוח חברה בע"מ ולא כל פעילות עסקית מתאימה למסגרת של חברה. כדאיות ההקמה מותנית בהכנסות החזויות לפי התוכנית העסקית ושיעור הדיבידנד שבעל השליטה יכול למשוך.

צריך לקחת בחשבון גם את העלויות הנוספות הכרוכות בהקמת חברה, בתשלום אגרה, בתשלום עבור רואי חשבון ויועצי מס וזאת בגין העובדה שהדיווח החשבונאי מורכב הרבה יותר ולו כללים מיוחדים שבעל החברה בדרך כלל לא שולט בהם. תיקוני חקיקה והוראות שעה נדרשים לפרשנות מעשית של רואי חשבון ויועצים משפטיים וגם להם עלות נפרדת.

יחד עם זאת, החלטה להקים חברה אינה מעשה כלאחר יד ובשליפה מהמותן. בעל החברה נושא באחריות לניהולה, להצלחתה העסקית, לתשלום חובות לספקים ונותני שירותים וכמובן לכל העובדים. לכן אם כבר הולכים על הקמת חברה כדאי להבין את משמעות ההליך, הבירוקרטיה והעלויות הכרוכים בכל אחד מהשלבים בו.

אילו סוגי חברות ניתן להקים לפי חוק?

החקיקה הישראלית מכירה במספר סוגים של התאגדויות וביניהן, עמותה, שותפות וכמובן חברה בע"מ. עמותה מוקמת לפי רוב שלא למטרות רווח. שותפות היא ניהול לעסק למטרת רווח, כאשר בשותפות הבלתי מוגבלת ישנה אחריות אישית על כלל השותפים ובשותפות מוגבלת יהיה לפחות שותף אחד בעל אחריות אישית.

תאגיד (corporation) או חברה באופן כללי היא ישות מלאכותית הכשירה לשאת בחובות וזכויות, שיש לה אישיות משל עצמה שלא מקיימת קשר עם בעליה.

פתיחת חברה בערבון מוגבל פתיחת חברה בערבון מוגבל פתיחת חברה בערבון מוגבל

עקרון זה מכונה בשפה המקצועית אישיות משפטית נפרדת. היפרדות זו כפי שרואים בפסק הדין ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח נגד מדינת ישראל, מאפשרת לפי כבוד נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט אהרון ברק גם העמדה לדין פלילי של החברה.

הליך רישום חברה לפי חוק החברות

הקמת חברה נעשית בשלב הראשון על ידי הגשת טופס בקשה לרישום חברה אצל רשם החברות הנמצא בבניין כלל בירושלים שהנו הגוף הרגולטורי המפקח על פעילותן.

טופס הבקשה כולל פרטים מזהים לגבי החברה החדשה לרבות שמה, המטרות שלשמן היא אמורה לקום, הון החברה ופרטים בדבר אחריות הבעלים שלה.

בעת הרישום עליה לשלם אגרה לרישום חברה חדשה שעומדת נכון לשנת 2013 על 2,591 שקלים.

יחד עם טופס זה עליה להגיש תקנון חברה, הצהרת דירקטורים ראשונים והצהרת בעלי מניות, כל אלו חייבים להיות חתומים על ידי עורך דין.

ההקפדה על הגשת המסמכים הנדרשים והחובה לאשרם בחתימת עורך דין, נועדה בין השאר לאותת למי שמחליט להקים חברה, שאין מדובר בגחמה או ביוזמה שרלטנית חסרת אחריות.

ההליך מורכב ודורש יחס רציני ואחראי מכל היבט. הואיל ואלו הן הנסיבות הקשורות לרישום החברה והקמתה כדאי מאד להיעזר בעורך דין בעל ניסיון בתחום דיני התאגידים הבקיא בחוק והפסיקה בתחום. עלות הרישום וההקמה יכולה להשתנות.

עדכונים מתפרסמים כל אימת שחל שינוי במחיר.

לאחר שהמסמכים הוכנו כנדרש בתקנות, ניתן להעבירם לרשם החברות באופן עצמאי, בעזרת שליח מטעם משרד עורכי הדין, או על ידי הדואר.

בכל מקרה חשוב לשמור על מסמך שיעיד שהטפסים שנשלחו התקבלו במשרדי רשם החברות.

בחירת שם לחברה בערבון מוגבל

שם החברה יכול להיות כל שם שיבחר המייסד ובתנאי שלא יהיה לה שם דומה או זהה לזה של חברה אחרת בישראל, או באותו סימן מסחר רשום, העלולים לגרום להטעיה ופגיעה בזכות הקניינית של החברה שאוחזת כבר באותו שם ואותו סימן מסחר.

יתירה מזו, אין אפשרות לרשום חברה בשם שהרשם חושב שיש בו לפגוע ברגשות או בתקנת הציבור. מלבד זאת, במידה ואחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת הדבר אף הוא צריך להיות מצוין בשמה.

כאן גם המקום לציין שלרשם קיימת בנסיבות מסוימות הסמכות להורות על שינוי שם החברה.

בפסק הדין א 48998/05 אבישי כץ בע"מ נ' רשם החברות דחתה כבוד שופטת בית משפט השלום בתל אביב תמר אברהמי תביעה נגד רשם החברות בעניין רישום חברה בשם זהה.

