{if 0} {/if}

פרישה מרצון voluntary separation - נקודות למחשבה לפני שמקבלים החלטה על פרישה מהעבודה...
פרישה מרצון - המדריך המלא שיעשה לך סדר ויעזור לקבל החלטות
×
x

כלים לחיפוש עבודה

המדריך המלא בנושא פרישה מרצון

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (32) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 32 reviews
Hebrew

פרישה מרצון הינה תוכנית מטעם המעסיק לעידוד פרישתו המוקדמת של העובד ממקום עבודתו, בטרם הגיעו לגיל הפרישה בזכות על פי החוק, שהינו 67 לגבר ו-62 לאשה, ובתמורה לתנאי פרישה משופרים אשר יגשרו על התקופה שעד להגיעו של העובד לגיל הפרישה החוקי.

כיום ישנם חברות וארגונים רבים אשר מעת לעת מציעים לעובדיהם תוכניות לעידוד פרישה מוקדמת מרצון בטרם הגיעם לגיל הפרישה על פי החוק, אשר כוללות תנאי פרישה משופרים, וזאת בהתאם לגיל, ותק והעיסוק של העובדים.

תוכניות אלו מוצעות בדרך כלל לעובדים מבוגרים, אשר ממילא קרובים לגיל הפרישה בזכות שעל פי החוק, אולם לעיתים התוכניות מוצעות גם לעובדים הצעירים יותר מסיבות כאלה ואחרות, כפי שנפרט בהמשך.

במסגרת תוכנית הפרישה מרצון נקבעת מכסת העובדים שלמעביד יש עניין בפרישתם, בעוד שהתוכנית מוצעת למספר גדול יותר של עובדים, מאחר שצפוי שרק חלק מהעובדים יענו לתוכנית.

תהליך מימוש של התוכנית עשוי להימשך חודשים אחדים, הכוללים הצגת חלופות בדבר מסלול הפרישה האישי לכל עובד הנכלל בתוכנית, מסעי שכנוע של המעסיק, וזמן הנחוץ לעובדים לשם קבלת ההחלטה.

האינטרסים הכרוכים בתוכנית לפרישה מרצון

מבחינת המעביד – האינטרס להציע פרישה מרצון לעובדיו נוצר בשל צורך בפיטורי צמצום, או בשל צורך ברענון מצבת העובדים ועל מנת לייעל את פעילות הארגון ע"י החלפת עובדים ותיקים בעובדים צעירים, שעלות העסקתם נמוכה יותר וכישוריהם עדכניים יותר.

מבחינת העובד – האינטרס לקבל את ההצעה לפרישה מרצון קיים כאשר נוצרת אצלו שחיקה ועייפות ביחס למקום עבודתו, ורצון להחליפו במקום עבודה אחר או לפתוח עסק עצמאי, או רצון לפרוש כליל מהעבודה, וזאת כאשר מדובר בעובדים מבוגרים, אשר ממילא קרובים לגיל הפרישה על פי החוק.

חלופות מקובלות במסגרת התוכנית לפרישה מרצון

להגברת האטרקטיביות של התוכנית לפרישה מרצון, מוצעות לעובד בדרך כלל מספר חלופות לפרישה מרצון, מביניהן יכול העובד לבחור את החלופה התואמת את העדפותיו.

לשם כך גם מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, כגון יועץ מס, רואה חשבון ו/או אקטואר, אשר מתמחים בנושא זה.

בין החלופות לפרישה מרצון, ניתן למצוא את החלופות הבאות:

פנסיה מוקדמת – במסגרת מסלול זה העובד מקבל פיצויי פיטורים רגילים ותשלומי פנסיה מוקדמת, אשר מכונה גם פנסיה תקציבית או פנסיה מפעלית.

הפנסיה המוקדמת תשולם לעובד ממועד פרישתו ועד לגיל הפרישה על פי החוק, כאשר ממועד זה ואילך תשולם לעובד קצבת פנסיה רגילה מדי חודש מקרן הפנסיה שלו.

מסלול זה נדיר יותר במגזר הפרטי ונפוץ יותר בקרב עובדים שפרשו מהמגזר הציבורי ומחברות ממשלתיות.

במסלול זה יש לשים דגש גדול יותר על נושא המיסוי, התשלומים לביטוח לאומי וההפרשות הסוציאליות השוטפות.

בהיבט המיסוי, עובד הפורש פרישה מוקדמת ומקבל פנסיה מפעלית, נחשב ברשות המסים לבעל מעמד מיוחד.

זאת מאחר והעובד עדיין לא גמלאי אך הוא גם כבר לא שכיר, ועל כן הוא יכול לשלם מס נמוך יותר משכיר.

כמו כן יש לבחון האם הסכם הפרישה כולל מנגנון ראוי לעדכון תשלומי הפנסיה המוקדמת, לפי תוספת היוקר או מדד אחר שייקבע, וזאת כדי למנוע את שחיקתה.

מענקים – במסגרת מסלול זה, העובד מקבל תשלום חד פעמי של מענק פרישה ו/או פיצויים מוגדלים.

לרוב מתבצעת הקפאת זכויות בקרן הפנסיה עד שהעובד מגיע לגיל הפרישה החוקי, ואז הוא יהיה זכאי קצבת פנסיה רגילה מדי חודש מקרן הפנסיה שלו.