החברה התובעת הוקמה בשנת 1991 ועסקה בניהול פרויקטים של בנייה ותשתיות. בשנת 1995 הוקמה חברה אחרת שאינה קשורה לתובעת ובעליה בשם אבישי ענת כץ בע"מ שעוסקת בניהול פרוייקטים. במשך שנים הוטרדה התובעת בלשכת ההוצאה לפועל על מעשים שביצעה החברה האחרת.

בשנת 2004 אישר רשם החברות את השינוי בשם החברה האחרת לשמה של התובעת ולכן זו פנתה לרשם החברות. בית המשפט דחה את התביעה למרות המחדל של רשם החברות משום שהלה לא דרשה פיצוי בגין נזקי הטרחה והטרדה שנגרמו לה עקב שינוי שם החברה האחרת. 

כך, במקרה שלא בטוחים בשם הרצוי ניתן לבדוק זאת גם באתר של רשם החברות בכתובת: http://havarot.justice.gov.il/
 
מטרת החברה יכולה להיות כל עיסוק חוקי, שאינו פוגע בתקנת הציבור. מלבד זאת היא צריכה גם לפעול לפי שיקוליה העסקיים להשאת הרווחים שלה, כאשר היא יכולה להביא לצורך כך בחשבון את העניינים של הציבור, העובדים והנושים שלה.

בפסק הדין ע"א 3379/06 ברנוביץ נ' א.צ. ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ בפירוק מטיל בית המשפט העליון בראשות כבוד השופט אמנון רובינשטיין אחריות אישית על בעלי המניות של חברה שפורקה וקובע שלפי החוק תכלית החברה אוסרת על בעלי המניות שבה להסתכל על כל הרווח של כל יחידה בקונצרן  בנפרד אלא עליהם להסתכל על קונצרן החברות בכללותו.

הבעלות בחברה נעשית באמצעות אחזקת יחידות המכונות מניות. החברה צריכה לקבוע בתקנון שלה את הון המניות הרשום שלה, מספר המניות והסוג שלהן.

בדומה יש לקבוע בטופס הבקשה גם את סוג הבעלות הרצוי. חברה יכולה להיות מוגבלת בערבות, במניות, בעלת קרן מניות, או בעירבון שאינו מוגבל. חברה בע"מ היא סוג ההתאגדות המקובל ביותר בדרך כלל והיא חברה בעירבון מוגבל,  דהיינו שאחריות הבעלים לחברה מוגבלת לסכום שהושקע בה על ידם.

משמעות העניין כאן, שבמקרה של קריסה כלכלית והיעדר אפשרות לעמידה בחובות לא יהיה ניתן לרדת לנכסיהם האישיים של הבעלים מלבד בהוראת בית משפט.

תקנון החברה יהיה תקף מרגע התאגדותה אצל רשם החברות. דין התקנון כדין חוזה בין בעלי המניות ובין עצמם ובינם ובין החברה. שינוי התקנון צריך להיות בהתאם לחקיקה. החוק קובע פרטים שחובה ושאינה חובה להתייחס אליהם בתקנון.

הצהרת בעלי מניות היא טופס שבה מצהיר היזם שהוא כשיר להחזיק במניות ולייסד חברה ואינו מוגבל לכך מכוח חוקים שונים. לחברה יכול להיות גם בעל מניות אחד. הצהרת דירקטורים ראשונים היא הצהרה שיש לחברה דירקטור אחד לפחות שרשאי לפי חוק לכהן בתפקיד זה. 

לאחר שהרשם יוודא שכלל המסמכים נערכו כהלכה, ישלח לכתובת שנרשמה ככתובתה הרשומה של החברה את תעודת הרישום המכונה תעודת ההתאגדות ועליה מספר רישום. במקרה של חברה פרטית המספר יהיה עם ח.פ ו-ח.צ. במקרה של חברה ציבורית.

רוצה לפתוח חברה? יש לך שאלות?
ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי!


עדכון אחרון: 17/09/2013 16:56   
תגיות בעמוד:   מידע לעצמאים    חברות ותאגידים   
קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מדריך לרישום חברה בע''מ - הליך רישום חברה בע"מ הנו הליך פרוצדוראלי בעיקרו, שפועל לפי התקנות והנו שלב הכרחי לצורך הקמתה של חברה חדשה בישראל...
ניסוח תקנון לחברה בע''מ - בואו לקרוא ולדעת את כל מה שחשוב על ניסוח וכתיבת תקנון חברה לפני התאגדות ורישום לפי חוקי מדינת ישראל...
ליחצו כאן להוספת תגובה
1. קיימת אפשרות לפתיחת חברה ברשם חברות מהיום להיום
קיימת כיום גם אפשרות לפתוח חברה ברשם החברות במשלוח דרך המייל דרך מערכת נט המשפט של עורכי הדין. בתהליך זה חברה שנשלחת לרשם עד שעה 9 בבוקר נפתחת כבר באותו יום עד שעה שמונה בערב. שלחנו חברות רבות לרישום כזה והתהליך עובד מצויין. דורון יניב רואה חשבון
סגור
הוסף תגובה

ד.י רואה חשבון 03/11/2014 15:21
סגורסגור

פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!