מכיוון שהכספים אמורים לפצות את העובד על הירידה בהכנסה השוטפת ממועד הפרישה מרצון ועד להגיעו לגיל הפרישה, מומלץ לערוך חישובים - היוונים.

קרי: חישוב שווי הכסף לאורך התקופה לפי שוויו כיום, ובדיקות כדאיות, וזאת לעומת ההכנסה החודשית השוטפת שהוא היה אמור להרוויח ממשכורתו עד הגיעו לגיל הפרישה או לעומת חלופות נוספות המוצעות לו כמסלולי פרישה.

תשלום חודשי – במסגרת מסלול זה, העובד מקבל תשלום פיצויים רגילים או מוגדלים עם פרישתו המוקדמת, ולאחר מכן המפעל או העסק משלמים לעובד תשלומים חודשיים בהיקף מסוים וייתכן שעד גיל הפרישה.

חבילת פרישה – חלופה זו זוכה לפופולאריות בעיקר בחברות הייטק וחברות גדולות אחרות. במסגרת תוכנית פרישה זו מוצעת לעובדים חבילה המשלבת בתוכה תנאי פרישה משופרים שונים.

ההטבות העיקריות שניתן למצוא במסגרת החבילה הן מענק הסתגלות, המשך שימוש במכונית מטעם מקום העבודה, טלפון סלולרי ועוד.

חשוב לא להסתפק בקבלת תשלומים והטבות מהמעסיק בלבד, אלא יש לדאוג שגם בתקופת ההסתגלות, שלרוב נעה בין כמה חודשים לחצי שנה, ימשיך המעסיק לשלם את ההפרשות לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים.

כמו כן, יש להגיע להסדר בעניין ההפרשות לביטוח הלאומי כדי לא לאבד זכויות.

דברים שחשוב לדעת לפני שמקבלים החלטה

באופן כללי, יש לתת את הדעת לגבי כל חלופה ביחס לנושאי המיסוי, דמי הביטוח הלאומי, וההפרשות הסוציאליות, לרבות בהיבט חלק העובד בנטל התשלומים.

כאשר מדובר בפרישה מוקדמת שכרוכה בסיום עבודה, על העובד לשים לב לתכנון מס מדויק, נכון וכזה התואם את צרכיו.

כל סיום עבודה כרוך בהתחשבנות מול רשויות מס הכנסה בכל הנוגע לרכיב פיצויי פיטורים, ובהסדר פרישה מוקדמת יש להתחשבנות זו חשיבות מוגברת.

בהתחשבנות נכונה המסתמכת על הוותק של העובד, על רצונותיו בנוגע לגיל הפרישה ועל מענקי פרישה מוגדלים, אפשר באמצעות תכנון מס נכון לחסוך תשלום מס ולשמור על פטורים על קצבאות לגיל הפרישה.

כמו כן חשוב מאוד להימנע מניצול מהיר של מענקים חד פעמיים גבוהים, כתוצאה מהסינוור הכרוך בקבלת סכום חד פעמי גדול.

יש לשקול תשלום מענק הסתגלות ו/או תשלום בגין אי הודעה מוקדמת הן בהתחשב בהיבטי המיסוי, הן בהתחשב בתנאים הנלווים לשכר כגון רכב צמוד והפרשות סוציאליות, והן בהתחשב בעובדה כי קבלת תשלומים מסוגים אלו עלולה לפגוע בזכויות העובד המגיעות לו מהמוסד לביטוח לאומי או לפחות לעכב את קבלתן.

כאשר מדובר בפנסיה מפעלית אשר זכויות הפנסיה אינן נרכשות עבור העובד בתשלום חד פעמי בעת הפרישה, יש לקחת בחשבון את האיתנות הפיננסית של המעסיק ומידת יכולתו לממן את הפנסיה המוקדמת לאורך זמן.

יש לבחון את הירידה האפקטיבית בהכנסה בתקופת הפנסיה בהשוואה מול המשכורת החודשית, ומה הם הרכיבים הכלולים בהגדרת המשכורת הקובעת לפנסיה.

יש לבחון האם הסכם הפרישה כולל מנגנון לעדכון תשלומי הפנסיה המוקדמת, אם לפי תוספת היוקר או מדד אחר שייקבע, וזאת על מנת למנוע את שחיקת הפנסיה.

יש להקפיד על התחייבות המעסיק לשלם ו/או לגלם כל היטל וכל מס העשויים לחול בעתיד על תשלומי הפנסיה המוקדמת בעקבות שינויי חקיקה.

כאשר בוחנים את הויתור על ההכנסה החודשית ממשכורת בהשוואה מול כל המסלולים, יש להביא בחשבון גם את הויתור על ההפרשות הסוציאליות ושווי התנאים הנלווים למשכורת, כגון רכב צמוד, טלפון וכד'.


האם המדריך עזר לך להבין יותר על הליכי פרישה מרצון? כן בהחלט - תודה על המידע. כן אבל יש לי עוד שאלות בנושא. לא ממש, חסרה הרבה אינפורמציה.
עדכון אחרון: 15/10/2017 15:02   
פורטל זכויות העובדים:
פורום
פייסבוק
ייעוץ אישי
אנחנו כאן בשבילך!
לכל עובדת ועובד יש זכויות לפי חוק. פגעו בזכויות שלך? רוצה לבדוק מה קובע החוק?
פורטל זכויות העובדים © המידע באתר ניתן באופן תיאורטי ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה!